Kieli- ja viestintäopintojen poluilla

kuva1

Kielikeskus järjesti torstaina 20.3.2014 messutyyppisen ohjauskahvilan, jossa esiteltiin kieli- ja viestintäopintojen järjestämisen polkuajattelua, eri kielten kursseja sekä kielten oppimiskeskuksen toimintaa.

Kieliryhmillä ja muilla toimijoilla oli esittelypisteitä, joissa osallistujat kiertelivät. Samalla osallistujat ja kielikeskuksen henkilökunta tutustuivat toisiinsa sekä vaihtoivat ajatuksia ja ideoita.

kuva2

Toteutustapa sai kiitosta, sillä paikalla olleista oli tärkeää voida keskustella vapaamuotoisesti kieli- ja viestintäopintojen ohjauksesta.

Kielikeskuksen opetussuunnitelmassa kieli- ja viestintäopinnot muodostavat polun, joka on mietitty eri yksiköiden ja tutkinto-ohjelmien opiskelijaryhmiä varten. Suunnittelussa otetaan huomioon muiden opintojen eteneminen ja suositellaan, että opintojakso suoritetaan tiettynä vuonna. Polun varrella opintojaksot rakentuvat aiemmin opitun pohjalta taitojen syventämiseen ja laajentamiseen.

Opiskelijan osaaminen siis kumuloituu kieli- ja viestintäopinnoissa. Yliopiston strategian mukaisesti koulutuksen tavoitteena ovat kielitaitoiset maailmanmuuttajat, jotka osaavat toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa kotimaisilla ja vierailla kielillä.

Ohjauskahvilan loppukeskustelussa kiinnitettiin huomiota esimerkiksi erityisjärjestelyjen mahdollisuuteen kieli- ja viestintäopinnoissa, erilaisten oppijoiden tarpeisiin sekä opettajien yhteydenpitoon yksiköihin ja tutkinto-ohjelmien edustajiin.

Keskustelussa nousi esiin myös kysymyksiä esimerkiksi kursseille ilmoittautumisesta, avoimen yliopiston tarjoamista kieli- ja viestintäopinnoista sekä opintojen kuormittavuudesta.

Blogitekstin kirjoitti Kielikeskuksen väki