Uusi julkaisu

de Propris, L., Sotarauta, M., Hecker, P. A., Ayazi, R., Time, B., Belis, J., Pursula, T., Saddler, J. & Werner, M. 2016. Shaping the Future now – Good Start! International evaluation of Geo Life Region, Smart Housing Småland and The Paper Province 2.0. Vinnova Report. VR 2016:11. Swedish Governmental Agency for Innovation Systems/Verket för Innovationssystem; Stockholm.

Uusi artikkeli

Sotarauta, M. 2016. Leading a Fundamentally Detuned Choir: University of Tampere, Finland – A Civic University?. In Goddard John, Hazelkorn Ellen, Kempton Louise, Vallance Paul (eds.) The Civic University: The Policy and Leadership Challenges. 117-134. Edwar Elgar Publishing.

Uusia julkaisuja

Kurikka, H., Alarinta, J., Kolehmainen, J. & Hynynen, A. 2016. Etelä-Pohjanmaan aluerakenteen tulevaisuuskuvat 2040. Etelä-Pohjanmaan liitto.

Harvio, S., Lehto, V., Hynynen, A., Kolehmainen, J., Laakso, S. & Matikka, J. 2016. Asemanseutujen kehittämiskonseptit ja investointimallit. Esiselvitys. Ympäristöministeriö, Ympäristöministeriön raportteja 27 / 2016.

Uusi artikkeli kulttuuritoimintojen vaikutuksista

Ruokolainen, O., Suutari, T., Kolehmainen, J., Kujala, S. & Törmä, H. 2016. Pitävä ote kulttuuritoimintojen aluetaloudellisista vaikutuksista ja merkityksistä? Tapauksena Seinäjoen rytmimusiikkiklusteriAlue ja ympäristö, 1/2016. 95 – 110.

Uusia julkaisuja

Kolehmainen, J. 2016. Paikallinen innovaatioympäristö: Kohti alueellisen innovaatiotoiminnan ymmärtämistä. Tampere University Press. Tampere.

Sotarauta, M. & Beer, A. 2016. Governance, Agency and Place Leadership: Lessons from a Cross National Analysis. Regional Studies. DOI: 10.1080/00343404.2015.1119265

Forward-thinking process in smart city planning: Combining open data and forecasting technology into participatory planning processes

Vainio, T. Forward-thinking process in smart city planning: Combining open data and forecasting technology into participatory planning processes. In Proceedings of CUPUM 2015. The 14th International Conference on Computers in Urban Planning and Urban Management. Planning Support Systems and Smart Cities, July 7-10, 2015, at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge, Massachusetts (USA).   Editors: Joseph Ferreira, Jr. and Robert Goodspeed. Available at http://web.mit.edu/cron/project/CUPUM2015/proceedings/Content/index.html .