Valmistuneen puhe valmistuneiden juhlassa 15.12.2017 / A speech given by our graduate 15 December 2017

Luonnontieteiden tiedekunta onnittelee kaikkia vastavalmistuneita! Meiltä valmistunut Tuire Jäntti piti valmistuneiden juhlassa alla olevan puheen. / Faculty of Natural Sciences congratulates the new graduates! One of them, Tuire Jäntti, gave the speech below at the graduation ceremony.

”Arvoisa rehtori, hyvät vastavalmistuneet ja muu juhlayleisö

On suuri kunnia saada pitää vastavalmistuneen puhe kaikkien upeiden valmistujien
puolesta jotka tänään täällä Tampereen yliopistossa juhlivat.

Kuvaaja: Timo Ali-Löytty

Totta puhuen olin kunniasta aluksi hieman hämmästynyt. Pohdin, liityinkö kenties jotenkin yliopiston Suomi 100 teemaan…vai ehkä edustan omalta osaltani Tampereen yliopiston diversiteettiä olemalla hiukan keski-ikäisempi valmistuja.

Kaikki me, jotka valmistumme tänään tiedämme, että ennen tätä iltaa on tehty paljon työtä. On vietetty lukemattomia tunteja opintojen ääressä. Omalta osaltani se merkitsi lukuisia luentoja, laskuharjoituksia, välikokeita, tenttejä, harjoitustöitä ja kahvikuppeja gradun lisäksi. Välillä oli hieman epäuskoa, että tuleeko tästä ikinä valmista, mutta niinhän ne opinnot vain etenivät askel askeleelta. Onneksi matkaa ei tarvinnut kulkea yksin, vaan sen sai jakaa useiden muiden opiskelukavereiden kanssa. Suuri kiitos tänä iltana kuuluukin myös kaikille opiskelukavereille, sillä yhdessä tätä matkaa on ollut paljon mielekkäämpi ja hauskempi tehdä.

Olen myös kiitollinen ja ylpeä Tampereen yliopistosta, jossa olen saanut tämän
mahdollisuuden opiskella ja lopulta valmistua. Olemme täällä saaneet laadukasta
opetusta, kehittäneet ajatteluamme, kasvattaneet ymmärrystämme sekä tavanneet mitä
erilaisimpia ihmisiä, jotka ovat rikastuttaneet elämäämme. Tottakai olen kiitollinen myös
hyvästä ruoasta ja liikuntamahdollisuuksista, jotka ovat osaltaan varmistaneet kyvyn
opiskella. Tampereen yliopisto tulee varmasti säilymään meidän kaikkien valmistuneiden mielessä, ja kamarineuvos Matti Parjasta lainaten toivottavasti olemme valmistumisen jälkeenkin näkyvästi ja kuuluvasti ylpeitä omasta yliopistostamme, samoin kuin yliopisto on meistä, entisistä opiskelijoistaan.

Omalta osaltani uskon olevani myös esimerkki elinikäisestä oppimisesta. Osoitin ainakin itselleni, että on myös mahdollista opiskella ja valmistua vielä keski-ikäisenäkin. Tosin en olisi ehkä itsekään uskonut opiskelevani toista kertaa valmistuessani viime vuosisadalla Otaniemessä diplomi-insinööriksi. Haluankin muistuttaa kaikille valmistujille, ettei opiskelua kannata lopettaa tähän vaan jatkaa koko elämän. Eihän opiskelun aina tarvitse tarkoittaa tutkintoa, oppia voi monella muullakin tavalla. Voi kuitenkin sanoa, että opiskelu kannattaa aina.

Tänä iltana me valmistujat tiedämme, että pystymme saavuttamaan korkeallekin
asetettamamme tavoitteet. Siitä tähän juhlaan osallistuminen on selvä osoitus. Voimme
todellakin onnitella itseämme tästä hienosta saavutuksesta, ja se näkyköön meissä myös ripauksena lisääntynyttä itsetuntoa. Tiedämme kyllä, että huomenna odottavat uudet haasteet. Voimme kuitenkin suhtautua tulevaan luottavaisesti itseemme uskoen.
Pysähdytään kuitenkin vielä tänä iltana juhlimaan valmistumistamme, sillä se tosiaan on
juhlinnan arvoinen.

I dag ska vi fira våra examen. Vi ska vara stolta över att vi har kunnat avsluta våra studier. Och jag vill gratulera oss alla, vi verkligen gjorde det!

Dear graduates. Today we can be proud of ourselves and our achievements. We all know that this graduation has demanded a lot of hard work. To me it ment countless hours of lectures, exercises and exams. Now afterwards I know it was all worth it. I’m happy that I didn’t have to do this alone. I´d like to thank all the fellow students, with you this journey was much richer and easier.

I am grateful and proud of beeing able to study here, at the Tampere University. I believe we graduates will always remember this university and hope the university remembers also us. Personally I’d like to be an example of a life long learning. There are of course also many other ways of learning than studying at the university. But as we say, learning is always worthwile.

We all know that tomorrow there will be new challenges, but we can be confident and look forward for the future. We have already proven to ourselves that we can reach the hard targets since we are here today. Lets celebrate this evening our graduation, one target has been reached and I believe we all enjoyed the whole journey too. Congratulations to all of us. Thank you.”