Tag Archives: harjoitustehtävä

Sukellus Marketing Communications -kurssin harjoitustehtävään

Tampereen yliopiston markkinoinnin kurssit pitävät pääsääntöisesti sisällään joitakin harjoitustehtäviä, joissa opiskelijat pääsevät hyödyntämään kursseilla opittuja malleja ja näkökulmia. Monilla kursseilla päästään myös kuuntelemaan vierailijaluentoja, joissa yrityselämän edustajat käsittelevät kurssin aihetta usein käytännön näkökulmasta. Tämän vuoden Marketing Communications -kurssia veti yliopistonlehtori Elina Närvänen ja kurssilla kävi useampiakin vierailijoita, joista yksi oli Milla Ilanen Kekkilä Groupista. Hänen vierailuluentonsa antoi myös aiheen kurssin harjoitustehtävää varten. Tässä blogipostauksessa kaksi kurssin opiskelijaa Marika ja Enni kertovat omasta harjoitustyöstään ja avaavat myös case-harjoitusta oppimiskokemuksena:

My Oasis -markkinointikampanja

Miten Kekkilä voisi lisätä brändin tunnettuutta nuorten aikuisten keskuudessa? Millainen kampanja vetoaa luontoa ja omaa aikaa arvostaviin kaupunkilaisiin?

Näitä kysymyksiä pääsimme pohtimaan Marketing Communications -kurssilla keväällä 2018, kun Kekkilän edustaja antoi opiskelijoille tehtäväksi suunnitella markkinointikampanjan yritykselle. Toimeksiantona oli kasvattaa Kekkilä-brändin tunnettuutta ja myyntiä 20-35 -vuotiaiden kaupunkilaisten keskuudessa Suomessa ja Ruotsissa. Lopuksi Kekkilän edustaja arvioi opiskelijoiden tuotoksia, ja iloksemme hän valitsi meidän kampanjamme parhaaksi selkeän esityksen ja innovatiivisten ideoiden vuoksi.

Kuva: Pexels

Tehtävää oli mielenkiintoista lähteä pohtimaan, sillä kuulumme molemmat kohderyhmään, mutta Kekkilä-brändi ei kuitenkaan ollut kovin tuttu. Motivaatiota lisäsi se, että tehtävässä sai käyttää omaa luovuutta ja kampanja sai olla missä tahansa muodossa; kuten oikeassa työelämässäkin toivoisi. Lähdimme ideoimaan kampanjaa omien kokemusten ja mielestämme mieleenpainuvien kampanjoiden innoittamana. Halusimme luoda vaikuttavan, tunteita herättävän kampanjan, jossa pieni osa luontoa tuodaan hektiseen kaupunkielämään. Koimme, että oma aika, luonto ja rauhoittumisen hetket ovat yhä tärkeitä kohderyhmälle, ja tämän perusteella ideoimme My Oasis -kampanjan.

Päätimme, että kampanjan tulisi näkyä somen lisäksi myös off-linessa, eli fyysisesti kaupunkiympäristössä. Lopulta ideaksi kehittyi kasvikeitaan rakentaminen keskelle kaupunkia: kasvien peittämä rakennelma joka yllättäisi ja herättäisi ihailua. Tempauksen tarkoituksena olisi luoda paikka, jonne ohikulkija voi tulla hetkeksi pysähtymään ja nauttimaan luonnon kauneudesta. Yhtenä tavoitteena oli luoda ympäristö, joka kannustaisi kohdeyleisöä ottamaan kuvia ja jakamaan niitä somessa, mikä lisäisi kampanjan näkyvyyttä entisestään.

Taustakuva: Jorge Franganillo (täältä: https://urly.fi/YjS), Kuvan muokkaus: Marika Annila
Tempauksen lisäksi ideoimme samoja arvoja korostavan videon ja kuvasarjan. Visuaalisesti vaikuttava, tunteita herättävä video muistuttaisi oman hetken, rauhoittumisen sekä luonnon voiman tärkeydestä, ja samalla toisi Kekkilä-brändin arvoja esiin. Kuvasarjassa jatkettaisiin samaa teemaa, jossa luodaan kontrasti luonnon ja urbaanielämän välillä tuomalla pieni osa luontoa työpäivään. Kampanja loisi positiivisia mielikuvia Kekkilästä ja lisäisi brändin tunnettuutta kohderyhmän keskuudessa. Meille tärkeää oli aluksi herättää huomiota ja tunteita sekä viestittää yrityksen arvoja, jonka jälkeen vasta keskittyisimme myyntiin.
Kuva: Pexels

Tämä case antoi meille mahdollisuuden työskennellä oikean yrityksen ja tilanteen parissa, ja harjoitus oli oppimiskokemuksena todella arvokas. Uskomme, että samantapaiset harjoitukset kaikilla opintoaloilla valmistaisi opiskelijoita paremmin työelämään, ja mikä tärkeintä, se lisäisi motivaatiota ja innostuneisuutta kehittyä ajattelijana.
Työ markkinoinnin parissa kiinnostaa molempia, mutta yllättäen emme kumpikaan ole alan pääaineopiskelijoita. Ehkä juuri tämä tekikin tehtävästä niin kiinnostavan ja antoisan, sillä uskalsimme kenties ajatella hieman eri tavoin, emmekä täysin edes seuranneet tehtävänantoa. Päätimme jo aluksi, että asiakaslähtöisyys on tärkeintä ja siksi muokkasimmekin kampanjaa useaan otteeseen kohderyhmälle sopivaksi. Uskaltaminen ja rohkeiden ideoiden ehdottaminen oli meille oikea ratkaisu.

“Instead of thinking outside the box, get rid of the box.”

― Deepak Chopra

//Marika Annila ja Enni Sipilä