Introduction of a new university teacher

Nurudeen Adeniyi Alimi was born on the 4th of April 1981 in Ibadan, Nigeria. He finished higher national diploma in mechanical engineering from the Polytechnic Ibadan, in 2002. He later obtained bachelor of Agriculture with specialization in Agronomy from University of Ibadan in 2005. He worked briefly as chief operating officer at Suhulat Digital System before proceeding to Universiteit Hasselt in Belgium where he bagged two masters’ degrees in applied statistics and Biostatistics in 2009. He worked as a research assistant at L’Institut National de la Recherche Agronimique (INRA), Avignon, France. Because of his desire to bridge the gap in his agronomy and statistics degrees, he opted for PhD in plant breeding and statistical genetics at Wageningen University. He has attended several conferences, seminars and short courses on statistical modelling, plant breeding and analysis of ‘omics’ data. Nurudeen was involved in teaching advanced statistics course for MSc students at Wageningen University and statistical genetics at Pan African University, Nigeria. He can be reached at Nurudeen.Alimi@uta.fi or magajinurudeen@gmail.com.

Valmistuneen puhe valmistuneiden juhlassa 15.12.2017 / A speech given by our graduate 15 December 2017

Luonnontieteiden tiedekunta onnittelee kaikkia vastavalmistuneita! Meiltä valmistunut Tuire Jäntti piti valmistuneiden juhlassa alla olevan puheen. / Faculty of Natural Sciences congratulates the new graduates! One of them, Tuire Jäntti, gave the speech below at the graduation ceremony.

”Arvoisa rehtori, hyvät vastavalmistuneet ja muu juhlayleisö

On suuri kunnia saada pitää vastavalmistuneen puhe kaikkien upeiden valmistujien
puolesta jotka tänään täällä Tampereen yliopistossa juhlivat.

Kuvaaja: Timo Ali-Löytty

Totta puhuen olin kunniasta aluksi hieman hämmästynyt. Pohdin, liityinkö kenties jotenkin yliopiston Suomi 100 teemaan…vai ehkä edustan omalta osaltani Tampereen yliopiston diversiteettiä olemalla hiukan keski-ikäisempi valmistuja.

Kaikki me, jotka valmistumme tänään tiedämme, että ennen tätä iltaa on tehty paljon työtä. On vietetty lukemattomia tunteja opintojen ääressä. Omalta osaltani se merkitsi lukuisia luentoja, laskuharjoituksia, välikokeita, tenttejä, harjoitustöitä ja kahvikuppeja gradun lisäksi. Välillä oli hieman epäuskoa, että tuleeko tästä ikinä valmista, mutta niinhän ne opinnot vain etenivät askel askeleelta. Onneksi matkaa ei tarvinnut kulkea yksin, vaan sen sai jakaa useiden muiden opiskelukavereiden kanssa. Suuri kiitos tänä iltana kuuluukin myös kaikille opiskelukavereille, sillä yhdessä tätä matkaa on ollut paljon mielekkäämpi ja hauskempi tehdä.

Olen myös kiitollinen ja ylpeä Tampereen yliopistosta, jossa olen saanut tämän
mahdollisuuden opiskella ja lopulta valmistua. Olemme täällä saaneet laadukasta
opetusta, kehittäneet ajatteluamme, kasvattaneet ymmärrystämme sekä tavanneet mitä
erilaisimpia ihmisiä, jotka ovat rikastuttaneet elämäämme. Tottakai olen kiitollinen myös
hyvästä ruoasta ja liikuntamahdollisuuksista, jotka ovat osaltaan varmistaneet kyvyn
opiskella. Tampereen yliopisto tulee varmasti säilymään meidän kaikkien valmistuneiden mielessä, ja kamarineuvos Matti Parjasta lainaten toivottavasti olemme valmistumisen jälkeenkin näkyvästi ja kuuluvasti ylpeitä omasta yliopistostamme, samoin kuin yliopisto on meistä, entisistä opiskelijoistaan.

Omalta osaltani uskon olevani myös esimerkki elinikäisestä oppimisesta. Osoitin ainakin itselleni, että on myös mahdollista opiskella ja valmistua vielä keski-ikäisenäkin. Tosin en olisi ehkä itsekään uskonut opiskelevani toista kertaa valmistuessani viime vuosisadalla Otaniemessä diplomi-insinööriksi. Haluankin muistuttaa kaikille valmistujille, ettei opiskelua kannata lopettaa tähän vaan jatkaa koko elämän. Eihän opiskelun aina tarvitse tarkoittaa tutkintoa, oppia voi monella muullakin tavalla. Voi kuitenkin sanoa, että opiskelu kannattaa aina.

Tänä iltana me valmistujat tiedämme, että pystymme saavuttamaan korkeallekin
asetettamamme tavoitteet. Siitä tähän juhlaan osallistuminen on selvä osoitus. Voimme
todellakin onnitella itseämme tästä hienosta saavutuksesta, ja se näkyköön meissä myös ripauksena lisääntynyttä itsetuntoa. Tiedämme kyllä, että huomenna odottavat uudet haasteet. Voimme kuitenkin suhtautua tulevaan luottavaisesti itseemme uskoen.
Pysähdytään kuitenkin vielä tänä iltana juhlimaan valmistumistamme, sillä se tosiaan on
juhlinnan arvoinen.

I dag ska vi fira våra examen. Vi ska vara stolta över att vi har kunnat avsluta våra studier. Och jag vill gratulera oss alla, vi verkligen gjorde det!

Dear graduates. Today we can be proud of ourselves and our achievements. We all know that this graduation has demanded a lot of hard work. To me it ment countless hours of lectures, exercises and exams. Now afterwards I know it was all worth it. I’m happy that I didn’t have to do this alone. I´d like to thank all the fellow students, with you this journey was much richer and easier.

I am grateful and proud of beeing able to study here, at the Tampere University. I believe we graduates will always remember this university and hope the university remembers also us. Personally I’d like to be an example of a life long learning. There are of course also many other ways of learning than studying at the university. But as we say, learning is always worthwile.

We all know that tomorrow there will be new challenges, but we can be confident and look forward for the future. We have already proven to ourselves that we can reach the hard targets since we are here today. Lets celebrate this evening our graduation, one target has been reached and I believe we all enjoyed the whole journey too. Congratulations to all of us. Thank you.”

LUO-kahvit ke 10.1. klo 13.45/Luo coffee on Wed 10th Jan at 13.45

Kevään ensimmäiset kahvit ke 10.1. klo 13.45 Olohuoneessa B1029-30.

Kahveilla on mm. MTT:n opintokoordinaatorin esittely sekä infoa vaihto-opiskelusta ja muuta ajankohtaista asiaa .

Tervetuloa!

LUO student-staff coffee is served on Wed 10th January at 13:45 in living room Pinni B1029-30.

We have there our new study coordinator in MTT and we will hear about exchange study opportunities. We have also time to discuss about other topical subjects.

Tutkimusmenetelmien työkalupakki Moodlessa

Tapio Nummi ja Jarmo Niemelä

Tampereen yliopiston Moodleen on koottu ns. tutkimusmenetelmien työkalupakki, jota on tehty yliopiston erillisrahoituksella ”Opetuksen, oppimisympäristöjen ja joustavien opiskelumahdollisuuksien kehittäminen”.

Kokonaisuus sisältää tutkimusprosessin eri vaiheisiin liittyvää menetelmäopetusta tukevaa materiaalia. Perusajatuksena on opiskelijoiden tieteellisen ajattelun ja menetelmäosaamisen kehittäminen, mutta osioita voi hyödyntää myös esimerkiksi jatko-opiskelija tai tutkija tarvitsemiensa tutkimusmenetelmien opiskelussa.

Tutkimusmenetelmien työkalupakissa olevat julkaisut eivät ole sijainniltaan pysyviä eivätkä luonteeltaan tieteellisiä ja sisällöltään tarkistettuja. Täten niihin viittaamisessa ja linkittämisessä on käytettävä harkintaa. Korostettakoon lisäksi, että kokonaisuutta tullaan täydentämään vähitellen, mutta jo tässä vaiheessa järjestelmä sisältää runsaasti käyttökelpoista materiaalia.

 

 

Application round for UTA academic modules in Big Data programme is open / Hakuaika TaY:n Big Data ohjelman akateemisiin moduleihin on auki

The application round for academic modules in UTA international Master’s degree programme in Computational Big Data Analytics is open 1 January 2018.
See more >>

Hakuaika akateemisiin moduleihin TaY:n kansainvälisessä Computational Big Data Analytics maisteriohjelmassa on auki 1.1.2018 asti. Lue lisää >>

 

LUO-kahvit ke 13.12. klo 13.00/Luo coffee on Wed 13th Dec at 13.00

Syyslukauden viimeiset kahvit ke 13.12. klo 13.00 Olohuoneessa B1029-30.

Kahveilla on infoa opiskelijoille ja henkilökunnalle Sichuanin yliopiston vierailumahdollisuuksista sekä muuta ajankohtaista asiaa (kurssipalaute, kevään opetus, henkilömuutokset).

Tervetuloa!

LUO student-staff coffee is served on Wed 13th December at 13:00 in living room Pinni B1029-30.

We will hear about opportunities for both teachers and students to explore Chinese culture in the summer school at Sichuan University in Chengdu. We have also time to discuss about other topical subjects.

Welcome!

Tietojenkäsittelytieteiden kurssipalautetilaisuuksia/ CS Course feedback meetings

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma järjestää kurssipalautetilaisuuksia (lukuvuoden 2016-2017 kurssipalaute) tutkinto-ohjelman opettajille ja opiskelijoille:

  • kandidaattiohjelma tiistaina 5.12. klo 14.15- Pinni B1029-30,
  • tietojenkäsittelyopin maisteriopinnot torstaina 30.11. klo 14.15- Pinni B1029-30,
  • Master’s degree programme in Computational Big Data Analytics perjantaina 8.12. klo 14.15 Pinni B1083 ja
  • Master’s degree programme in Software development maanantaina 4.12. klo 14.15- Pinni B1029-30.

Tervetuloa!

Degree programme in Computer Sciences arranges course feedback meetings (course feedback from the academic year 2016-2017) for the programme teachers and students:

  • Master’s degree programme in Computational Big Data Analytics on Friday 8th Dec at 14.15 Pinni B1083 and
  • Master’s degree programme in Software development on Monday 4th Dec at 14.15- Pinni B1029-30.

Welcome!

LUO-kahvit ke 8.11.

Opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteiset kahvittelut ke 8.11. klo 13.45 alkaen olohuoneessa (Pinni B1029-30).

Aiheena tuttuun tapaan ajankohtaiset asiat mm. Tampere3 ja opetussuunnitelmatyö, tiedekunnan päivitetty tenttiohje ja kevään opetusohjelman tilanne.

Tervetuloa!