Uusi julkaisu

Jurmu, L. 2017. Tiedon ja asiantuntijuuden hyödyntäminen Oulun monikuntaliitoksen valmistelussa. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 2/2017. s. 7-25. Kunnallistieteen yhdistys ry.