Vaikuttamistyötä Kehitysvammaisten tukiliitossa

Kävimme pienen ryhmän kanssa henkilökuntavierailulla Kehitysvammaisten tukiliiton pääkonttorilla eli Tulppaanitalolla Pinnikadulla. Tukiliitto on yksi harvoista kansalaisjärjestöistä, jonka pääpaikka on muualla kuin Helsingissä. Yliopiston naapurissa toimii kiinnostava ja iso järjestö, joka on monen koulutusalan näkökulmasta potentiaalinen kumppani ja opiskelijoiden työllistäjä.

Meitä emännöi vaikuttamistoiminnan päällikkö Jutta Keski-Korhonen, joka on valmistunut Tampereen yliopistosta yhteiskuntatieteiden maisteriksi. Pääaine oli valtio-oppi ja tie vaikuttamistoiminnan päälliköksi oli vanhalla ylioppilaskunta-aktiivilla kulkenut yliopiston työelämäpalveluiden tehtävien kautta. Viimeisimpänä ennen nykyistä työtään, Jutta veti verkostohanketta, joka edesauttoi ja kannusti nais- ja miesopiskelijoita tekemään epätyypillisiä ja perinteisiä sukupuolirajoja ylittäviä uravalintoja.

– Sukupuolten tasa-arvon teemoista siirryin ihmisoikeustyöhön, kertoo Jutta.

Kehitysvammaisten tukiliiton perustehtävänä on varmistaa kehitysvammaisen ihmisen ihmisarvon ja perusoikeuksien toteutuminen ja perheiden tukeminen. Toimintaa ohjaavat arvot ovat eettisyys, osallisuus ja ekokulttuurisuus.

Eettisyydellä tarkoitetaan vammaisten ihmisten oikeuksia elämään, vapauteen, onnen tavoitteluun ja yhdenvertaiseen kohteluun muiden ihmisten joukossa sekä oikeutta tulla ymmärretyksi. Osallisuudella tavoitellaan vammaisten henkilöiden tarvitseman tuen rakentamista siten, että se mahdollistaa elämisen, asumisen, leikin, opiskelun, työn ja vapaa-ajanvieton tavallisessa yhteiskunnassa. Ekokulttuurisuus perustuu siihen, että perheiden erilaisia kulttuureja kunnioitetaan. Ei ole yhtä oikeaa tapaa olla perhe tai kasvattaa lasta, vaan jokaisella perheellä on oma perhekulttuurinsa.

Näiden perusarvojen sisäistäminen ja niihin perustuvien valintojen tekeminen omassa työssään, korostuu Jutan mielestä yliopistosta valmistuneen osaamisena. Yliopistokoulutus antaa eettisiä valmiuksia ja käsitteellistä pohjaa, jonka avulla voi juontaa ratkaisuja eettisiin tavoitteisiin nojaten.

 

Laaja-alainen osaaminen on osaamista

Laaja-alainen ymmärrys yhteiskunnasta sekä erilaisten ilmiöiden taustalla vaikuttavista rakenteista on Jutan mielestä myös yksi yliopistokoulutuksen vahvoista osaamisalueista. Sitä on vaikea hahmottaa ja sanallistaa osaamiseksi, mutta sen voi työssään tulla kokemuksen kautta havaitsemaan.

Kehitysvammaisten tukipalvelut tuotetaan usein laajan ammattikunnan voimin. Moniammatillisen työn taustalla vaikuttavat eri ammattiprofessioiden näkökulmat vammaisuuteen. Usein on tarpeen katsoa niiden läpi ja yli yksilön tilannetta. Samoin laaja-alaista ymmärrystä tarvitaan lainsäädäntötyöhön vaikuttamisessa, mitä tukiliitto tekee jatkuvasti.

– Kirjoittaminen on yksi tärkeimmistä osaamisista, joita yliopistokoulutus kehittää ja se jos mikä on tässä työssä tärkeää, toteaa Jutta.

Erilaisten tekstien koostaminen on työn arkea ja eri tekstityylien hallinta korostuu. Vaikuttamistyössä on saatava viesti läpi, myös suullisesti. Neuvottelutaidot ovat siksi myös tärkeitä.

 

Rakkikoiran rooli ei kelpaa

Enää vaikuttamistyö ei kapene vain juhlallisiin julkilausumiin tai räksyttämiseen julkisuudessa. Nyt vaikutustyötä tekevät ovat mukana työryhmissä sekä tarjoavat asiantuntemusta ja työpanosta erilaisiin kehittämisprojekteihin. Toki julkilausumiakin edelleen tehdään, kuten tänä vuonna Tukiliitto on ottanut kantaa kehitysvammaisten pakkomuuttoja vastaan.

– Rakkikoira emme enää halua olla, vaan vaikutamme tekemällä, korostaa Jutta.

Kansalaisvaikuttaminen on Tukiliiton vaikuttamistyön yksi suunta. Pertti Kurikan Nimipäivien osallistuminen Eurovision laulukilpailuihin antoi tänä keväänä sille työlle uutta potkua, myös kansainvälisesti.

Tukiliitto oli yhdessä muiden toimijoiden kanssa järjestämässä Kohtaamut-kisakatsomoita ympäri Eurooppaa. Kohtaamut-kisakatsomoissa kehitysvammaiset ihmiset, heidän läheisensä, yhdistystoimijat, alan ammattilaiset, viisufanit ja muut kansalaiset viettivät viisuiltaa yhdessä.

Mikäli Tukiliiton tavoitteet kehitysvammaisten osallisuudesta toteutuvat yhä paremmin, tulevat myös yliopistosta valmistuneet opettajat, ohjaajat, potilastyötä tekevät sekä virkamiehet yhä useammin työskentelemään niin kehitysvammaisten kuin muidenkin ihmisryhmien kanssa samanaikaisesti. Oppilas-, asiakas- ja potilasryhmien moninaisuus tulee olemaan meiltä valmistuneiden arkea.

 

Vierailusta raportoi Mia Simpanen

yhteyskoordinaattori työelämäpalveluista