Tag Archives: Harri Laihonen

Onko nyt sen aika?

On pitänyt jo pitempään kirjoitella parista uudesta julkaisusta. On kuitenkin tuntunut naiivilta huudella tuloksellisuusdialogista tässä tilanteessa. Toki voisin rakentaa tarinaa siitä, kuinka juuri nyt on dialogin paikka – tarvitaan sosiaalista läheisyyttä ja vuorovaikutusta niillä välineillä, joiden kautta se on turvallista ja mahdollista. Ilmeistä. Ei tästä tarvitse kirjoittaa, ainakaan minun. Monta muutakin itsestäänselvyyttä tulee mieleen. Nyt […]

Tuolta olin tulossa ja tuonne olen menossa

Vuosi on päättymässä ja samalla vaihtuu vuosikymmen. Oiva hetki muistella menneitä. Vuosikymmenen ensimmäiset 5 vuotta työskentelin tutkijatohtorina Tampereen teknillisessä yliopistossa. Taskussa oli vielä melko tuore ajokortti tieteen tekemiseen ja tutkimuksen saralla porskutti hyvin. Erilaisia tutkimushankkeita oli käynnissä useita ja julkaisujakin syntyi hyvässä tahdissa. Opetusvastuuta oli juuri sopivasti. Tutkimusteemat liittyivät suorituskyvyn mittaamiseen ja johtamiseen, tietojohtamiseen niin […]

Hybridin identiteetin ongelma

Olen viime aikoina pohdiskellut identiteettikysymyksiä. En niinkään omaa identiteettiäni, vaan hybridiorganisaation identiteetin rakentumista. Olen nimittäin omissa aivoituksissani päätynyt siihen, että monet tietojohtamisen kysymykset ja tiedolla johtamisen ongelmat juontavat itse asiassa juurensa hyvinkin syvälle organisaatioidentiteetin saloihin. Erityisesti tilanteissa, joissa erilaiset intressit ja institutionaaliset tavat toimia kohtaavat. Tiedolla johtamisen kysymyksiä ratkottaessa nämä perusongelmat helposti määrittyvät tiedolla johtamisen […]

Kuukausi koulutusvientiä Tampereella – itsearvionti

Takana on kuukausi käytännön koulutusvientiä. Tiedekunnassamme vieraili viime kuukauden aikana 40 korkean tason johtajaa Vietnamista. Kaksi ryhmää, kaksi viikkoa per ryhmä. Reflektion aika. Paljon olisi kirjoitettavaa, mutta yritän tiivistää saamiamme keskeisimpiä oppeja erityisesti koulutusta tuottavan organisaation näkökulmasta. Pääopit jatkoa varten Koulutusvienti on toimintona poikkihallinnollinen ja edellyttää koko organisaation tukea. Kansainvälisyys on toki korkeakoulujärjestelmälle luontaista ja […]

Tieto ja osaaminen julkisen sektorin muutoksessa

Pohjautuu esitykseen Terveys ja talouspäivillä Porissa 22.8.2019 Tietoperustainen organisaatioajattelu lähtee liikkeelle yksinkertaisesta ajattelusta, jossa tieto nähdään organisaation toiminnan mahdollistavana keskeisenä resurssina. Resurssiajattelun mukaisesti tietyn kilpailuetua tuovan tiedon nähdään olevan siinä mielessä erityinen ja harvinainen resurssi, että se on vaikeasti korvattavissa ja kopioitavissa. Tällainen tieto oikein hyödynnettynä tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia tai auttaa neutralisoimaan ulkoisia uhkia. Tietoperustaisen näkemyksen […]

Puolivuosikatsaus

Kesäloma häämöttää jo. Vuosi on ollut uuden yliopiston rakentamisen aikaa. Johtamisen tutkijana on ollut mielenkiintoista seurata komentoketjun vaihtumista – uusi yksikkö ja yksikön päällikkö, uusi dekaani ja uusi rehtori. Tässä on päässyt konkreettisesti katsomaan, tuntemaan ja pohtimaan tiedolla johtamisen käytäntöjä. Empiiriä havaintoja kertyy jatkuvasti, mutta ei niistä nyt sen enempää, kun kesälomakin jo häämöttää. Tässä […]

Tietotilinpäätös osana tietojohtamisen jatkuvaa prosessia

Julkaistu alunperin Tampereen kaupungin tietotilinpäätöksen johdannossa. Tietopääoma on eräs kunnan keskeinen resurssi ja menestystekijä. Tätä ei viime vuosina ole enää erikseen tarvinnut korostaa. Julkisella sektorilla tietojohtaminen on nostettu tärkeään rooliin niin valtionhallinnon, aluehallinnon kuin paikallishallinnon kehittämisagendoja muodostettaessa. Tietotilinpäätös voidaan nähdä yhtenä jatkumona aineettoman pääoman, tietopääoman tai tietoresurssien johtamisen ja hallinnan saralla käydylle keskustelulle. Tietotilinpäätöksen, kuten […]

Työympäristöistä mitattu data – mitä sillä teen?

Olin pitkästä aikaa puhumassa työympäristöistä. Minua ennen puhui Peggie Rothe otsikolla ”Miten luodaan maailman paras työympäristökokemus?”. Peggie puhui enemmän mittaamisesta ja minun roolini oli pohtia sitä, mitä sillä kaikella mittausdatalla tässä kontekstissa tehdään. Fokuksessani oli siis (tiedolla) johtaminen. Seuraavassa muutamia näkökulmia, joita yritin esityksessäni korostaa ja alleviivata. Ensinnäkin, (tiedolla) johtamisen ytimessä on johdettavan arvonluontiprosessin ymmärtäminen. […]

Tietojohtamisen neljä roolia julkishallinnossa

Teksti julkaistu ensin Tietokiri-sivustolla 29.4.2019. Suomessa on viimeisen vuosikymmenen aikana puhuttu paljon tietojohtamisesta ja tiedolla johtamisesta. Terminologia on monin paikoin häilyvää, mutta yhteisenä pyrkimyksenä on tiedon tehokkaampi käyttö. Keskustelu on keskittynyt voimakkaasti päätöksenteon tietopohjan parantamiseen ja tiedolla johtamisen kulttuurin vahvistamiseen. Tämä on olennaista, mutta tärkeitä näkökulmia on muitakin. Esimerkiksi Karl Wiig listasi jo vuonna 2002 […]