Vertaisuus sopii yliopistoon

Kuva 1

Informaatiotieteiden yksikkö (SIS) järjesti tiistaina 9.12.2014 ohjauskahvilan, jossa aiheena oli vertaisohjaus ja -oppiminen. Ohjauskahvilassa esiteltiin SIS-yksikössä tapahtuvaa vertaisohjausta, -oppimista ja -arviointia yksikön eri tutkinto-ohjelmissa sekä opiskelijoiden ainejärjestöissä Luuppi ja UDK. Osallistujia oli alun neljättäkymmentä.

Esimerkkeinä tarkasteltiin matematiikan työpajaa, informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median  harjoitteluopintojaksoa sekä opiskelijoiden ainejärjestöissä tapahtuvaa toimintaa. Lisäksi nostettiin esille sähköisesti toteutettujen kurssien tarjoamat mahdollisuudet. Näistä esimerkkeinä olivat toisaalta isot, usean sadan opiskelijan kurssit (Tietotekniikkataidot) ja toisaalta pienempien ryhmien kurssit (Avoimen yliopiston informaatiotutkimuksen jaksot).

Kuulijat olivat erittäin kiinnostuneita näistä case-esityksistä, ja esiintyjät saivatkin vastata lukuisiin yleisökysymyksiin.

Vertaisohjaus ja vertaisoppiminen ovat asioita, jotka usein tapahtuvat muun toiminnan ohessa eikä niihin aina tule kiinnitettyä paljoakaan huomiota. Opettajien olisi kuitenkin hyödyllistä oppia tunnistamaan vertaisoppimiseen ja -ohjaukseen liittyviä prosesseja, joita esiintyy välillä hyvinkin arkipäiväisissä tilanteissa. Vertaisohjaus ja -oppiminen eivät ainoastaan helpota opettajan työtä, vaan ne palvelevat myös opiskelijoiden omaa oppimista sekä vuorovaikutustaitojen kehittämistä.

Kuva 2

Yleisökeskustelu avataankin nyt verkossa!  Jokainen lukija  voisi  pohtia seuraavia teemoja:

Miten sinä ymmärrät vertaisohjauksen ja -oppimisen?
Miten oppimista vertaisarvioidaan?
Miten vertaisohjausta ja -oppimista voidaan aktivoida ja tukea?
Mitkä ovat vertaisoppimisen ja -ohjauksen edut ja haitat?
Millaista osaamista vertaisoppimisella ja -ohjauksella voidaan saavuttaa?

Kysymyksiin on vaikea keksiä mitään kovin tyhjentäviä vastauksia, mutta jo niiden pohtiminen auttaa ymmärtämään vertaisohjausta, vertaisoppimista sekä niiden merkitystä opiskelijoiden oppimiselle. Muun muassa näiden kysymysten pohtimista on tarkoitus jatkaa vertaisoppimisen ja -ohjauksen työryhmässä.

Tilaisuus päättyi tutustumiskäynteihin SIS-yksikön opettajien ja opiskelijoiden yhteisiin uusiin tiloihin SimSpace ja Oasis. Tilojen esittelyn yhteydessäkeskusteltiin fyysisten tilojen ja niiden kalustamisen tärkeydestä vertaisohjaukselle ja -oppimiselle myönteisen ilmapiirin luomisessa.

 

Blogitekstin kirjoittivat SIS-yksikön ohjausvastaavat
Paavo Arvola, Pentti Hietala, Raija Leppälä ja Mika Mattila