Päättynyt: Terveyttä viestinnästä – viestintää terveydestä – Syvennä ja laajenna terveysviestinnän osaamistasi

Akateemista asiantuntijakoulutusta viestinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kehittäjille ja aiheeseen opinnoissaan erikoistuville (5 op)
Tampereen yliopistossa käynnistyy alkuvuonna 2015 terveysviestinnän monitieteinen koulutus, jossa yhdistyvät viestinnän, terveyden ja hyvinvoinnin tutkimus ja käytäntö. Koulutuskokonaisuus on suunnattu sinulle, joka haluat kehittää terveysviestinnän osaamistasi. Koulutus toteutetaan osana Viestinnän, median ja teatterin yksikön ja Terveystieteiden yksikön maisteriopintoja.


Tavoite: Koulutuksen suoritettuaan osallistuja
• tuntee terveysviestinnän lähtökohdat, keskeiset tutkimuskohteet ja keskeiset käsitteet
• tuntee terveysviestinnän toimintakenttää ja tietolähteitä
• ymmärtää viestinnän merkityksen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä erilaisissa vuorovaikutussuhteissa (esim. asiakkaan kohtaaminen, mediayhteistyö, kriisiviestintä)
• osaa analysoida ja arvioida terveysviestinnän soveltamismahdollisuuksia erilaisissa toimintaympäristöissä
• osaa toteuttaa ja kehittää terveysviestintää tarkoituksenmukaisesti eri kohderyhmille (yksilö, ryhmä, organisaatio)
Keskeiset lähiopetusteemat:
• Terveysviestintä käsitteenä ja tutkimusalueena, terveyskampanjat ja terveyden edistäminen, riski ja epävarmuus: kuka on asiantuntija, kenen sanaan voi luottaa.
• Terveys ja media, sosiaalinen media, kriisiviestintä, lainsäädäntö.
• Vuorovaikutus ja terveys, sosiaalinen tuki, moniammatilliset tiimit- ja ryhmät.
• Viestintä terveydenhuollon ja terveyden edistämisen organisaatioissa, asiakas- ja sidosryhmäviestintä, viestintäsuunnitelmat.

Kouluttajina ja ohjaajina toimivat Viestinnän, median ja teatterin yksiköstä CMT:stä yliopistonlehtorit Maija Gerlander ja Tuula-Riitta Välikoski,  tutkijatohtori Sinikka Torkkola sekä tutkijat Venla Kuuluvainen ja Anna-Maria Mäki-Kuutti,Terveystieteen yksiköstä HESistä professori Sami Pirkola, yliopistonlehtorit Katja Joronen, Susanna Lehtinen ja Pirjo Lindfors sekä yliopisto-opettaja/verkkopedagogi Heli Parviainen.

Kouluttajina ovat myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin viestintäpäällikkö Elina Kinnunen, tiedetoimittaja, Julkisen sanan neuvoston jäsen Ulla Järvi ja Tampereen yliopiston yleislääketieteen professori Raimo Puustinen.

Laajuus: Koulutus on laajuudeltaan viisi opintopistettä. Osallistuja saa Terveysviestintä-moduulin suorittamisesta opintorekisteriotteen. Moduulin hyväksymisestä osaksi mahdollisia myöhempiä opintoja on neuvoteltava erikseen.
Kenelle? Koulutus on tarkoitettu sellaisille korkeakoulututkinnon suorittaneille, joiden tehtäviin kuuluu terveyteen liittyvä viestintä ja tiedottaminen tai terveyttä edistävä toiminta. Tehtävät voivat sijoittua esimerkiksi mediaan, julkishallintoon, terveydenhuollon organisaatioihin, terveysalan järjestöihin tai tutkimuslaitoksiin.
Koulutuksen suoritustapa: Koulutukseen kuuluu tammi-helmikuussa 2015 pidettävä orientaatio-osuus etätyöskentelynä sekä neljä lähiopetuspäivää maalis-huhtikuussa, oheiskirjallisuuteen perehtymistä, verkkotyöskentelyä (Moodle) ja lähitapaamisten teemoihin liittyviä analyysitehtäviä sekä viestinnän kehittämistehtävä. Koulutusmateriaali on osittain englannin kielellä.
Koulutuksen hinta on 800 euroa. Hintaan sisältyvät lähipäivien opetus ja oppimateriaali sekä verkko-opiskelun ja kehittämistehtävän ohjaus.
Paikka ja aika
Orientaatiojakso toteutetaan etätyöskentelynä. Lähiopetuspäivät pidetään Tampereella, Tampereen yliopiston tiloissa pääkampuksella (Kalevantie 4) ja Kaupin kampuksella (Lääkärinkatu 1). Koko päivän kestävän lähiopetuksen kellonajat vahvistetaan myöhemmin.
1. lähiopetusjakso to-pe 12.–13.3. pääkampus, puheviestinnän studio D04.
2. lähiopetusjakso to-pe 23.–24.4. Kaupin kampus, Arvo, tila A210-211.

Haku: Koulutukseen haetaan lomakkeella https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/13158/lomake.html viimeistään 5.12.2014. Osallistujia voidaan maisteriohjelmien opiskelijat mukaan lukien ottaa kaikkiaan 25.
Koulutuksen järjestävät Tampereen yliopiston Terveystieteiden yksikkö ja Viestinnän, median ja teatterin yksikkö.
Lisätietoja antavat yliopistonlehtori Maija Gerlander ja yliopisto-opettaja Heli Parviainen. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi

Koulutuksen taustaa
Terveys on viestinnällistynyt siinä missä aikamme muutkin ilmiöt. Mediasta on tullut tärkeä terveystiedon lähde. On esitetty, että jopa joka kymmenes mediassa julkaistu juttu käsittelee terveyden tai hyvinvoinnin kysymyksiä. Perinteiset viestintäkanavat ovat saaneet seurakseen sosiaalisen median, jossa ihmiset jakavat ja tulkitsevat terveystietoa sekä tukevat toisiaan.
Terveydenhuollon asiantuntijoilta odotetaan moniammatillista ja yhä vahvempaa vuorovaikutusta kansalaisten ja asiakkaiden kanssa. Julkishallinnossa, kuten kunnissa, mietitään miten viestitään kuntalaisille terveyspalvelujen järjestämisestä tai suunnitellaan viestintää mahdollisia kriisejä varten.
Viestintä ei ole vain tiedon välittämistä. Asiantuntijoiden on seurattava, mistä ja miten ihmiset viestivät ja millaisia tulkintoja terveyteen liittyvistä kysymyksistä tehdään tänään ja tulevaisuudessa. Vuorovaikutukseen on osallistuttava siellä, missä ihmiset ovat. Tämä kaikki edellyttää viestinnän ja terveyden välisten yhteyksien tuntemusta sekä vahvaa vuorovaikutusosaamista.