Olet kirjautunut opiskeluympäristöön

Tervetuloa

”…joka on tavoitteemme nykypäivän kehittyvässä tavoiteyhteiskunnassa. On ensiarvoisen tärkeää, että tunnette etukäteen tärkeimmät piirteet kohdekulttuureistanne. Oli se sitten Aasia, Afrikka, tai läntinen. Siksi suosittelen tutustumaan huolella tämän seminaarin lukupakettiin kuuluviin teoksiin niiltä kulttuurialueilta, joihin olette ilmoittautuneet.

Tutustumalla valittuihin teksteihin saatte paremman kuvan eri kulttuureista sekä niiden historiallisesta kehityksestä. Nämä maisterivaiheen seminaareissa käytetyt tekstit ovat samoja kaikilla Pohjoismaisissa yliopistoissa tarjotuilla kursseilla ja varmistaaksemme kurssien korvaavuudet, käytämme samoja käännöksiä kaikilla kursseilla. Tämä takaa meille yhtenäisen tietopohjan aiheesta. Esimerkiksi Afrikan kulttuurialueelle kirjautuneet, teille valitut kaksi kohdeteosta…”

”Hei, myöhässä vaihteeksi.”

”Mjoo. Julkinen liikenne. Menikö multa mitään ohi?”

”Ei. Se on vielä lähinnä esitellyt kurssin sisältöä. Samaa settiä kuin aina. ’If you’ve seen one…’ Sait sä hankittua sen kirjan?”

”Itse asiassa joo. Ei oo todellista, miten tää kone on näin hitaalla tänään. Toimiiks tää yhteys?”

”Mulla ainakin.”

”No hyvä. Mjoo, mä löysin yhden sivuston mistä mä sain ladattua sen koneelle.”

”Hienoa, mä en jaksanu vielä ettiä sitä itelle. Voit sä lähettää sen mulle?”

”Mä voin laittaa sen tässä, kunhan tää kone suostuu käynnistyyn kunnolla.”

”Ei kiirettä.”

”Mä löysin myös joitain tiivistelmiä noista teoksista. Laitanks mä nekin tuleen?”

”Laita vaan. Eiköhän niistäkin saa jo tarvittavat tiedot.”

”Ainakin viime kerralla.”

”Samalta sivustolta kun aiemmin?”

”Samantapainen.”

”…Viimeisten vuosikymmenten aikana kehitetyt kertomusten tulkintatyökalut ovat tuoneet mielenkiintoisia ja hyödyllisiä tutkimustuloksia. Käyttämällä näitä työkaluja viime vuosisadan, ja vielä vanhempien, kertomusten tulkintaan on pystytty osoittamaan hämmästyttävän selkeä yhteys noiden kertomusten sisältävien kulttuuriarvojen sekä normien ja työpaikoilla esiintyvien toimintamallien välillä. Tämän yhteyden hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla on yksi tämän seminaarin keskeisistä teemoista. Seminaarin runko on rakennettu pitkälti näiden tapojen pohjalle.

Yksi tapa, johon keskitymme ensi kerralla tarkemmin, on uusien kontaktien luominen ja edistäminen liike-elämässä. Tai niitä voidaan käyttää syventämään jo luotuja kontakteja. Tuntemalla liikekumppanienne tärkeimmät kulttuuriset taustat, olette jo paljon paremmassa asemassa kuin kilpailijanne, jotka pyrkivät…”

”Noin, mä laitoin ne sulle nyt sähköpostiin.”

”Yliopiston?”

”Ei kun siihen toiseen.”

”Hyvä. Kiitti muuten, vois kattoa niitä jossain välissä.”

”Näit sä sen palautekeskustelun siltä myyntineuvottelut ja narratiivit kurssilta?”

”En mä oo käyny kattoon sitä sähköpostia vähään aikaan, tai moodlea. Pitäis varmaan. Näkeepähän että on käyny paikalla. Oliks siellä mitään mielenkiintoista?”

”Valitusta huonosta kuvayhteydestä lähinnä, kuten aina. Mä en tajuu, miten ne ei saa korjattua tätä yhteyttä.”

”Tumpelot seisoo letkujen päällä. Pitiks meidän laittaa muuten vielä niitä kysymyksiä tästä luennosta?”

”Ei kai ekasta luennosta tarvi koskaan, jos ei halua. Yleensähän se lähtee tokasta luennosta ja proffa vastaa niihin. Tai siis sen assarit. Meidän piti kommentoida toisia vasta semman lopussa. Oot sä miettiny aihetta vielä?”

”Enpä juuri. Aattelin kattoo, mitä ne on aikaisempina vuosina tehneet. Sieltä saa varmaan jonkun aiheen.”

”Mä löysin jonkun norjalaisen verkkoon pistämän koosteen tästä kurssista. Vaikutti olevan ihan ok.”

”Eiköhän tästäkin läpi mennä.”

”…vakiinnuttaa tasainen kasvu. Nämä ovat työkaluja, joilla te pystytte vaikuttamaan siihen. Tasainen yhteistyö ja kommunikaatio. Nämä kurssit tarjoavat alati päivitetyillä tutkimustiedoilla vanhemmista ilmiöistä mahdollistavat juurikin tämän.

Muistakaa, että osa teidän tulevaa työtänne on ylläpitää suhteita kohdealueisiinne työelämässä osana tämän kasvun varmistamista. Tuntemalla menneisyyden me pystymme ylläpitämään vakaan kasvun tavoitteita yllä. Vain tätä kautta pystymme tuottamaan uutta…” luennoitsijan ääni jatkoi taustalla, kuvan pysytellessä samana monitoreissa.

”Nää assarit osaa olla kyllä ihan pihalla välillä.”

”Älä. Edellisellä kurssilla mä jouduin oleen pari tuntia viestien ääressä ennen kuin se tajus mun seminaarityön aiheen. Ne tiedä mistään mitään.”

”Mikä kurssi?”

”Joku syventävien.. lingvistiikka liike-elämässä.. kulttuuri ja talouskuri. Toinen niistä. Nelonen arvosanaksi. Ei paha, ku aiheena yhden aiemman työn idea päinvastaisesta näkökulmasta.”

”Perus. Liekkö samat assarit mahtaa olla tälläki kurssilla. Alustava palaute mun työstä. ’Poikkeaa aika paljon aiemmasta tutkimussuuntauksesta. Oletko varma että haluat jatkaa tällä varsin haastavalla linjalla?’”

”Onnee vaan.”

”Juu ei. Uutta aihetta kehiin.”

”Mites videoyhteysosio?”

”Nope. Edelleen kaikki yhteys pitäis olla viestien kautta. ’Suosittelemme viestiketjua sähköpostin sijaan’. Mjoo.”

”Mahottoman hankalaa tollanen videoalue moodlessa.”

”Ylitsepääsemättömän.”

”Näköjään. Ei tauti tuota samaa aina. Vois kai yliopistolle ruokaa. Sä?”

”Njääh, taidan olla tässä kotona. Logan-sarjan uusin kausi samalla kesken.”

”Ai, mikä jakso?”

”Nelonen.”

”Ihan jees. Myöhemmät parempia. Vois olla paikallaan itellekin uus monitori tänne kämpille
luentojen oheen.”

”Ei paha. Vois olla ihan jees. Mjoo, moro.”

”Mo.”

”…näiden yhteyksien ymmärtäminen takaa sen, että pystymme ylläpitämään tätä kehitystä…”

**Olet kirjautunut ulos oppimisympäristöstä**

Kirjoittanut nimimerkki Smith

Second Lifelong Learning – Tampere Experience

On saavutettu vuosi 2025. Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen oli otettu Tampereella alkunikottelun jälkeen positiivisena haasteena vastaan. Uusimuotoinen yliopisto ihailtuine koulutusuudistuksineen ja sen jälkeen korkeakoulurajat murskannut Tampere3 valmistivat maaperän todelliselle korkeakoulutuksen kvanttiloikalle.

Jo 1900 – luvulta asti Tampereen yliopisto oli ollut opetuksen kehittämisen eturintamassa – etenkin avoimen yliopisto-opetuksen osalta. Tutkintokoulutuksen sekä avoimen yliopisto- ja täydennyskoulutuksen yhteen saattaminen oli menestystarina. Se rohkaisi tamperelaisia uuntaamaan korkeakouluopetuksen toteutuskonseptin aivan uudelle tasolle. Syntyi korkea-asteen ikuiskoulutuksen (1) innovatiivinen laboratorio, Second Lifelong Learning – Tampere Experience (SLLL-TE)!

SLLL-TE on Tampereen korkeakoulujen toteuttama palvelukonsepti, joka tarjoaa maailmalle nautittavaksi koko Tampereen alueen korkeakoulumaailman kirjon. Ytimessä on immersiivinen, biovirtuaalinen Tampere-kampus – UNIPOLIS. Se syntyi suorana jatkumona Tampereen korkeakoulujen UNIPOLI ja Tampere3 -yhteistoimintahankkeille Poliisiammattikorkeakoulun liittyessä mukaan yhteisöön vuonna 2020.

Yhteisöllisessä nimikilpailussa UNIPOLIS voitti tiukassa kisassa rehtorin äänellä nimen ”Moroversity”. SLLL-TE:n teki mahdolliseksi korkeakoulujen ja OKM:n yhteistyönä tekemä tietomallien standardointi ja Tampereen alueen korkeakoulujen pitkäjänteinen ja innovatiivinen  ietojärjestelmäkehitys.

Vain Tampereella ymmärrettiin kokonaisarkkitehtuuriajattelun todellinen merkitys. Vain Tampereella ymmärrettiin antaa monikymmenkertaiset resurssit opinto- ja tietohallinnon kehittäjille. Näin Tampereella kiihdytettiin kolmenkymmenen vuoden etumatkalle muuhun korkeakoulumaailmaan verrattuna.

OKM:n TOR -hankkeen (2) ja TEM:in TEM -hankkeen (3) kärkipilottina syntyi UNIPOLIKSEN ultramoderni OTM 3000 -opiskelijatietojärjestelmä. Se osaa tunnistaa ja tunnustaa opiskelijoiden aiemman opinto- ja työhistorian sekä elämänmedian (4) tietovarannot. Niiden avulla se muodostaa täysin yksilöidyt elämänkestoiset oppimissuunnitelmat (5).

Pääsykokeista ja jäykästi sidotuista tutkinnoista on luovuttu. Opiskelijat suorittavat erikokoisia personoituja akateemisia moduuleita aina kulloisenkin tarpeensa mukaan.

Pitkän poliittisen keskustelun jälkeen vuonna 2020 aikaansaadun maailmanlaajuisen sähköisen identiteetinhallintastandardin myötä UNIPOLIS voitiin tehdä täysin avoimeksi yliopistoksi. Kuka tahansa opiskelija (6) saa automaattisesti tarjolle statustaan vastaavat palvelut. Yksilöity opintomaksu ja -tuki takaavat kaikille henkilökohtaista varallisuutta vastaavat oikeudenmukaiset  piskelukustannukset.

Useimpien opiskelu on säilynyt maksuttomana. Ns. aliedustettuihin opiskelijaryhmiin kuuluville ja työvoimaa kipeästi tarvitseville aloille kouluttautuville maksetaan opintojen suorittamisesta. Samalla poistuivat vanhakantaiset koulutuspoliittiset ongelmat koulutuksen epätasaisesta jakaantumisesta ja työelämän tarpeisiin vastaamisesta.

Opetus SLLL-TE:ssä on luontevasti läpikotaisin kansainvälistä. Opetuksen ja tieteentekemisen kielikysymykset menettivät merkityksensä 2020 -luvulle tultaessa TAUCHI-ryhmän ja Googlen yhteisesti kehittämän ”TRANSEARLY”™ -kääntämissovelluksen myötä.

Kaikissa ihmisten kesken ja aineistojen kanssa tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa pystyi nyt käyttämään aina omaa kieltänsä ja tulla samalla täysin ymmärretyksi. TRANSEARLY™ tunnistaa kielen kehityksen ja on sitä kautta koko ajan oppiva sovellus. Tämän ennustetaan kielentutkijoiden mukaan johtavan 2100-luvulle tultaessa täysin henkilökohtaisten kielten muodostumiseen maailmassa.  Sivuvaikutuksena TRANSEARLY™ johti yliopistoissa vähitellen merkittäviin rakennemuutoksiin kieli- ja käännöstieteen opetuksesta vastaavissa yksiköissä.

SLLL-TE:ssä muutos oli hallittu. Jo vuodelle 2016 uudistetussa strategiassa Tampere3:a muodostettaessa kieli-, viestintä- ja informaatiotieteet yhdistettiin samaan yksikköön. Tampereella oli ymmärretty kielen, viestinnän ja informaation käsittelyn välisten rajalinjojen keinotekoisuus.

Kansainväliset opiskelijat saapuvat yhteisön jäseniksi Second Life -virtuaalimaailman kautta. SLLL-TE käytännössä pelasti jo unohdukseen vaipuneen Second Life -projektin valitsemalla sen UNIPOLIS -kampukselle kehitettäväksi biovirtuaaliseksi vuorovaikutusrajapinnaksi.

UNIPOLIS -kampuksella virtuaalisesti läsnä olevat ja fyysisesti kampusalueella olevat opiskelijat, opettajat, tutkijat ja muut henkilökunnan jäsenet sulautuvat yhdeksi suureksi, biovirtuaaliseksi korkeakouluyhteisöksi. Yhteisön käytettävissä ovat monipuoliset elämänmedian tuottamisen välineet. Kehittyneen refereekonseptin kanssa tämä on nostanut SLLL-TE:n globaalin ideamaailman johtavaksi avoimen sisällön tiedontuottajaksi. SLLL-TE:n opintokaupallinen menestys pitkään pohjustetuilla Kiinan markkinoilla on tuonut organisaatiolle erittäin vakaan talouden.

Sertifioituna globaalin kehityksen yliopistona SLLL-TE on kyennyt merkittävällä tavalla vaikuttamaan mm. Afrikan koulutustason nousuun. SLLL-TE:n Global EduDevelopment -ohjelman kautta koulutetaan maksuttomasti vuosittain merkittävä osa kehittyvien maiden ikäluokista.

Ubiikin IOE (7) -tekniikan avulla kampusalueen fyysiset henkilöt näkyvät ”morotar”-hahmoillaan myös biovirtuaalisella UNIPOLIS -kampuksella ja toisin päin. Luentotilanteissa on yleistä, että fyysisesti läsnä on esim. 100 opiskelijaa ja biovirtuaalisen kampuksen kautta 15000 muuta.

SLLL-TE on myös hyvin turvallinen oppimiselämys. Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijat toimivat kyber-poliiseina UNIPOLIS -kampuksella hankkien samalla muuttuvassa poliisityössä tarvittavaa osaamista. UNIPOLIS -konsepti on vähentänyt kampusalueen tilakustannuksia merkittävästi. Pääosa tiloista on muutettu opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden ja ympäröivän yhteisön laatuläsnäolotiloiksi.

Yliopisto on näin palannut Tampereella alkulähteilleen. Se tarjoaa kaikkien kansalaisten käyttöön akateemisen pohdiskelun foorumeita. Laajojen biovirtuaalisten luentojen rinnalla on mahdollistunut entistä intensiivisempi laatuläsnäolo-opiskelu. Fyysinen kampus on täyttynyt kohtaamisista. Keskustelu, roolirajaton vuorovaikutus ja pidättelemätön uuden luominen pulppuilee kaikkialla.

Kehittyessään SLLL-TE on noussut maailman suurimmaksi korkeakouluksi. Täysin avoimen osallistumisrajapinnan myötä opiskelijamäärä tai muut koon indikaattorit ovat toisaalta käytännössä menettäneet jo merkityksensä. Jo eTampere -hankkeellaan tietoyhteiskuntakehityksen eturiviin ilmoittautunut Tampereen kaupunki tuki SLLL-TE -konseptia voimakkaasti alusta alkaen.

Tampereen kaupungin lakkauttama NettiNysse koki uuden tulemisen PilviRatikkana. Se parkkeeraa itsensä erilaisiin oppimistilanteisiin mihin tahansa kohtaan Tampereen kolmea fyysistä ja niitä  yhdistävää biovirtuaalista UNIPOLIS -kampusta.

PilviRatikka tarjoaa erinomaista palautetta saaneet kokonaisvaltaiset opiskelijapalvelut 24/7. PilviRatikan kuljettajana toimivasta virtuaali-aktuaarista on tullut koko kampuksen rakastettu maskotti. PilviRatikka toimii myös kirjastoautona: se tuo painetun aineiston digitaalisia kopioita opiskelutilanteisiin Linnasta sekä muista kirjastoista.

Vallankumouksellinen X-Nelli™ -palvelu lanseerattiin SLLL-TE:n kirjaston ja BioMediTechin yhteishankkeen tuloksena vuonna 2018. X-Nelli™ perustuu alun perin lääketieteen tarpeisiin kehitetyn magneettikuvaustekniikan hyödyntämiseen. Se mahdollistaa kirjastoihin vuosisatojen kuluessa hankitun painetun materiaalin automatisoidun digitoimisen suoraan kirjastojen hyllyistä katossa liikkuvien läpivalaisuskannereiden avulla. Keksintö mullisti maailman ratkaisemalla painetun aineiston digitalisoinnin haasteet ja tuottaa SLLL-TE:n kaupallistamana vuosittain yli miljardin euron tulot.

SLLL-TE:n ansioihin kuuluu myös syvälliselle tasolle ulotettu symbioottinen yhteistyö julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin kanssa. UNIPOLISkampuksella vaikuttavat kaikenlaisten yhteisöjen henkilöstö- ja koulutustoimijat.

Ammatillisesti pätevöittävä UNIPOLIS-opiskelu sulautuu joustavasti ulkopuolisten organisaatioiden omiin sähköisiin palveluympäristöihin. Liikkuminen opiskelun, harjoittelun ja työelämän välillä on saumatonta. SLLL-TE:n myötä on lopulta konkreettisesti toteutunut jo pitkään tavoiteltu tilanne. Opiskelu ja työelämä lomittuvat nyt joustavasti osaksi ihmisen koko elämänkaarta. Ne muodostavat kansalaisille toisiinsa sulautuneen kokemuksellisen, päättymättömän BLLWBLE -oppimiselämän! (8)

SLLL-TE
“Non scholae, sed vitae discimus!”
”Aina oikeaa oppimista aina oikealla hetkellä – kaikille!”
”Yliopistosta on tullut avoin yliopisto!”

________________

1) lopulta vuonna 2020 hyväksyttiin että kaikki korkeakouluopiskelijat ovat ”aikuisia”
2) Todennetun osaamisen rekisteri
3) Työelämämuisti
4) sosiaalisen median tilalle 2020 -luvulla vakiintunut uusi nimitys
5) termi korvasi vanhentuneen ”opetussuunnitelma” sanan 2018
6) termi korvasi vanhentuneen ”oppija” sanan jonka lopulta tunnustettiin olleen keinotekoisen kuuloisen kaikkien mielestä
7) Internet of Everything, kaiken internet
8)  Blended Lifelong Work Based Learning Experience

Kirjoittanut nimimerkki Mooc Konttinen