Suomen kotihoitoon mallia Norjasta?

Vasta julkaistussa NORDCARE2-tutkimushankkeen raportissa (Kröger ym. 2018) nousee pysäyttävästi esiin ikääntyneiden kotihoidon ja laitoshoidon työn haasteet. Suomessa on Pohjoismaiden alhaisimmat henkilöstöresurssit ikääntyneiden hoidossa ja työntekijät kokevat huomattavasti muita pohjoismaisia kollegoitaan…

Terveystieteilijä korkeakoulutuksen tutkijana ja kehittäjänä

Korkeakoulutuksen kenttä elää tällä hetkellä suurta murroksen aikaa, kiivaan digitalisoitumisen ja muiden ajassamme aktiivisesti vaikuttavien muutospaineiden vuoksi. Myös korkeakouluopetus hyötyy nykypäivän digitaalisista mahdollisuuksista, niiden testaamisesta, soveltamisesta ja kehittämisestä. Opiskelija hyötyy…

Importance of international collaboration for researcher career

Every university emphasizes the importance of international collaboration in their strategies, like University of Eastern Finland (http://www.uef.fi/en/web/guest/uef/strategy). The distinguished research will be done in international and multidisciplinary research groups. Teaching…

Uravaihtoehtoja terveystieteen tohtoreille

Tohtoriopinnot ovat mahdollistaneet meille molemmille korkeatasoisen tieteellisen kouluttautumisen ja valmistanut meidät niin itsenäiseen työskentelyyn tutkijana kuin myös erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimusryhmissä työskentelyyn. Tohtorin tutkinto koostuu jatko-opinnoista (60 op), väitöskirjatyöstä…

Capacity building in research

Vårdvetenskapen vid Åbo Akademi i Vasa firade sitt 30-års jubileum den 28 september med jubileumsseminarium och festmiddag på kvällen. Många av vårdvetenskapens idkare, vänner och gynnare kom för att minnas,…

Miten Sinä voit tänään?

Me hoitotieteilijät olemme terveyden ja hyvinvoinnin asiantuntijoita. Tunnemme ohjeet ja suositukset liittyen terveellisiin elämäntapoihin sekä tiedämme levon, ravinnon ja liikunnan merkityksen ihmisen hyvinvoinnille. Huolehdimme muista ja heidän terveydestään, mutta kuinka…

Nuorten tasapainoilua digiarjessa

Ruutu- ja peliajasta kinaaminen hallitsee monen perheen arkea. Lapset ja nuoret viettävät huomattavan määrän aikaa erilaisten ruutujen äärellä, niinpä asia on herättänyt laajassa mittakaavassa huolta ja mielipiteitä viimeisen vuosikymmenen aikana….

What is common in writing your first PhD manuscript and planning your wedding?

– Experiences from an early stage researcher in Nursing Science I am very happy to take part on writing this blog maintained by the Finnish Doctoral Education Network in Nursing…

Verkostoitunut, verkostoituneempi, tutkija

Tämä toinen bloggaus jatkaa ensimmäisen kirjoituksen teemaa verkostoitumisen mahdollisuuksista. Aiemmin – ja ehkä osin vieläkin – vallitseva mielikuva yksin kammiossaan puurtavasta tutkijasta joutaa viimeistään nyt historiaan; tutkimusta tehdään yhteistyönä tutkimusryhmissä,…

Verkot vesille – hoitotieteen tohtoriopiskelijoiden verkostoituminen

Lämpimästi tervetuloa lukemaan uunituoretta Nursing Science-blogia. Ensimmäisen blogikirjoituksen aiheena on verkostoituminen, sillä blogia kirjoittaa vuorotellen hoitotieteen edustajat Itä-Suomen, Oulun, Tampereen, Turun yliopistosta ja Åbo Akademiin yksiköstä Vaasasta. Hoitotieteessä verkostoitumisella on…