Tag Archives: Tiedolla johtaminen

1,8 miljardin euron tuloksellisuusdialogi

Vuoden 2017 talousarvioesityksessä valtionrahoitus yliopistojen toimintaan on 1 795 674 000 euroa. Kyseessä ole ihan pikku juttu. Ja tämä on siis vain valtion perusrahoitusosuus. Tämän rahan käyttämisen kannalta eletään tärkeitä aikoja. Kevät on arviointikeskusteluiden (YPJ) aikaa yliopistoissa. Tässä yhteydessä tarkastellaan kunkin henkilökohtaista työsuoritusta ja suoritustasoa. Suoritusarviointi koskee henkilön suoriutumista tehtävässään ja hänelle asetetuista tavoitteista. Ruohonjuuritason tuloksellisuusdialogia. […]

Tiedolla johtamisen hullut päivät

Olen viime vuosien aikana yrittänyt kovasti julkaista tieteellistä artikkelia julkisen sektorin tietojohtamisesta. Olen tietoisesti yrittänyt ulos tietojohtamisen kuplasta ja tarjonnut ajatusta julkisen sektorin johtamista käsitteleviin johtaviin tiedelehtiin. Yritykseksi on pääosin jäänyt. Asia suorastaan huutaa pientä blogia. Olen useampaan otteeseen muokannut anonyymien arvioitsijoiden vaatimuksesta yhtä aihepiiriä käsittelevää artikkeliani. Siinä kuvataan tietojohtamisen lähtökohtia julkisella sektorilla. Siten kuin […]

Lohkoketjuja ja tuloksellisuusdialogia

Tuloksellisuusdialogi mielletään helposti yksittäiseksi tapahtumaksi. On se sitäkin, mutta minua kiinnostavat enemmän organisaatiossa tapahtuvat dialogien ketjut. Se, miten organisaation jäsenet keskustelevat ja asettavat tavoitteita, seuraavat niissä onnistumista ja kehittävät uusia parempia tapoja toimia. Tuloksellisuusdialogit ketjuuntuvat. Ainakin niiden pitäisi. Rikkinäinen puhelin -metafora on hyvä esimerkki epäonnistuneesta ketjuuntumisesta. Tällöin tietovirrat katkeavat ja tiedon välitys ei toimi ja […]

Millaista tietoa päätöksentekijöille pitäisi tarjota?

 Tiivistelmä  18.1.2017 Auditio 2017 tapahtumassa pitämästäni esityksestä INTRO Tämä on helppo kysymys, olen ollut kysymässä tätä kysymystä muodossa tai toisessa jo aika monta kertaa. Aina vastaus on hyvin samansuuntainen – tässä yksi autenttinen esimerkki anonyymiltä julkisjohtajalta jostain päin Suomea: ”Selkeät talous-, tilasto- ja tutkimustiedot (esitystapana taulukot, graafit tms., joissa tieto on paketoitu nopeasti hahmotettavaan muotoon […]

Tuloksellisuusdialogin äärellä ja parissa

Teksti julkaistu ensin TUJU-tutkimushankkeen blogissa. Syksyn aikana olemme sekä osallistuneet moneen dialogiin että tutkineet tuloksellisuusdialogia. Muutamia ajatuksia. Jokainen meistä osallistuu erilaisiin tuloksellisuusdialogeihin päivittäin. Osa dialogeista on helpommin identifioitavissa tuloksellisuusdialogiksi, osa hieman huonommin. Vastaavasti osa ihmisistä tunnistaa tuloksellisuuden arvioinnin ja kehittämisen asiayhteyden paremmin kuin toiset. Toiset ovat luonnostaan tulosorientoituneempia kuin toiset. Tuloksellisuudesta keskusteltaessa on tärkeää, että […]

Mitä tietojohtamisella tarkoitetaan?

Väriä elämään harmaan syksyn keskelle. Vaihteeksi video-blogi. Minä ja minun näkemyksiäni tietojohtamisesta. Kyseessä puheenvuoro kirjastojen tietojohtamista käsitelleessä koulutuspäivässä. Koulutuspäivän järjestivät Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kuntaliitto ry sekä Tampereen yliopisto yhteistyössä Helsingin kaupunginkirjaston kanssa.Tilaisuuden videoi Kirjastokaista.fi Itseasiassa kyseessä oli kahden päivän kokonaisuus, jossa pohdimme yhdessä kirjastoalan asiantuntijoiden kanssa kirjastojen roolia tietoyhteiskunnassa ja sitä, millaisen roolin tietojohtaminen omaa tai […]

Pala Isoa Omenaa ja vähän tietojohtamista

Konferenssimatka New Yorkin osavaltioon oli valtavan hieno kokemus. Kiitos Marcus Wallenbergin säätiölle, joka mahdollisti matkan. Ilman säätiöiden tukea paljon peräänkuulutettu kansainvälistyminen jäisi helposti vain juhlapuheiksi. Matkasuunnitelmani piti ensin sisällään lennon Helsinki-New York. Nykissä vietin muutaman päivän, joiden aikana tapasin vanhan ystävän professori JC Spenderin. JC on yksi tietoperustaisen organisaatio-ajattelun uranuurtajia. Viime aikoina hän on kirjoitellut […]

Tässä ja nyt vai aina ja kaikkialla?

Tutkijana tuskailen säännöllisesti yleistämisen ongelman kanssa. Vaikka opiskelinkin aikoinaan pääaineenani kansantaloustiedettä ja tilastomatematiikkaa, olen sittemmin tuntenut laadullisen case-tutkimuksen itselleni mieleisimmäksi lähestymistavaksi. Mukana seuraavat yleistämisen ongelmat. Minusta on mielenkiintoisinta ja palkitsevinta yrittää ymmärtää, miksi organisaatiot, ihmiset ja näiden muodostamat systeemit toimivat niin kuin toimivat. Aina joskus tutkijana pystyy myös auttamaan toimijoita näkemään oman tekemisensä uudessa valossa. […]

Tulosjohtaminen vikaraiteilla

Käsikirjoitus julkaistu Aamulehden Vierailijat-palstalla 5.6.2016 Kirjoittajat: Tutkimusjohtaja Harri Laihonen ja Professori Jarmo Vakkuri, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu Viime aikoina on puhuttu paljon tulosjohtamiseen liittyvistä asioista. Erilaisilla tuloksiin tai tuloksentekokykyyn perustuvilla argumenteilla puolustetaan hyvinkin erilaisia näkemyksiä asioiden tilasta. Näkemyksemme mukaan keskustelu jumittuu aivan liian usein yksittäisiin numeroihin ja kokonaiskuva unohtuu. Tutkijoina olemme seuranneet keskustelua äärimmäisellä mielenkiinnolla. Haluamme […]