Sotedigitalisaatio – miellyttävä mahdollistaja vai väsymätön vastustaja?

Tutkijatohtori Mari Aaltonen

”Tämä tietotekniikka on yksi helvetinmoinen vastustaja”, puuskahti eräs iäkkäämpi rouva kohdatessaan ongelmia asioidessaan netissä. Jäin hämmentyneenä miettimään tätä lausetta: eikö tietotekniikan pitäisi olla mahdollistava, elämää helpottava tekijä, eikä mahdoton vastustaja?

Sosiaali- ja terveyspalvelut luottavat yhä enemmän nettiin ja siihen, että kaikki osaavat toimia verkkoympäristössä. Meillä on Kanta, e-reseptit, sähköisesti lähetettävät kaavakkeet ja nettiajanvaraukset. Sote-uudistuksen myötä tapahtuvassa Sotedigi-muutosohjelmassa (http://alueuudistus.fi/soteuudistus/digitalisaatio) kehitetään lisää digitaalisia palveluja niin asiakkaille kuin ammattilaisille.

Erilaiset puhelinsovellukset ovat yleistymässä, samoin tekstiviestin käyttö laboratoriotulosten vastaanottamisessa ja muussa kanssakäymisessä lääkärin tai muun hoitohenkilökunnan kanssa. Myös niin sanotut etälääkäripalvelut lisääntyvät. Kun etsimme tietoa palveluista, aukioloajoista ja asiantuntijoista, kuulemme entistä useammin sanat ”katso netistä”. Käyttäjän täytyy luoda ja muistaa erilaisia palvelu- ja käyttäjätunnuksia, salasanoja ja PIN-koodeja. Lisäksi jotta voi näitä palveluja käyttää, tarvitaan kännykkä, mahdollisesti älyversio sellaisesta, tietokone ja internetliittymä. Ja sitten se oleellisin asia: niitä pitää osata käyttää, ja tietää koska ja mistä hakea apua, kun homma ei onnistu. Myös tietoturvakysymykset askarruttavat: mihin voit laittaa henkilötietosi, entä henkilötunnuksesi? Kun tietosi ovat sote-keskusten käytössä, ketkä kaikki niitä pääsevät lukemaan?

Entä kun palveluja opettelee käyttämään vanhempi ihminen, joka ei ole käyttänyt mitään tietotekniikkaan liittyvää aiemman elämänsä aikana? Kuten meillä työikäisilläkin, toisille se voi olla helppoa, mutta ei suinkaan kaikille. Kotona asuvat vanhat ihmiset ovat varsin heterogeeninen joukko niin terveydeltään kuin aiemmalta ammattiasemaltaan: jotkut nuorimmista eläkeläisistä saattoivat ehtiä käyttämään tietotekniikkaa työelämässä, mutta hyvin monelle erilaiset sovellukset ja ylipäätään tietokoneen käyttö on aivan uutta ja vierasta, jopa pelottavaa. Ajatelkaapa vaikka tänä vuonna 90-vuotta täyttäviä tai sitä vanhempia ihmisiä, jotka ovat syntyneet vuonna 1927 tai aiemmin. Heitä on Tilastokeskuksen mukaan noin 47 000. Heidän elämässään kovinkaan monella ei ole ollut verkkoympäristöllä tai älylaitteilla kovinkaan suurta roolia. Kannattaa myös muistaa, että kotona asuviin, sotedigipalvelujen potentiaalisiin käyttäjiin kuuluu entistä enemmän muistisairaita ihmisiä.

Esitänkin pyynnön teille, jotka suunnittelette ja kehitätte uusia palveluja verkkoympäristöön ja puhelimella käytettäväksi. Samoin teille jotka mahdollisesti sote-uudistuksen myötä siirrätte toimintoja ja informaatiota nettiin, ja teille, jotka suunnittelette jo olemassa olevien palvelujen ja sovellusten päivittämistä: ajatelkaa käyttäjäkuntaa ihan oikeasti.

Asiakaslähtöisyys tarkoittaa, että mietitään keitä asiakkaat ja käyttäjät ovat, ei sitä, kuka on ideaaliasiakas tai millainen asiakkaan pitäisi olla järjestelmän näkökulmasta katsottuna. Sen, mitä kehitätte, pitäisi helpottaa arkea asiakkaiden ja myös henkilöstön näkökulmasta, ei monimutkaistaa sitä niin, että he puhuvat helvetinmoisesta vastustajasta palvelua käyttäessään. Jokainen puhelinsoitto, jonka käyttäjä joutuu soittamaan vaikkapa lapselleen tai lapsenlapselleen kysyäkseen neuvoja, tarkoittaa, että kyseisestä laitteesta tai toiminnosta on tullut vastustaja, ei mahdollistaja.

Vaarana on, että jo ennen sitä elämänvaihetta, jolloin ikäihminen tarvitsee tukea terveydellisistä syistä, lapsilta, lapsenlapsilta ja muilta läheisiltä tarvitaan ”omaishoitoa” erilaisten teknisten toimintojen ja sovellusten kanssa.

Kysyin alussa mainitsemaltani rouvalta, mitä hän tarkoittaa helvetinmoisella vastustajalla. Hän kertoi, että jo hänen työelämässään käyttämänsä koneet ja niiden ohjelmistot muuttuivat usein. Muutosten jälkeen niiden toiminnassa oli vikoja ja puutteita, ja liian suuri osa ajasta meni ”koneen kanssa tapellessa” tai jonottaessa tekniseen apuun. Nyt eläkkeellä hän yrittää pysyä mukana tietotekniikan ja netin maailmassa, mutta pelkää, että ei kohta enää osaa hoitaa asioitaan itsenäisesti. Ei kai sen näin pitäisi mennä?

Kansalaisuus, kansalaisyhteiskunta ja SOTE – peruskysymysten äärellä

Sanna Tuurnas

Kysymys kansalaisen roolista on pohdittanut minua, kuten monia kollegojani, SOTE-uudistuksen yhteydessä. Hallinnon uudistamisen suuriin linjoihin kuuluukin olennaisena osana keskustelu siitä, millaiseksi kansalaisen rooli nähdään suhteessa julkisiin toimijoihin.

Aikoinaan, 1980-luvun taitteessa, perinteinen julkinen hallinto mullistui läpi länsimaiden, kun New Public Management -opit (NPM) toivat mukanaan viranomaistyöhön ja julkisten palvelujen tuotantoon yksityisistä yrityksistä kopioituja ajattelutapoja.

Yksi merkittävimmistä muutoksista oli kansalaisten roolin uudelleentulkinta: NPM:n ideaalin mukaisesti kansalaisista sukeutui ensisijaisesti kuluttajia ja julkisia palveluja käyttäviä asiakkaita.

Osallistumaan jaloilla äänestäen?

Samalla osallistumisen nähtiin tapahtuvan pääasiallisesti asiakkuuden kautta. Tämä on vuosien saatossa herättänyt paljon kritiikkiä tutkijoiden keskuudessa. Esimerkiksi Denhardt & Denhardt (2002) ovat todenneet, että kuluttajuus ja managerialistiset mallit voivat antaa palveluja käyttäville kansalaisille jaloilla äänestämisen mahdollisuuden, mutta ne eivät välttämättä anna mahdollisuutta vaikuttamiseen ja äänen kuuluville saamiseen palveluiden kehittämisessä.

Kansalaisuus muutoksessa

Markkina-ajattelua onkin seurannut kumppanuutta yhteiskehittämistä ja verkostoja korostava idea hallinnasta (Osborne 2010). Uudet, kumppanuutta painottavat hallinnon uudistaminen tuulet ovat laajentaneet käsityksiä siitä, millainen rooli kansalaisella on yhteiskunnassa: kansalainen nähdään aktiivisena toimijana, jolla on monia rooleja asiakkaana, asukkaana, kansalaisena ja jopa palvelujen tuottajana.

SOTE-uudistus ei tätä ideaa kuitenkaan ihmeemmin tue.

Lue loppuun

Ei unohdeta muistisairaita

Mari Aaltonen

Yleistyvää pitkäikäisyyttä, eli kun korkean iän saavuttamisen jälkeen eletään vielä vanhemmaksi, voidaan pitää ihmiskunnan suurena saavutuksena. Pitkäikäisyyden kehityksestä voimme kiittää muun muassa koulutusta, tieteen ja tiedon edistymistä, sekä kykyämme ymmärtää, että yhteiskunta eli me ihmiset yhdessä voimme parhaiten, kun emme ole täysin oman onnemme nojassa vaan kannamme ainakin jossain määrin vastuuta myös toisistamme.

Kaikkeen meillä ei kuitenkaan vielä ole vastauksia. Yksi ratkaisemattomien sairauksien joukko ovat aivoja rappeuttavat sairaudet eli muistisairaudet. Muistisairauksien edetessä dementiaksi ihmisten päätöksenteko ja ajattelukyky heikkenevät ja oireisiin saattavat kuulua levottomuus, vaeltelu, ahdistus, persoonallisuuden muutokset, masentuneisuus ja aistiharhat, ja lopulta myös fyysisen toimintakyvyn rappeutuminen.

Dementian merkittävä riskitekijä on korkea ikä, eikä dementiaan ole toistaiseksi parannuskeinoa.

Lue loppuun

Valinnanvapaus ei aina tee autuaaksi – paitsi sukkahousukaupoilla

Lina van Aerschot

Sama ei sovi kaikille. Kuuluisat yhden koon sukkahousut eivät passaa oikein kenellekään. Useimmilla ne joko valuvat nilkkoihin makkaralle tai jäävät puolireiteen. Siksi arvostamme valinnanvapautta ja sitä, että saamme tavaroita ja palveluja, jotka vastaavat toiveitamme ja tarpeitamme.

Käytännössä valinnanvapaus toteutuu markkinoilla, joilla on erilaisia palveluntarjoajia ja asiakas valitsee niistä sen, joka myy omia tarpeita vastaavaa hyödykettä kohtuullisimpaan hintaan. Markkinat voivat olla joko täysin avoimet, jolloin kuka tahansa lakia noudattava saa myydä ja ostaa, tai tavalla tai toisella säädellyt, jolloin esimerkiksi myydä saa vain tietyt kriteerit täyttävä taho tai ostamista on rajoitettu.

Markkinoita kuvataan usein vapauden, tehokkuuden ja kilpailun tyyssijaksi. Ihmisten ajatellaan parhaiten itse tietävän mikä heille sopii, joten he osaavat tehdä parhaimman valinnan itse. Taustalla on ajatus siitä, että kun ihmisten annetaan vapaasti tehdä valintoja markkinoilla, kysyntä ja tarjonta sekä hintataso määräytyvät kuin itsestään.

SOTE-uudistuksen myötä halutaan lisätä valinnanvapautta ja luoda lisää tilaa sosiaali- ja terveyspuolen laajemmille markkinoille. Koska sosiaali- ja terveyspalvelut ovat ihmisten hyvinvoinnin kannalta oleellisia ja myös elintärkeitä, on syytä avata tarkemmin mistä valinnanvapaudessa oikeastaan on kyse.

Lue loppuun