Tag Archives: Sekalaista

Kaivos, yhteishyvä vai työkalulaatikko

Ann-Sofie Klareldin lisensiaatintutkimus ”Adapting Official Archives Management to the Context of E-Government” tarkastettiin torstaina Mittuniversitetissa paikallisena penkkaripäivänä.Tutkimuksessa oli joitain minua kiinnostavia ajatuksia. Ensiksikin Ann-Sofie totesi havaitsi eräänlaisen jännitteen odotuksissa: viranomaiset toivoivat Riksarkivetilta yhtä valmista ratkaisua, kun taas Riksarkivet odotti viranomaisten työskentelevän yhteistyössä löytääkseen niitä. Keskusteluista löytyi kolme arkiston metaforaa. Arkisto voidaan nähdään kaivoksen kaltaisena raakana tietovarantona, joka ei ole ilman jalostamista hyödyllinen, yhteishyvänä, […]

Ei tänne viihtymään ole tultu!

Arkistopedagogisessa seminaarissa muistutettiin, että arkistojen tausta on hallinnon ja historiantutkimuksen palvelemisessa. Toisin kuin museot ja kirjastot, arkistot eivät syntyneet kansan valistamiseksi. Edelleenkään ne eivät ole paikkoja, joihin piipahdetaan koko perheen kanssa hakemaan elämyksiä ja viihtymään. Arkistoihin tehtiin yhden tilaston mukaan 16 käyntiä henkilötyövuotta kohden, museoihin vajaat kaksituhatta, kirjastoihin 11 000. Miten siis pärjätään ”menneisyysmarkkinoilla” (mainio […]

Huomio, katse sisältöihin päin!

Kävelin Finna-konsortioryhmän kokoukseen Helsingin yliopiston Kaisaniemen kirjaston läpi ihastellen kirjaston vuosisataista käyttöliittymää: esillä oli uutuuskirjoja, jotka houkuttelivat selailemaan ja tarttumaan. Perillä kokouksessa kävi ilmi, että juuri selailumahdollisuuksien puute on Finnan ja Europeanan ongelma. Ratkaisuksi tarjottiin semanttista yhdenmukaisuutta, joka sallii eri muistiorganisaatioiden aineistojen yhdistämisen. Huomio siirtyy tästä näkökulmasta – sen on siirryttävä – sisältöihin. Pelkästään samaan paikkaan koottu data ei riitä. On jännittävää, että […]

Aineistojen prosessilähtöinen kuvailu ei toimi – väitetään Ruotsissa

Uusimmassa Arkiv-lehdessä (1/2015) on Martin Ståhlin kirjoitus prosessien kuvaamisen ongelmista (”Processer som metadata – En utvärdering av den nya arkivredovisningen”). Ruotsin Riksarkivet antoi 2008 ohjeen, jonka mukaan viranomaisten pitäisi kuvata aineistonsa prosessipohjaisesti. Tämä oli ajan hengen mukaista ja sitä pidettiin parhaana lähestymistapana. Ståhl toteaa, että nyt nyt kun tästä on kokemuksia, mallia on kehitettävä tarkoituksenmukaisemmaksi. Ståhl toteaa että prosessin käsite […]

Dokumenttienhallinnan paikka

Henki on päästetty pullosta

Ajat muuttuvat ja pohjoismaiset arkistopäivät viimein niiden mukana. Niin kauan kun olen päivillä käynyt, ja kertoman mukaan tätä ennenkin, monet suomalaiset, mukaan lukien minä, ovat marmattaneet pohjoismaisten arkistopäivien periaatteesta, jonka mukaan kaikki puhuvat päivillä äidinkieltään, suomalaiset ruotsia. Hämeenlinnan arkistopäiviltä rohjettiin jo odottaa tähän muutosta, mutta vasta nyt se on tapahtunut. Tampereen yliopistolle tarjottiin mahdollisuutta esittää […]