Kirjoittajan arkistot:Aino Ritala-Koskinen

Tietoja Aino Ritala-Koskinen

Toimin Tampereen yliopiston Yhteiskunta - ja kulttuurietieteiden yksikössä Sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa yliopistonlehtorina. Yksi keskeinen työtehtäväni on opetus- ja tutkimusklinikkatoiminnan koordinaatio.

Projektiraportteja

Loppuvuodesta 2013 valmistuivat Alueklinikat verkostona ja Tampere Praksis -hankkeiden projektiraportit. Molemmat varsinaisia runsaudensarvia, joiden toivoisi kuluvan käsissä toiminnan jatkoa työstettäessä. Kiitokset Tuulalle ja Tuijalle raporttien koostamisesta.

Raportit löydät linkitetteyinä Opetus- ja tukimusklinikkatoiminnan verkkosivuilla.

Hankkeen päättyessä – toiminnan jatkuessa

Tampere Praksis -hankkeen päätösseminaaria vietettiin 27.11.2013. Mukana oli 90 osallistujaa: praksistoiminnassa monipuolisesti mukana olleita, siihen vasta nyt tutustuvia sekä kutsuvieraita. Päivän työpajat ja puheenvuorot kertoivat yhteistyöverkoston voimasta ja vahvasta suuntautumisesta tulevaisuuteen hankkeessa käynnistettyä työtä jatkaen.

Praksislaiset kakkukahvilla.

Praksislaiset kakkukahvilla.

Hankkeen ydintoimijoiden kukitus - ja hymyt.

Hankkeen ydintoimijoiden kukitus – ja hymyt.

 

Ohjauskoulutuksen kakkukahvit

Tampere Praksis -hankkeessa on toteutettu kaksi opiskelijan ohjauskoulutusta. Näissä koulutuksissa yhteensä 41 yliopiston sosiaalityön opiskelijoita tai TAMKin sosionomiopiskelijoita käytännön opetuksen ja harjoittelujaksoilla ohjaavaa Tampereen kaupungin työntekijää on perehtynyt opiskelijan ohjauksen erilaisiin ulottuvuuksiin.  Perjantaina 22.11. oli jälkimmäisen koulutuksen viimeinen lähiopetuspäivä. Sitä juhlistimme kakkukahveilla – ja syystä. Ilman näitä loistavia kumppaneita emme kouluttaisi osaavia tulevaisuuden ammattilaisia.

Opiskleijan ohjauskoulutuksen kakkukahveilla.

Opiskelijan ohjauskoulutuksen kakkukahveilla.