Päättynyt: Dokumentaation visualisointi

Tampereen yliopiston kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTL tarjoaa uudenlaista täydennyskoulutusta. Nyt voit suorittaa tutkinto-ohjelmaopetuksen Dokumentaation visualisointi, joka kuuluu Teknisen viestinnän erikoistumisopintojen kokonaisuuteen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä typografian ja asettelun pääperiaatteet, ymmärtää kuvan ja tekstin vuorovaikutusta, tunnistaa taitto-ohjelmistojen toimintaperiaatteet ja osaa tuottaa kuvankäsittelyohjelman avulla visuaalisuutta dokumentteihin. Opiskelija osaa arvioida interaktiivisen median (videon, animaation) hyötyjä dokumentoinnissa ja hän osaa käyttää kuvakäsikirjoitusta menetelmänä.

Sisältö Dokumentaation visualisoinnissa tarkastellaan kuvan ja tekstin yhteistoimintaa sekä typografiaa visuaalisuuden näkökulmasta. Käytettäviä ohjelmistoja ovat FrameMaker, Inkscape ja Adobe Captive.

Opintojaksolla tutustutaan typografiaan ja asetteluun, yhteen taitto- ja kuvankäsittelyohjelmaan ja harjoitellaan kuvakäsikirjoitusta

Luentojen (32 tuntia) lisäksi koulutukseen sisältyy etätehtäviä.

Kouluttajat:
Elsi Kervinen, Aliisa Kentta, Mikko Montonen ja Antti Alanen

Aika:
10.10., 17.10., 31.10., 7.11., 14.11., 21.11., 28.11. ja 5.12.2014 kello 12-16.

Paikka: Tampereen yliopisto, Kanslerinrinne 1, Pinni B4079

Hinta: 600 €

Ilmoittautuminen: 19.9.2014 mennessä e-lomakkeella

Lisätietoja:
Jukka Sihvola
Kielipalvelut
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
puh.050 566 8975
jukka.sihvola@uta.fi