Tag Archives: aktif katılımcı yurttaşlık

Yetişkin Eğitiminin kronik ve güncel sorunları kapsamında bir kamu aktörü olarak İŞKUR

Türkiye’de yetişkin eğitiminin aktörleri, başta kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, STKlar, yerel yönetimler, meslek odaları, üniversiteler ve uluslararası örgütler olmak üzere büyük çeşitlilik arzetmektedir. Bunların içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı…