Second Lifelong Learning – Tampere Experience

On saavutettu vuosi 2025. Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen oli otettu Tampereella alkunikottelun jälkeen positiivisena haasteena vastaan. Uusimuotoinen yliopisto ihailtuine koulutusuudistuksineen ja sen jälkeen korkeakoulurajat murskannut Tampere3 valmistivat maaperän todelliselle korkeakoulutuksen kvanttiloikalle.

Jo 1900 – luvulta asti Tampereen yliopisto oli ollut opetuksen kehittämisen eturintamassa – etenkin avoimen yliopisto-opetuksen osalta. Tutkintokoulutuksen sekä avoimen yliopisto- ja täydennyskoulutuksen yhteen saattaminen oli menestystarina. Se rohkaisi tamperelaisia uuntaamaan korkeakouluopetuksen toteutuskonseptin aivan uudelle tasolle. Syntyi korkea-asteen ikuiskoulutuksen (1) innovatiivinen laboratorio, Second Lifelong Learning – Tampere Experience (SLLL-TE)!

SLLL-TE on Tampereen korkeakoulujen toteuttama palvelukonsepti, joka tarjoaa maailmalle nautittavaksi koko Tampereen alueen korkeakoulumaailman kirjon. Ytimessä on immersiivinen, biovirtuaalinen Tampere-kampus – UNIPOLIS. Se syntyi suorana jatkumona Tampereen korkeakoulujen UNIPOLI ja Tampere3 -yhteistoimintahankkeille Poliisiammattikorkeakoulun liittyessä mukaan yhteisöön vuonna 2020.

Yhteisöllisessä nimikilpailussa UNIPOLIS voitti tiukassa kisassa rehtorin äänellä nimen ”Moroversity”. SLLL-TE:n teki mahdolliseksi korkeakoulujen ja OKM:n yhteistyönä tekemä tietomallien standardointi ja Tampereen alueen korkeakoulujen pitkäjänteinen ja innovatiivinen  ietojärjestelmäkehitys.

Vain Tampereella ymmärrettiin kokonaisarkkitehtuuriajattelun todellinen merkitys. Vain Tampereella ymmärrettiin antaa monikymmenkertaiset resurssit opinto- ja tietohallinnon kehittäjille. Näin Tampereella kiihdytettiin kolmenkymmenen vuoden etumatkalle muuhun korkeakoulumaailmaan verrattuna.

OKM:n TOR -hankkeen (2) ja TEM:in TEM -hankkeen (3) kärkipilottina syntyi UNIPOLIKSEN ultramoderni OTM 3000 -opiskelijatietojärjestelmä. Se osaa tunnistaa ja tunnustaa opiskelijoiden aiemman opinto- ja työhistorian sekä elämänmedian (4) tietovarannot. Niiden avulla se muodostaa täysin yksilöidyt elämänkestoiset oppimissuunnitelmat (5).

Pääsykokeista ja jäykästi sidotuista tutkinnoista on luovuttu. Opiskelijat suorittavat erikokoisia personoituja akateemisia moduuleita aina kulloisenkin tarpeensa mukaan.

Pitkän poliittisen keskustelun jälkeen vuonna 2020 aikaansaadun maailmanlaajuisen sähköisen identiteetinhallintastandardin myötä UNIPOLIS voitiin tehdä täysin avoimeksi yliopistoksi. Kuka tahansa opiskelija (6) saa automaattisesti tarjolle statustaan vastaavat palvelut. Yksilöity opintomaksu ja -tuki takaavat kaikille henkilökohtaista varallisuutta vastaavat oikeudenmukaiset  piskelukustannukset.

Useimpien opiskelu on säilynyt maksuttomana. Ns. aliedustettuihin opiskelijaryhmiin kuuluville ja työvoimaa kipeästi tarvitseville aloille kouluttautuville maksetaan opintojen suorittamisesta. Samalla poistuivat vanhakantaiset koulutuspoliittiset ongelmat koulutuksen epätasaisesta jakaantumisesta ja työelämän tarpeisiin vastaamisesta.

Opetus SLLL-TE:ssä on luontevasti läpikotaisin kansainvälistä. Opetuksen ja tieteentekemisen kielikysymykset menettivät merkityksensä 2020 -luvulle tultaessa TAUCHI-ryhmän ja Googlen yhteisesti kehittämän ”TRANSEARLY”™ -kääntämissovelluksen myötä.

Kaikissa ihmisten kesken ja aineistojen kanssa tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa pystyi nyt käyttämään aina omaa kieltänsä ja tulla samalla täysin ymmärretyksi. TRANSEARLY™ tunnistaa kielen kehityksen ja on sitä kautta koko ajan oppiva sovellus. Tämän ennustetaan kielentutkijoiden mukaan johtavan 2100-luvulle tultaessa täysin henkilökohtaisten kielten muodostumiseen maailmassa.  Sivuvaikutuksena TRANSEARLY™ johti yliopistoissa vähitellen merkittäviin rakennemuutoksiin kieli- ja käännöstieteen opetuksesta vastaavissa yksiköissä.

SLLL-TE:ssä muutos oli hallittu. Jo vuodelle 2016 uudistetussa strategiassa Tampere3:a muodostettaessa kieli-, viestintä- ja informaatiotieteet yhdistettiin samaan yksikköön. Tampereella oli ymmärretty kielen, viestinnän ja informaation käsittelyn välisten rajalinjojen keinotekoisuus.

Kansainväliset opiskelijat saapuvat yhteisön jäseniksi Second Life -virtuaalimaailman kautta. SLLL-TE käytännössä pelasti jo unohdukseen vaipuneen Second Life -projektin valitsemalla sen UNIPOLIS -kampukselle kehitettäväksi biovirtuaaliseksi vuorovaikutusrajapinnaksi.

UNIPOLIS -kampuksella virtuaalisesti läsnä olevat ja fyysisesti kampusalueella olevat opiskelijat, opettajat, tutkijat ja muut henkilökunnan jäsenet sulautuvat yhdeksi suureksi, biovirtuaaliseksi korkeakouluyhteisöksi. Yhteisön käytettävissä ovat monipuoliset elämänmedian tuottamisen välineet. Kehittyneen refereekonseptin kanssa tämä on nostanut SLLL-TE:n globaalin ideamaailman johtavaksi avoimen sisällön tiedontuottajaksi. SLLL-TE:n opintokaupallinen menestys pitkään pohjustetuilla Kiinan markkinoilla on tuonut organisaatiolle erittäin vakaan talouden.

Sertifioituna globaalin kehityksen yliopistona SLLL-TE on kyennyt merkittävällä tavalla vaikuttamaan mm. Afrikan koulutustason nousuun. SLLL-TE:n Global EduDevelopment -ohjelman kautta koulutetaan maksuttomasti vuosittain merkittävä osa kehittyvien maiden ikäluokista.

Ubiikin IOE (7) -tekniikan avulla kampusalueen fyysiset henkilöt näkyvät ”morotar”-hahmoillaan myös biovirtuaalisella UNIPOLIS -kampuksella ja toisin päin. Luentotilanteissa on yleistä, että fyysisesti läsnä on esim. 100 opiskelijaa ja biovirtuaalisen kampuksen kautta 15000 muuta.

SLLL-TE on myös hyvin turvallinen oppimiselämys. Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijat toimivat kyber-poliiseina UNIPOLIS -kampuksella hankkien samalla muuttuvassa poliisityössä tarvittavaa osaamista. UNIPOLIS -konsepti on vähentänyt kampusalueen tilakustannuksia merkittävästi. Pääosa tiloista on muutettu opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden ja ympäröivän yhteisön laatuläsnäolotiloiksi.

Yliopisto on näin palannut Tampereella alkulähteilleen. Se tarjoaa kaikkien kansalaisten käyttöön akateemisen pohdiskelun foorumeita. Laajojen biovirtuaalisten luentojen rinnalla on mahdollistunut entistä intensiivisempi laatuläsnäolo-opiskelu. Fyysinen kampus on täyttynyt kohtaamisista. Keskustelu, roolirajaton vuorovaikutus ja pidättelemätön uuden luominen pulppuilee kaikkialla.

Kehittyessään SLLL-TE on noussut maailman suurimmaksi korkeakouluksi. Täysin avoimen osallistumisrajapinnan myötä opiskelijamäärä tai muut koon indikaattorit ovat toisaalta käytännössä menettäneet jo merkityksensä. Jo eTampere -hankkeellaan tietoyhteiskuntakehityksen eturiviin ilmoittautunut Tampereen kaupunki tuki SLLL-TE -konseptia voimakkaasti alusta alkaen.

Tampereen kaupungin lakkauttama NettiNysse koki uuden tulemisen PilviRatikkana. Se parkkeeraa itsensä erilaisiin oppimistilanteisiin mihin tahansa kohtaan Tampereen kolmea fyysistä ja niitä  yhdistävää biovirtuaalista UNIPOLIS -kampusta.

PilviRatikka tarjoaa erinomaista palautetta saaneet kokonaisvaltaiset opiskelijapalvelut 24/7. PilviRatikan kuljettajana toimivasta virtuaali-aktuaarista on tullut koko kampuksen rakastettu maskotti. PilviRatikka toimii myös kirjastoautona: se tuo painetun aineiston digitaalisia kopioita opiskelutilanteisiin Linnasta sekä muista kirjastoista.

Vallankumouksellinen X-Nelli™ -palvelu lanseerattiin SLLL-TE:n kirjaston ja BioMediTechin yhteishankkeen tuloksena vuonna 2018. X-Nelli™ perustuu alun perin lääketieteen tarpeisiin kehitetyn magneettikuvaustekniikan hyödyntämiseen. Se mahdollistaa kirjastoihin vuosisatojen kuluessa hankitun painetun materiaalin automatisoidun digitoimisen suoraan kirjastojen hyllyistä katossa liikkuvien läpivalaisuskannereiden avulla. Keksintö mullisti maailman ratkaisemalla painetun aineiston digitalisoinnin haasteet ja tuottaa SLLL-TE:n kaupallistamana vuosittain yli miljardin euron tulot.

SLLL-TE:n ansioihin kuuluu myös syvälliselle tasolle ulotettu symbioottinen yhteistyö julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin kanssa. UNIPOLISkampuksella vaikuttavat kaikenlaisten yhteisöjen henkilöstö- ja koulutustoimijat.

Ammatillisesti pätevöittävä UNIPOLIS-opiskelu sulautuu joustavasti ulkopuolisten organisaatioiden omiin sähköisiin palveluympäristöihin. Liikkuminen opiskelun, harjoittelun ja työelämän välillä on saumatonta. SLLL-TE:n myötä on lopulta konkreettisesti toteutunut jo pitkään tavoiteltu tilanne. Opiskelu ja työelämä lomittuvat nyt joustavasti osaksi ihmisen koko elämänkaarta. Ne muodostavat kansalaisille toisiinsa sulautuneen kokemuksellisen, päättymättömän BLLWBLE -oppimiselämän! (8)

SLLL-TE
“Non scholae, sed vitae discimus!”
”Aina oikeaa oppimista aina oikealla hetkellä – kaikille!”
”Yliopistosta on tullut avoin yliopisto!”

________________

1) lopulta vuonna 2020 hyväksyttiin että kaikki korkeakouluopiskelijat ovat ”aikuisia”
2) Todennetun osaamisen rekisteri
3) Työelämämuisti
4) sosiaalisen median tilalle 2020 -luvulla vakiintunut uusi nimitys
5) termi korvasi vanhentuneen ”opetussuunnitelma” sanan 2018
6) termi korvasi vanhentuneen ”oppija” sanan jonka lopulta tunnustettiin olleen keinotekoisen kuuloisen kaikkien mielestä
7) Internet of Everything, kaiken internet
8)  Blended Lifelong Work Based Learning Experience

Kirjoittanut nimimerkki Mooc Konttinen