Työssäoppiminen

Varhaiskasvatuksen kumppanuusverkostoon kuuluvat päiväkodit toimivat työskentely- ja oppimisympäristöinä Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen koulutuksen opiskelijoille. Opiskelijoiden työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua, arvioitua ja dokumentoitua. Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon opetussuunnitelmassa 15 opintopisteen harjoittelu (työssäoppiminen) sijoittuu kasvatustieteen aineopintojen yhteyteen. Työssäoppimisen lisäksi opiskelijoiden koulutukseen kuuluvia muita kumppanuusverkostossa tapahtuvia työelämän yhteistyön muotoja ovat erilaiset tutustumis-, oppimis- ja harjoitustehtävät, tehtäväorientoituneet projektit sekä työelämälähtöiset tutkimusprojektit.

Työssäoppimisen ajankohdat lukuvuonna 2017-2018

Työssäoppimisen opas 2017-2018 löytyy täältä
Työssäoppimisen opas 2017-2018

KASVART1 30.10.-24.11.2017
KASVART2 5.3.-6.4. 2018
KASVART3 10.1.-8.2.2018

Työssäoppimisjaksojen ajankohdat lukuvuonna 2016 – 2017

KASVART1 31.10.-25.11.2016

KASVART2 13.3.-7.4.2017

KASVART3 11.1.-9.2.2017

Työssäoppimisjaksojen ajankohdat lukuvuonna 2015 – 2016

KASVART1 Lapsuuden ja varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt (4 op)

Opintojakso järjestetään 29.10 – 27.11. 2015 . Jakson vastuuhenkilönä toimii yliopistonlehtori Elina Fonsén (p. 050 318 7353, Virta 362). Jaksoon kuuluu myös orientaatioiltapäivä, joka toteutetaan mentoreiden, tuutoreiden ja opiskelijoiden yhteistapaamisena 26.10.2015 klo 13.15–15.45 Linna-rakennuksessa K103 -luentosalissa (klo 13.15–14) ja Väinö Linna-salissa (klo 14–14.45)

KASVART2 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikka (5 op)

Opintojakso järjestetään 4.4 – 29.4.2016. Jakson vastuuhenkilönä toimii yliopistonlehtori Kyllikki Rantala (kyllikki.rantala@uta.fi, Virta 211).

KASVART3 Varhaiskasvatuksen kehittyvä asiantuntijuus (6 op)

Opintojakso järjestetään perusopiskelijoille ajalla 12.1. -10.2.2016. Ensimmäinen ryhmätunti järjestetään 5.11. 2015 luokassa 109. Lisäkoulutuksen opiskelijat suorittavat jakson 29.10.-27.11.2015. Jakson vastuuhenkilönä toimii yliopistonlehtori Kaisu Hermanfors (p.050-318 1272, kaisu.hermanfors@uta.fi, Virta 304).