Blogista

Soteralli-blogin tarkoituksena on kertoa yleistajuisesti sosiaali- ja terveyspalveluja ja niiden muutosta koskevasta tutkimuksesta. Mitä tutkimustietoa muuttuvasta sotesta on? Millaisena sotemaasto näyttäytyy asiantuntijoiden silmin?

Soterallin vakituiseen kirjoittajakuntaan kuuluu neljä Tampereen yliopiston tutkijaa. Blogissa julkaistaan mielellään myös vierailijakirjoituksia. Ota yhteyttä ja tule mukaan keskusteluun!

Kirjoittajat

Mari Aaltonen

Olen ikääntymisen tutkija. Työssäni olen keskittynyt erityisesti viimeisten elinvuosien palvelujen käytön tutkimiseen, ja miten palvelujen käyttö on muuttunut viime vuosikymmenien aikana. Tällä hetkellä olen erityisesti kiinnostunut muistisairaiden ihmisten sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelujen käytöstä sekä Suomessa että Hollannissa.

 

 

Lina van Aerschot

Olen tutkinut vanhusten palvelujen käyttöä ja eriarvoisuutta ja sitten nuoria sosiaalisesti eriytyneillä asuinalueilla.

Tällä hetkellä työskentelen tutkijatohtorina Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus -hankkeessa. Siinä pohdimme muun muassa millä ehdoilla robotit voivat tukea kotona asumista tai hoitajien työtä.

 

 

Sanna Tuurnas

Työskentelen tällä hetkellä kunta- ja aluejohtamisen yliopistonlehtorina. Tutkin hyvinvointipalveluja hallinnonuudistamisen valossa. Olen  tutkinut asukas- ja asiakasosallistumista sekä ammattilaisten palveluntuottajien työn muutosta. Minua kiinnostaa myös julkisten palveluntuottajien ja kansalaisyhteiskunnan rajapinta. Lisäksi tuon keskusteluun näkemyksiä kunnan muuttuvasta roolista SOTE-uudistuksen myötä.

 

Liina-Kaisa Tynkkynen

Toimin tällä hetkellä tutkijana Tampereen yliopiston tutkijakollegiumissa. Tutkin sote-palvelujärjestelmän reformeja, valinnanvapausmalleja, yksityisiä terveyspalveluja, terveydenhuollon markkinoita ja yksityisiä sairauskuluvakuutuksia. Tuon mielelläni keskusteluun mukaan myös kokemuksia muiden maiden palvelujärjestelmistä.

 

 

 

 

 

Kuvat: Jonne Renvall
Kansikuva: Ted McGrath