Tag Archives: Tutkimus

Valtiosääntöoikeudellisia väitösblogeja

Kuluvan kevään aikana on tarkastettu useita valtiosääntöoikeudellisia väitöskirjatutkimuksia. Perustuslakiblogissa tullaankin julkaisemaan sarja tuoreisiin väitöskirjatutkimuksiin pohjautuvia ”väitösblogeja”. Kirjoitussarjan aloitti Tuomas Metsäranta poliisin salaisia tiedonhakintakeinoja koskevalla kirjoituksellaan. Vielä tällä viikolla blogissa julkaistaan Anu Mutasen kirjoitus Suomen suvereenisuutta koskevan sääntelyn ja tulkintojen muutoksesta EU-jäsenyyden aikana. Heidän jälkeensä luvassa on vielä Janne Salmisen kirjoitus Suomen valtiosäännön avautumisesta unionijäsenyyden myötä sekä Anna Hyvärisen […]

Historiantutkijan hengenlahjat

Matti Klinge arvioi uusimmassa päiväkirjassaan (Pinaatti ja Saint-Simon. Päiväkirjastani 2013–2014, s. 93-103) Juhani Suomen Mannerheim-kirjaa ja samalla kritisoi kaikkea tiukasti vain asiakirjalähteisiin perustuvaa tutkimusta. Tällainen tutkimus on Klingestä vähintäänkin ongelmallista ja ennen kaikkea hedelmätöntä, koska se ei ota huomioon henkilön psykologiaa, kokemuksia, moraalia ja muita vastaavia seikkoja – ellei näistä ole päiväkirjaa tai vastaavaa todistetta. ”Historiassa, joka […]

Pelkoa ja inhoa

Tampere3 kiihdyttää mieliä, enkä yhtään ihmettele. Hankkeen ympärille on ladattu tiedotteissa ja harvoissa virallisissa dokumenteissa paljon odotuksia. Niitä on ruokkinut se, että yhteistyöhankkeen valmistelun jatkaminen julkistettiin lokakuussa hyvin korkealentoisesti: ”Tampereelle luodaan uusi, monialainen ja kansainvälisen tason korkeakoulu, joka vastaa tutkimuksen ja opetuksen keinoin yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja työelämän tarpeisiin.” Hanketta perustellaan ja markkinoidaan huolellisesti valituilla iskulauseilla, […]

Tiede kiehtoo

Tampereella on hiljaista lauantaina 17.1.2015. Säätila on surkea, mutta hiljaisuus ei johdu siitä, vaan siitä, että kaikki ovat Tampere-talolla. Miksiköhän ne siellä ovat? No tietenkin siksi, että siellä on tiedetapahtuma Valoa pimeyteen. Neljättä kertaa järjestettävä tapahtuma on tänä vuonna erityisen … Lue loppuun

Excel(lence)

Kun joulu lähestyy, ihmisen mieli harrastuu pohtimaan henkisiä asioita. Minä olen jo aloittanut lukemalla pääministerin johtaman tutkimus- ja innovaationeuvoston ohjelman: Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015–2020. Huomaa otsikkoon upotettu nokkeluus: uudistava. Itsekin luin ensin uudistuva, mutta ymmärrän nyt, että … Lue loppuun

Arvioimisesta

Tampereen yliopiston tutkimuksen kansainvälinen taso arvioitiin viime viikolla. Emme tiedä vielä tuloksia. Vieraat vaikuttivat kuitenkin tyytyväisiltä, kehuivat kohteluaan, asioiden organisointia, yliopiston tiloja ja muita resursseja. Tällaiset asiat ovatkin kunnossa suomalaisissa yliopistoissa. Tutkimuksemme taso ei varmaankin ole huono, sitä ei tarvitse … Lue loppuun

MSI:n tutkimusprioriteetit 2014–2016

Yksi markkinoinnin tutkimuskentän instituutioista, Marketing Science Institute (MSI), on julkaissut uudet tutkimusprioriteetit. Noin 2–3 vuoden välein julkaistava listaus nostaa esiin maailman johtavien yritysten ja tutkijoiden näkemyksiä siitä, mitkä ovat keskeisimpiä tutkimuksen kohteita tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa. Nämä prioriteetit toimivat laajasti konferenssien tutkimusteemojen määrittäjinä, tutkimusrahoituksen ohjureina sekä vaikuttavat myös kansainvälisten journaleiden julkaisupolitiikkaan. Markkinoinnin opiskelijoille MSI:n tutkimusprioriteetit voivat tulla tutuksi graduvaiheessa, kun omaa aihetta pohditaan suhteessa näihin prioriteetteihin.

Lähde: http://www.msi.org/research/2014-2016-research-priorities/
Uudessa prioriteettilistauksessa nousevat esiin tutut asiakasosaamisen teemat kuten esimerkiksi asiakasymmärrys, asiakasdata ja siihen liittyvä analytiikka sekä asiakasarvo. Monet teemat ovat otsikkotasolla varsin yleisiä, mutta tarkasteltaessa niiden yksityiskohtaisempia kuvauksia, uuden tutkimustiedon tuottamisen tarpeellisuus täsmentyy.

Olisi esimerkiksi tärkeätä ymmärtää entistä paremmin, millaista uutta kuluttajakäyttäytymistä liittyy monikanavaisuuteen ja siihen, että kuluttajat käyttävät entistä enemmän esimerkiksi tablet-tietokoneita osana TV-ohjelmien kulutuskokemusta? Tai miten kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia tutkimusmentelmiä voitaisiin paremmin yhdistää, jotta voidaan ymmärtää paremmin kokonaisvaltaista kulutuskokemusta? Tai millaisilla menetelmillä voidaan luoda parempaa asiakasymmärrystä sosiaalisessa mediassa syntyvästä asiakasdatasta? Miten yrityksen yhteiskuntavastuu vaikuttaa kuluttajan päätöksentekoprosessiin?

Vaikkakin strategiseen markkinointiin, markkinointiviestintään, asiakassuhteisiin, asiakkaiden ja kuluttajien käyttäytymiseen tai vaikkapa brändiyhteisöihin liittyvää tutkimustietoa on jo valtavasti saatavilla, muuttuva maailma luo jatkuvasti uusia tutkimusaukkoja ja -mahdollisuuksia. Se pitää markkinoinnin pelikentänkin mielenkiintoisena ja kehittyvänä.

MSI:n tutkimusprioriteetit 2014–2016

Yksi markkinoinnin tutkimuskentän instituutioista, Marketing Science Institute (MSI), on julkaissut uudet tutkimusprioriteetit. Noin 2–3 vuoden välein julkaistava listaus nostaa esiin maailman johtavien yritysten ja tutkijoiden näkemyksiä siitä, mitkä ovat keskeisimpiä tutkimuksen kohteita tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa. Nämä prioriteetit toimivat laajasti konferenssien tutkimusteemojen määrittäjinä, tutkimusrahoituksen ohjureina sekä vaikuttavat myös kansainvälisten journaleiden julkaisupolitiikkaan. Markkinoinnin opiskelijoille MSI:n tutkimusprioriteetit voivat tulla tutuksi graduvaiheessa, kun omaa aihetta pohditaan suhteessa näihin prioriteetteihin.

Lähde: http://www.msi.org/research/2014-2016-research-priorities/
Uudessa prioriteettilistauksessa nousevat esiin tutut asiakasosaamisen teemat kuten esimerkiksi asiakasymmärrys, asiakasdata ja siihen liittyvä analytiikka sekä asiakasarvo. Monet teemat ovat otsikkotasolla varsin yleisiä, mutta tarkasteltaessa niiden yksityiskohtaisempia kuvauksia, uuden tutkimustiedon tuottamisen tarpeellisuus täsmentyy.

Olisi esimerkiksi tärkeätä ymmärtää entistä paremmin, millaista uutta kuluttajakäyttäytymistä liittyy monikanavaisuuteen ja siihen, että kuluttajat käyttävät entistä enemmän esimerkiksi tablet-tietokoneita osana TV-ohjelmien kulutuskokemusta? Tai miten kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia tutkimusmentelmiä voitaisiin paremmin yhdistää, jotta voidaan ymmärtää paremmin kokonaisvaltaista kulutuskokemusta? Tai millaisilla menetelmillä voidaan luoda parempaa asiakasymmärrystä sosiaalisessa mediassa syntyvästä asiakasdatasta? Miten yrityksen yhteiskuntavastuu vaikuttaa kuluttajan päätöksentekoprosessiin?

Vaikkakin strategiseen markkinointiin, markkinointiviestintään, asiakassuhteisiin, asiakkaiden ja kuluttajien käyttäytymiseen tai vaikkapa brändiyhteisöihin liittyvää tutkimustietoa on jo valtavasti saatavilla, muuttuva maailma luo jatkuvasti uusia tutkimusaukkoja ja -mahdollisuuksia. Se pitää markkinoinnin pelikentänkin mielenkiintoisena ja kehittyvänä.

Printteri vai mikseri?

  Printteri – se laserjet työpöydällä? Mikseri – se siemens keittiössä? Ei, eilen julkistetussa tutkimuksessaan Lukemisen tavat: lukeminen sosiaalisen median aikakaudella. Juha Herkman ja Eliisa Vainikka kuvaavat termeillä kahta lukijatyyppiä, joita he erottelevat kaikkiaan viisi. Ne kolme muuta ovat ”tuottajat”, ”kirja-hifistit” ja ”kommunikaattorit”. Printteri edustaa tyypillisesti 1950–1960-luvulla syntynyttä sanomalehtisukupolvea. Printterit arvostavat painotuotteita, sekä kirjoja että […]

Meitä arvostellaan

Pari viikkoa sitten dosentti Jukka Pietiläinen lähetti koko CMT:n henkilökunnalle linkin QS-tutkimuslaitoksen laatimaan kansainväliseen yliopistovertailuun. Vertailu on kiinnostava, koska toisin kuin useimmat julkisuudessa kohutut rankkaukset se tekee alakohtaisia listauksia. Ja mikä kiinnostavinta viestinnän ja mediatutkimuksen ranking-listalla Tampereen yliopisto nousi sijoille 51.–100. Eli paljon ylemmäs kuin yliopisto millään muilla listauksille yleensä nousee. Sijoituksen arvoa nostaa se, […]