Mentorointia ja oppimiskumppanuutta VAKAssa

Varhaiskasvatuksen kumppanuusverkostoon kuuluvissa kunnissa on käynnistynyt opetus-ja kulttuuriministeriön rahoittama kärkihanke Mentorointia ja oppimiskumppanuutta varhaiskasvatuksessa. Hankkeessa kehitetään koulutuksen ja työelämän yhteistyönä mentorointimalli, joka tukee ammatillisen kehittymisen eri vaiheita.

Lisätietoja löytyy hankkeen kotisivuilta:
Mentorointia ja oppimiskumppanuutta varhaiskasvatuksessa

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Opinnäytetori

Tervetuloa mukaan yhteiseen tutkimustoimintaan!

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta kutsuu yhteistyökumppaneitaan tarjoamaan opinnäytetöiden tutkimusaiheita tiedekunnan opiskelijoille.

Tarjoa opinnäytetyöaihetta »

Kandidaatin- ja pro gradu -tason opinnäytetyöprosesseja käynnistetään kaksi kertaa vuodessa. Esittelemme ehdotetut aiheet opiskelijoille silloin. Jos opiskelija tarttuu aiheeseen, ohjaamme hänet ottamaan yhteyttä aiheen esittäjään.

Opinnäytetori

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Varhaiskasvatuksen henkilöstö ja lapsen tuen toteuttaminen. Valtakunnallinen selvitys 2017

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti keväällä 2017 valtakunnallisen selvitystyön varhaiskasvatuksen henkilöstöstä ja lapsen kehityksen ja oppimisen tuen toteuttamisesta. Selvitysten tarkoituksena oli vahvistaa kansallista tietopohjaa näistä teemoista. Henkilöstökyselyyn vastasi kaikkiaan 13 290 (24 % koko varhaiskasvatuksen henkilöstöstä) varhaiskasvatuksessa työskentelevää henkilöä ja vastauksia saatiin 282 kunnasta (96 % Manner-Suomen kunnista). Keskeisimmät havainnot selvityksessä liittyivät johtamiseen, kelpoisen henkilön saatavuuteen, alanvaihtosuunnitelmiin sekä täydennyskoulutukseen.

Koko selvitys on luettavissa osoitteessa
http://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-505-1

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Tuhat uutta lastentarhanopettajaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on sopinut tuhannen aloituspaikan lisäyksistä lastentarhanopettajien koulutukseen yliopistoissa. Lisäykset toteutetaan vuosina 2018–2021 hallituksen varaaman 28 miljoonan euron määrärahan turvin.

Syksyllä 2018 Tampereen yliopistossa aloittaa 140 uutta lastentarhanopettajaopiskelijaa.

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta vuosille 2017-2030

Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta vuosille 2017-2030 on julkaistu. Kannattaa tutustua!

Varhaiskasvatuksen kehittämisen
tiekartta vuosille 2017–2030
Suuntaviivat varhaiskasvatukseen osallistumisasteen nostamiseen
sekä päiväkotien henkilöstön osaamisen, henkilöstörakenteen ja
koulutuksen kehittämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:30 Kirsti Karila, Tuomas Kosonen, Satu Järvenkallas

http://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-487-0

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Varhaiskasvatuksen kumppanuusverkoston toiminnan arviointi

Varhaiskasvatuksen kumppanuusverkoston toiminnan raportti 2016

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016

 

Opetushallitus on määrännyt 18.10. 2016 varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittavat paikaliset varhaiskasvatussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2017 alkaen. Perusteet ovat ensimmäistä kertaa kansallinen normi, joka ohjaa varhaiskasvatuksen toteuttamista päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja muussa varhaiskasvatuksessa.

Perusteet on tehty laajassa yhteistyössä varhaiskasvatuksen  järjestäjien, henkilöstön, koulutuksen järjestäjien ja tutkimuksen sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet löytyvät linkistä:

http://www.oph.fi/download/179349_varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet_2016.pdf

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Pohjoismainen ministerineuvoston seminaari 22.9.

Kiinnostavaa ja ajankohtaista keskustelua varhaiskasvatuksen pedagogiikasta voi seurata tästä linkistä

http://www.minedu.fi/OPM/Tapahtumakalenteri/2016/09/varhaiskasvatus.html?lang=en

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Hyvää kesää!

Kiitos koko verkoston väelle kuluneen kevään yhteistyöstä ja

rentouttavaa kesäaikaa!

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti

Työssäoppimisjaksojen ajankohdat lukuvuonna 2016 – 2017

Tulevana lukuvuonna Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen koulutuksen työssäoppimisen ajankohdat ovat seuraavat

KASVART1 31.10.-25.11.2016
KASVART2 13.3.-7.4.2017
KASVART3 11.1.-9.2.2017

Kategoriat: Yleinen | Jätä kommentti