Päättynyt: Täydennyskoulutusta tulkeille – simultaanitulkkaus I (5 op)

Tampereen yliopiston kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTL tarjoaa uudenlaisen maksullisen täydennyskoulutusmahdollisuuden tulkeille. Voit nyt suorittaa tutkinto-ohjelmaopetuksen Simultaanitulkkaus I –opinto-jakson (venäjä-suomi-venäjä), joka kuuluu Tulkkausviestintä-kokonaisuuteen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee simultaanitulkkauksen perusteet ja osaa simultaanitulkata työkielillään (suomi-venäjä-suomi) yleisiä tekstejä. Hän osaa tehdä tulkkausstrategisia ratkaisuja ja analysoida ja perustella valintojaan. Hän ymmärtää ammattimaisen ja kollegiaalisen käytöksen merkityksen ja osaa neuvoa ja ohjata asiakasta simultaani-tulkkauksen järjestelyihin, onnistuneen simultaanitulkkaustoiminnan edellytyksiin ja –tulkin tehtäviin liittyvissä yleisissä asioissa. Lisäksi hän hallitsee tulkkaustoimeksiantoon valmistautumisen ja ymmärtää valmistau-tumisen merkityksen onnistuneen tulkkausviestinnän kannalta.

Sisältö

Laitteellisen simultaanitulkkauksen perusteet teoriassa (prosessi) ja käytännössä (keinot). Tulkkaustoimeksiantoon valmistautuminen, prima vista –tekniikka osana  toimeksiantoon valmistautumista ja simultaanitulkkauk-sessa. Ammattimainen käytös tulkkauskopissa.

Opetuskieli

suomi

Arviointi Numerolla 1-5.

Lähtötasovaatimukset

HuK, Venäjän kieli, kulttuuri ja kääntäminen  tai vastaava taso. Vähintään dialogitulkkauksen suorittaminen tai vähintään yhden vuoden tulkkaustyökokemus.

Kouluttaja

Nina Isolahti

Aika

9.9.-9.12.2014. Ryhmä kokoontuu 14 kertaa tiistaisin klo 8.30-10 taukoviikkoa lukuunottamatta.

Paikka

Tampereen yliopisto, Kanslerinrinne 1, Tampere. Paikka täsmentyy lähempänä koulutusajankohtaa.

Hinta 450 euroa

Ilmoittautuminen

15.8.2014 mennessä e-lomakkeella

Mukaan otetaan enintään neljä tutkinto-ohjelman ulkopuolista osallistujaa ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä lähtötasovaatimukset huomioiden.

Muuta huomioitavaa

Täydennyskoulutusopiskelijat opiskelevat yhdessä tutkinto-ohjelman opiskelijoiden kanssa samassa ryhmässä.

Lisätietoja

Anneli Sorkio, projektipäällikkö
Kielipalvelut/Tampereen yliopisto
puh. 040 190 1289
sähköposti: anneli.sorkio@uta.fi, kielipalvelut@uta.fi
www.uta.fi/kielipalvelut