.

Julkaisuja, publications (opinnäytteitä)

[Esimerkkejä Senten teemoihin liittyvistä aluetieteen ja kunta- ja aluejohtamisen pro gradu -tutkielmista: TamPub]

Joki, T. & Virtanen, V. (2018) Manse maailmankartalle: Tampere tapahtumakaupunkina. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta. Tampere.

Lampinen, M. (2018) Kaupunkimarkkinointi kilpailukyvyn edistäjänä: Markkinoinnin johtaminen ja organisointi Pohjanmaan maakuntakeskuksissa. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta. Tampere.

Lehtonen, M. (2018)  Ajattelun ja käytännön muutos yrityskehityksessä. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta. Tampere.

Koivumäki, S. (2018) Innovaatioita vai korjausliikkeitä? : Tarkastelussa kuntajohdon kohtaamat kehittämisimpulssit ja kuntien kehittämistoiminta. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta. Tampere.

Lettenmeier, L. (2018) Kokeilukulttuuri kunnissa: imagonnostatusta vai aitoa toiminnan uudistamista? : case-kuntina Asikkala, Lapinjärvi ja Tyrnävä. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta. Tampere.

Koivisto, J. & Asikainen, s. (2018) Kuntastrategia kokeiluja tukemassa – kokeileva kehittäminen palvelujen kehittämisen keinona : case: Espoon Ison Omenan palvelutori. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta. Tampere.

Harmokivi, P. (2017) Tarinoita osallistumisesta : kuntalaisen polku poliittiseksi kansalaiseksi. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta. Tampere.

Parkkinen, J. (2017) Vetovoimakilpailu : tutkimus seutukaupunkien vetovoimaisuudesta seutukaupunkijohtajien tulkitsemana. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta. Tampere.

Kivistö-Haverinen, K. (2015) Lentoaseman merkitys aluekehittämisessä – tulevaisuus syntyy tekemällä. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta. Tampere.

Nieminen, E. (2015) Sastamalalaisten lapsiperheiden paikkakokemukset ja asuinympäristön vetovoimatekijät paikkakuntaan sitouttajana. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta. Tampere.

Niskanen, A. (2015) Kehittämisverkoston ohjaaminen yhteismetahallinnan keinoin : ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelma ja muuttuvat ohjauskäytänteet. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta. Tampere.

Lahdensivu, A. (2015) Verkostoista verkostoyhteiskuntaan – julkisen sektorin verkostokypsyyden analysointia : tutkimuskohteena liikenteen digitaalisten palvelumarkkinoiden kehittämiseen tähtäävä Liikennelabra -hanke. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta. Tampere.

Remsu, I. (2015) Teollisuuden rakennemuutos : alueiden herkkyys äkilliselle rakennemuutokselle. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta. Tampere.

Haapamäki, L. (2015) Yrittäjämyönteisiä valintoja : case -tutkimus Suomen yrittäjien 2014 tekemän elinkeinopoliittisen raportin menestyskunnista. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta. Tampere.

Hakala, M. (2015) Ryysyistä rikkauksiin – Suomen vetovoimaisin ”Villi länsi”. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta. Tampere.

Ruokonen, H. (2014) Tulevaisuuskuvia teknologiakeskuksista : suomalainen teknologiakeskuskonsepti muutoksessa. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta. Tampere.

Nordling, N. (2014) Innovation Platforms Integrating Global Human Capital into Knowledge Economy. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta. Tampere.

Pönni, J. (2014) Uuden Alavuden imago ja markkinointi kuntaliitoksen jälkeisessä tilanteessa. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta. Tampere.

Ylioja, O. (2014) Harrastuksesta menestysalaksi – Tampereen peliklusterin rakentuminen, toiminta ja tulevaisuus. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta. Tampere.

Taajamo, H. (2014) Rakennuttajat mukana brändin luomisessa asuinalueelle – Orimattilan Henna ja Tampereen Vuores. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta. Tampere.

Menna, H. (2014)  Kaupunki-innovaatiot -ohjelma osana alueellista kehittäjäverkostoa : kuntien näkökulma innovaatioihin hankemallisessa aluekehittämisessä. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta. Tampere.

Ylinen, A. (2014) Yhteistyö alueellisen matkailun kehittämisessä : tarkastelussa Sastamalan seudun matkailun kehittäminen ja alueen matkailuverkosto. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta. Tampere.

Paavola, S. (2014) Rakennerahastokehittäminen kuntien näkökulmasta. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta. Tampere.

Marjalaakso, O. (2014) Kaupungin brändin luominen: case Salon kaupunki. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta. Tampere.

Mäntylä, M. (2014) Kaupunkiorganisaation ja paikallisen yliopistoyhteisön vuorovaikutus. Case-tutkimus Tampereen, Seinäjoen ja Porin kaupungeista. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta. Tampere.

Mattila, K. (2014) Tapahtumakaupunki Pori – kaupunkibrändin kehittäminen Porissa. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta. Tampere.

Paananen, H. (2013) Elinvoima kunnassa; merkitykset, muutos ja edistäminen kuntajohtajien tarinoissa. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta. Tampere.

Marola, J. (2012) Kompleksisuusteoreettinen ajattelu strategiatyöskentelyssä – tapauksina Tampere ja Lahti. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta. Tampere.

Hakaste, K. (2012) Verkostojen pelit kalavesien hallinnassa – Kalastusaluetoiminnan kehittäminen verkostonäkökulman avulla. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta. Tampere.

Nissilä, S. (2012) ”Hyvä kello kauas kuuluu” – Kokemuksia paikan markkinoinnista seutukaupungeissa. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta. Tampere.

Holmqvist, A. (2011) Poliittinen johtajuus kuntien välisessä yhteistyössä – Yhteistyö Tampereen kaupunkiseudulla luottamushenkilöiden näkökulmasta. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta. Tampere.

Lanne, M. (2011) Alueelliset korkeakoulu Satakunnan uutisoinnissa. Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta. Tampere.

Nurmi, L. (2011). Kuntatoimija osana ilmastonmuutokseen sopeutumisen hallintaverkostoa – tapaus Kuopion Saaristokaupunki. Tampereen yliopisto, aluetiede. Tampere.

Leväsluoto, J. (2011) Uuden toimintamallin käytön haasteet kunnassa – Tapaustutkimus tilaaja-tuottaja -toimintatavan käytöstä terveydenhuollon sektorilla. Tampereen yliopisto, aluetiede. Tampere.

Siippainen, A. (2011) Maaseutu innovaatioympäristönä – Ylä-Pirkanmaan kehittäjäverkoston spatiaaliset ulottuvuudet. Tampereen yliopisto, aluetiede. Tampere.

Ahtiainen, A-K. (2010) Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö yhdyskuntasuunnittelussa. Tarkastelussa Vuoreksen kumppanuuskaavoitus. Tampereen yliopisto, aluetiede. Tampere.

Seppälä, M. (2010) Asuinaluesuunnittelu asukkaiden turvallisuudentunteiden tukijana – tapaukset Muotiala ja Tesoma. Tampereen yliopisto, aluetiede. Tampere.

Tuomi, A. (2010)  Yritysharava aluekehittämisen työvälineenä. Tampereen yliopisto, aluetiede. Tampere.

Kurlin, A. (2010) Rakennemuutoksen keskellä. Näkemykset muutoksesta ja tulevasta perinteisellä teollisuuspaikkakunnalla. Case Valkeakoski. Tampereen yliopisto, aluetiede. Tampere.

Pihlajamaa, E. (2009) Oslon alueen työmarkkinoiden kansainvälistymispalvelujen kehittyminenTampereen yliopisto, aluetiede. Tampere.

Karhe, L. (2009) Pienten kaupunkien ammattikorkeakoulut alueellisina vetovoimatekijöinä. Tapauksina Kokkolan ja Mikkelin toimipisteetTampereen yliopisto, aluetiede. Tampere.

Koski, H. (2008) Innovatiivinen kunta? Tutkimus kuntien uudistumiseen vaikuttavista tekijöistä. Tampereen yliopisto, aluetiede. Tampere.

Koponen, M. (2008) Pirkanmaan liiton ja seutukuntien yhteistyö – kehittämisnäkemysten yhteensovittaminen käytännössäTampereen yliopisto, aluetiede. Tampere.

Lahtinen, H. (2008) Korkeasti koulutetun henkilöstön rekrytoiminen Jyväskylässä ja Tampereella – miten yliopistot ovat varautuneet kilpailuun osaajista? Tampereen yliopisto, aluetiede. Tampere.

Andolin, M. (2008) Tietointensiivisten yrityspalvelujen keskittyminen Suomessa 1995–2004 – tarkastelukohteina mainos- ja markkinointiviestintäala ja liikkeenjohdon konsultointiala. Tampereen yliopisto, aluetiede. Tampere.

Hokkanen, V. (2008) Turku–Lohja -yhteysväli E18-liikennekäytävän osana. Liikenneväylä kaupunkiseutujen vuorovaikutuksen mahdollistajana ja aluekehityksen suuntaajanaTampereen yliopisto, aluetiede. Tampere.

Pehk, T. (2008) Who makes the city? Mapping the urban planning system in Tartu, EstoniaTampereen yliopisto, aluetiede. Tampere.

Pärkkä, P. (2007) Huominen on strategioissa – Salon seudun strategisen aluekehittämisen taustatTampereen yliopisto, aluetiede. Tampere.

Niskavirta, M. (2007) Kaupungin uudet vaatteet – Kulttuurin käyttö ja merkitykset kaupunkiuudistuksessaTampereen yliopisto, aluetiede. Tampere.

Peevo, H. (2007) Innovatiivisuuden haasteita kaupunkiseudun kehittämisessäTampereen yliopisto, aluetiede. Tampere.

Jurmu, L. (2007) Verkostojen johtaminen Pohjois-PohjanmaallaTampereen yliopisto, aluetiede. Tampere.

Korhonen, M. (2006) Discovering Keys to the Integration of Immigrants – From Human Capital towards Social Capital. Tampereen yliopisto, aluetiede. Tampere.

Kujala, I. (2006) Kulttuuriympäristökokemukset suunnittelutietona: Ruukin kulttuuriympäristöön liittyvä kokemusperäinen tieto ja sen hyödyntäminen suunnittelussaTampereen yliopisto, aluetiede. Tampere

Nieminen, O. (2006) Yhteistyöllä kilpailukykyä – Seinäjoella toimivien ydinorganisaatioiden verkostosuhteet kaupungin kilpailukyvyn resurssinaTampereen yliopisto, aluetiede. Tampere

Lehtimäki, S. (2005) Palvelurakenteen toimivuuden arviointi strategisen johtamisen osana kunnallishallinnossa. Tapauskohteena Tampereen kaupunkiTampereen yliopisto, aluetiede. Tampere

Kirjalainen, E. (2005) Pienen kunnan kehittäminen organisaation oppimisen näkökulmasta

Javanainen, J. (2011) Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen muutosprosessi. Tampereen yliopisto, aluetiede. Tampere.