Mitä väliä on historialla? on TUPin Vuoden kirja

Tampere University Pressin (TUP) Vuoden 2016 kirja on Tiina Miettisen ja Raisa Maria Toivon toimittama teos Mitä väliä on historialla?. Kirjan tekijöille ojennettiin kunniakirja julkistamistilaisuudessa 5.5. Tampereen yliopistolla.

Palkitun kirjan toimittajat Raisa Maria Toivo (vas.) ja Tiina Miettinen seurassaan kaksi kirjoittajista, Hilja Solala (Toivio) ja Ulla Koskinen

Vuoden kirjan valitsi Tampere University Pressin toimituskunta, johon kuuluvat professori Mikko Keskinen Jyväskylän yliopistosta, yliopistonlehtori Terttu Kortelainen Oulun yliopistosta, professori Vuokko Niiranen Itä-Suomen yliopistosta, professori emerita Ullamaija Kivikuru, professori emeritus Matti Alestalo ja professori Veli-Matti Värri Tampereen yliopistosta.

Raati perustelee valintaansa seuraavasti: ”Mitä väliä on historialla? on elegantisti toimitettu historiatieteellinen artikkelikokoelma. Artikkelit kattavat monia elämänalueita, mutta aiheiden kirjoa yhdistävänä perusideana on esittää odottamattomia yhteyksiä eri historian alojen kesken ja avata yllättäviä näkymiä nykyaikaan. Hyvin kirjoitettu ja kaunokirjallisiakin ansioita sisältävä teos onnistuu tarkoituksessaan erinomaisesti. Artikkelit on kirjoitettu tieteellisyydestä tinkimättä, mutta niiden merkitys välittyy myös valistuneelle, historiatieteen ulkopuoliselle lukijalle.”

Tampere University Press julkaisi vuonna 2016 kaikkiaan 125 kirjaa, joista väitöskirjoja oli 119. Väitöskirjat eivät osallistuneet kilpailuun.

Vuoden kirjaksi on aiempina vuosina valittu:

  • 2015 – Eero Ropo, Eero Sormunen, Jannica Heinström (toim.): Identiteetistä informaatiolukutaitoon: tavoitteena itsenäinen ja yhteisöllinen oppija
  • 2014 – Eero Murto: Virkamiesvaltaa? Ministerien ja virkamiesten väliset valtasuhteet Suomessa viime vuosikymmenten aikana
  • 2013 – Reeta Pöyhtäri, Paula Haara, Pentti Raittila: Vihapuhe sananvapautta kaventamassa

Lisätietoja:

Palvelupäällikkö Kati Mäki
Tampereen yliopiston kirjasto
kati.maki@uta.fi
p. 040 190 4267

Tampere University Press

TUP avoin kirja: Historian hajuista tuoksujen tulevaisuuteen

Kansikuva Historian hajuista tuoksujen tulevaisuuteenPetri Juutin uusi, avoimesti verkossa luettava monografia Historian hajuista tuoksujen tulevaisuuteen : pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistuksen keskeiset päätökset Espoon näkökulmasta (TUP 2017) kertoo pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistuksen kehityksestä. Tutkimuksen pääkysymyksiä ovat mm.:

  • Miksi jätevesien puhdistaminen on keskitetty vain yhteen puhdistamoon?
  • Miksi Espoossa tehdään ylikunnallista yhteistyötä jätevesienpuhdistuksessa?
  • Miten jätevesien puhdistusyhteistyö on alkanut ja muuttunut vuosien varrella?
  • Miksi puhdistetaan naapurikuntien jätevesiä?
  • Millaista keskustelua jätevedet ovat herättäneet menneisyydessä ja millaista tulevaisuutta koskevaa keskustelua niistä on käyty?

Oikean strategian toteuttamisessa tarvitaan yhteistyötä ja osaavaa johtamista. Espoo on voinut historiassa käyttää omien resurssiensa lisäksi vesihuollossa myös naapurikuntien resursseja. Teoksessa  tarkastelukohteena olevan jätevesienpuhdistuksen osalta tämä on tarkoittanut sitä, että naapurikunnat ovat maksaneet osansa ja osin enemmänkin kuin osansa jätevesiensä puhdistamisesta ja varsinkin Suomenojan jätevedenpuhdistamosta. Näiden lisäresurssien turvin historian saatossa kertyneet resurssit ovat mahdollistaneet nykyisen hyvän tilanteen pitkän tähtäimen strategisten päätösten avulla. Näistä strategisista päätöksistä yksi konkreettisin näyttö ovat jätevesiä koskevat sopimukset naapurikuntien kanssa. Sopimukset ja niiden takana olleet päätökset ovat hyvin kaukonäköisiä ja kaikkia osapuolia sitovia.

Ne osaltaan mahdollistavat, että valittavana on ollut kehityspolkuja, joita kaikkialla ei ole ollut käytössä. Vuoden 2010 alusta alkaen Espoon vesihuolto on toiminut yhdessä pk-seudun organisaatiossa alueen muiden vesilaitosten kanssa, HSY:n organisaation alaisuudessa.

Kirja on tarkoitettu kaikille päättäjille, ympäristönsuojelusta ja vesiensuojelusta kiinnostuneille, pääkaupunkiseudun asukkaille sekä alueen ja kaupunkiseutujen kehityksestä kiinnostuneille.

Historioitsija, FT Petri Juuti on ympäristöhistorian, tekniikan historian, Suomen historian sekä vesihuollon ja yhdyskuntien infrastruktuurin kehityksen dosentti neljässä eri yliopistossa. Hän työskentelee tällä hetkellä Tampereen teknillisellä yliopistolla tutkimuspäällikkönä. Aiemmin hän on työskennellyt mm. kustannuspäällikkönä ja yliopistotutkijana Tampereen yliopistossa sekä vierailevana professorina Etelä-Afrikan yliopistoissa.

Tampere University Pressin kustantama tuore kirja on luettavissa TUP OA Books –kokoelmassa Tampereen yliopiston avoimessa TamPub-julkaisuarkistossa. Se julkaistaan myös kansainvälisessä OAPEN library -portaalissa.

Kirjan perustana olevaa tutkimustyötä on rahoittanut Suomen Tietokirjailijat ry. Tutkimus jatkaa samaa tematiikkaa kuin 2015 ilmestynyt Juutin monografia Valkea kaupunki, mustat vedet.

Lisätietoja:
Tutkimuspäällikkö Petri Juuti, p. 050 447 8805, petri.juuti@tut.fi

Lisätietoja Tampere University Pressin avoimesta julkaisemisesta:
Kati Mäki, 040 190 4267, kati.maki@uta.fi
Tampere University Press

Tampere University Press Book of the Year 2016 will be announced 5 May

Tampere University Press Book of the Year 2016 will be announced in an event on Friday 5 May at 15:00. The event takes place in Linna building, former bookshop space on the 1st floor. In this event the writer/writers of the Book the Year will be awarded with a diploma. The language of the event is Finnish.

This time the Book of the Year has been chosen by the members of the Editorial Board of Tampere University Press: Professor Mikko Keskinen, University of Jyväskylä; PhD Terttu Kortelainen, University of Oulu; Professor Vuokko Niiranen, University of Eastern Finland; Professor emerita Ullamaija Kivikuru; Professor emeritus Matti Alestalo; Professor Veli-Matti Värri, University of Tampere.

In the year 2016 Tampere University Press (TUP) published 125 books, 119 of them academic dissertations. Dissertations do not enter this competition.

The book of the year was chosen from six books. They all are Open Access books, published on TamPub portal and on international OAPEN Library portal.

More information:
Kati Mäki
Tampere University Library
kati.maki@uta.fi

Tampere University Press

Tampere University Pressin Vuoden kirja 2016 julkistetaan 5.5.

Tampere University Pressin Vuoden 2016 kirjan julkistamistilaisuus järjestetään perjantaina 5.5. klo 15.00 Linnassa, ensimmäisessä kerroksessa entisen kirjakaupan tilassa. Tilaisuudessa Vuoden kirjan tekijä/tekijät palkitaan kunniakirjalla.

Vuoden kirjan on tänä vuonna valinnut Tampere University Pressin toimituskunta, johon kuuluvat professori Mikko Keskinen Jyväskylän yliopistosta, yliopistonlehtori Terttu Kortelainen Oulun yliopistosta, professori Vuokko Niiranen Itä-Suomen yliopistosta, professori emerita Ullamaija Kivikuru, professori emeritus Matti Alestalo ja professori Veli-Matti Värri Tampereen yliopistosta.

Vuonna 2016 Tampere University Press (TUP) julkaisi kaikkiaan 125 kirjaa, joista väitöskirjoja oli 119. Väitöskirjat eivät osallistuneet kilpailuun.

Vuoden kirjan valinnassa olivat mukana seuraavat kuusi kirjaa, jotka kaikki julkaistiin heti avoimesti sekä TamPubissa että kansainvälisessä OAPEN Library -portaalissa.

Lisätietoja:
Kati Mäki
Tampereen yliopiston kirjasto
kati.maki@uta.fi

Tampere University Press

TUP avoin kirja: Sosiaaliturvariippuvuus – Sosiaalipummit oleskeluyhteiskunnassa?

Kenen mielestä sosiaaliturva laiskistaa? Aiheuttaako sosiaaliturva riippuvuutta? Mitä on sosiaaliturvariippuvuus? Kuka pitää köyhää laiskana? Mitä tarkoitetaan moraalipaniikilla ja kuinka se näyttäytyy sosiaaliturvaan liittyvässä keskustelussa? Onko sosiaaliturvariippuvuus merkittävä suomalaisen yhteiskunnan ongelma? Selviytyykö suomalainen hyvinvointivaltio vai murtaako sosiaaliturvariippuvuus sen sosiaalista perustaa?

Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saaren toimittama kirja Sosiaaliturvariippuvuus – Sosiaalipummit oleskeluyhteiskunnassa?.

Laaja teos on analyysi suomalaisen yhteiskunnan tilasta tarkasteltuna viimesijaisen turvan näkökulmasta ja sillä elävän ihmisen asemasta käsin. Huomio kohdentuu 2010-luvun alusta alkaneeseen ”kylmän kauden sosiaali- ja terveyspolitiikkaan”, jota luonnehtii aikaisempaa politisoituneempi uudelleenjakaminen ja keskustelu haavoittuvassa asemassa olevien kunniallisuudesta ja kunniattomuudesta.

”Suurin osa tutkimuksesta ja politiikassa on keskittynyt sosiaalipolitiikan taloudelliseen kestävyyteen. Tässä teoksessa tavoitteena on selvittää, kuinka suomalaisen sosiaalipolitiikan ja yhteiskunnan sosiaalinen perusta kestää tekeillä olevat uudistukset”, sanoo kirjan toimittanut professori Juho Saari.

Kirjassa sosiaaliturvariippuvuutta analysoidaan yhteiskunnallisena ilmiönä osana suomalaista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa.  Sitä tarkastellaan systemaattisilla aineistoilla (kyselyillä ja rekistereillä) sekä erilaisilla näytteillä, joiden kautta avataan niin sosiaalialan työntekijöiden, viimesijaisella turvalla elävien pitkäaikaisasiakkaiden kuin verkkokeskustelijoidenkin näkemyksiä ilmiöstä.

Kirjan voi ladata Tampereen yliopiston avoimesta julkaisuarkistosta TamPubista:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0366-2

Kirjan kustantaa Tampere University Press. Se on avoimesti luettavissa TUP OA Books -kokoelmassa TamPub-julkaisuarkistossa ja myöhemmin myös kansainvälisessä OApen library -portaalissa. Kirjaa voi ostaa painettuna Juveneksen verkkokaupasta.

Lisätiedot:
Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari, 040 828 1027, juho.saari@uta.fi

Lisätietoja Tampere University Pressin avoimesta julkaisemisesta:
Kati Mäki, Tampere University Press, kati.maki@uta.fi , p. 040 190 4267
Tampere University Press

TUP avoin kirja: Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat

Kansikuva: Muuttuvat suomalaiset äänimaisematMuuttuvat suomalaiset äänimaisemat (TUP 2017) on artikkelikokoelma äänimaisemista. Se koostuu ympäristön ääniä analysoivista tieteellisistä artikkeleista ja äänen kokemisesta kertovista teksteistä.  Aikaan, paikkaan, arkeen ja juhlaan liittyvä äänimaisema muovaa nykypäiväämme ja rakentaa menneisyyttämme. Äänet ovat miellyttäviä ja kauniita, vuorokautta ja vuodenkiertoa rytmittäviä, häiritseviä, tylsiä, historiallisia, muistoisia, tätä päivää rakentavia ja sekä kaikkea näiden väliltä.

Kirja on tarkoitettu kaikille ympäristön äänistä kiinnostuneille ja äänten keskellä eläville sekä erityisesti niille, joilla on halu kuunnella ympäristöään uudella tavalla.

Kirjan ovat toimittaneet Heikki Uimonen, Meri Kytö ja Kaisa Ruohonen. Sen kirjoittajat edustavat äänimaisematutkimusta ja musiikintutkimusta, ja he ovat toimineet tieteellisinä kirjoittajina ja tutkijoina Suomessa ja ulkomailla. Muuttuvien äänimaisemien tematiikkaa käsittelevät artikkelit nojaavat eri tieteentraditioihin ja menetelmiin: mediatutkimukseen, antropologiseen kenttätallennukseen ja aistinvaraiseen havainnointiin, tekstianalyysiin ja lähilukuun, folkloristiikkaan ja arkeoakustiikkaan.

Kirja on osa Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat -hanketta ja sen yhteydessä järjestettyä kirjoituskilpailua. Nyt julkaistavat tekstit osoittavat, kuinka ääniä on mahdollista kuunnella analyyttisesti ja esteettisesti sekä asettaa ne osaksi alueellista, paikallista, valtakunnallista tai ylirajaista kulttuurihistoriallista tarkastelua. Kirjoituksista käy ilmi, mitä ääni kuuntelijalleen merkitsee, miten hän äänimaisemaansa vaikuttaa ja millä tavoin kokemastaan kertoo.

Tampere University Pressin kustantama kirja on avoimesti luettavissa TUP OA Books -kokoelmassa Tampereen yliopiston TamPub-julkaisuarkistossa. Se tullaan julkaisemaan myös kansainvälisessä OApen library -portaalissa.

Kirjan perustana olevaa tutkimustyötä on rahoittanut Suomen Kulttuurirahasto. Hankkeen koordinoi ja toteutti Suomen Akustisen Ekologian Seura. Tutkimus on jatkoa kymmenen vuoden takaiselle Sata suomalaista äänimaisemaa -hankkeelle.

Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0382-2

Lisätietoja:
Heikki Uimonen, p. 050 345 1900, heikki.uimonen@uniarts.fi
Meri Kytö, meri.kyto@uta.fi

Lisätietoja Tampere University Pressin avoimesta julkaisemisesta:
Kati Mäki, Tampere University Press, kati.maki@uta.fi , p. 040 190 4267
Tampere University Press

Blogissa: Tampereen yliopisto linjaa tieteen ja tutkimuksen avoimuutta

Open Access -logoTampereen yliopisto on sitoutunut tieteen ja tutkimuksen avoimuuteen. Yliopiston strategiassa 2016-2020 sanotaan: ”Yliopisto arvostaa avointa ja vapaata tutkimusta ja edistää tutkijoidensa edellytyksiä sen toteuttamiseksi.” Avoimuudella pyritään lisäämään tieteen luotettavuutta, näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

Osoituksena sitoutumisesta avoimen tutkimuksen edistämiseen yliopistoon perustettiin viime vuonna Avoin tiede -työryhmä, jonka ensimmäiseksi tehtäväksi annettiin yliopiston julkaisu- ja datapolitiikan laadinta. Ryhmä laati yhdessä ehdotuksen linjauksesta, jonka jälkeen se laitettiin kommenttikierrokselle kaikkiin yksiköihin. Kommenttikierroksen jälkeen ehdotus käsiteltiin vielä tiedeneuvostossa ja opetusneuvostossa ennen lopullista hyväksymistä.

Rehtori hyväksyi Tampereen yliopiston ensimmäisen julkaisu- ja datapolitiikan 27.10.2016. Linjauksen pääviestinä on, että yliopistossa tehdyn tutkimuksen tulokset pyritään saattamaan avoimiksi aina, kun se on mahdollista. Linjauksessa määritellään myös tutkimusdatan avoimuutta koskevat periaatteet Tampereen yliopistossa.

Lähes kaikki yliopistot ovat laatineet omia linjauksiaan avoimen tieteen edistämiseksi. Tämä on ollut myös Opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen (ATT-hanke) tavoitteena. Tavoitteensa tueksi ja korkeakouluja kirittääkseen ATT-hanke on teettänyt jo kahtena vuonna kypsyystasoselvityksen organisaatioiden avoimuudesta.

Tampereen yliopisto nousi vuoden 2016 selvityksessä tasolta kolme tasolle neljä, joka on luokituksen toiseksi korkein taso. Tasolla 4 olevat organisaatiot edistävät aktiivisesti avointa toimintakulttuuria, ja niissä avoimuuden periaatteet on julkisesti asetettu yhteisiksi tavoitteiksi. Tampereen yliopiston sijoituksen paranemiseen vaikuttivat omalta osaltaan yliopiston strategia, julkaisu-ja datapolitiikan julkaiseminen ja avoimuuden edistämiseksi tarjottavat palvelut.

Kirjasto tukee avoimuutta palveluillaan

Tänä vuonna yliopiston Avoin tiede -työryhmän tehtävänä on varmistaa, että julkaisu- ja datapolitiikkaan kirjatut periaatteet saatetaan kaikkien tutkimusta tekevien tietoon ja juurrutetaan käytäntöön. Ryhmän seuraavassa kokouksessa pohditaan muun muassa sitä, miten avoimen tieteen tiedotusta voitaisiin kehittää.

Avaintoimijoita tutkimuksen avoimuuden edistämisessä ovat tutkijat itse. Kirjasto tarjoaa tutkijoille monia julkaisemisen avoimuutta edistäviä palveluja, kuten rinnakkaistallentamisen palveluita ja tietoa kustantajien Open Accessa -käytännöistä. Lisäksi kirjasto julkaisee monografioita ja kokoelmateoksia Tampere University Pressissä, joka toimii nykyään kokonaan Open Access -periaatteella. OA-tietoisuuden lisääminen on vahvasti esillä kirjaston tutkijakoulutuksissa, ja Avoin tiede -sivusto toimii tietolähteenä avoimuudesta koko yliopistoyhteisölle.

Kirjasto pyrkii edistämään avointa julkaisemista myös osallistumalla avoimen julkaisemisen mallien edistämiseen osana kansainvälisten tiedekustantajien kanssa käytäviä lisenssineuvotteluja. Kaikkien suurien tiedekustantajien kanssa pyritään saamaan aikaan sopimukset, jotka sisältävät sellaisen Open Access -elementin, joka aidosti edistää tutkijoiden mahdollisuuksia julkaista tieteelliset artikkelinsa avoimesti kaikkien saataville.

Avoimuus muuttuu käytännöksi vasta sitten, kun tutkijat ja tutkimusryhmät tietävät riittävästi avoimuuden periaatteista ja palveluista ja näkevät avoimuuden hyödyt oman työnsä kannalta. Kerromme lisää Open Access -palveluistamme alkuvuoden aikana.

Keväällä järjestetään myös kysely avoimen julkaisemisen ja tutkimusdatan hallinnan käytännöistä Tampereen yliopiston tutkijoille.

Minna Niemi-Grundström, kirjastonjohtaja

TUP avoin kirja: Inhimillinen ja tehokas sosiaali- ja terveysjohtaminen

Kansi: Inhimillinen ja tehokas sosiaali- ja terveysjohtaminenAntti Syväjärven ja Ville Pietiläisen toimittama uutuusteos Inhimillinen ja tehokas sosiaali- ja terveysjohtaminen (TUP 2016) kokoaa yhteen ajankohtaisen keskustelun sosiaali- ja terveysjohtamisesta ja uudistamisen tarpeesta. Kirja lähestyy alan johtamisen murrosta verkostojen, rakenteiden, vuorovaikutuksen, ammatillisen asiantuntijuuden, tietokulttuurin, työn mielekkyyden, monimuotoisuuden ja kokemuksellisuuden näkökulmista.

Inhimillisesti tehokasta sosiaali- ja terveydenhuollon johtamista pidetään helposti ajatuksellisena paradoksina, koska inhimillinen ja tehokas koetaan usein toisilleen vastakkaisiksi ulottuvuuksiksi. Molemmille on kuitenkin nähtävissä selkeä tilaus uudistuvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tehokkuutta ei voida loputtomiin kasvattaa lisäämällä henkilöstön kiirettä ja juoksemista ilman, että ennen pitkää syyllistytään inhimillisyyden ryöstöviljelyyn. Tehokkuutta on kuitenkin oikeutettua vaatia julkisin ja yhteisin verovaroin rahoitetuissa palveluissa. Kirja tarjoaa oivalluksia siihen, kuinka inhimillisyys ja tehokkuus voidaan samanaikaisesti huomioida hyvässä sosiaali- ja terveysjohtamisessa.

Teoksen kirjoittajat edustavat alan kotimaista tutkimuksen kärkeä, mutta kirjoitustyylissä painotetaan käytännön johtamistyön tukemista.

Tampere University Pressin kustantama kirja on avoimesti luettavissa TUP OA Books -kokoelmassa Tampereen yliopiston TamPub-julkaisuarkistossa. Kirja tullaan julkaisemaan myös kansainvälisessä OApen library -portaalissa.

Kirjan perustana olevaa tutkimustyötä ovat rahoittaneet Työsuojelurahasto sekä Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit.

Inhimillinen ja tehokas sosiaali ja terveysjohtaminen: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0344-0

Lisätietoja:
Professori Antti Syväjärvi, p. 0400 606244, antti.syvajarvi@ulapland.fi

Lisätietoja Tampere University Pressin avoimesta julkaisemisesta:
Kati Mäki, Tampere University Press, Kati.Maki@uta.fi , p. 040 190 4267
Tampere University Press

TUP avoin kirja: Kuka oli herra Heinäricki? – piispa Henrikin arvoitus

Kansikuva Kuka oli Herra Heinäricki?Kuka oli tarunhohtoinen piispa Henrik, josta Suomen evankelis-luterilainen kirkko katsoo institutionaalisen historiansa alkaneen, vai oliko häntä? Milloin Henrikin ja Lallin väitettyyn kohtalokkaaseen kohtaamiseen johtaneista tapahtumista kertova Piispa Henrikin surmavirsi sepitettiin? Entä oliko piispa Henrikin aikalaiseksi väitetty Ruotsin kuningas Erik Jedvardsson eli Eerik Pyhä ammatiltaan pappi?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin pyrkii vastaamaan filosofian tohtori Mikko K. Heikkilän tuore teos Kuka oli herra Heinäricki? – piispa Henrikin arvoitus, joka käsittelee monitieteisesti suomalaisittain mm. piispa Henrikiksi ja herra Heinärikiksi kutsuttua kirkonmiestä, Suomen varhaiskeskiajan henkilöistä jälkimaineeltaan ehkä merkittävintä.

Tampere University Pressin kustantama kirja on avoimesti luettavissa sekä TamPub-julkaisuarkistossa TUP OA Books -kokoelmassa että kansainvälisessä OApen library -portaalissa.

Teos koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa jäljitetään usean eri tieteenalan metodein monen tutkijan historialliseksi henkilöksi olettamaa piispa Henrikiä. Toisessa osassa käsitellään Pyhän Henrikin pyhimyskultin syntyä ja ajoitusta. Kolmannessa osassa pyritään rekonstruoimaan ja ajoittamaan Piispa Henrikin surmavirreksi kutsuttu vanha suomenkielinen runo(laulu). Kaikissa kolmessa osassa käsitellään myös kirkollisen ja kansanomaisen Henrik-perinteen ajallista kehitystä. Herra Heinärikkiä jäljittäessään Heikkilän teos käsittelee Pohjois-Euroopan varhaiskeskiajan yleis-, kieli- ja kirkkohistoriaa.

Mikko K. Heikkilä työskentelee apurahatutkijana Tampereen yliopistossa.

Kuka oli herra Heinäricki? – piispa Henrikin arvoitus:
TamPub, TUP OA Books: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0305-1
OApen library: http://www.oapen.org/search?identifier=621691

Lisätietoja:
Mikko K. Heikkilä, Mikko.K.Heikkila@uta.fi, p. 040 190 4030

Lisätietoja Tampere University Pressin avoimesta julkaisemisesta:
Kati Mäki, Tampere University Press, Kati.Maki@uta.fi , p. 040 190 4267
Tampere University Press

TUP avoin kirja: Sote-palvelut markkinoilla – tavoitteita, toiveita ja ristiriitoja

Sote-palvelut markkinoillaJulkisten palvelujen järjestämisen ja tuottamisen tavat ovat olleet melkoisessa turbulenssissa viime aikoina. Tulevaisuuden maakunta- ja sote-uudistus jatkaa muutoksen aikaa ja voimistaa aikaisemmin alkanutta kehitystä ottamalla asiakkaat, yksityiset toimijat ja markkinat mukaan palvelujen kehittämiseen ja tuottamiseen.

Pasi-Heikki Ranniston ja Piia Tienhaaran toimittama teos Sote-palvelut markkinoilla – tavoitteita, toiveita ja ristiriitoja käsittelee ajankohtaista teemaa. Tampere University Pressin kustantama kirja on avoimesti luettavissa Tampereen yliopiston TamPub-julkaisuarkistossa TUP OA Books -kokoelmassa. Kirja tullaan julkaisemaan myös kansainvälisessä OApen library -portaalissa.

Sote-palvelut markkinoilla -teos kokoaa yhteen ALIS-hankkeen keskeiset havainnot ja johtopäätökset. Markkinoiden luominen ja huoltaminen (ALIS) -hankkeen tavoitteena oli laajentaa ymmärrystä sosiaali- ja terveysmarkkinoiden toiminnasta sekä markkinoilla toimivien motiiveista, tarpeista ja toimintalogiikoista. Nyt jos koskaan on tarvetta tiedolle, joka käsittelee julkishallinnon roolia, toimintaa ja suhdetta markkinoihin yleisesti sekä palvelujen järjestämisen ja hankinnan tapoja, eli suhdetta yrityksiin ja asiakkaisiin erityisesti.

Kirja jakaantuu neljään osakokonaisuuteen, jotka koostuvat itsenäisistä tieteellisistä artikkeleista. Ensimmäinen osa käsittelee kuntia sote-markkinoiden toimijoina ja hahmottelee uuden elinvoimakunnan toimintamallia. Toinen osa avaa osallisuuden ja asiakaslähtöisyyden teemoja osana palvelujen kehittämistä. Kolmannessa osassa tarkastellaan hankintoja ja erityisesti tulosperusteista hankintaa, joka on verraten uusi palvelujen hankintatapa. Neljäs osa haastaa lukijaa markkinoiden laajempaan tarkasteluun astetta filosofisemmin ja liberalistisemmin. Kokonaisuudessaan teos tarjoaa monipuolisen näkymän sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä -markkinoihin.

ALIS-hanke toteutettiin vuosina 2013–2016 ja se rahoitettiin Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmasta. Hankkeen kohdekaupunkeina olivat Jyväskylä, Tampere ja Turku.

Sote-palvelut markkinoilla – tavoitteita, toiveita ja ristiriitoja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0320-4

Lisätietoja:
Tutkimusjohtaja, dosentti Pasi-Heikki Rannisto, pasi-heikki.rannisto@uta.fi
Tutkija Piia Tienhaara, piia.tienhaara@uta.fi

Lisätietoja Tampere University Pressin avoimesta julkaisemisesta:
Kati Mäki, Tampere University Press, Kati.Maki@uta.fi , p. 040 190 4267
Tampere University Press