On Trial: Psychiatry Online until 31 January

Psychiatry Online is the platform for all American Psychiatric Association Publishing journals, DSM-5®, and bestselling textbooks, as well as APA Practice Guidelines, and continuing medical education. It is an important resource for information on psychiatric diagnosis, treatment, guidelines, the latest research, and news from the field.

The trial is in use until 31 January 2018. In remote access please sign in with your basic user account of University of Tampere or Tampere University Hospital.

You can send trial feedback to: phankinta@uta.fi.

More information:
Information Specialist Soile Kolehmainen, soile.kolehmainen@uta.fi

Tule kuulemaan tutkijoiden kokemuksia avoimista tutkimusaineistoista 21.11.

Kierrätys ja uusiokäyttö sopivat tutkimusaineistoillekin. Seminaarissa Kierrätä ja käytä: avoin data tutkimuksessa tiistaina 21.11. klo 13.00-15.00 kuullaan tutkijoiden kokemuksia aineistojen avaamisesta ja uudelleen käytöstä.

Tapahtumapaikkana on luentosali A1081 Pinni A -rakennuksessa. Suomenkielinen tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille. Sen järjestävät Tampereen yliopiston kirjasto ja Tietoarkisto. Tervetuloa!

Ilmoittaudu 17.11. mennessä.

Ohjelma

13.00 Tervetuloa

13.05 Avauksia epätavanomaisten aineistojen tutkimuskäytössä – Biostatistiikan professori Jaakko Nevalainen, SOC

13.30 Etäkäyttö ja avaamisen haasteet – Datan hallinnan asiantuntija Turkka Näppilä, SOC

13.55 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran keruuaineisto tutkimuksessa – Väitöskirjatutkija Silja Juopperi, COMS

14.20 Ajattelen, siis arkistoin – Tutkija Sami Borg, JKK

14.45 Loppusanat

Lisätietoja: Tampereen yliopiston kirjasto, oa@uta.fi

Seminaarin tunnus

Seminaari Facebookissa

International Security & Counter Terrorism Reference Center -tietokanta käytössä 31.12.2017 saakka

Ebscon koekäytössä oleva kokotekstitietokanta International Security & Counter Terrorism Reference Center sisältää erilaisia aineistoja (esim. kausijulkaisuja, e-kirjoja, artikkeleita, raportteja, uutisia, kuvia, konferenssijulkaisuja) alueellisista konflikteista, terrorismista, sisäisestä turvallisuudesta ja riskienhallinnasta.

Aineisto on käytettävissä 31.12.2017 saakka. Etäkäytössä kirjaudu palveluun peruspalvelutunnuksellasi. Koekäytöt löytyvät  tietokantalistalta.

Lisätietoja: phankinta@uta.fi

Blogissa: Tutkija, julkaise artikkelisi alennetulla APC-maksulla

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on linjannut, että Suomi on avoimessa tieteessä ja tutkimuksessa yksi johtavista maista vuoteen 2017 mennessä. Avoimella tieteellä tarkoitetaan avointen toimintamallien käyttämistä tieteellisessä tutkimuksessa. Avoimeen tieteeseen kuuluu tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus, tutkimusaineistojen avoimuus ja pysyvä säilytys sekä tutkimusprosessin avoimuus. Avoin tiede lisää tieteen ja tutkimuksen luotettavuutta ja vaikuttavuutta.

FinElib-konsortio (Kansallinen elektroninen kirjasto) pyrkii sopimusneuvotteluissa lehtikustantajien kanssa edistämään avointa julkaisemista. FinElib on neuvotellut kustantajien kanssa APC (= Article Processing Charge) -maksujen alennuksista tai hyvittämisestä, kun tutkija julkaisee artikkelinsa hybridilehdessä. Sopimukset on tähän mennessä saatu aikaan seuraavien kustantajien kanssa: Taylor & Francis, Sage, ACM Digital Library. Sopimusneuvotteluita jatketaan mm. Elsevierin, Wileyn ja SpringerNaturen kanssa.

Tutkimustulosten avoin julkaiseminen – miten 

Tutkimustulokset on mahdollista julkaista avoimina rinnakkaistallentamalla (Green OA), julkaisemalla laadukkaassa Open Access –lehdessä (Gold OA) tai ostamalla artikkeli vapaaksi hybridilehdestä (Gold OA).

Open Access –lehdessä kaikki lehden artikkelit ovat välittömästi julkaisemisen jälkeen vapaasti kaikkien saatavilla. Osassa Open Access –lehtiä avoin julkaiseminen katetaan kirjoittajamaksuilla.

Hybridilehti sisältää avoimia artikkeleita sekä maksumuurin takana olevia artikkeleita, joita voivat lukea vain tilausmaksun maksaneet.  Kustantajat tarjoavat mahdollisuuden julkaista artikkeli avoimena vakiintuneissa, tilausmaksullisissa lehdissä.   Artikkelin kirjoittaja ostaa oman artikkelinsa avoimeksi maksamalla kirjoittajamaksun eli APC-maksun.

Julkaiseminen hybridilehdissä

Tampereen yliopiston tutkijoilla on mahdollisuus julkaista artikkelinsa avoimena Taylor & Francisin (sis. Routledge) lehdissä alennetulla kirjoittajamaksulla (APC) vuodesta 2017 alkaen.  Alennettu kirjoittajamaksu on 860 euroa kun normaalihintainen kirjoittajamaksu on 2150 euroa.

Sagen lehdissä julkaistessaan tutkijat saavat 87,5 % alennuksen APC-maksuista hybridilehdissä vastaavana kirjoittajana. Alennettu APC-maksu on 200 GBP.

ACM Digital Library hyvittää APC-maksut Tampereen yliopistolle, kun tutkija julkaisee ACM:n lehdissä

Open Access -logo

 

Julkaiseminen Open Access -lehdissä

Tampereen yliopiston kirjasto maksaa supporter member –jäsenmaksua, joka oikeuttaa 15 % alennukseen kirjoittajamaksuista (APC), kun julkaisee artikkelin avoimena BioMed Centralissa tai SpringerOpen –palvelun lehdissä. Springerillä on myös hybridikokoelma Springer Choice, jota alennus ei koske.

Rinnakkaistallentaminen

Rinnakkaistallentamisella tarkoitetaan tieteellisessä aikakauslehdessä julkaistun tutkimusartikkelin tallentamista joko organisaation (TamPub) tai tieteenalakohtaiseen julkaisuarkistoon avoimesti kaikkien saataville. Rinnakkaistallentaminen ei vaikuta julkaisukanavan valintaan. Tutkija voi julkaista haluamassaan korkealaatuisessa oman alan lehdessä eikä sen tarvitse olla kultaisen linjan lehti (Open Access tai hybridilehti). Kirjoittajalle rinnakkaistallentaminen on ilmaista. Se myös lisää tutkijan, tutkimusorganisaation ja tutkimusartikkelin näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Rinnakkaistallennettu artikkeli saa pysyvän osoitteen, jota voi jakaa esim. yhteisöllisissä palveluissa.

OKM on alkanut viime vuonna kerätä tietoa artikkelien rinnakkaistallentamisesta julkaisutiedonkeruun yhteydessä. Vuodesta 2017 tieto rinnakkaistallennuksesta on pakollinen. OKM:n ohjeistuksen mukaan artikkeli tulee rinnakkaistallentaa organisaation tai tieteenalakohtaiseen julkaisuarkistoon.

Ohjeet APC-maksun alennuksen käyttämisestä

Tarkemmat ohjeet alennetun APC-maksun käyttöönottamisesta löytyvät kirjaston oppaista.

Alennetulla APC-maksulla tapahtuvaan Open Access -julkaisemiseen liittyvät kysymykset voi osoittaa:
Aniita.Ahlholm-Kannisto@uta.fi, Sari.I.Leppanen@uta.fi

Teksti: Tietoasiantuntijat Aniita Ahlholm-Kannisto ja Sari Leppänen

Ebook Library and Ebrary are Ebook Central now

The upgrading to new Ebook Central has been completed. Now you can find both Ebook Library and Ebrary books in the same new platform. New e-books will be purchased to Ebook Central as well.

Ebook Central is designed using the strengths of Ebook Library and Ebrary platforms. The e-book reader is familiar from Ebrary. Good improvement is that you do not have to create a personal account to the new service like in Ebrary. You can read books online or you can download books, create notes etc. by signing in with your basic user account of Tampere University.

Personal Ebook Library bookshelves have been automatically copied to the new platform. It is also possible to copy Ebrary bookshelf to Ebook Central. See the bookshelf migration guide.

You can find individual Ebook Central books in Andor. Ebook Central service can be found in the list of databases. Our E-book guide offers detailed instructions.

More information: Information specialist Soile Kolehmainen
soile.kolehmainen@uta.fi

Ebrary and Ebook Library e-books will be migrated to new Ebook Central

The migration will happen in two steps. First Ebook Library will be upgraded to Ebook Central and after that the Ebrary books will be migrated to Ebook Central (week 4). No breaks should be expected and the e-book URLs will remain the same.

Ebook Central is designed using the strengths of Ebook Library and Ebrary platforms. The e-book reader will be familiar from Ebrary.

Personal Ebook Library bookshelves will be automatically copied to the new platform. It is also possible to copy Ebrary bookshelf to Ebook Central. See the bookshelf migration guide.

Ebook Central -etusivu

ProQuest Ebook Central LibGuide

More information: Information Specialist Soile Kolehmainen
soile.kolehmainen@uta.fi

Ebraryn ja Ebook Libraryn e-kirjat siirtyvät uuteen Ebook Central -palveluun

Uuteen Ebook Central -palveluun siirtyminen tapahtuu kaksivaiheisesti: ensin Ebook Library päivitetään uuteen käyttöliittymään, ja toisessa vaiheessa sinne siirretään myös Ebraryn kirjat. Muutos tapahtuu viikolla 4. Käyttökatkoja ei ole tiedossa. Ebrary- ja Ebook Library -kirjojen linkit pysyvät samoina ja ohjautuvat uuteen käyttöliittymään.

Kahden e-kirjapalvelun sijasta saadaan nyt yksi, toivon mukaan entistä parempi palvelu. Ebook Centralissa on pyritty yhdistämään Ebraryn ja Ebook Libraryn vahvuudet ja lisäksi on uusia pieniä parannuksia. E-kirjojen lukuohjelma on tuttu Ebrarystä. Ebook Centralissa käyttöliittymän ulkoasu on uusi, mutta kirjat toimivat tuttuun tapaan.

Omat Ebraryn ja Ebook Libraryn kirjahyllyt merkintöineen siirtyvät uuteen palveluun joko automaattisesti (Ebook Library) tai ne voi helposti päivittää uuteen kirjahyllyyn (Ebrary). Katso ohje oman kirjahyllyn siirtämisestä

Ebook Central -etusivu

Tutustu palveluun: ProQuest Ebook Central LibGuide

Lisätietoja: Tietoasiantuntija Soile Kolehmainen
soile.kolehmainen@uta.fi

LibraryThing on palvelu kotikirjastonhoitajille

Uutuuksia kirjaston etusivullaKirjaston verkkosivuilta löytyy niin pääkirjaston, Humanikan kuin Tertionkin uutuuskirjoja kansikuvineen. Palvelu tulee LibraryThing-sivustolta, jota muutkin kirjastot hyödyntävät.

LibraryThing on kuitenkin suunnattu pääasiassa yksityisten ihmisten iloksi. Vaikka sivusto näyttää siltä kuin sitä ei olisi päivitetty vuoden 1999 jälkeen, siitä on pikkuhiljaa kehittynyt yksi suosituimpia ja ominaisuuksiltaan laajimpia kirjanystävien sosiaalisia sivustoja. Se toimii lisäksi selvällä suomen kielellä. Sivusto palvelee myös innokkaita kotikirjastonhoitajia, jotka haluavat laittaa ylös ja kevyesti luetteloida omien kirjahyllyjensä sisällön. Käytöltään ja ulkonäöltään LibraryThing kyllä päihittää vanhan kunnon Excelin kotikirjaston luetteloinnissa.

Kun kirjan lisää sivustolla omaan ”hyllyynsä”, sitä koskevat tiedot voi etsiä ja poimia eri lähteistä. Käytössä ovat mm. Amazon ja Kongressin kirjasto, sekä kotimaista tietokannoista mm. Helmet ja Mandis (löytyy Nellin kautta).

Omat kirjat hyllyyn

Omaan LT-kirjastoon voi järjestää hakusanoja tai erillisiä hyllyjä aiheiden mukaan. Omilla hyllyillään voivat sijaita esim. tietokirjat, runot, sarjakuvat, kuvataide, vuonna 2013 ostetut kirjat, vuoden 2014 luetut kirjat, jne. Kirjojen kansikuvat sivusto noutaa automaattisesti mm. Amazonista, ja juuri kansien tuoma värikkyys on osa kokoelmien selaamisen viehätystä. Mikäli jonkin harvinaisemman kirjan kantta ei palvelusta löydy, sen voi skannata ja ladata sivustolle käyttöön.

LibraryThing

Ensimmäiset 200 kirjaa käyttäjä saa lisätä kokoelmaansa ilmaiseksi. Koukuttavan alkutarjouksen jälkeen käyttäjätili on päivitettävä maksulliseksi, mikäli haluaa mahduttaa kokoelmaansa enemmän kirjoja. Kuitenkin myös ilmaiskäytöllä sivusto tarjoaa riittävästi mielenkiintoista sisältöä.

Mitä Juice ja Warhol lukivat?

LibraryThingin tarjoaa kirjanystävälle kutkuttavia pikku ominaisuuksia. Jos pidät jostain kirjasta, Suggester-palvelu ehdottaa vastaavanlaisia kirjoja. UnSuggester taas kertoo, mitä kirjoja haluat todennäköisesti välttää. Näiden tietojen takana ovat kuitenkin muiden käyttäjien antamat vertailevat arviot, joten aivan tieteellisiksi tuloksia ei kannata mieltää.

I See Dead People’s Books -ryhmä on koonnut saatavilla olevia tietoja edesmenneiden merkkihenkilöiden ja julkkisten kotikirjastoista. Ryhmä laajentui myöhemmin viralliseksi osaksi LibraryThingia, ja sivuston Legacy Libraries -osiosta pääseekin kurkistamaan mm. Andy Warholin, Franz Kafkan, Jack Kerouacin, Markiisi de Saden ja Juice Leskisen dokumentoituun kotikirjastoon. Mielenkiintoista!

Keskustele kirjoista!

Sivusto on kasvanut vuosi vuodelta sekä sisällöltään, ominaisuuksiltaan että käyttäjämäärältään. Tätä kirjoittaessa jäseniä oli 1 863 372 kappaletta, luetteloituja kirjoja yli 90 miljoonaa ja kirja-arvosteluja yli kaksi miljoonaa.

LibraryThingin suosion perimmäinen syy taitaa löytyä sosiaalisen median idean onnistuneesta soveltamisesta käytäntöön. Koko sivuston tarkoitus ja viehätys on kirjoissa ja niistä pitävissä ihmisissä. Kirjoja voi mm. arvostella ja suositella, niistä voi keskustella muiden kanssa, liittyä eri aihealueiden ryhmiin, etsiä samalla alueella asuvia palvelun käyttäjiä sekä henkilöitä, joilla on samanhenkinen kirjasto. Muiden käyttäjien kotikirjastoja voi myös lisätä suosikeikseen, jolloin niihin hankittuja ”uutuuksia” on mahdollista seurata. Juuri sosiaalisuus erottaa LibraryThingin pelkästä kirjaston aineistoluettelosta ja tekee siitä laajan nettikirjakerhon.

Teksti: Janne Järvinen, kirjastosihteeri, pääkirjaston hankintaosasto