Varhaiskasvatuksen henkilöstö ja lapsen tuen toteuttaminen. Valtakunnallinen selvitys 2017

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti keväällä 2017 valtakunnallisen selvitystyön varhaiskasvatuksen henkilöstöstä ja lapsen kehityksen ja oppimisen tuen toteuttamisesta. Selvitysten tarkoituksena oli vahvistaa kansallista tietopohjaa näistä teemoista. Henkilöstökyselyyn vastasi kaikkiaan 13 290 (24 % koko varhaiskasvatuksen henkilöstöstä) varhaiskasvatuksessa työskentelevää henkilöä ja vastauksia saatiin 282 kunnasta (96 % Manner-Suomen kunnista). Keskeisimmät havainnot selvityksessä liittyivät johtamiseen, kelpoisen henkilön saatavuuteen, alanvaihtosuunnitelmiin sekä täydennyskoulutukseen.

Koko selvitys on luettavissa osoitteessa
http://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-505-1

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Tuhat uutta lastentarhanopettajaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on sopinut tuhannen aloituspaikan lisäyksistä lastentarhanopettajien koulutukseen yliopistoissa. Lisäykset toteutetaan vuosina 2018–2021 hallituksen varaaman 28 miljoonan euron määrärahan turvin.

Syksyllä 2018 Tampereen yliopistossa aloittaa 140 uutta lastentarhanopettajaopiskelijaa.

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta vuosille 2017-2030

Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta vuosille 2017-2030 on julkaistu. Kannattaa tutustua!

Varhaiskasvatuksen kehittämisen
tiekartta vuosille 2017–2030
Suuntaviivat varhaiskasvatukseen osallistumisasteen nostamiseen
sekä päiväkotien henkilöstön osaamisen, henkilöstörakenteen ja
koulutuksen kehittämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:30 Kirsti Karila, Tuomas Kosonen, Satu Järvenkallas

http://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-487-0

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Varhaiskasvatuksen kumppanuusverkoston toiminnan arviointi

Varhaiskasvatuksen kumppanuusverkoston toiminnan raportti 2016

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016

 

Opetushallitus on määrännyt 18.10. 2016 varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittavat paikaliset varhaiskasvatussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2017 alkaen. Perusteet ovat ensimmäistä kertaa kansallinen normi, joka ohjaa varhaiskasvatuksen toteuttamista päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja muussa varhaiskasvatuksessa.

Perusteet on tehty laajassa yhteistyössä varhaiskasvatuksen  järjestäjien, henkilöstön, koulutuksen järjestäjien ja tutkimuksen sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet löytyvät linkistä:

http://www.oph.fi/download/179349_varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet_2016.pdf

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Pohjoismainen ministerineuvoston seminaari 22.9.

Kiinnostavaa ja ajankohtaista keskustelua varhaiskasvatuksen pedagogiikasta voi seurata tästä linkistä

http://www.minedu.fi/OPM/Tapahtumakalenteri/2016/09/varhaiskasvatus.html?lang=en

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Hyvää kesää!

Kiitos koko verkoston väelle kuluneen kevään yhteistyöstä ja

rentouttavaa kesäaikaa!

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Työssäoppimisjaksojen ajankohdat lukuvuonna 2016 – 2017

Tulevana lukuvuonna Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen koulutuksen työssäoppimisen ajankohdat ovat seuraavat

KASVART1 31.10.-25.11.2016
KASVART2 13.3.-7.4.2017
KASVART3 11.1.-9.2.2017

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Tempus Ludendi -tarina ja taiteilijat Varhaiskasvatuksen kumppanuusverkoston blogikuvituksen takana

Tempus Ludendi -kuva 2
Tempus Ludendi         Kuva: Jonne Renvall 

Kumppanuusverkostomme blogin kuvitus on koottu kuvataiteilijoiden Juha Merran ja Jouko Pullisen teoksesta ”Tempus Ludendi”. Merta ja Pullinen, jotka työskentelevät Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikössä yliopistonlehtoreina, valottavat seuraavassa Tempus Ludendin tarinaa.

Tempus Ludendi tarkoittaa ”leikin aikaa”. Lähtökohta teokselle onkin ollut taitelijakaksikon lapsuusmuistoissa, joiden avulla he ovat pyrkineet tavoittamaan varhaiskasvatusikäisen lapsen ja lapsuuden maailmaa. Näkökulmaa on saatu myös oman perheellisyyden ja omien lasten kautta.

Merran mukaan taulu on hyvin kerroksellinen ja rakentuu pienistä yksityiskohdista, joita tarkastelemalla voi hahmottaa teoksen kokonaisuutta. Ja kuten Pullinen toteaa, lapselle kaikki pieni näyttää suurelta. Detaljit ovatkin teoksessa avain moneen. Yksittäisissä kuvissa voi havaita sekä helposti tunnistettavia että melko tunnistamattomaksi jääviä kohteita, jotka jättävät tilaa eri näkemyksille ja luovat teokseen leikinomaisuutta. Lapsen kädenjälki on taulussa nähtävissä konkreettisesti, sillä muutamat taulun yksityiskohdat ovat lasten itsensä tekemiä. Pullisen mukaan taulua on mahdollista tarkastella myös lapsen kuvailmaisun kehityksen kannalta, sillä ympyrä on yleensä ensimmäinen merkityksellinen muoto lapsen kuvakielessä. Ympyrä voi olla äidin, auton tai vaikkapa hiiren symboli. Lapsuuden sadut elävät taulun eläinhahmoissa, ja niiden myötä Tempus Ludendi kiinnittyy Merran ja Pullisen myöhempään teoskokonaisuuteen, jonka aiheena ovat akateemiset faabelit.  Taiteilijoille teoksessa olennaista on sen monitulkintaisuus, jonka kautta jokainen voi katsoa ja rakentaa omat tarinansa. Merta ja Pullinen korostavat, että taulua tarkasteltaessa kaikki tulkinnat ovat yhtä oikeita.

Tempus Ludendi tehtiin toimeksiantona Varhaiskasvatuksen kumppanuusverkostoa varten. Merta ja Pullinen kertovat, että vaikka teoksen teema on heille läheinen, he aloittivat taulun tekemisen tietyllä tavalla ”tyhjästä”. Merta luonnehtii kaksikon työskentelyä tehokkaaksi. Ensin keskustellaan ja pohditaan rennosti teoksen aihetta, varsinaisessa työskentelyvaiheessa suljetaan muu maailma pois ja keskitytään täysin projektiin. Työ voi tulla valmiiksi melko lyhyessä ajassa. Joskus jonkin teoksen suunnittelua voidaan tehdä kuitenkin yliopistotyön ohessa ja ideoita kypsytellä pitkään. Toisinaan miehet kokevat, että akateemisessa maailmassa taidetta on vaikea tehdä, sillä helposti jokin täysin muu työasia keskeyttää luovan prosessin. Toisaalta monet heidän toimeksiantonsa tulevat yliopiston piiristä, jolloin tilaaja usein tuntee heidät ja heidän tyylinsä, ja luottaa heihin. Näin oli Tempus Ludendi -teoksenkin kohdalla, ja yhteinen näkemys taiteilijoiden ja verkoston vastuuhenkilöiden välillä löytyi helposti.

Teos on toteutettu taidegrafiikan keinoin. Pohjana on käytetty syövytettyjä kuparilaattoja, joiden avulla työ on painettu. Samalla on hyödynnetty sekatekniikoita. Pullinen kuvaakin teoksen tekniikkaa ”maalatuksi grafiikaksi”. Tempus Ludendin alareunassa voi nähdä taiteilijoiden signeeraukset sekä punaisen M & P -leiman, joka kertoo siitä, että taulu on molempien taiteilijoiden hyväksymä. Leima ilmentää miesten pitkään jatkunutta yhteistyötä kuvataiteen saralla. Parityöskentelyn taiteilijat ovat kokeneet aina vahvuudekseen. Yhdessä työskennellen saatetaan nähdä ja tehdä sellaisia asioita, jotka eivät yksin tekemällä välttämättä onnistuisi.

IMG_0117

 Taiteilijat Merta ja Pullinen teoksensa kanssa

 Kuva: Mirka Kivimäki

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti

Tuoretta tutkimustietoa työssäoppimisesta koulutuksen ja työelämän rajavyöhykkeellä

Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen koulutuksessa on tehty tutkimus liittyen koulutuksen ja työelämän kohtaamiseen. Tuulikki Ukkonen-Mikkola ja Henriikka Turtiainen selvittivät tutkimuksessaan yliopiston ja päiväkodin rajavyöhykkeellä tapahtuvaa toimintaa lastentarhanopettajaopiskelijoiden työssäoppimisprosessin aikana. Tutkimus toteutui Varhaiskasvatuksen kumppanuusverkoston piirissä, ja tutkimusaineisto koostui vuonna 2014 kerätyistä opiskelijoiden, mentoreiden ja opettajien haastatteluista, verkoston ohjausryhmän focus group -haastattelusta sekä opiskelijoiden kirjoitelmista.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että rajavyöhyketoiminta toteutuu monella tavalla yliopiston ja päiväkodin kohtaamisessa opiskelijoiden työssäoppimisen aikana. Yhteiseen tavoitteeseen pyrkimistä, joka on opiskelijan asiantuntijuuden kehittyminen, helpottivat organisaatioiden yhteinen varhaiskasvatuksen orientaatio ja toimijoiden sitoutuminen. Rajavyöhykkeellä ilmeni myös ristiriitoja ja kehittämiskohteita. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää työssäoppimisen prosessin ja koko lastentarhanopettajakoulutuksen kehittämisessä.

Tutkimuksesta julkaistu artikkeli on luettavissa kokonaisuudessaan seuraavasta linkistä

http://jecer.org/wp-content/uploads/2016/02/Ukkonen-Mikkola-Turtiainen-issue5-1.pdf

 

 

 

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Jätä kommentti