Tag Archives: Tuloksellisuus

Älyllinen ristipölytys!

Toimialojen oppiminen ja hyötyminen toisistaan Kehittämishankkeen avulla yritykset voivat oppia toistensa arvoketjuista ja arvonluonnin tavoista niin, että uusi tietämys asiakkaan tarpeisiin vastaamisen tavoista hyödyttää liiketoimintaprosesseja ja toiminnan johtamista sekä parantaa…

Yhden arvosta useamman hyödyksi!

Arvontuottamisen yhteiskunnalliset edut Digitaalisten palvelukokokonaisuuksien, sähköisten tietomassojen (big data) ja käytännön digi-sovellusten hyödyntäminen tuottaa yrityksille uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia ja uutta toiminnallista arvoa. Digitalisaation tuottama arvo ei pelkästään koske yrityksiä vaan hyödyt…

Tulosjohtaminen vikaraiteilla

Käsikirjoitus julkaistu Aamulehden Vierailijat-palstalla 5.6.2016 Kirjoittajat: Tutkimusjohtaja Harri Laihonen ja Professori Jarmo Vakkuri, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu Viime aikoina on puhuttu paljon tulosjohtamiseen liittyvistä asioista. Erilaisilla tuloksiin tai tuloksentekokykyyn perustuvilla argumenteilla puolustetaan hyvinkin erilaisia näkemyksiä asioiden tilasta. Näkemyksemme mukaan keskustelu jumittuu aivan liian usein yksittäisiin numeroihin ja kokonaiskuva unohtuu. Tutkijoina olemme seuranneet keskustelua äärimmäisellä mielenkiinnolla. Haluamme […]