Tag Archives: Perustuslakivaliokunta

Päivi Leino-Sandberg: Voiko EU tehdä mitä vain? Neuvoston oikeuspalvelun asemasta EU:n päätöksenteossa

EU:n elpymisrahastoa koskeva keskustelu on poikkeuksellinen ja periaatteellisesti merkittävä. Elpymisrahasto on tärkeä ja monin tavoin perusteltu, ja se olisi täysin mahdollista toteuttaa ongelmattomasti perussopimusten nojalla. Kriisit luovat kuitenki…

Lauri Koskentausta: Huomioita suuren valiokunnan ja perustuslakivaliokunnan välisestä jännitteestä EU:n elpymissuunnitelmaa koskevassa päätöksenteossa

Viime viikolla uutiskynnyksen Suomen mediassa ylitti eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunto, jossa se kritisoi poikkeuksellisen voimakkaasti vaiteliaisuuspyyntöä E-kirjeestä asiassa ”EU:n elpymissuunnitelma; MFF+ ja elpymisväline”. Asiassa on kyse…

Pauli Rautiainen: EVM ja Katri Kulmuni

Eduskunnan perustuslakivaliokunta antoi tänään lausuntonsa valtioneuvoston kirjelmästä EU:n yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautumisjärjestelyn aikaistetusta käyttöönotosta ja muutoksista valtiosopimukseen vakausmaksujen siirrosta yhteiseen…

Pauli Rautiainen: Perustuslakivaliokunta kritisoi ankarasti hallituksen esitystä ravintoloiden osittaisesta avaamisesta – sosiaali- ja terveysvaliokunta käveli perustuslakivaliokunnan yli ja sai aikaan oikeudellisen sotkun

Ravintolatoiminnan rajoittamisesta koronakriisin aikana on kehkeytynyt melkoisia askelkuvioita sisältävä tanssi, jota tanssivat valtioelimet pysyvät enää vain vaivoin pystyssä. Maanantaina antamassaan lausunnossa perustuslakivaliokunta kritisoi ankaras…

Pauli Rautiainen: Katsaus valmiuslain soveltamisen viidenteen viikkoon – oikeus yhteiskunnassa

”Kaupunkilaisemme olivat talttuneet, tulleet, kuten sanotaan, järkiinsä. Muuta mahdollisuuttahan ei ollut. Tietysti he edelleenkin suhtautuivat onnettomuuteen ja kärsimykseen kukin omalla tavallaan, mutta sen kärkeä he eivät tunteneet. Tohtori Ri…

Pauli Rautiainen: ei mikään tavallinen päivä… perustuslakivaliokunta 6.4.2020

Maanantai 6.4.2020 ei ollut mikään tavallinen päivä perustuslakivaliokunnassa. Valiokunta antoi tänään poikkeuksellisen lausunnon ja mietinnön sekä esitti vahvoja ennakollisia kantoja koronabondeista. Tapahtumat ovat siinä määrin merkittäviä, että niit…

Martin Scheinin: Koronakriisi ja perustuslaki – perusoikeusminimalismi vai perusoikeuslähtöinen konstruktio?

Esitin viime viikon lopulla varsin pessimistisen arvion, jonka mukaan Suomen perusoikeusjärjestelmä olisi pettämässä koronakriisin oloissa. Mietittyään asiaa viikonlopun yli Pauli Rautiainen esitti optimistisemman katsauksen menneen viikon tapahtumiin….

Martin Scheinin & Pauli Rautiainen: Valmiuslaki ja koronaepidemia (perustuslakivaliokunnan ensimmäisten mietintöjen valossa 18.3.)

Perustuslakiblogi seuraa tiiviisti koronavirusepidemiaan liittyvää valtiovallan päätöksentekoa, erityisesti kriisiolojen varalle säädetyn vuoden 2011 valmiuslain käyttöönoton ja soveltamisen osalta. Asiat etenevät ripeästi. Valtioneuvosto yhteistoiminn…

Mika Sirelius: Perustuslakivaliokunta tiukentaa perustuslain 76 §:n tulkintaa – kirkkolakiin vain kirkon järjestysmuotoa ja hallintoa koskevia säännöksiä

Kuten Pauli Rautiainen perustuslakiblogissa jo aiemmin totesi, uuden kirkkolain eteneminen pysähtyi eduskunnan perustuslakivaliokunnassa. Kiinnitän tässä kirjoituksessa huomiota perustuslakivaliokunnan täsmennyksiin perustuslain 76 §:n asettamista kirk…

Pauli Rautiainen: Perustuslakivaliokunta katsoi kirkolliskokouksen esityksen kirkkolaiksi perustuslainvastaiseksi

Perustuslakivaliokunta katsoi hiljan antamassaan lausunnossaan, että hallituksen esitys evankelis-luterilaisen kirkon toimintaa koskevaksi kirkkolaiksi sisältää useita perustuslainvastaisia kohtia. Vuoden 2000 perustuslakiuudistuksen yhteydessä perustu…