Tag Archives: maskuliinisuus

Maskuliinisuuden kuvat ja kuviteltu keskiaika

Sari Katajala-Peltomaa Trivium Keskiaika on keskellämme mielikuvina: kuviteltuna menneisyytenä, jonka kaikki jaamme ja tunnistamme, mutta joka kuitenkin on turvallisen kaukana – se ei haasta tai uhkaa käsitystä itsestämme. Juuri tässä yhteydessä, mielikuvien luomisessa ja syöttämisessä, kuviteltu menneisyys on tullut yhä … Lue loppuun

Teuvo Hakkarainen – raskaan sarjan vaalisonni?

Tamperelainen-paikallislehden juttu Teuvo Hakkaraisesta nahkatakkiin pukeutuneena, testosteroiinia uhkuvana ”raskaan sarjan vaalisonnina” avaa tulkintaikkunoita politiikan ja viriiliyden kytköksiin, protestimaskuliinisuuteen ja perussuomalaisuuteen.

Artikkeli Teuvo Hakkarainen – raskaan sarjan vaalisonni? julkaistiin ensimmäisen kerran Politiikasta.

Teuvo Hakkarainen – raskaan sarjan vaalisonni?

Lukuaika: 5 min. Teuvo Hakkarainen ”raskaan sarjan vaalisonnina” avaa tulkintaikkunoita politiikan ja viriiliyden kytköksiin, protestimaskuliinisuuteen ja perussuomalaisuuteen.

The post Teuvo Hakkarainen – raskaan sarjan vaalisonni? appeared first on Politiikasta.

Moderni maskuliinisuus ja myöhäismoderni politiikka

Viimeisen neljännesvuosisadan aikana tapahtunut siirtymä teollisesta yhteiskunnasta jälkiteolliseen informaatio- ja palveluyhteiskuntaan Suomessa ilmenee modernin yhteiskuntaan perustuneen maskuliinisuuden kriisinä, esimerkkeinä toimivat Matti Vanhasen kompuroinnit yksityiselämän ja julkisuuden välillä sekä Mikael Jungnerin pääsihteerikausi. Myöhäismodernissa poliittisessa julkisuudessa maskuliinisuus on vahvasti polarisoitunut Alexander Stubbin kaltaisten uudentyyppisten ylemmän keskiluokan mieheyden ja perinteistä modernia mieheyttä edustavan Timo Soinin kaltaisten hahmojen ympärille, jolloin muun tyyppisten miespoliitikkojen on vaikea saada tilaa julkisuudessa, kirjoittaa Jiri Nieminen. Viimeisen neljännesvuosisadan aikana suomalaisessa yhteiskunnassa on tapahtunut siirtymä teollisesta yhteiskunnasta jälkiteolliseen informaatio- ja palveluyhteiskuntaan. Keskeisinä ominaisuuksina uudelle tuotantotavalle ovat olleet ajan ja paikan kategorioiden muutos. Työaikaa ja vapaa-aikaa, julkista ja yksityistä, on yhä vaikeampi erottaa toisistaan, mistä on seurannut mies- ja naiskansalaisuutta tuottaneiden kurinpidollisten instituutioiden avautuminen. Niin ikään maailma on globalisoitunut: ihmiset, tavarat, palvelut ja pääoma liikkuvat vapaammin, mikä on moninaistanut yhteiskuntia seksuaalisesti, sukupuolisesti ja etnisesti. Seuraavassa käsittelen lyhyesti kuinka tämä yhteiskunnallinen muutos ilmenee modernin yhteiskuntaan perustuneen maskuliinisuuden kriisinä ja uudenlaisten miespoliitikkojen esiinmarssina myöhäismodernissa poliittisessa julkisuudessa. Hegemoninen maskuliinisuus ja moderni hallintomentaliteetti Aluksi on tehtävä erottelu maskuliinisuuden ja miehen käsitteiden välillä. Mies viittaa esimoderniin agraariyhteiskuntaan, jossa biologia ja ruumiin anatomia työnjaon kautta määritti sukupuolieroa kuin luonnostaan. Sen sijaan maskuliinisuus liittyy modernisaatioon. Maskuliinisuutta on tuotettu kurinpidollisilla instituutioilla. Tutuin esimerkki lienee armeija miesten kouluna. Mutta työelämän käytännöt […]

Artikkeli Moderni maskuliinisuus ja myöhäismoderni politiikka julkaistiin ensimmäisen kerran Politiikasta.fi.