Työyhteisön muutos ja kehittäminen – akateemista asiantuntijakoulutusta työorganisaatioiden kehittäjille

Koulutuksen tavoite: Koulutuksessa käsitellään erilaisia työyhteisön kehittämiseen liittyviä kysymyksiä, kuten kehittäjän roolia ja siihen liittyviä ristipaineita, muutosvastarintaa, muita kehittämiseen liittyviä ongelmia ja ratkaisuja sekä eettisiä kysymyksiä.

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja osaa tarkastella työelämän muutosta ja kehittämistä tutkimuksellisista näkökulmista. Hän tuntee erilaisia työelämän tutkimukseen perustuvia kehittämismenetelmiä ja niiden käytäntöön soveltamista työyhteisöjen kehittämisessä.

Laajuus: Koulutus (5 opintopistettä) on yksi moduuli laajemmasta työelämän kehittämistä käsittelevästä opintokokonaisuudesta, joka sisältää osia Tampereen yliopiston työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelmasta. Kokonaisuuteen (10 op) kuuluu myös moduuli työelämän vuorovaikutuksesta.

Osallistuja saa Työyhteisöjen muutos ja kehittäminen -moduulin suorittamisesta opintorekisteriotteen. Moduulin hyväksymisestä osaksi mahdollisia myöhempiä opintoja on neuvoteltava erikseen.

Kenelle? Koulutus on tarkoitettu sellaisille korkeakoulututkinnon suorittaneille, joiden tehtäviin kuuluu työyhteisöjen kehittäminen, ja jotka tarvitsevat tietoa tutkimukseen perustuvista kehittämisen menetelmistä.

Koska koulutukseen kuuluu verkkotyöskentelyä, osallistujilla pitää olla tietokone ja verkkoyhteys.

Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opiskelijat ja perustutkintoa opiskelevat voivat kysyä moduulin mahdollisista opiskelijapaikoista yliopistonlehtori Hanna Ylöstalolta (yhteystiedot alla).

Koulutuksen tarjoava yksikkö: Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö YKY

Koulutuksen suoritustapa: Koulutus toteutetaan kolmena neljän tunnin lähitapaamisena sekä kehittämistehtävää eteenpäin vievänä verkkotyöskentelynä ja -keskusteluna lähitapaamisten välissä. Verkossa esitellään ja kommentoidaan osallistujien organisaatioiden kehittämiseen liittyviä tehtäviä, joka palvelevat sekä osallistujien omaa oppimista että laajemmin heidän työyhteisöjään.

Lähitapaamisissa on läsnäolopakko. Koulutukseen kuuluu lisäksi osallistuminen Tampereen yliopistossa 6.-7.11.2014 pidettäville Työelämän tutkimuspäiville. Tutkimuspäivien osallistumismaksu sisältyy koulutuksen hintaan.

Luennoitsijat ja verkko-opetuksesta vastaavat: YTT yliopistolehtori Hanna Ylöstalo ja YTM erikoistutkija Katri Otonkorpi-Lehtoranta.

Aika ja paikka:  Koulutus pidetään Tampereen yliopiston tiloissa Tampereella.

  1. jakso perjantai 26.9. klo 9.30–14.00 Tutkimusavusteisen kehittämisen tausta ja historia
  2. jakso perjantai 17.10. klo 9.30–14.00 Kehittämismenetelmät ja niiden soveltaminen
  3. jakso: Työelämän tutkimuspäivät 6.–7.11. (www15.uta.fi/tyoelamantutkimuspaivat)
  4. jakso: Työkonferenssimenetelmä työyhteisön kehittämisen työkaluna 28.11. klo 9.30–14.00

Haku: Koulutukseen tulee hakeutua e-lomakkeella viimeistään maanantaina 8.9.2014. Osallistujia voidaan ottaa enintään 25. Hakeutujalle on eduksi, mikäli hänellä on jo ilmoittautuessaan ajatus siitä, millaisen kehittämistehtävän parissa työskentelee koulutuksen aikana.

Vastuu- ja yhteyshenkilöt: koulutuksen sisällöstä antaa lisätietoa yliopistonlehtori Hanna Ylöstalo, 050 3187 095. Käytännön järjestelyistä kertoo enemmän koulutussuunnittelija Pia Sivunen, 050 5951 074. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi

Koulutuksen hinta:  800 euroa. Hintaan sisältyvät luento-opetus, kehittämistehtävän ohjaus verkossa sekä osallistumismaksu Työelämän tutkimuspäiville.