Uusia julkaisuja

Kolehmainen, J. 2016. Paikallinen innovaatioympäristö: Kohti alueellisen innovaatiotoiminnan ymmärtämistä. Tampere University Press. Tampere.

Sotarauta, M. & Beer, A. 2016. Governance, Agency and Place Leadership: Lessons from a Cross National Analysis. Regional Studies. DOI: 10.1080/00343404.2015.1119265