Renovation work in Linna’s Silent Reading Room 30 Nov – 1 Dec

Air conditioning of Linna library’s Silent Reading Room will be renovated. The work begins on Thursday 30 November at 8.00 and will be finished on Friday 1 December at 18.00.

The work will cause noise and some reading seats are out of use for safety reasons.

We apologize for the disturbance caused by the work.

Study spaces in the Library

Ilmastointiremontti Linnan Hiljaisessa lukusalissa 30.11.-1.12.

Linna-kirjaston Hiljaisen lukusalin ilmastointia korjataan loppuviikolla. Remontti alkaa torstaina 30.11. klo 8.00 ja valmistuu perjantaina 1.12. klo 18.00 mennessä.

Työstä aiheutuu melua, ja turvallisuussyistä muutama lukupaikka on poissa käytöstä.

Pahoittelemme remontin aiheuttamaa häiriötä.

Opiskelutilat kirjastossa

In English

Touch screen in Linna’s Idea for group work

Open studying space Idea in Linna

In Linna’s open studying space there is now an interactive touch screen that is available for students’ group work. The screen is beside the wall on Pinninkatu side, and with a slight turn it is handily available for groups working near it.

By the screen there are instructions. With your group you can access your materials and online contents when you connect your own device to the screen. You can also use the screen with the touch pen that is behind the screen. If needed, you can ask for a remote control at the Library’s Customer Service.

In Idea you can study alone or in groups. It is open according to the Library’s opening hours, and the Library coordinates its use. Open events of the University are also occasionally held in Idea.

Study spaces in the Library
About Linna library’s study spaces on blog

More information:
Manager Leena Horsma-aho, Student Information Services
Leena.Horsma-aho@uta.fi
kirjasto@uta.fi

Linnan Idea-tilan uusi näyttö opiskelukäytössä

Avoin opiskelutila Idea Linnassa

Linnan avoimessa opiskelutilassa Ideassa on nyt interaktiivinen kosketusnäyttö, joka on opiskelijoiden ryhmätyökäytössä. Näyttö on Idean Pinninkadun puoleisella seinällä, ja hiukan kääntämällä se on kätevästi lähellä työskentelevien ryhmien käytettävissä.

Näytön luona on käyttöohje. Pääset ryhmäsi kanssa käyttämään aineistojanne ja verkkosisältöjänne, kun liitätte oman laitteenne näyttöön. Näyttöä voi ohjata myös kosketuskynällä, joka löytyy sen takaa. Kirjaston asiakaspalvelusta voi tarvittaessa pyytää kaukosäätimen.

Ideassa voit työskennellä yksin tai ryhmissä. Se on avoinna kirjaston aukioloaikoina, ja kirjasto koordinoi tilan toimintaa. Ideassa järjestetään ajoittain myös yliopiston avoimia tapahtumia.

Opiskelutilat kirjastossa
Linnan opiskelutiloista blogissa

Lisätietoja:
Palvelupäällikkö Leena Horsma-aho
Leena.Horsma-aho@uta.fi
kirjasto@uta.fi

In English

On Blog: Choose your seat, student

Did you know that in Linna library there is a wide variety of study spaces available to you? When you come to the Library, choose a suitable seat and concentrate on studying. You can read or use your laptop or tablet in the University’s wireless networks.

Space for studying in Linna, 2nd floor

On all three floors of Linna library you can find different kinds of study spaces.

Cosy armschairs near the windows, Linna 2nd floor

You can e.g. sit on a comfortable armchair near the windows on the 2nd floor or

Sofa group in multipurpose space Pohjantähti

withdraw to a sheltered sofa in multipurpose space Pohjantähti on the 1st floor,

Adjustable standing desks in Linna library

or you can work in a healthy manner standing at an adjustable table.

Computers in Learning Center, Linna 3rd floor

Computers are available in Linna’s Learning Center on the 3rd floor and

Working in classroom Alma, Linna 3rd floor

on the same floor in the three clasrooms when they are not occupied by teaching. The classrooms Alma and Akseli are intended for silent working, but in Elina you can also work together if necessary, using low voice. Color signs guide the use of different spaces.

Linna's Silent Reading Room

The most silent working space in Linna is Silent Reading Room on the 2nd floor. It is available for the University students 24/7. You can use laptop or tablet in the larger area of the Reading Room, but the glass-walled area is reserved only for readers. When the Library is open you enter the Reading Room via a separate staircase from the main lobby of Linna building. At other times use the side door situated opposite the Finnish Student Health Service building using your key card.

Starting group work together

Studying is often lonely, but luckily there is group work.

Linna's group work rooms: open room Rokka

You can do group work in Linna in five group work rooms that you book in your Office365 calendar (see booking instructions) or in the three rooms that are open for flexible use. Of these three in Rokka and Koskela there is room even for two groups at the same time.

Multiputpose working space Pohjantähti in Linna

You can study together also in Linna’s multipurpose spaces, Pentinkulma (3rd floor), Pohjantähti (1st floor) and

Open studying space Idea in Linna

now also in Idea that is located beside the building’s main lobby. With your group you can use Idea’s new interactive screen when needed.Open events of the University are also occasionally held in Idea.

In the Library the information resources and our specialists are near. You can always ask us, both in the Library and online.

The premises of Linna were captured with a camera by the University’s photographer Jonne Renvall one autumn day. Text by the Library’s Information Specialist Outi Viitasalo.

Blogissa: Valitse paikkasi, opiskelija

Tiesitkö, että Linna-kirjastossa käytössäsi on monenlaisia opiskelutiloja? Kun tulet kirjastoon, valitse itsellesi sopiva paikka ja keskity opiskeluun. Voit lukea tai käyttää läppäriä tai tablettia yliopiston langattomissa verkoissa.

Toisen kerroksen työskentelytilaa Linnassa

Erilaisia opiskelutiloja löytyy Linna-kirjaston kolmesta kerroksesta.

Nojatuoleja Linnan toisessa kerroksessa

Voit vaikka asettua mukavaan nojatuoliin toisen kerroksen ikkunoiden tuntumassa tai

Sohvaryhmä Linnan Pohjantähti-monitoimitilassa

vetäytyä suojaisaan sohvaan ykköskerroksen monitoimitila Pohjantähdessä,

Seisomapöytiä Linna-kirjastossa (Hiljainen lukusali, 2. krs)

tai voit työskennellä terveellisesti seisten säädettävän pöydän ääressä.

Linnan oppimiskeskus tietokoneineen, 3. krs

Tietokoneet ovat käytössäsi Linnan oppimiskeskuksessa kolmannessa kerroksessa ja

Tietokoneen ääressä Linnan opetusluokka Almassa

saman kerroksen kolmessa opetusluokassa silloin, kun niissä ei ole opetusta. Opetusluokat Alma ja Akseli ovat hiljaisen työskentelyn tiloja, Elinassa voitte tarvittaessa työskennellä yhdessäkin hiljaisella volyymilla. Tilojen käyttötavasta kertovat väriopasteet.

Linnan Hiljainen lukusali

Linnan hiljaisin työskentelytila on Hiljainen lukusali toisessa kerroksessa. Se on yliopiston opiskelijoiden käytössä 24/7. Isommalla puolella voit käyttää läppäriä tai tablettia, lasiseinäinen tila on rauhoitettu lukijoille. Lukusaliin kuljetaan kirjaston aukioloaikoina oman sisäänkäynnin kautta Linna-rakennuksen pääaulasta ja muulloin kulkukortilla sivuovesta YTHS:n puolelta.

Opiskelijoita Linnan Ideassa

Opiskelu on usein yksinäistä, mutta onneksi ovat ryhmätyöt.

Linna-kirjasto, avoin ryhmätyöhuone Rokka

Ryhmätöitä voit Linnassa tehdä viidessä ryhmätyöhuoneessa, joita varaat Office365-kalenterissasi (ks. varausohje), tai kolmessa avoimessa ryhmätyöhuoneessa. Niistä Rokkaan ja Koskelaan sopii kaksikin ryhmää samanaikaisesti.

Linnan monitoimitila Pohjantähti, 1. krs

Yhdessä voit opiskella myös Linnan monitoimitiloissa, kolmannen kerroksen Pentinkulmassa, ensimmäisen kerroksen Pohjantähdessä ja

Avoin opiskelutila Idea Linnassa

nyt myös Ideassa, joka löytyy rakennuksen pääaulasta. Ideassa järjestetään ajoittain myös yliopiston avoimia tapahtumia, ja sinne on juuri saatu interaktiivinen näyttö, jota voit ryhmäsi kanssa tarvittaessa käyttää.

Kirjastossa tietoaineistot ja -asiantuntijat ovat lähellä, ja meiltä voit aina kysyä, sekä paikan päällä että verkossa.

Linnan tiloja tallensi syksyisenä päivänä kamerallaan yliopiston valokuvaaja Jonne Renvall. Teksti kirjaston tietoasiantuntija Outi Viitasalo.

Sähkötöitä Linnan Hiljaisessa lukusalissa 11.-22.9.

Hiljaisessa lukusalissa Linna-kirjaston toisessa kerroksessa korjataan pistorasioita ja tehdään muita sähkötöitä 11.-22. syyskuuta. Työtä tehdäään maanantaista perjantaihin klo 7-12 välisenä aikana sekä mahdollisesti myös lauantaisin.

Pahoittelemme sähkötöiden aiheuttamaa häiriötä.

Opiskelutilat kirjastossa

On Blog: Meet Linna & Arvo

Well done, congratulations new student! Welcome to the University of Tampere and its Library! The Library is available to you on both campuses, Linna library in Linna building on Main campus and Arvo library in Arvo building on Kauppi campus. See the opening hours on Library’s website.

Linna- ja Arvo-kirjastot

You can easily get a library card. Go to Linna or Arvo to activate your student card and bring your ID with you. If you don’t yet have a student card, you can borrow books using a temporary library card. Electronic student card can’t be used as a library card.

Your textbooks are in the Library. You can find most of them in Linna, Arvo has the textbooks for medicine, health sciences and biomedical technology. The number of printed books in limited but you can borrow the so called short loan copies for overnight or weekend reading. Additionally, many of the text books are available as e-books that you can also read offline. See instructions on E-book Guide.

Andor-hakupalveluYou’ll find information about the textbooks and other materials in the Andor search service and its tools on our home page. In addition to Library’s collections Andor has millions of references from international databases. Textbooks are easiest to find in Tamcat that is also a part of Andor. E-journals and databases can be found quickly on their own lists. All materials can be found via Andor but shortcuts make searching faster.

Monitoimitila Pohjantähti Linnassa

Library has many kinds of study spaces. When you are reading or working alone using your laptop you can choose from a comfortable armchair, sofa, or a desk suitable for either standing or sitting by in different areas of the Library.

Tietokoneita Linnan oppimiskeskuksessa

Computers can be found in Library’s Learning Centers and classrooms. Computers have various software and you can print using your print quota. You can also copy and scan on the multifunction printers. University’s wireless networks are available also in the Library.

Opetusluokka Alma Linnassa

The Library organizes the Basics of Information Literacy and other courses in the classrooms but you can use them with your key card when they are free. You can see the teaching hours on the display beside the door. Please see the colour signs in the classrooms and other spaces which tell you if the space is meant for quiet working or discussions.

Ryhmatyohuone Rokka Linnassa

You will need group work spaces often. The Library has both bookable and freely available group work rooms. You can do the booking via your Office365 calendar. Freely available group work rooms can fit one or more groups at the same time. Also, Linna’s multipurpose working spaces Pohjantähti and Pentinkulma are suitable for group work as long as you take those studying near you into consideration. The new open study space Idea is in the main lobby of Linna building. There you are also welcome whether alone or with a group. Events are also organized there occasionally.

Most quiet working areas are the Silent Reading Rooms that are available for you 24/7 with your key card (in Arvo also Learning Center and two group work rooms are 24/7 premises). In Linna’s Reading Room you can use your own laptop or tablet, and for readers there is a separate area where devices are not allowed.

Opiskelijoita Arvo-kirjastossa

In the Library there are many kinds of spaces and many kinds of students. Studying goes well for all of us if we only take each other into consideration and together cherish working in peace.

Library is available for you both on the spot and virtually:

Ask also in the Library. We will search for the answer.

Text: Outi Viitasalo, Information Specialist 
Photos: Erja Kymäläinen and Outi Viitasalo

Blogissa: Linnan ja Arvon tekin ansaitsette

Hieno saavutus, onnea, uusi opiskelija! Tervetuloa meille Tampereen yliopistoon ja sen kirjastoon! Kirjasto on käytössäsi yliopiston molemmilla kampuksilla, Linna-kirjasto Linnassa keskustakampuksella ja Arvo-kirjasto Arvossa Kaupin kampuksella. Katso aukioloajat kirjaston verkkosivuilta.

Linna- ja Arvo-kirjastot

Kirjastokortin saat helposti. Käy aktivoimassa opiskelijakorttisi Linnassa tai Arvossa, ja ota mukaan henkilöllisyystodistus. Jos et ole vielä saanut opiskelijakorttiasi, voit lainata väliaikaisella kirjastokortilla. Sähköinen opiskelijakortti ei käy kirjastokortiksi.

Kurssikirjasi ovat kirjastossa. Linnasta löytyy niistä suurin osa, Arvosta lääketieteen, terveystieteiden ja biolääketieteellisen teknologian kurssikirjat. Painettuja kirjoja ei ole rajattomasti, mutta vuorokaudeksi tai viikonlopuksi saa  myös ns. lyhytlainakappaleita. Lisäksi suuri osa kurssikirjoista löytyy e-kirjoina, joita voit lukea ilman nettiyhteyttäkin. Katso ohjeet E-kirjaoppaasta.

Andor-logoTiedot kurssikirjoista ja muista aineistoista löydät Andor-hakupalvelusta ja sen työkalut etusivumme Andor-laatikosta. Andorissa on kirjaston kokoelmien lisäksi miljoonia viitteitä ulkomaisista tietokannoista. Kurssikirjat haet kätevimmin Tamcatista, joka on Andorin osa. E-lehdet ja tietokannat näet nopeasti omilta listoiltaan. Kaikki aineistot löytyvät Andorista, mutta oikopolut nopeuttavat hakua

Monitoimitila Pohjantähti Linnassa

Kirjastossa on monenlaisia opiskelutiloja. Kun luet tai työskentelet yksin läppärilläsi, voit valita mukavan nojatuolin, sohvan tai pätevän pöydän, istuma- tai seisomakorkeudella, eri puolilta kirjastoa.

Tietokoneita Linnan oppimiskeskuksessa

Tietokoneita löytyy kirjaston oppimiskeskuksista ja opetusluokista. Koneissa on erilaisia ohjelmia, ja voit tulostaa tulostuskiintiöstäsi. Monitoimilaitteilla voit myös kopioida ja skannata. Yliopiston langattomat verkot toimivat kirjastossakin.

Opetusluokka Alma Linnassa

Opetusluokissa järjestetään tiedonhankintataitojen opetuksesi ja muita kursseja, mutta voit käyttää niitä kulkukortillasi, kun luokissa on vapaata. Opetusajat näkyvät näytöllä ovenpielessä. Katso luokassa ja muissakin tiloissa sen väriopaste, joka kertoo, onko tila hiljainen vai voiko siellä keskustella.

Ryhmatyohuone Rokka Linnassa

Ryhmätyöhön tulet tarvitsemaan tilaa useinkin. Kirjastossa on sekä varattavia että vapaasti käytettäviä ryhmätyötiloja. Varauksen teet Office365-kalenterissasi. Avoimissa ryhmätyöhuoneissa työskentelee joustavasti yksi tai useampi ryhmä kerrallaan. Myös Linnan monitoimitilat Pohjantähti ja Pentinkulma sopivat ryhmätyöhön, kun otat huomioon muut lähellä opiskelevat. Uusin avoin opiskelutila on Idea Linnan pääaulassa. Sinnekin olet tervetullut niin yksin kuin ryhmissä. Ideassa järjestetään ajoittain myös tapahtumia.

Hiljaisinta työtilaa ovat Hiljaiset lukusalit, joita voit käyttää kulkukortillasi 24/7 (Arvossa myös oppimiskeskusta ja kahta ryhmätyöhuonetta). Linnan lukusalissa voit käyttää omaa läppäriä tai tablettia, ja lukijoille on myös erillinen tila, jossa laitteita ei käytetä.

Opiskelijoita Arvo-kirjastossa

Kirjastossa on monenlaisia tiloja ja monenlaisia opiskelijoita. Kaikkien työ sujuu, kun otamme toinen toisemme huomioon ja puolustamme yhdessä työrauhaa.

Kirjasto on käytössäsi niin paikan päällä kuin virtuaalisesti:

Kysy myös kirjastossa. Me etsimme vastauksen.

Teksti: Tietoasiantuntija Outi Viitasalo
Kuvat: Erja Kymäläinen ja Outi Viitasalo