SOTE uudistuksen työmaa

So-Terveydenhuollossa tapahtuu

Tällä viikolla osallistuin useampana päivänä sote- uudistuksen tekemiseen istumalla kokouksissa ja seminaareissa. Helsingin Lääkäripäivillä aiheelle oli varattu kokonainen päivä. Joulukuussa julkaistuihin valinnanvapautta koskeviin lakiluonnoksiin nähden esiintyjillä oli melko vähän uutta kerrottavaa, lähinnä vanhan kertausta. Tärkein uusi asia oli sen ymmärtäminen, ettei kenelläkään ole sen tarkempaa tietoa kuin mitä lakiluonnoksissa on kuvattu.

Lakiluonnokset ovat hyvin saatavissa alueuudistus.fi -sivustolla. Viestintä on hoidettu ammattimaisesti, josta kiitos asiasta huolehtiville. Pirkanmaan oma sote- uudistus teemaryhmineen etenee myös. Otan itse osaa kahteen teemaryhmään, tiedolla johtamisen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen. Molemmat ovat mitä mielenkiintoisimmissa vaiheessa, kun kokonaisuutta ollaan rakentamassa.