Tag Archives: Kirjoittajat

Pauli Rautiainen: Katsaus valmiuslain seitsemänteen soveltamisviikkoon

”On näet muistettava, että mikään yritys ei ole yhtä vaikeasti käynnistyvä, yhtä varoen suoritettava ja tuloksiltaan yhtä epävarma kuin uuden hallintojärjestelmän voimaan saattaminen. Uudistaja nimittäin saa vastaansa kaikki ne, joille vanha järjestelm…

Toni Selkälä: Kiehtova oikeus – vastine Martin Scheininille

Kiitokset Martin Scheininille vastauksesta kirjoitukseeni, jossa kritisoin hänen ja Pauli Rautiaisen perustuslakiblogin kirjoitusta Uudenmaan sulun käyttöönotosta. Scheininin vastaus ansaitsisi luonnollisesti pidemmät ja paremmat perustelut kuin tässä …

Matti Muukkonen: Rikkoiko ministeri Tuula Haatainen lakia?

Valtioneuvosto totesi yhteistoiminnassa Tasavallan Presidentin kanssa Suomessa vallitsevan valmiuslain (1552/2011) 3 §:n tarkoittamat poikkeusolot säännöksen 3 (taloudelliset perusteet) ja 5 (tartuntatautiperusteet) kohtien nojalla 16.3.2020. Tuosta he…

Iina Järvinen: Sivistykselliset oikeudet poikkeusoloissa – onko niitä?

Koronaviruspandemia ja siitä kumpuavat rajoitukset ovat tarkoittaneet ihmisten kaikista perustavanlaatuisimpiin oikeuksiin kajoamista. Rajoitukset ovat koskeneet muun muassa liikkumisvapautta, työhön liittyviä oikeuksia sekä sivistyksellisiä oikeuksia….

Kaisa-Maria Kimmel: Terveydenhuollon priorisointi poikkeusoloissa – millä perusteella vaikeimmat valinnat tulisi tehdä?

Monessa maassa tehohoidon kapasiteetti ja hengityskoneet eivät ole riittäneet vastaamaan hoidontarpeeseen koronaviruksen epidemiapiikin aikana. Myös suomalaisessa mediassa on pohdittu, miten hoitoon pääsyä priorisoidaan, jos epidemian leviämistä ei saa…

Matti Muukkonen: Oikeudesta kouluruokaan poikkeusoloissa

Suomessa vallitsevat poikkeusolot. Niihin liittyen valtioneuvosto antoi ja eduskunta vahvisti kaksi valmiuslain käyttöönottoasetusta. Käyttöönottoasetuksiin liittyvät soveltamisasetukset ovat perustuslakivaliokunnan ja eduskunnan käsiteltävänä tänään t…

Maertin Scheinin: Valmiuslain käyttöönottoasetuksesta (kirjoitettuna ennen asetustekstien antamista)

Valmiuslaki (1552/2011) säädettiin perustuslainsäätämisjärjestyksessä, vaikka perustuslain 23 § sinänsä oikeuttaisi säätämään tavallisella lailla (tai laissa annetun täsmällisen valtuutuksen nojalla myös asetuksella) sellaisia tilapäisiä poikkeuksia pe…

Milka Sormunen: Positiiviset toimintavelvoitteet – valtion velvollisuus turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen aktiivisin toimin

Perinteisen käsityksen mukaan perus- ja ihmisoikeudet suojaavat yksilöitä julkisen vallan puuttumiselta. Tällöin puhutaan negatiivisista velvoitteista: valtiolla on velvollisuus olla puuttumatta yksilön oikeuksiin. Jos poliisi esimerkiksi tappaa kadull…

Sanna Mustasaari: al-Holin suomalaisnaiset ja -lapset kansainvälisen yksityisoikeuden näkökulmasta

Toni Selkälä käsitteli mainiossa kirjoituksessaan 13.12.2019 al-Holin suomalaisnaisten ja -lasten tilannetta koskevaa julkista keskustelua, ja Suvianna Hakalehto ja Virve Toivonen kiinnittivät huomiota leirillä olevien lasten oikeuksiin. Jatkan tässä k…

Viestikapula vaihtuu: Pauli Rautiainen perustuslakiblogin päätoimittajaksi

Perustuslakiblogi avattiin huhtikuun puolivälissä 2013. Idea blogin perustamiselle oli syntynyt muutamaa iltaa aiemmin pienessä Monteloron kylässä Firenzen liepeillä. Kantavana ideana oli alusta alkaen tuoda suuren yleisön tietoisuuteen varsinkin perus…