Tag Archives: Terveyden vaalija

Olli Lohi etsii lasten leukemian syitä ja hoitoja

Olli Lohi sai Tampereen yliopiston Vuoden tiedeteko 2017 -palkinnon 26.4.2017 Suomessa vain kaksi tutkimusryhmää tekee lasten leukemian perustutkimusta. Toinen ryhmistä on Tampereen yliopistossa ja sitä johtaa dosentti Olli Lohi. Lohi ryhmineen on jo havainnut, että leukemian syntyä selittää osaltaan geenien luenta. Samoin ryhmä on löytänyt lääkkeen, joka näyttäisi tehoavan noin kolmasosaan T-soluleukemioista. – Haemme perusbiologian […]

Eläinkokeille vaihtoehtoisia koemalleja

Lääke- ja tautimekanismien tutkimuksessa tarvitaan vielä eläviä organismeja, kuten seeprakaloja. Vaihtoehtoisia koemalleja kehitetään kuitenkin kiivaasti. Paras malli tulee lopulta ihmisestä. Jos halutaan mallintaa ihmistä, kannattaa käyttää ihmistä. Näin kiteyttää professori Tuula Heinonen tärkeimmän syyn sille, miksi hänen vetämänsä Finnish Centre for Alternative Methods (FICAM) kehittää eläinkokeille vaihtoehtoisia, ihmissoluihin perustuvia koemalleja muun muassa lääkekehityksen käyttöön. Toki […]

Terveysbisnestä Stanfordin opeilla

Tampereen ja Helsingin yliopistojen kehitysohjelma lupaa tuotteita ja yrityksiä jo kahden kolmen vuoden päästä   Suomalaista terveys- ja bioteknologian tutkimusta aletaan kaupallistaa amerikkalaisen Stanfordin huippuyliopiston opeilla. Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti Helsingin ja Tampereen yliopistojen kanssa kehitysohjelman, jonka on kahden vuoden päästä tarkoitus laajentua koko maan kattavaksi. SPARK Finland -kehitysohjelman vetäjä Pasi Sorvisto lupaa, että nyt […]

Tampereen yliopiston koulutusuudistus onnistui hyvin

Tampereen yliopisto on onnistunut erittäin hyvin koulutusuudistuksensa läpiviemisessä. Uudistusta arvioineen asiantuntijaryhmän mukaan yliopiston koulutusuudistuksessa tekemä työ on kansallisesti edellä käyvää. Arviointiryhmä toteaa, että uudistuksen tavoitteet ja toimet ovat eurooppalaista korkeakoulutusta yhtenäistävän Bolognan prosessin mukaisia. Yliopistoyhteisö on myös sisäistänyt muutostarpeen ja sitoutunut yhteisiin tavoitteisiin. Tampereen yliopisto uudisti koulutustaan laajasti vuosina 2010–2015. Uudistuksen onnistumista ja vaikuttavuutta selvitettiin […]

Teorian ja käytännön yhdistäminen lääkärikoulutuksen vahvuus

Tampereella alettiin ensimmäisenä Suomessa kouluttaa lääkäreitä ongelmalähtöisen oppimismenetelmän avulla. Opetusohjelma taas on integroitu niin, että kliinistä ainesta on mukana heti kuusivuotisten opintojen alussa. – Opiskelijan näkökulmasta integroinnin etuna on, että heidän motivaationsa ja mielenkiintonsa säilyy, koska he näkevät päämäärän koko ajan edessään, sanoo lääkärikoulutuksen koulutusjohtaja, professori Kati Hakkarainen. Hän oli alusta lähtien, vuodesta 1991, mukana […]

Global Health -ohjelma laajentaa näkökulmaa hyvinvointiin

Terveys on myös yhteiskunnallinen kysymys.  Kansainvälisessä keskustelussa on vasta viime vuosina yleistynyt ajatus, että sekä globaalin pohjoisen että globaalin etelän ihmisten terveydellä on kytköksiä globaaliin politiikkaan, talouteen ja hallintaan sekä globalisaatioon.  Tampereen yliopisto on vahvistamassa globaalin terveyden ja kehityksen opetustaan tämän näkökulman mukaisesti. Yliopiston Global Health and Development -ohjelma (GHD) on Suomessa ainutlaatuinen ja kansainvälisestikin […]

Hienot ajatukset ovat näkymättömiä

Lahjoitukset ovat merkki siitä, että yliopistoja arvostetaan, sanoo professori emerita Lotta Salminen.  Salminen vaikuttui viime kesänä YLEn esittämästä radiodokumentista Keskiajan heinäkuu, joka käsitteli lapsuutta keskiajalla. Taitavasti tehty dokumentti oli yksi syy siihen, miksi hän päätti lahjoittaa Tieteenraivaajat-kampanjassa humanistisille tieteille. – Yliopiston pitäisi olla näkyvillä mediassa, tuoda enemmän esiin tietämystään ja esitellä tutkijoitaan. Salminen korostaa myös […]

Geenivirheiden tunnistamisesta keino eturauhassyövän hoitoon

Eturauhassyövän hoidossa etsitään tällä hetkellä genomin virheitä, joiden löytäminen auttaisi diagnosointia ja yksilöllistettyjen hoitojen kehittämistä potilaille. Professori Tapio Visakorpi Tampereen yliopistosta selvittää Suomen Akatemian rahoituksella eturauhassyövän molekyylibiologiaa. Tavoitteena on saada kattava kuva taudin mekanismeista ja niiden pohjalta kehittää hoitoja. Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä Suomessa ja toiseksi yleisin miesten syöpäkuolinsyy. Sen taustalla olevat mekanismit vaihtelevat […]

Tampereen yliopisto on kansainvälisten opiskelijoiden suosikki

Tampereen yliopisto on Suomen suosituin yliopisto kansainvälisten opiskelijoiden keskuudessa. Yliopisto saavutti ainoana suomalaisena korkeakouluna ylimmän tason (outstanding) opiskelijatyytyväisyyttä mittaavassa kansainvälisessä StudyPortals-vertailussa. Pohjoismaista Tampereen yliopiston tasolle ylsivät Oslon yliopisto Norjasta, Lundin yliopisto Ruotsista ja Tanskan teknillinen yliopisto. Maavertailussa Suomen sijoitus laski edellisestä vuodesta, sillä nyt Suomi sijoittui vasta neljänneksi Norjan, Irlannin ja Puolan jälkeen. Pohjoismaiden yliopistot […]

Terveyden tutkijat uuteen Arvo-rakennukseen

Merkittävä osa suomalaisen lääketieteen, biotieteiden ja terveystieteiden kärkitutkijoista on muuttanut saman katon alle Tampereella. Nämä yliopiston alat saivat syksyn aluksi uudet tilat. Arvo Ylpön mukaan Arvo-nimen saaneessa rakennuksessa tutkitaan muun muassa eturauhassyöpää, keliakiaa, rokotteita ja ateroskleroosia eli valtimonkovettumatautia. Kantasolututkijat kehittävät menetelmää silmän verkkokalvon vaurioiden korjaamiseen kantasolujen avulla ja gerontologit ihmisen vanhenemista. Nämä tutkimukset voivat vaikuttaa […]