Projektiraportteja

Loppuvuodesta 2013 valmistuivat Alueklinikat verkostona ja Tampere Praksis -hankkeiden projektiraportit. Molemmat varsinaisia runsaudensarvia, joiden toivoisi kuluvan käsissä toiminnan jatkoa työstettäessä. Kiitokset Tuulalle ja Tuijalle raporttien koostamisesta.

Raportit löydät linkitetteyinä Opetus- ja tukimusklinikkatoiminnan verkkosivuilla.

Hankkeen päättyessä – toiminnan jatkuessa

Tampere Praksis -hankkeen päätösseminaaria vietettiin 27.11.2013. Mukana oli 90 osallistujaa: praksistoiminnassa monipuolisesti mukana olleita, siihen vasta nyt tutustuvia sekä kutsuvieraita. Päivän työpajat ja puheenvuorot kertoivat yhteistyöverkoston voimasta ja vahvasta suuntautumisesta tulevaisuuteen hankkeessa käynnistettyä työtä jatkaen.

Praksislaiset kakkukahvilla.

Praksislaiset kakkukahvilla.

Hankkeen ydintoimijoiden kukitus - ja hymyt.

Hankkeen ydintoimijoiden kukitus – ja hymyt.

 

Ohjauskoulutuksen kakkukahvit

Tampere Praksis -hankkeessa on toteutettu kaksi opiskelijan ohjauskoulutusta. Näissä koulutuksissa yhteensä 41 yliopiston sosiaalityön opiskelijoita tai TAMKin sosionomiopiskelijoita käytännön opetuksen ja harjoittelujaksoilla ohjaavaa Tampereen kaupungin työntekijää on perehtynyt opiskelijan ohjauksen erilaisiin ulottuvuuksiin.  Perjantaina 22.11. oli jälkimmäisen koulutuksen viimeinen lähiopetuspäivä. Sitä juhlistimme kakkukahveilla – ja syystä. Ilman näitä loistavia kumppaneita emme kouluttaisi osaavia tulevaisuuden ammattilaisia.

Opiskleijan ohjauskoulutuksen kakkukahveilla.

Opiskelijan ohjauskoulutuksen kakkukahveilla.

 

Sosiaalityön klinikkatoiminnan kehittämisessä siirrytään seuraavaan vaiheeseen

Seinäjoella ja Porissa on valmisteltu reilun vuoden ajan sosiaalityön opetus- ja tutkimusklinikkatoimintaa ESR-hanketoimintana.  Nyt hanke on päätöksessään ja on aika arvioida saavutuksia. 

Päätösseminaarissa 23.8. tarkasteltiin hankkeen tuloksia ja prosessia sekä  suunnattiin klinikkatyön toiseen vaiheeseen.  Seinäjoella opetus- ja tutkimusyhteistyö jatkuu runkona Tutkivat tietopajat ja tutkimusohjelman valmistelu osana Seinäjoen sosiaalityön opetus- ja tutkimuskeskuksen työtä.  Keskus on sijoittunut kaupungin kehittämisosaston yhteyteen ja tekee tiivistä yhteistyötä sosiaalitoimen kanssa.  Porissa käynnistynyt klinikkatyö jatkuu sosiaalityön reflektiivistä tilaa kehittävinä jatkuvina työpajoina.  Työpajojen toteuttamiseen osallistuvat kehittämistyön harjoittelua tekevät perusopiskelijat ja perusturvan sosiaalityöntekijät.

Päätösseminaarissa vertaiskeskustelua käytiin myös Hämeenlinna Praksiksen ja Tampere Praksiksen vuoden kehittämiskokemuksista.

Opetus- ja tutkimusklinikkatyön rakentamiseen kohdistuu myös valtakunnallisia odotuksia.  Voivatko keskukset olla vahva toimija osana erva-tasoista korkeakoulutuksen ja tutkimuksen koordinaatiota? 

Tuula Kostiainen, päättyneen hankkeen projektijohtaja