Tag Archives: Lahjoittajat

Hallintotieteen opiskelijoille Kuntarahoituksen kannustusstipendi

Tampereen yliopiston hallintotieteen opiskelijaryhmä ”Rahanaiset” sai Kuntarahoitus Oy:n 300 euron kannustusstipendin työstään ”Vihreä rahoitus rahoitusvaihtoehtona yhteiskuntavastuun näkökulmasta”. Opiskelijaryhmän työssä olivat mukana hallintotieteen tutkinto-ohjelman kandidaattiopiskelijat Anne-Mari Kanniala, Neea Loimuvirta ja Meri Pulkkinen. Työtä ohjasi Anniina Autero johtamiskorkeakoulusta. Tutkimuksessa tarkasteltiin vihreän rahoituksen asemoitumista yhteiskuntavastuun näkökulmasta. Keskeisenä tuloksena oli se, että vihreä rahoitus on osoittautunut aidosti yhteiskuntavastuulliseksi rahoitusvaihtoehdoksi, […]

Tampereen tuberkuloosisäätiöltä 50 000 euron lahjoitus lääketieteelle

Tampereen tuberkuloosisäätiö on lahjoittanut Tampereen yliopistolle 50 000 euroa. Lahjoitus kohdennetaan lääketieteen alalle. – Tampereen yliopistossa tehtävän hengityselinsairauksien opetus- ja tutkimustyön tukeminen on ollut jatkuvasti keskeinen alue toteuttaessamme säätiömme tarkoitusta. Vuosittain jakamastamme noin miljoonan euron apurahamäärästä valtaosa onkin kohdistunut tamperelaisen tutkimuksen tukemiseen. Nyt tehtävällä lahjoituksella haluamme edelleen vahvistaa yliopistossa tehtävän hengityselinsairauksien tutkimuksen edellytyksiä, sanoo Tampereen […]

Lahja, jonka sinä päätät

Syyskuun 13. vietetään kansainvälistä testamenttilahjoitusten päivää. Testamenttilahjoitus yliopistolle rakentaa tulevaisuutta tieteen ja koulutuksen avulla. Maailmalla ja myös Suomessa yliopistojen tutkimus on saanut jo satojen vuosien ajan testamenttilahjoituksia, joilla on voitu edesauttaa merkittävästi yliopistotason tutkimusta ja koulutusta. Yliopiston ystävänä tai alumnina voit tukea Tampereen yliopiston tutkimusta ja koulutusta menestymään myös tulevaisuudessa. Testamenttilahjoituksen voi osoittaa Tampereen yliopistolle […]

Kuntarahoituksen kannustuspalkinto hallintotieteen opiskelijaryhmälle

Lahjoitusvaroja suunnattiin opiskelijoiden kannustukseksi. Tampereen yliopiston hallintotieteen opiskelijaryhmä sai Kuntarahoitus Oy:n kannustusstipendin tutkimuspraktikum-työstään, jonka aiheena oli elinkaarimallin käyttö koulurakentamiseen Hollolassa. Stipendi luovutettiin Tampereella julkisen rahoituksen teemaseminaarissa ryhmälle, johon kuuluvat hallintotieteen tutkinto-ohjelman kandidaattiopiskelijat Tuomas Aejmelaeus, Ossi Kekki, Markus Jaakkola ja Jouka Vilkman. Stipendin suuruus on 400 euroa. Työssä tarkasteltiin elinkaarimallia, jonka suosio on kasvanut monissa julkisissa […]

Tampereen yliopistolle 4 miljoonaa vastinrahaa

Tampereen yliopisto saa 4 miljoonaa euroa valtion vastinrahaa yksityisistä rahalahjoituksista, joita yliopisto keräsi kaudella 1.11.2014–30.6.2017. Tampereen yliopisto keräsi kaikkiaan 3,5 miljoonaa euroa vastinrahakelpoisia lahjoituksia. Suurimmat yksittäiset lahjoittajat Tampereen yliopistolle olivat Jane ja Aatos Erkon säätiö (miljoona euroa), Sigrid Juseliuksen Säätiö (600 000 euroa), OP-ryhmä (300 000 euroa) ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva (200 000 euroa). Tampereen […]

Kiitos Tieteenraivaajien lahjoittajille

Tampereen yliopiston keräystulos varainhankintakampanjan aikana 1/2015 – 6/2017 oli 3,7 miljoonaa euroa. Ohessa perustietoa tuloksesta. Valtion myöntämän vastinrahan määrä tulee täsmentymään vuoden 2017 aikana.            

Fimlabin lahjoituksella tuetaan laboratoriodiagnostiikan kehittämistä ja laboratoriotiedon hyödyntämistä

Tampereen yliopiston lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta on päättänyt tukea kahta projektia, joissa kehitetään lääketieteellistä laboratoriodiagnostiikkaa ja siihen liittyvän informaation hyödyntämistä. Rahoitus perustuu Fimlab Laboratoriot Oy:n tekemään lahjoitukseen. Rahoituksen saajat ovat professori Matti Nykterin tutkimusryhmä, joka tutkii soluvapaitten dna-pohjaisten nestebiopsien hyödyntämistä syövän hoidossa sekä yliopistotutkija Pekka Ruusuvuoren tutkimusryhmä, joka analysoi koneoppimista digitaalisessa patologiassa. Molemmat ryhmät saivat […]

Emil Aaltosen Säätiöltä miljoona euroa tamperelaiselle korkeakouluyhteisölle

Emil Aaltosen Säätiö on 80-vuotista toimintaansa juhlistaakseen päättänyt kohdistaa Tampereen korkeakouluyhteisölle yhteensä miljoonan euron erillisen rahoituksen monitieteisiin tutkimushankkeisiin. Päätöksellään säätiö haluaa onnitella perustettavaa yliopistoa ja toivottaa sille menestystä. – Tulemme etsimään uudenlaisia tutkimushankkeita, joissa korostuu luovalla tavalla perustettavan yliopiston monitieteinen luonne, kertoo Emil Aaltosen Säätiön hallituksen puheenjohtaja, professori Olavi Nevanlinna. Ensimmäinen tutkimushankehaku on tarkoitus ajoittaa […]

JKK saa 30 000 euroa työhyvinvointitutkimukseen Ilmariselta

Ilmarisen lahja 100-vuotiaalle Suomelle: Tukea yrittäjien työhyvinvoinnin tutkimukseen Ilmarinen lahjoittaa 30 000 euroa Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoululle tutkimushankkeeseen, jossa edistetään yrittäjien työhyvinvointia ja työelämän laatua. Lahjoitus on osa Ilmarisen Suomi 100 -kampanjaa, jossa kerätään tekoja paremman työelämän puolesta. Lahjoitus kohdistetaan tutkimushankkeeseen, jonka tavoitteena on saada tietoa pienyrittäjien motivaatiosta ja mahdollisuuksista oman työhyvinvointinsa kehittämiseen. – Yrittäjän hyvinvointi […]

Tampereen Liikesivistyssäätiö teki uuden lahjoituksen kauppatieteille

Tampereen Liikesivistyssäätiö lahjoitti kesäkuussa vastinrahakampanjan aikana Tampereen yliopistolle 10 500 euroa. Lahjoitus kohdennettiin kauppatieteelliselle koulutusalalle. – Näemme, että Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu on toimillaan viime vuosina aktiivisesti osoittanut, että Tampereen yliopisto on erinomainen paikka tulla suorittamaan kauppatieteellisiä perusopintoja tai tekemään laadukasta alaan liittyvää tutkimusta, toteaa säätiön asiamies Niilo Järkäs. Tampereen Liikesivistyssäätiö on lahjoittanut jo aiemmin Tieteenraivaajat-varainhankintakampanjaan […]