Syrjäkunta ei välttämättä tarkoita huonoja palveluja – kuntahaastattelujen jälkeinen välitilinpäätös

”Tähän asti tekemämme tutkimuksen perusteella voidaan jo sanoa, että lausuma Lapissa on kaikki huonosti ei pidä paikkaansa. Syrjäkuntien ongelmat eivät esimerkiksi kilpisty suoraan pitkiin etäisyyksiin”, toteaa yliopistotutkija Pauli Rautiainen.

Hankkeen tamperelaiset tutkijat ovat saaneet valmiiksi Mänttä-Vilppulan, Puolangan, Rautavaaran ja Sodankylän kunnallisten päättäjien ja virkamiesten haastattelujakson.

”Pienessä kunnassa voi saada sosiaalipalveluja yksilöidymmin kuin isossa kaupungissa”, toteaa tutkija Virve Valtonen, ja jatkaa: ”samalla heikkoutena on se, että sosiaalipalvelujen tuottaminen on hyvin haavoittuvaista yksittäisten työntekijöiden ja viranhaltijoiden takia”.

Tutkijat tiivistävät haastattelujen sanoman viisaiden päätöksentekijöiden tarpeeseen. On palveluita, kuten hätäkeskuksen palvelut, joihin kunnat eivät voi vaikuttaa, ja palveluita, joiden järjestäminen on täysin kunnan päätettävissä. Kummassakin tapauksessa näyttää tällä hetkellä siltä, että vain viisaat päätökset takaavat ihmisten yhdenvertaisen kohtelun.

”Päätöksenteon viisaus yksittäisissä kunnissa ei kuitenkaan ole riittävä tae, vaan julkisen vallan on aktiivisesti varmistuttava perusoikeuksien toteutumisesta koko maassa”, toteaa apulaisprofessori Juha Lavapuro.

Kaiken kaikkiaan tutkijat toteavat syrjäkuntalaisten perusoikeuksien toteutuvan palvelutuotannossa kohtalaisen hyvin. Myös kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä toimii syrjäkuntien näkökulmasta tällä hetkellä. Valtionosuusjärjestelmän äskettäisen uudistuksen vaikutuksia ei kuitenkaan voida vielä arvioida.

”Valtion taloudellisella ohjauksella ja perusoikeuksien toteutumisella ei ole suoraa yhteyttä. Merkittävässä osassa on viisas ja hyvä päätöksenteko”, sanoo Rautiainen.

Tutkimuksessa keskitytään kuntahaastattelujen jälkeen analysoimaan tarkemmin sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteutumista oikeudelliselta ja tilastolliselta kannalta. Tulokset julkaistaan alkuvuodesta 2016.

Blogi-kirjoitus on lyhennelty versio Tampereen yliopiston sivuilla julkaistusta uutisesta, jonka voi kokonaisuudessaan lukea seuraavasta linkistä Syrjäkunta ei välttämättä tarkoita huonoja palveluja. Uutisen teksti ja kuva tiedottaja Taina Repo.

Tervetuloa sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet syrjäkunnissa -tutkimushankkeen blogiin

Tervetuloa Syrjäkuntahankkeen blogiin. Tutkimushankkeen tarkoituksena on analysoida sitä, miten sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet toteutuvat erityisesti syrjäkunnille tyypillisissä erityisolosuhteissa – millaisia vaikutuksia syrjäkunnissa asumisella on niiden oikeuksien toteutumiseen, jotka perustuslaissa on lähtökohtaisesti taattu yhtäläisesti kaikille.

Tutkimus on oikeudellinen ja se toteutetaan Helsingin ja Tampereen yliopiston yhteistyöhankkeena. Tutkimusta rahoittavat Kunnallisalan kehittämissäätiö ja Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR. Tutkimuksen tulokset julkaistaan alkuvuodesta 2016.

Näiden sivujen kautta voit seurata hankkeen etenemistä, esittää kysymyksiä ja ottaa yhteyttä tutkijoihin:
Esittely-sivulla voit tutustua tarkemmin Syrjäkuntahankkeeseen, sivulta löydät mm. hankkeen tutkimussuuunnitelman.
Hanke mediassa -sivulta löytyvät mm. hankkeen yhteydessä pidettyjen seminaarien esitykset.
Tutkimusryhmä-sivulla voit tutustua Syrjäkuntahankkeen tutkijoihin.