Sotedigitalisaatio – miellyttävä mahdollistaja vai väsymätön vastustaja?

Tutkijatohtori Mari Aaltonen

”Tämä tietotekniikka on yksi helvetinmoinen vastustaja”, puuskahti eräs iäkkäämpi rouva kohdatessaan ongelmia asioidessaan netissä. Jäin hämmentyneenä miettimään tätä lausetta: eikö tietotekniikan pitäisi olla mahdollistava, elämää helpottava tekijä, eikä mahdoton vastustaja?

Sosiaali- ja terveyspalvelut luottavat yhä enemmän nettiin ja siihen, että kaikki osaavat toimia verkkoympäristössä. Meillä on Kanta, e-reseptit, sähköisesti lähetettävät kaavakkeet ja nettiajanvaraukset. Sote-uudistuksen myötä tapahtuvassa Sotedigi-muutosohjelmassa (http://alueuudistus.fi/soteuudistus/digitalisaatio) kehitetään lisää digitaalisia palveluja niin asiakkaille kuin ammattilaisille.

Erilaiset puhelinsovellukset ovat yleistymässä, samoin tekstiviestin käyttö laboratoriotulosten vastaanottamisessa ja muussa kanssakäymisessä lääkärin tai muun hoitohenkilökunnan kanssa. Myös niin sanotut etälääkäripalvelut lisääntyvät. Kun etsimme tietoa palveluista, aukioloajoista ja asiantuntijoista, kuulemme entistä useammin sanat ”katso netistä”. Käyttäjän täytyy luoda ja muistaa erilaisia palvelu- ja käyttäjätunnuksia, salasanoja ja PIN-koodeja. Lisäksi jotta voi näitä palveluja käyttää, tarvitaan kännykkä, mahdollisesti älyversio sellaisesta, tietokone ja internetliittymä. Ja sitten se oleellisin asia: niitä pitää osata käyttää, ja tietää koska ja mistä hakea apua, kun homma ei onnistu. Myös tietoturvakysymykset askarruttavat: mihin voit laittaa henkilötietosi, entä henkilötunnuksesi? Kun tietosi ovat sote-keskusten käytössä, ketkä kaikki niitä pääsevät lukemaan?

Entä kun palveluja opettelee käyttämään vanhempi ihminen, joka ei ole käyttänyt mitään tietotekniikkaan liittyvää aiemman elämänsä aikana? Kuten meillä työikäisilläkin, toisille se voi olla helppoa, mutta ei suinkaan kaikille. Kotona asuvat vanhat ihmiset ovat varsin heterogeeninen joukko niin terveydeltään kuin aiemmalta ammattiasemaltaan: jotkut nuorimmista eläkeläisistä saattoivat ehtiä käyttämään tietotekniikkaa työelämässä, mutta hyvin monelle erilaiset sovellukset ja ylipäätään tietokoneen käyttö on aivan uutta ja vierasta, jopa pelottavaa. Ajatelkaapa vaikka tänä vuonna 90-vuotta täyttäviä tai sitä vanhempia ihmisiä, jotka ovat syntyneet vuonna 1927 tai aiemmin. Heitä on Tilastokeskuksen mukaan noin 47 000. Heidän elämässään kovinkaan monella ei ole ollut verkkoympäristöllä tai älylaitteilla kovinkaan suurta roolia. Kannattaa myös muistaa, että kotona asuviin, sotedigipalvelujen potentiaalisiin käyttäjiin kuuluu entistä enemmän muistisairaita ihmisiä.

Esitänkin pyynnön teille, jotka suunnittelette ja kehitätte uusia palveluja verkkoympäristöön ja puhelimella käytettäväksi. Samoin teille jotka mahdollisesti sote-uudistuksen myötä siirrätte toimintoja ja informaatiota nettiin, ja teille, jotka suunnittelette jo olemassa olevien palvelujen ja sovellusten päivittämistä: ajatelkaa käyttäjäkuntaa ihan oikeasti.

Asiakaslähtöisyys tarkoittaa, että mietitään keitä asiakkaat ja käyttäjät ovat, ei sitä, kuka on ideaaliasiakas tai millainen asiakkaan pitäisi olla järjestelmän näkökulmasta katsottuna. Sen, mitä kehitätte, pitäisi helpottaa arkea asiakkaiden ja myös henkilöstön näkökulmasta, ei monimutkaistaa sitä niin, että he puhuvat helvetinmoisesta vastustajasta palvelua käyttäessään. Jokainen puhelinsoitto, jonka käyttäjä joutuu soittamaan vaikkapa lapselleen tai lapsenlapselleen kysyäkseen neuvoja, tarkoittaa, että kyseisestä laitteesta tai toiminnosta on tullut vastustaja, ei mahdollistaja.

Vaarana on, että jo ennen sitä elämänvaihetta, jolloin ikäihminen tarvitsee tukea terveydellisistä syistä, lapsilta, lapsenlapsilta ja muilta läheisiltä tarvitaan ”omaishoitoa” erilaisten teknisten toimintojen ja sovellusten kanssa.

Kysyin alussa mainitsemaltani rouvalta, mitä hän tarkoittaa helvetinmoisella vastustajalla. Hän kertoi, että jo hänen työelämässään käyttämänsä koneet ja niiden ohjelmistot muuttuivat usein. Muutosten jälkeen niiden toiminnassa oli vikoja ja puutteita, ja liian suuri osa ajasta meni ”koneen kanssa tapellessa” tai jonottaessa tekniseen apuun. Nyt eläkkeellä hän yrittää pysyä mukana tietotekniikan ja netin maailmassa, mutta pelkää, että ei kohta enää osaa hoitaa asioitaan itsenäisesti. Ei kai sen näin pitäisi mennä?

Kaikki, heti, jonottamatta!

– Liina-Kaisa Tynkkynen

Istuin viime viikolla seminaarissa joka käsitteli big dataa ja palveluinnovaatioita. Seminaarissa puhunut tutkimusjohtaja Richard Cuthbertson Oxfordin yliopistosta nosti puheenvuorossaan esille, kuinka tiedonvälitys ja tiedon nopea saatavuus muokkaavat myös asiakkaiden odotuksia palveluidensa suhteen. Google pystyy tarjoamaan meille vastauksia silmän räpäyksessä. Ihmiset vaativat samaa myös palveluilta.

Nykyaikainen kuluttaja haluaa kaiken, heti ja vieläpä ilmaiseksi.

Seminaari käsitteli vähittäiskaupan palveluja, mutta se sai pohtimaan kuluttajien vaatimuksia myös sote-palvelujen näkökulmasta.

Sote-uudistuksen yksi iso kysymys onkin, miten ”kaikki, heti” –ajattelu sovitetaan yhteen maakuntien todennäköisesti melko tiukan sote-budjetin kanssa

Yksi sote-uudistuksen ja siihen liittyvän valinnanvapausuudistuksen keskeisiä tavoitteita on parantaa palveluiden saatavuutta ja nopeuttaa hoitoon pääsyä. Paikoin pitkistäkin hoitojonoista halutaan eroon. Yksityinen sektori on jo hyödyntänyt julkisen sektorin jonoja markkinointivalttina. Eräskin suuri yksityinen terveydenhuollon tuottaja mainostaa, että ”Meillä et jonota edes leikkaukseen”.

Lue loppuun

Kansalaisuus, kansalaisyhteiskunta ja SOTE – peruskysymysten äärellä

Sanna Tuurnas

Kysymys kansalaisen roolista on pohdittanut minua, kuten monia kollegojani, SOTE-uudistuksen yhteydessä. Hallinnon uudistamisen suuriin linjoihin kuuluukin olennaisena osana keskustelu siitä, millaiseksi kansalaisen rooli nähdään suhteessa julkisiin toimijoihin.

Aikoinaan, 1980-luvun taitteessa, perinteinen julkinen hallinto mullistui läpi länsimaiden, kun New Public Management -opit (NPM) toivat mukanaan viranomaistyöhön ja julkisten palvelujen tuotantoon yksityisistä yrityksistä kopioituja ajattelutapoja.

Yksi merkittävimmistä muutoksista oli kansalaisten roolin uudelleentulkinta: NPM:n ideaalin mukaisesti kansalaisista sukeutui ensisijaisesti kuluttajia ja julkisia palveluja käyttäviä asiakkaita.

Osallistumaan jaloilla äänestäen?

Samalla osallistumisen nähtiin tapahtuvan pääasiallisesti asiakkuuden kautta. Tämä on vuosien saatossa herättänyt paljon kritiikkiä tutkijoiden keskuudessa. Esimerkiksi Denhardt & Denhardt (2002) ovat todenneet, että kuluttajuus ja managerialistiset mallit voivat antaa palveluja käyttäville kansalaisille jaloilla äänestämisen mahdollisuuden, mutta ne eivät välttämättä anna mahdollisuutta vaikuttamiseen ja äänen kuuluville saamiseen palveluiden kehittämisessä.

Kansalaisuus muutoksessa

Markkina-ajattelua onkin seurannut kumppanuutta yhteiskehittämistä ja verkostoja korostava idea hallinnasta (Osborne 2010). Uudet, kumppanuutta painottavat hallinnon uudistaminen tuulet ovat laajentaneet käsityksiä siitä, millainen rooli kansalaisella on yhteiskunnassa: kansalainen nähdään aktiivisena toimijana, jolla on monia rooleja asiakkaana, asukkaana, kansalaisena ja jopa palvelujen tuottajana.

SOTE-uudistus ei tätä ideaa kuitenkaan ihmeemmin tue.

Lue loppuun

Pylly edellä puuhun?

Liina-Kaisa Tynkkynen

Hallitus julkaisi 9.5.2017 esityksensä laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta.

Esityksen mukaan ihminen saisi tulevaisuudessa valita oman sote-keskuksensa, joka tarjoaa pääosin perustason palveluja. Sote-keskukset voivat tuottaa palveluita itse ja ostaa osan myös alihankkijoilta.

Erityistason palvelut olisivat maakunnan liikelaitoksen vastuulla.

Tämän lisäksi käytössä olisi asiakasseteli, joita

sote-keskusten ja maakunnan liikelaitoksen on tarjottava asiakkaiden käyttöön tarkkarajaisten palveluiden osalta.Henkilökohtaista budjettia hyödynnettäisiin ennen kaikkea vammaispalveluissa ja vanhojen ihmisten palveluissa.

Palveluita tuottaisivat yritykset, järjestöt, maakunnan yhtiöt ja maakunnan liikelaitos.

Hallituksen tiedotustilaisuudessa 9.5.2017 vakuutettiin keskeisesti esimerkiksi sitä, että lain voimaantulon myötä palveluiden integraatio vahvistuu, kermankuorinta estetään ja perustason palvelut vahvistuvat samalla kun laatu paranee.

Itse sanoisin ennemmin että ”saas kattoo”.

Lue loppuun

Ei unohdeta muistisairaita

Mari Aaltonen

Yleistyvää pitkäikäisyyttä, eli kun korkean iän saavuttamisen jälkeen eletään vielä vanhemmaksi, voidaan pitää ihmiskunnan suurena saavutuksena. Pitkäikäisyyden kehityksestä voimme kiittää muun muassa koulutusta, tieteen ja tiedon edistymistä, sekä kykyämme ymmärtää, että yhteiskunta eli me ihmiset yhdessä voimme parhaiten, kun emme ole täysin oman onnemme nojassa vaan kannamme ainakin jossain määrin vastuuta myös toisistamme.

Kaikkeen meillä ei kuitenkaan vielä ole vastauksia. Yksi ratkaisemattomien sairauksien joukko ovat aivoja rappeuttavat sairaudet eli muistisairaudet. Muistisairauksien edetessä dementiaksi ihmisten päätöksenteko ja ajattelukyky heikkenevät ja oireisiin saattavat kuulua levottomuus, vaeltelu, ahdistus, persoonallisuuden muutokset, masentuneisuus ja aistiharhat, ja lopulta myös fyysisen toimintakyvyn rappeutuminen.

Dementian merkittävä riskitekijä on korkea ikä, eikä dementiaan ole toistaiseksi parannuskeinoa.

Lue loppuun

Valinnanvapaus ei aina tee autuaaksi – paitsi sukkahousukaupoilla

Lina van Aerschot

Sama ei sovi kaikille. Kuuluisat yhden koon sukkahousut eivät passaa oikein kenellekään. Useimmilla ne joko valuvat nilkkoihin makkaralle tai jäävät puolireiteen. Siksi arvostamme valinnanvapautta ja sitä, että saamme tavaroita ja palveluja, jotka vastaavat toiveitamme ja tarpeitamme.

Käytännössä valinnanvapaus toteutuu markkinoilla, joilla on erilaisia palveluntarjoajia ja asiakas valitsee niistä sen, joka myy omia tarpeita vastaavaa hyödykettä kohtuullisimpaan hintaan. Markkinat voivat olla joko täysin avoimet, jolloin kuka tahansa lakia noudattava saa myydä ja ostaa, tai tavalla tai toisella säädellyt, jolloin esimerkiksi myydä saa vain tietyt kriteerit täyttävä taho tai ostamista on rajoitettu.

Markkinoita kuvataan usein vapauden, tehokkuuden ja kilpailun tyyssijaksi. Ihmisten ajatellaan parhaiten itse tietävän mikä heille sopii, joten he osaavat tehdä parhaimman valinnan itse. Taustalla on ajatus siitä, että kun ihmisten annetaan vapaasti tehdä valintoja markkinoilla, kysyntä ja tarjonta sekä hintataso määräytyvät kuin itsestään.

SOTE-uudistuksen myötä halutaan lisätä valinnanvapautta ja luoda lisää tilaa sosiaali- ja terveyspuolen laajemmille markkinoille. Koska sosiaali- ja terveyspalvelut ovat ihmisten hyvinvoinnin kannalta oleellisia ja myös elintärkeitä, on syytä avata tarkemmin mistä valinnanvapaudessa oikeastaan on kyse.

Lue loppuun

Johan nyt on markkinat!

Liina-Kaisa Tynkkynen

Markkinat ovat yhä useammin terveydenhuoltopolitiikan esityslistalla. Palveluja ostetaan, ulkoistetaan, yksityistetään ja kilpailutetaan – tai ainakin julkista palvelutuotantoa verrataan yksityiseen palvelutuotantoon.

Sote-uudistuksessa tähdätään uudenlaiseen palvelutuotannon kilpailullisia elementtejä hyödyntävään ”monituottajamalliin”. Palvelujärjestelmään ollaan avaamassa useita erilaisia markkinoita, joilla palveluntuottajien oletetaan kilpailevan keskenään ihmisten valinnoista. Keskustelussa unohdetaan kuitenkin usein, että markkinat ja niiden tuottamat tulokset ovat erilaisia ja vaihtelevat kontekstista toiseen.

Julkinen keskustelu terveydenhuollon markkinoista jakautuu usein kahtia: markkinamallien vastustajiin ja puolustajiin. Vastustajat esittävät markkinat usein uhkana julkisen toiminnan oikeudenmukaisuudelle. Puolustajat puhuvat esimerkiksi julkisen sektorin tehokkuuden tai asiakaslähtöisyyden parantamisesta ”markkinoita hyödyntämällä”. Puolesta tai vastaan, tulkinnat rakentuvat useimmiten yksioikoisille olettamuksille markkinoiden olemuksesta ja toiminnasta.

Vaikka ideologiat tulkintojen taustalla eroavat, niitä yhdistää oletus siitä, että markkinat toimivat kaikkialla samalla logiikalla, samanlaisia tuloksia tuottaen.

Empiirinen ja teoreettinen tutkimus eivät tue tätä olettamaa.

Lue loppuun