Tag Archives: EDUSTA

Korumallisto-näyttely 22.2. – 31.3.2018

EDUn luokanopettajakoulutusohjelman opiskelijat toteuttivat kurssilla parityönä perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisen monimateriaalisen käsityöprosessin (ideointi ja suunnittelu, kokeilu ja tekeminen sekä arviointi ja dokumentointi), jonka lopputuloksena oli suunnitella ja valmistaa korumallisto. Tarkoituksena oli ideoida ja suunnitella korumallisto suomalaiselle tai kansainväliselle eettiselle/ekologiselle toimijalle. Käsityöpedagogisena ideana oli prosessoida suunniteltu korumallisto tekstiilin ja teknisen työn tekniikoilla harmoniseksi kokonaisuudeksi.  Korumallisto koostui neljästä […]

”Multiple Crossroads of Perspetives”, 28.8.- 29.9.2017

”Multiple Crossroads of Perspetives” 28.8.- 29.9.2017 ”Multiple Crossroads of Perspectives” on kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimusryhmien ja EDUn galleriatiimin yhdessä rakentama näyttely. Näyttelyn läpileikkaavina käsitteinä ovat kehityksen eri näkökulmat, liikkuvuus, kansainvälisyys, kestävä kehitys, kansalaisuus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Siinä korostuu enemmän kokonaisuus kuin yksittäisten tutkimusryhmien esittely. Näyttelyobjektien keskeisin muoto on ympyrä, joka filosofisen semiotiikan mukaan symboloi äärettömyyden kehää, […]

Kuvataiteen opiskelijoiden grafiikkaa: ”Mies joka istutti puita” 24.5. – 30.6.2017

Edusta galleriassa on alkukesän ajan esillä Kasvatustieteiden tiedekunnan kuvakulttuurien opiskelijoiden taidegrafiikkaa. Teoksissa opiskelijat soveltavat kurssilla oppimiaan grafiikan menetelmiä, kuten collagrafiaa, carborundumia, monotypiaa ja kuivaneulaa. Näyttelyn teemana on opiskelijoiden henkilökohtainen suhde ympäristöön: teokset ovat monipuolisia ja tulkinnallisia ekologisia kannanottoja. Oheislukemistona Jean Gionon ”Mies joka istutti puita”. Töitä seuraavilta opiskelijoilta: Arponen Jenni , Hyytiäinen Henna , Hämäläinen […]

Uudelleen kerrotut, 22.2. -28.4.2017

Uudelleen kerrotut, 22.2. -28.4.2017 Näyttelyssä on esillä käsityön keinoin uudelleen kerrottuja tarinoita suomalaisen käyttöesinemuotoilun klassikoista. Teokset on toteutettu perusopetuksen opetussuunnitelman hengessä, tekstiilin ja teknisen tekniikoita yhdistellen, kokeilemisen kulttuuria ja moniaistista suunnitteluprosessia korostaen. Teokset on toteutettu pääosin paritöinä. Tavoitteena oli dialoginen prosessi tekijöiden ja muotoilutuotteen, alkuperäisen tekijän ja tuotteen kontekstin välille. Suunnitteluprosessin ainekset arvottiin. Jokaiselle parille […]

FSD preserves your data and opens it for other researchers

The first EDUSTA-Gallery exhibition of the year 2017 introduces the Finnish Social Science Data Archive (FSD). The FSD, situated in Virta-building, provides a single point of access to a wide range of digital research data for learning, teaching and research purposes.

Tietoarkisto avaa ja säilyttää tutkimusaineistosi

EDUSTA-gallerian vuoden 2017 avaa Tietoarkiston palveluita esittelevä näyttely. Virta-rakennuksen neljännessä kerroksessa toimiva Tietoarkisto arkistoi ja pitkäaikaissäilyttää sähköisessä muodossa olevia tutkimusaineistoja, tarjoaa aineistoihin liittyvää tietopalvelua ja jakaa aineistoja tieteelliseen tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöön.

TERVEISIÄ ACEHISTA! / GREETINGS FROM ACEH!

Kasvatustieteiden yksikkö on toteuttanut joulukuusta 2015 alkaen koulutusvientinä opettajankoulutuksen maisteriohjelmaa Acehissa Indonesiassa. Olemme koostaneet pitkin matkaa napatuista kuvista näyttelyn Virta-rakennuksen EDUsta Galleriaan. Näyttelyn avajaiset pidetään keskiviikkona 26.10. klo 12.30 1.kerroksen aulatilassa.

Sorsalammen tursas, 15.8-4.10.2016

Sorsalammen tursas on luokanopettajaksi opiskelevien Sara Komulaisen, Noona Kujalan ja Anni Mäkelän toteuttama yhteisötaideprojekti Accessible Arts and Culture (ACCAC) WARM UP karnevaaliin 12.8.2016 Tampereen Sorsapuistossa

Rainbow Off Place

Rainbow Off Place was a collection of textile stories of meaningful places and traces told by Finnish students and Iraqi asylum seekers.

Pelon horisontti – Akateemisia faabeleita, 29.3-12.5.2016.

Faabelien taustalla oleva elämänkokemus heijastuu niissä eräänlaisena pessimistisenä elämänviisautena, maan hiljaisten käytännönfilosofiana. Me haluamme esittää totuuksia nimenomaan sorrettujen ja väheksyttyjen äänellä. Haluamme faabeleissamme nauraa enemmänkin itsellemme kuin muille.