Tulossa: Tiedeviestinnän opintokokonaisuus (5–20 op)

21.9.2018–17.5.2019, Tampereen yliopisto, Viestintätieteiden tiedekunta

Tiedeviestinnän opintokokonaisuus (5–20 op) antaa valmiuksia tieteen julkisuutta ja tiedeviestintää koskevan tutkimustiedon soveltamiseen erilaisissa konteksteissa. Tiedeviestinnän kysymyksiä tarkastellaan erityisesti ihmistieteiden ja teknologian tutkimuksen kautta, mutta näkökulmat soveltuvat myös muille tieteenaloille.

Osaamistavoitteet: Opintokokonaisuuden suorittanut tuntee tieteen julkisuuden rakenteet ja keskeisiä tieteen yleistajuistamisen käytänteitä. Hän ymmärtää tieteen, tiedeviestinnän ja tiedejournalismin merkityksen yhteiskunnallisen keskustelun ylläpitäjänä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Hän osaa käsitellä tutkimustietoa yleistajuisesti eri kohderyhmien ja erilaisten kontekstien edellyttämällä tavalla. Hän osaa analysoida ja kehittää tiedeviestinnän käytäntöjä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen edistämiseksi.

Kenelle: Opintojaksot toteutetaan akateemisina moduuleina eli yhteisenä opetuksena maisterivaiheen tutkinto-opiskelijoille ja väitöskirjatutkijoille sekä maksullisena täydennyskoulutuksena viestinnän ammattilaisille, toimittajille, tutkijoille ja muille asiantuntijoille esimerkiksi yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa, mediassa, julkishallinnossa tai järjestöissä.

Milloin: Opintokokonaisuus (20 op) alkaa ennakkotehtävillä syyskuun 2018 alussa ja päättyy tiedeviestinnän projektien esittelyyn 17.5.2019. Koulutus koostuu kolmesta opintojaksosta, joita voi suorittaa haluamansa määrän.

Opintojaksot ja lähiopetuspäivät Tampereen yliopistossa:

 • Johdatus tiedeviestintään (5 op): 21.9., 26.10. ja 16.11.2018 klo 10–16
  Opintojakson suorittanut
  ymmärtää eri tieteenalojen erilaiset lähtökohdat, tiedontuotantotavat sekä tieteidenvälisyyteen liittyviä viestinnän pulmia
  – tuntee tieteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta, avointa tiedettä, tiedejournalismia sekä tiedeviestintää ja tutkijoiden julkista roolia koskevia ajankohtaisia keskusteluja
  – on saanut perusvalmiudet analysoida ja kehittää tieteen julkisuuden ja tiedeviestinnän käytäntöjä omien tarpeidensa mukaan
 • Tiedeviestinnän käytänteet (5 op): 18.1., 15.2. ja 15.3.2019 klo 10–16
  Opintojakson suorittanut on
  – monipuolisesti perehtynyt tiedeviestinnän konteksteihin ja käytänteisiin
  – kartuttanut tietopohjaansa omien viestintätaitojensa kehittämiseksi
  – saanut valmiuksia erilaisten tiedeviestinnän tehtävien hoitamiseen ja osaa soveltaa ja kehittää tieteestä viestimisen käytänteitä omien tarpeidensa mukaan
 • Tiedeviestinnän projekti (5/10 op): 22.3., 5.4., 12.4., 3.5. ja 17.5.2019 * Opintojaksolla työstetään ohjatusti ja itsenäisesti omaa tiedeviestintähanketta. Projektin tavoitteet, muoto ja laajuus (5 op tai 10 op) määrittyvät osallistujien omien tarpeiden ja suunnitelmien pohjalta.
  * Täydennyskouluttautujille läsnäolo on välttämätön on vain 17.5., mutta muihinkin kokoontumisiin voi osallistua.

Miten: Opetus koostuu alustuksista ja keskusteluista (lähiopetus) sekä soveltavista tehtävistä (verkko-oppimisympäristössä). Osallistujat saavat syyskuun 2018 alussa ensimmäiselle jaksolle orientoivat ennakkotehtävät.

Osallistujat kirjataan opintojen ajaksi Tampereen yliopiston opiskelijarekisteriin.
Suoritetut opintopisteet kirjataan niin ikään Tampereen yliopiston opintorekisteriin.

Kouluttajat: Vastaavat kouluttajat Tampereen yliopiston Viestintätieteiden tiedekunnassa ovat tutkimuspäällikkö Sanna Kivimäki Tutkimuskeskus COMETista ja apulaisprofessori Johanna Vaattovaara suomen kielen tutkinto-ohjelmasta. Vierailevina alustajina ovat mm. yhteiskuntatieteiden, tieteentutkimuksen, journalistiikan, informaatiotutkimuksen, mediatutkimuksen, kieli- ja käännöstieteiden, puheviestinnän ja teatterintutkimuksen alojen asiantuntijat sekä erilaisissa tiedeviestinnän tehtävissä toimivat ammattilaiset.

Osallistumismaksu: 100 euroa/opintopiste (500 euroa/opintojakso).
Veroton koulutuspalvelu, 0% alv.

Ilmoittautuminen: Viimeistään 31. toukokuuta 2018 tällä lomakkeella.

Lisätietoja:
Tutkimuspäällikkö Sanna Kivimäki, sanna.k.kivimaki at uta.fi, 050 428 0911
Suunnittelija Satu Seppä, satu.seppa at uta.fi, 040 190 4131