Verkoston toiminta * Events

20.2.2019 klo 12–16 Helinänpäivän seminaari, Keskusta-kampus, Päätalo E113b, Tampereen yliopisto

4.5.2018 Äänentutkimuksen verkoston kevätseminaari, Mediapolis /TAMK.

11.4.2018 klo 16:30 Luento: Simon Frith: ”The Ideology of Do-It-Yourself Music Making”, Metso-kirjasto.

8.12.2017 Ääni & esitys, Tutkivan teatterityön keskus 10v., Demoteatteri (Hämeenpuisto)

3.11.2017 Immersio-lukuseminaari, Mediapolis, http://resonanssi.eu

10.2.2017 Ensimmäinen seminaari / First seminar 

**

Tule mukaan äänentutkimuksen monitieteiseen verkostoon Tampereelle!

Äänen, musiikin ja puheen käsitteiden alueille sijoittuu monia ammattikäytänteitä ja tutkimusaloja, tiedettä ja taidetta. Muusikko on äänen ammattilainen, ja yhtä hyvin ääni on työkalu opettajalle tai näyttelijälle. Toisaalta puheäänen käytön ongelmat voivat olla este arkipäivän kanssakäymiselle. Äänen kautta voimme myös ymmärtää yhteiskuntaa ja ympäristöä. Ääniä voidaan suunnitella, prosessoida, analysoida, ja niistä voidaan luoda uusia, virtuaalisia äänimaisemia. Teknologinen kehittäminen ja tekoäly avaavat myös täysin uusia mahdollisuuksia äänten analysoimiseen, muokkaamiseen, tuottamiseen ja kuuntelemiseen.

Tämä blogi jatkaa helmikuussa 2017 järjestetyssä seminaarissa alkanutta keskustelua. Seminaarin tavoitteena oli koota yhteen Tampereen alueen korkeakouluissa toimivia tutkijoita ja opettajia, jotka työskentelevät tavalla tai toisella äänen parissa. Tapahtuman tarkoituksena oli laajentaa ymmärrystä äänen merkityksestä, äänentutkimuksen mahdollisuuksista, tutkimusalueiden rajapinnoista ja sovellusalueista. Lisäksi pyrittiin antamaan kuva äänentutkimuksen nykytilasta. Tavoitteena oli sekä tiivistää paikallista yhteistyötä että etsiä uusia yhteistyön mahdollisuuksia.

Verkosto koostuu TAMK:n, TaY:n ja TTY:n tutkijoista, opettajista ja opiskelijoista, jotka työskentelevät äänen parissa (esim. musiikin, puheen, signaalien, akustiikan, soittamisen, säveltämisen, kaupunkisuunnittelun, äänimaiseman, median, ääniteknologian, kuuntelemisen ammattilaisista)

Verkostolla on sähköpostilista. Liittyäksesi siihen lähetä viesti moderaattorille: meri.kyto (a) staff.uta.fi

***

We invite you to participate in a multi-disciplinary network on sound research in Tampere!

Sound, music and speech are the concepts used in many professional practices and fields of science and art. A musician is a professional in using sounds and sound is a tool, for example, for a teacher or an actor. On the other hand, voice problems can be an obstacle in everyday interaction. Through sound we can understand society and environment. Sounds can be designed, processed, analysed, and they can compose new, virtual soundscapes. Technological development and artificial intelligence will open up completely new possibilities for analysing, editing, producing and listening to sounds.

This blog continues the discussion that started in a seminar in February. The aim of the seminar was to bring together researchers and teachers who work on sound in Tampere higher education, in order to find new opportunities for co-operation. The seminar seeked to extend the understanding of different meanings of sound, innovate new opportunities in sound research, and study interfaces between different approaches. Moreover, the seminar took a look at the current state of sound research.

The network is intended for the researchers, teachers and students at TAMK, UTA and TUT who work in the different fields of sound (e.g., music, vocology, signals, acoustics, listening, composing, urban planning, media, soundscape and sound technology).

The network has an e-list. If you want to join it send a message to the moderator: meri.kyto (a) staff.uta.fi