Palvelujen ja kaupan professuuri alkoi Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa 1.8.2014. Professuuri on 5-vuotinen ja keskittyy palvelujen ja kaupan alan tutkimuksen ja opetuksen kehittämiseen.

Professuurissa keskitytään palvelujen ja kaupan murroksesta nouseviin tutkimusteemoihin. Näitä teemoja lähestytään tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen keskustelun näkökulmista.

Yliopistossa referoidut julkaisut ovat keskeisin tuloskortin mittari. Oma tutkimustoimintani on keskittynyt palveluliiketoimintaan, asiakastietoon ja asiakkuuksien johtamiseen sekä strategiseen markkinointiin ja kaupan konsepteihin.