Information for the Library’s non-university customers: printing & copying and guest computers

Printing and copying

Library’s customers who don’t have the University of Tampere basic user account, can print and copy by using a copy card. Ricoh copy & print cards are on sale at the Library’s Customer Service and at Ricoh on-campus service points. Prices of copy cards can be found on the Library’s Service fees list.

Copy cards can also be recharged at the Ricoh service points. Please contact the customer service person to set up a time for buying more credit on your card.

Ricoh service points:

 • Main campus: Main building A025 (service hours on weekdays 12.00-12.30)
  Sanna Kuukasjärvi, tel. 040 456 6325, kuukasjarvi@ricoh.fi
 • Kauppi campus: TAMK B1-44 (Kuntokatu 3)
  Arttu Nikkilä, tel. 040 456 6324, nikkila@ricoh.fi

Juvenes copy cards that will go out of use can be used until 31 May 2017.

Guest computers

Linna library’s guest computers have been moved from the 3rd floor to the back of the 1st floor.

 • Guest computers are intended for customers without the University of Tampere basic user account.
 • Computers are intended only for studying and information seeking.
 • Make a reservation to the folder, max 1 hour/person/day.
 • Printing with a copy card that you can buy at Customer Service and at Ricoh service point (see above).

More information:
Manager Leena Horsma-aho, Leena.Horsma-aho@uta.fi

Tietoa yliopiston ulkopuolisille asiakkaille: Tulostus ja kopiointi sekä vierailijatietokoneet kirjastossa

Tulostus ja kopiointi

Kirjaston asiakkaat, joilla ei ole Tampereen yliopiston peruspalvelutunnusta, voivat tulostaa ja kopioida kortilla. Ricoh Oy:n kopio- ja tulostuskortteja on myynnissä kirjaston asiakaspalvelussa ja Ricohin palvelupisteissä. Kopiokorttien hinnat löytyvät kirjaston palveluhinnastosta.

Ricohin palvelupisteissä kortteja voi myös ladata. Sovi palveluhenkilön kanssa etukäteen lisäsaldon ostamisesta.

Ricoh-palvelupisteet:

 • Keskustakampus: Päätalo A025 (palveluaika arkisin klo 12.00-12.30)
  Sanna Kuukasjärvi, p. 040 456 6325, kuukasjarvi@ricoh.fi
 • Kaupin kampus: TAMK B1-44 (Kuntokatu 3)
  Arttu Nikkilä, p. 040 456 6324, nikkila@ricoh.fi

Käytöstä poistuvia Juveneksen kopiokortteja voi käyttää 31.5.2017 saakka.

Vierailijatietokoneet

Linna-kirjaston vierailijatietokoneet on siirretty kolmannesta kerroksesta ensimmäisen kerroksen takaosaan.

 • Vierailijatietokoneita voivat käyttää kirjaston asiakkaat, joilla ei ole Tampereen yliopiston peruspalvelutunnusta.
 • Koneet on tarkoitettu ainoastaan opiskelua ja tiedonhakua varten.
 • Vierailijatietokoneille varataan aika niiden vieressä olevaan kansioon. Yksi asiakas voi käyttää konetta korkeintaan tunnin päivässä.
 • Tulostaminen koneilta Ricohin kopio- ja tulostuskortilla, joita voi ostaa kirjaston asiakaspalvelusta ja Ricohin palvelupisteistä (ks. ed).

Lisätietoja:
Palvelupäällikkö Leena Horsma-aho, Leena.Horsma-aho@uta.fi

Order theses and other storage resources now in Tamcat

Ordering of library resources located in the storage has changed. Now you can order theses and other storage resources in Tamcat library collections section by making an Item Retrieval Request for the item in question. Before these resources were ordered using online forms.

You can also order storage resources as before at Customer Service desk in the Library.

Tilaa gradut ja muu varastoaineisto Tamcatissa

Varastoaineiston tilaaminen kirjastossa on muuttunut. Nyt varastossa olevat gradut ja muun aineiston voi tilata suoraan Tamcat-kirjastoluettelossa tekemällä hyllystähakupyynnön ko. tutkielman tai kirjan tiedoissa. Aiemmin aineisto tilattiin verkkolomakkeilla, jotka eivät enää ole käytössä

Tilauksen voi tehdä entiseen tapaan myös paikan päällä kirjaston asiakaspalvelussa.

Customer survey in Linna’s Silent Reading Room until 5 May

In Linna library’s Silent Reading Room you can now respond to a short survey. This inquiry surveys the use and usability of the Reading Room. Answering to the survey is possible only on the spot. The survey will be going on until Friday, 5 May.

More information:
Manager Leena Horsma-aho
leena.horsma-aho@uta.fi

Maintenance work in Linna library this week

At Linna library´s other entrance there is maintenance work going on. The changes will make the entrance available also for disabled people.

Maintenance work related to air conditioning is also in progress on every floor of Linna library. The work will continue e.g. in group work rooms.

The maintenance work causes some noise. We apologize for this inconvenience.

Huoltotöitä Linna-kirjastossa tällä viikolla

Eilisestä alkaen on Linna-kirjaston toisella sisäänkäynnillä tehty korjaustöitä, jotta sisäänkäynti palvelisi myös liikuntaesteisiä asiakkaita.

Kirjaston kaikissa kerroksissa tehdään myös ilmastointiin ja ilmanvaihtoon liittyvää huoltotyötä. Työ jatkuu vielä mm. ryhmätyöhuoneissa.

Huoltotöistä tulee kirjastoon ääntä, mitä pahoittelemme.

Colours guide the use of Library’s working premises

May I speak or not? Library’s working premises are in huge demand, but talking and use of devices has brought us feedback especially after we opened the classrooms for the customers outside the courses. Now you can see colourful signs demonstrating whether you can discuss freely and use devices or not on the premises.

On the green premises you can tap on the laptop and talk. Group work rooms are green premises, so is Pohjantähti multipurpose space on Linna library’s 1st floor. Although the green sign allows mobile phone usage, in Linna library it is best to make the phone calls in the phone booths on the 2nd and 3rd floor.

On the yellow premises you can use laptop and speak in a low voice if necessary. Linna’s classroom Elina (3022)  and small multipurpose room Pentinkulma are yellow spaces, so it Arvo library’s classroom Mauri. In Pentinkulma you can do group work, so even in Elina, if you cannot find any other space, but remember to take the other students around into consideration.

The red sign means silent working space. In Linna’s Akseli and Alma classrooms you can concentrate on your own work at the computer.

The most silent premises in the Library are the Silent Reading Rooms in Linna and in Arvo library’s Learning Center. In Linna’s reading room there is even a separate reading space where the use of devices is not allowed.

Give us feedback: do the color signs guide the use of library spaces? You can also give feedback on library premises and other services in our User Survey until 9 April.

Working premises in the Library
Floor maps: Linna library and Arvo library

More information:
Leena Horsma-aho, Manager of Student Information Services
leena.horsma-aho@uta.fi

Värit opastavat kirjaston työskentelytilojen käytössä

Saako puhua vai ei? Kirjaston työskentelytiloille on kysyntää, mutta laitteiden ja äänen käyttö niissä on tuonut palautetta erityisesti sen jälkeen, kun opetusluokat avattiin asiakaskäyttöön opetusten ulkopuolella. Nyt työskentelytiloista löytyy värillisiä opasteita, jotka kertovat, voiko tilassa keskustella vapaasti ja mitä laitteita voi käyttää.

Vihreässä tilassa voit keskustella ja naputella läppäriä. Ryhmätyöhuoneet ovat tällaisia alueita, samoin Linnan ykköskerroksen monitoimitila Pohjantähti. Vaikka vihreä opaste salliikin kännykän käytön, Linna-kirjastossa puhelut kannattaa puhua toisen ja kolmannen kerroksen puhelinkopeissa.

Keltaisessa tilassa voit käyttää läppäriä ja tarvittaessa puhua hiljaisella äänellä. Linnan opetusluokka Elina (3022) ja pieni monitoimitila Pentinkulma ovat tällaisia tiloja, samoin Arvon opetusluokka Mauri. Pentinkulmassa voi tehdä ryhmätöitä, samoin Elina-luokassa, jos et löydä muuta tilaa, kunhan otat huomioon muut tilassa opiskelevat.

Punainen opaste tarkoittaa hiljaista työskentelytilaa. Linnan Akseli– ja Alma-luokissa voit keskittyä omaan työhösi tietokoneen ääressä.

Hiljaisimpia tiloja kirjastossa ovat hiljaiset lukusalit Linnassa ja Arvo-kirjaston Oppimiskeskuksessa. Linnan lukusalissa on lisäksi erillinen lukutila, jossa laitteiden käyttö ei ole sallittua.

Anna palautetta, toimivatko väriopasteet kirjaston tilojen käytön tukena. Palautetta tiloista ja muista palveluista voit antaa myös käyttäjäkyselyssä 9.4. saakka.

Työskentelytilat kirjastossa
Kirjastojen pohjakartat: Linna ja Arvo

Lisätietoja:
Palvelupäällikkö Leena Horsma-aho
leena.horsma-aho@uta.fi