Tampereen yliopiston blogeja

Yliopisto ja sen palvelut

Iiteetä ja sympatiaa
Ajatuksia, visioita, kokemuksia ja vinkkejä digimaailman pyörteistä. Tampereen yliopiston tietohallinnon blogi.

Kielikeskus-blogi
Kielikeskuslaiset kertovat viestintään ja kieleen liittyvistä tapahtumista, toiminnasta, kehitystyöstä ja ajankohtaista suuntauksista.

Kirjastoikkuna
Kirjaston henkilökunta kertoo kirjaston toiminnasta ja keskustelee asiakkaiden kanssa.

Ohjauskahvila
Opiskelun ohjaamisen blogi

Ryhmäohjaus
Tietoa urasuunnittelua ja opiskelutaitoja tukevista ryhmistä

EQUAL – Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Keskusteluita ja utopioita tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikasta Tampereen yliopistossa

Tietoarkistoblogi
Tietoarkiston blogi ottaa kantaa tutkimuksen ja datapolitiikan ajankohtaisiin asioihin sekä kertoo tietoarkiston palveluista ja hankkeista.

Vinkkipankki
Sivusto esittelee ja jakaa menetelmiä, hyviä käytäntöjä ja vinkkejä hyvistä työkaluista opetustyön tueksi.

Yhteiskunta ja johtaminen

Alusta!
Aktiivinen verkkolehti avaa yhteiskunnan ja kulttuurin tutkimusta sekä ja nostaa esiin uusia keskustelunaiheita.

Asiakirjahallinnan reunamerkintöjä
Asiakirjahallinnan tutkimuksen blogi

Business2Nature
Kaupunkiluontoa ja sidosryhmäarvonluontia tutkivan hankkeen blogi

Citizens in the Making
Tutkimusprojektin blogi

Conflict Stories
Tutkija Paula Rossi

Cross-Border International Relations
Euroopan ja Venäjän suhteisiin painottuneen maisteriohjelman blogi

eArvonluonti
Kolme avausta uuteen arvonluontiin

EURA-NET Forum Debate
Asiantuntija-alustuksia kansainvälisen liikkuvuuden tutkijoilta

Institute for Advanced Social Research
Tutkijakollegiumin blogi

Kansainvälisen politiikan yhdistys
Keskustelua ja tiedonvälitystä kansainvälisiin suhteisiin liittyvistä aiheista

Kapea polku pohjoiseen
Muistiinpanoja ja hajanaisia ajatuksia kaupunkien ja alueiden kehittämisestä – ja vähän muustakin
Markku Sotarauta, aluetieteen professori

Kestävä kehitys – Sustainable development
Kestävän kehityksen opetusta ja tutkimusta Tampereen yliopistossa

Mainoskatkolla.com
Markkinoinnin opintosuunnan blogi

Making Spaces of Justice Across the East-West Divide
Tutkimushankkeen blogi

Pathways to Political Trust
CONTRE-tutkimuskonsortion blogi

Perustuslakiblogi
Suomen valtiosääntöoikeudellisen seuran blogi, aktiivisina kirjoittajina Tampereen yliopiston valtiosääntötutkijoita

Politiikasta.fi
Valtiotieteellisen yhdistyksen verkkolehti, jossa kirjoittajina useita Tampereen yliopiston asiantuntijoita

Pluralist World Order
Tutkimusprojektin blogi

Suomalaisen yhteiskunnan historia – menikö se niin?
Yhteiskunnan historian huippuyksikön blogi

Tampere Peace Students’ Blog
Rauhan- ja konfliktintutkimuksen opiskelijoiden blogi

Tietovirta
Tietojohtaminen, tiedolla johtaminen, tuloksellisuus, suorituskyky. Tutkimusjohtaja Harri Laihosen blogi

Trivium
Vanhempien aikojen tutkimuksen blogi

The Ulkopolitist
Kansainvälisen politiikan ilmiöitä sekä suomalaista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevä sitoutumaton verkkolehti, jossa kirjoittajina useita Tampereen yliopiston asiantuntijoita

Työ, Työvoima & Politiikka
Työpolitiikan tutkimuksen blogi

Urban and Regional Studies Group
Alueellisen kehittämisen tutkimusryhmän blogi

Valtablogi
Journalistiikan opiskelijoiden blogissa pureudutaan yhteiskunnallisiin aiheisiin

Vaikuttaja
Johtamiskorkeakoulun blogi

Wastebusters
Blogi käsittelee kotona tapahtuvan ruokahävikin estämistä ja vähentämistä

Terveys ja hyvinvointi

Blog on Nursing Science
Hoitotieteen blogi

CHILDCARE-tutkimushanke
Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama konsortio

Global Health and Development
Kansainvälisen opetus- ja tutkimusohjelman blogi

Nelli Hankonen
Ajatuksia käyttäytymisen muutoksesta ja hyvinvoinnin edistämisestä
Nelli Hankonen, sosiaalipsykologian yliopistonlehtori

Perheet keskiössä
Lasten ja perheiden hyvinvointityön ja -tutkimuksen blogi

PERLAblogi
Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus

Rokotetutkimuskeskus

Soteralli – tutkijat karttureina
Asiantuntijoiden näkökulmia muuttuviin sosiaali- ja terveyspalveluihin

Kulttuuri ja viestintä

COMS-blogi
Viestintätieteiden tiedekunnan blogi

Dialogue: Constructive Talk at Work
Opiskelijoiden ryhmätöitä, aiheena työelämäviestintä

frans goes blog
Frans Mäyrä, informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median professori

Kertomuksen vaarat
Tutkimusprojektin blogi

Kielikasvatus
Opettajaopiskelijoiden ja heidän opettajiensa ajatuksia äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksesta

Kirjallisuudentutkimuksen blogi
Blogi tarjoaa alustan uusien tutkimusjulkaisujen esittelyyn ja tutkimuksessa puhaltavien tuulten seuraamiseen

Kirjoittaminen, kielellä
Väitöskirjatutkija Kirsi Sandbergin blogi

Mediakasvatus
Viestintätieteiden tiedekunnan mediakasvatuksen blogi

Mediayhteiskunta
Aikalaisdiagnoosia yhteiskunnasta median näkökulmasta katsottuna. Professorit Janne Seppänen (Tampereen yliopisto) ja Esa Väliverronen (Helsingin yliopisto)

Pekka Isotalus
Puheviestinnän professori Pekka Isotalus kirjoittaa poliittisen viestinnän ja suomalaisen puhekulttuurin ajankohtaisista ilmiöistä

Puheviestintä
Puheviestinnän opiskelijoiden blogi

Synkistyvät tulevaisuudenkuvat: dystooppinen fiktio nykykirjallisuudessa
Kirjallisuudentutkijoiden blogi

Äänentutkimus
TAY:n, TTY:n ja TAMK:in äänentutkijoiden monitieteisen verkoston blogi
The blog for the Tampere multi-diciplinary network on sound research

Kasvatus

eduMAP
Aikuiskasvatuksen tutkimusprojektin kuulumisia

EDUn galleriat
Poikkitaiteellisia ja -tieteellisiä näyttelyitä kasvatustieteiden tiedekunnassa

HET – Higher Education in Transition
Kasvatustieteiden yksikön korkeakoulutuksen tutkimusryhmän blogi

Luonnontieteet

LUO-blogi
Luonnontieteiden tiedekunnan blogi

Opiskelijat

Student Ambassadors
Tampereen yliopiston kansainvälisten opiskelijalähettiläiden blogi

Opiskelijablogi
Millaista on opiskelu Tampereen yliopistossa? Opiskelijat pohtivat opintoja, työntekoa ja elämää yleensä