Mentorointi mahdollisuutena varhaiskasvatuksessa

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman kärkihankkeen – Mentorointia ja oppimiskumppanuutta varhaiskasvatuksessa –ensimmäisessä täydennyskoulutusosiossa varhaiskasvatuksen opettajat pätevöityivät mentoreiksi varhaiskasvatuksen toimintaympäristöön. Lisäksi koulutus on antanut valmiudet varhaiskasvatuksen opiskelijoiden työssäoppimisen mentoriksi.
Varhaiskasvatuksen muuttuvissa työoloissa vertaistuen merkitys on tunnistettu. Kärkihankkeessa koulutetut mentorit kehittävät ja vievät mentorointimallia Tampereen seutukunnan päiväkoteihin (ks. Varhaiskasvatuksen kumppanuusverkosto). Kärkihankkeen aikana aloitettuihin 36 varhaiskasvatuksen opettajamentorin mentorointiryhmiin osallistuu yhteensä 88 päiväkodeissa toimivaa varhaiskasvatuksen opettaja-aktoria.
Varhaiskasvatuksen opettajien mentorikoulutuksessa on rakennettu mentorin identiteettiä ja kehitetty mentorin työvälineitä ja toimintatapoja. Mentoreita kouluttivat EDUn omat työntekijät ja mukana oli myös joitain tiedekunnan ulkopuolisia kouluttajia.

Kärkihankkeen toinen täydennyskoulutusosio, varhaiskasvatuksen johtajien mentorikoulutus alkoi syksyllä 2018 jatkuen kevääseen 2019 saakka. Koulutuksen aikana varhaiskasvatuksen johtajat alkavat toimia mentorina johtajakollegalleen.

Varhaiskasvatuksen johtajat ja kouluttajat (kuvassa vasemmalla) Kuva: Jenni Toivonen/ Tampereen yliopisto

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Kulttuurien moninaisuus varhaiskasvatuksessa

KULTTUURINEN MONINAISUUS VARHAISKASVATUKSESSA ( 30 OP )
Tampereen, Itä-Suomen, Jyväskylän ja Turun yliopistot järjestävät yhteistyössä erikoistumiskoulutuksen Kulttuurinen moninaisuus varhaiskasvatuksessa (30 op) monimuoto-opintoina. Sen suorittanut on varhaiskasvatuksen kulttuurisen moninaisuuden asiantuntija, jolla on valmiudet osallistua oman työnsä, työympäristönsä ja kuntansa lisäksi myös kansalliseen kehittämistyöhön.
Koulutuksen kohderyhmä: Yliopisto-ja AMK-taustaiset lastentarhanopettajat, joilla on vähintään kolmen vuoden alan työkokemus.
Koulutuksen kesto: 28.9.2018–31.12.2019

Lisätietoja koulutuksesta löytyy oheisesta linkistä ja tulostettavasta esitteestä!

https://www.uta.fi/edu/taydennyskoulutus/vakaerko.html

ERKO-VAKA_2018_esite

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Vieraita Sloveniasta

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa on vilkasta kansainvälistä toimintaa. Tutkijat ja opettajat Sonja Rutar, Sonja Čotar Konrad ja Tina Štemberger Sloveniasta, Primorskan yliopistosta, vierailivat Varhaiskasvatuksen koulutuksessa 16.-20. 4. 2018. Vierailun ohjelmaan kuului muun muassa tutustumiskäynti kumppanuuspäiväkotiin, luennointia sekä seminaarityöskentelyä. Luentojen aiheet käsittelivät Slovenian koulutusjärjestelmää, erityisesti varhaiskasvatusta ja varhaiskasvatuksen johtajuutta. Sekä koulutusjärjestelmä että varhaiskasvatuksen rakenteet muistuttavat hyvin paljon suomalaista järjestelmää. Yhteistyö jatkuu.

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Lakiesitys

Esitys varhaiskasvatuslaiksi on lähtenyt lausunnolle helmikuussa 2018. Lakiesitys ja siitä tehty tiivis tiedote löytyvät oheisista linkeistä:

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/9b3cabcc-7a89-4fe9-ae9c-bacb0ec56809/c77f8c18-8499-44cb-8d15-17dd22d86e68/LIITE_20180206082907.pdf

Lakiesitys_vahvistaa_varhaiskasvatuksen_laatua

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Tervetuloa koulutukseen!

Tervetuloa Verme2-koulutukseen!

Verme mainos-Tampere

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Mentorointia ja oppimiskumppanuutta VAKAssa

Varhaiskasvatuksen kumppanuusverkostoon kuuluvissa kunnissa on käynnistynyt opetus-ja kulttuuriministeriön rahoittama kärkihanke Mentorointia ja oppimiskumppanuutta varhaiskasvatuksessa. Hankkeessa kehitetään koulutuksen ja työelämän yhteistyönä mentorointimalli, joka tukee ammatillisen kehittymisen eri vaiheita.

Lisätietoja löytyy hankkeen kotisivuilta:
Mentorointia ja oppimiskumppanuutta varhaiskasvatuksessa

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Opinnäytetori

Tervetuloa mukaan yhteiseen tutkimustoimintaan!

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta kutsuu yhteistyökumppaneitaan tarjoamaan opinnäytetöiden tutkimusaiheita tiedekunnan opiskelijoille.

Tarjoa opinnäytetyöaihetta »

Kandidaatin- ja pro gradu -tason opinnäytetyöprosesseja käynnistetään kaksi kertaa vuodessa. Esittelemme ehdotetut aiheet opiskelijoille silloin. Jos opiskelija tarttuu aiheeseen, ohjaamme hänet ottamaan yhteyttä aiheen esittäjään.

Opinnäytetori

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Varhaiskasvatuksen henkilöstö ja lapsen tuen toteuttaminen. Valtakunnallinen selvitys 2017

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti keväällä 2017 valtakunnallisen selvitystyön varhaiskasvatuksen henkilöstöstä ja lapsen kehityksen ja oppimisen tuen toteuttamisesta. Selvitysten tarkoituksena oli vahvistaa kansallista tietopohjaa näistä teemoista. Henkilöstökyselyyn vastasi kaikkiaan 13 290 (24 % koko varhaiskasvatuksen henkilöstöstä) varhaiskasvatuksessa työskentelevää henkilöä ja vastauksia saatiin 282 kunnasta (96 % Manner-Suomen kunnista). Keskeisimmät havainnot selvityksessä liittyivät johtamiseen, kelpoisen henkilön saatavuuteen, alanvaihtosuunnitelmiin sekä täydennyskoulutukseen.

Koko selvitys on luettavissa osoitteessa
http://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-505-1

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Tuhat uutta lastentarhanopettajaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on sopinut tuhannen aloituspaikan lisäyksistä lastentarhanopettajien koulutukseen yliopistoissa. Lisäykset toteutetaan vuosina 2018–2021 hallituksen varaaman 28 miljoonan euron määrärahan turvin.

Syksyllä 2018 Tampereen yliopistossa aloittaa 140 uutta lastentarhanopettajaopiskelijaa.

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta vuosille 2017-2030

Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta vuosille 2017-2030 on julkaistu. Kannattaa tutustua!

Varhaiskasvatuksen kehittämisen
tiekartta vuosille 2017–2030
Suuntaviivat varhaiskasvatukseen osallistumisasteen nostamiseen
sekä päiväkotien henkilöstön osaamisen, henkilöstörakenteen ja
koulutuksen kehittämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:30 Kirsti Karila, Tuomas Kosonen, Satu Järvenkallas

http://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-487-0

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti