Sähkötöitä Linnan Hiljaisessa lukusalissa 11.-22.9.

Hiljaisessa lukusalissa Linna-kirjaston toisessa kerroksessa korjataan pistorasioita ja tehdään muita sähkötöitä 11.-22. syyskuuta. Työtä tehdäään maanantaista perjantaihin klo 7-12 välisenä aikana sekä mahdollisesti myös lauantaisin.

Pahoittelemme sähkötöiden aiheuttamaa häiriötä.

Opiskelutilat kirjastossa

On Blog: Meet Linna & Arvo

Well done, congratulations new student! Welcome to the University of Tampere and its Library! The Library is available to you on both campuses, Linna library in Linna building on Main campus and Arvo library in Arvo building on Kauppi campus. See the opening hours on Library’s website.

Linna- ja Arvo-kirjastot

You can easily get a library card. Go to Linna or Arvo to activate your student card and bring your ID with you. If you don’t yet have a student card, you can borrow books using a temporary library card. Electronic student card can’t be used as a library card.

Your textbooks are in the Library. You can find most of them in Linna, Arvo has the textbooks for medicine, health sciences and biomedical technology. The number of printed books in limited but you can borrow the so called short loan copies for overnight or weekend reading. Additionally, many of the text books are available as e-books that you can also read offline. See instructions on E-book Guide.

Andor-hakupalveluYou’ll find information about the textbooks and other materials in the Andor search service and its tools on our home page. In addition to Library’s collections Andor has millions of references from international databases. Textbooks are easiest to find in Tamcat that is also a part of Andor. E-journals and databases can be found quickly on their own lists. All materials can be found via Andor but shortcuts make searching faster.

Monitoimitila Pohjantähti Linnassa

Library has many kinds of study spaces. When you are reading or working alone using your laptop you can choose from a comfortable armchair, sofa, or a desk suitable for either standing or sitting by in different areas of the Library.

Tietokoneita Linnan oppimiskeskuksessa

Computers can be found in Library’s Learning Centers and classrooms. Computers have various software and you can print using your print quota. You can also copy and scan on the multifunction printers. University’s wireless networks are available also in the Library.

Opetusluokka Alma Linnassa

The Library organizes the Basics of Information Literacy and other courses in the classrooms but you can use them with your key card when they are free. You can see the teaching hours on the display beside the door. Please see the colour signs in the classrooms and other spaces which tell you if the space is meant for quiet working or discussions.

Ryhmatyohuone Rokka Linnassa

You will need group work spaces often. The Library has both bookable and freely available group work rooms. You can do the booking via your Office365 calendar. Freely available group work rooms can fit one or more groups at the same time. Also, Linna’s multipurpose working spaces Pohjantähti and Pentinkulma are suitable for group work as long as you take those studying near you into consideration. The new open study space Idea is in the main lobby of Linna building. There you are also welcome whether alone or with a group. Events are also organized there occasionally.

Most quiet working areas are the Silent Reading Rooms that are available for you 24/7 with your key card (in Arvo also Learning Center and two group work rooms are 24/7 premises). In Linna’s Reading Room you can use your own laptop or tablet, and for readers there is a separate area where devices are not allowed.

Opiskelijoita Arvo-kirjastossa

In the Library there are many kinds of spaces and many kinds of students. Studying goes well for all of us if we only take each other into consideration and together cherish working in peace.

Library is available for you both on the spot and virtually:

Ask also in the Library. We will search for the answer.

Text: Outi Viitasalo, Information Specialist 
Photos: Erja Kymäläinen and Outi Viitasalo

Blogissa: Linnan ja Arvon tekin ansaitsette

Hieno saavutus, onnea, uusi opiskelija! Tervetuloa meille Tampereen yliopistoon ja sen kirjastoon! Kirjasto on käytössäsi yliopiston molemmilla kampuksilla, Linna-kirjasto Linnassa keskustakampuksella ja Arvo-kirjasto Arvossa Kaupin kampuksella. Katso aukioloajat kirjaston verkkosivuilta.

Linna- ja Arvo-kirjastot

Kirjastokortin saat helposti. Käy aktivoimassa opiskelijakorttisi Linnassa tai Arvossa, ja ota mukaan henkilöllisyystodistus. Jos et ole vielä saanut opiskelijakorttiasi, voit lainata väliaikaisella kirjastokortilla. Sähköinen opiskelijakortti ei käy kirjastokortiksi.

Kurssikirjasi ovat kirjastossa. Linnasta löytyy niistä suurin osa, Arvosta lääketieteen, terveystieteiden ja biolääketieteellisen teknologian kurssikirjat. Painettuja kirjoja ei ole rajattomasti, mutta vuorokaudeksi tai viikonlopuksi saa  myös ns. lyhytlainakappaleita. Lisäksi suuri osa kurssikirjoista löytyy e-kirjoina, joita voit lukea ilman nettiyhteyttäkin. Katso ohjeet E-kirjaoppaasta.

Andor-logoTiedot kurssikirjoista ja muista aineistoista löydät Andor-hakupalvelusta ja sen työkalut etusivumme Andor-laatikosta. Andorissa on kirjaston kokoelmien lisäksi miljoonia viitteitä ulkomaisista tietokannoista. Kurssikirjat haet kätevimmin Tamcatista, joka on Andorin osa. E-lehdet ja tietokannat näet nopeasti omilta listoiltaan. Kaikki aineistot löytyvät Andorista, mutta oikopolut nopeuttavat hakua

Monitoimitila Pohjantähti Linnassa

Kirjastossa on monenlaisia opiskelutiloja. Kun luet tai työskentelet yksin läppärilläsi, voit valita mukavan nojatuolin, sohvan tai pätevän pöydän, istuma- tai seisomakorkeudella, eri puolilta kirjastoa.

Tietokoneita Linnan oppimiskeskuksessa

Tietokoneita löytyy kirjaston oppimiskeskuksista ja opetusluokista. Koneissa on erilaisia ohjelmia, ja voit tulostaa tulostuskiintiöstäsi. Monitoimilaitteilla voit myös kopioida ja skannata. Yliopiston langattomat verkot toimivat kirjastossakin.

Opetusluokka Alma Linnassa

Opetusluokissa järjestetään tiedonhankintataitojen opetuksesi ja muita kursseja, mutta voit käyttää niitä kulkukortillasi, kun luokissa on vapaata. Opetusajat näkyvät näytöllä ovenpielessä. Katso luokassa ja muissakin tiloissa sen väriopaste, joka kertoo, onko tila hiljainen vai voiko siellä keskustella.

Ryhmatyohuone Rokka Linnassa

Ryhmätyöhön tulet tarvitsemaan tilaa useinkin. Kirjastossa on sekä varattavia että vapaasti käytettäviä ryhmätyötiloja. Varauksen teet Office365-kalenterissasi. Avoimissa ryhmätyöhuoneissa työskentelee joustavasti yksi tai useampi ryhmä kerrallaan. Myös Linnan monitoimitilat Pohjantähti ja Pentinkulma sopivat ryhmätyöhön, kun otat huomioon muut lähellä opiskelevat. Uusin avoin opiskelutila on Idea Linnan pääaulassa. Sinnekin olet tervetullut niin yksin kuin ryhmissä. Ideassa järjestetään ajoittain myös tapahtumia.

Hiljaisinta työtilaa ovat Hiljaiset lukusalit, joita voit käyttää kulkukortillasi 24/7 (Arvossa myös oppimiskeskusta ja kahta ryhmätyöhuonetta). Linnan lukusalissa voit käyttää omaa läppäriä tai tablettia, ja lukijoille on myös erillinen tila, jossa laitteita ei käytetä.

Opiskelijoita Arvo-kirjastossa

Kirjastossa on monenlaisia tiloja ja monenlaisia opiskelijoita. Kaikkien työ sujuu, kun otamme toinen toisemme huomioon ja puolustamme yhdessä työrauhaa.

Kirjasto on käytössäsi niin paikan päällä kuin virtuaalisesti:

Kysy myös kirjastossa. Me etsimme vastauksen.

Teksti: Tietoasiantuntija Outi Viitasalo
Kuvat: Erja Kymäläinen ja Outi Viitasalo

Opening Week: Ask and check the library orienteering points

During the opening week of the University, the Library welcomes especially the new students. In addition to our staff at the Customer Service desk of Linna library you will meet there a library guide who can also answer to your questions and direct you forward.

Go and find the Library Orienteering points in Linna. From our guide you’ll get the questions for seven orienteering points. When checking them you’ll learn more about library services and premises. Exercise is useful: all participants will get a prize.

On the Opening Day, Tuesday 5 September, you’ll find the library specialists at our stand in the Main building, and also with IT Helpdesk in Arvo building. Come and ask us e.g. about e-resources or our guidance services. Also try a referencing game, and click yourself a prize in Library Kimble. Welcome to meet us!

Kysy ja suunnista kirjasto tutuksi avajaisviikolla

Avajaisviikolla kirjasto toivottaa tervetulleiksi erityisesti uudet opiskelijat. Linnan asiakaspalvelussa tapaat päivystäjiemme lisäksi aulaoppaan, joka vastaa kysymyksiisi ja ohjaa eteenpäin.

Lähde myös etsimään kirjastorasteja Linnassa. Oppaalta saat kysymykset seitsemälle rastille, jotka kiertämällä kirjasto ja sen palvelut tulevat tutummiksi. Liikunta kannattaa: kaikki osallistujat palkitaan.

Avajaispäivänä, tiistaina 5.9., löydät kirjaston asiantuntijat myös standilta Päätalolta ja yhdessä IT Helpdeskin kanssa Arvon aulasta. Kysy, vaikkapa e-aineistoista tai neuvontapalveluista! Kokeile myös viittauspeliä, ja klikkaa itsellesi palkinto kirjastokimblestä. Tervetuloa tapaamaan meitä!

New study space in Linna is called Idea

Open study space Idea in Linna buildingLast spring the students got more working space in Linna building, when the ex-bookshop space in the main lobby was furnished as a shared group work space. A name competition was arranged for the students, and the name Idea was chosen among the suggestions.

Idea is an open working space where you can study alone or in a group, even several groups at the same time. Idea complements Linna library’s working spaces. Idea is open according to the Library’s opening hours.

In the future also some events and presentations may take place in Idea. Its use and activities are coordinated by the University Library.

More information:
Information Specialist Outi Viitasalo, outi.viitasalo@uta.fi

Working spaces in the Library

Uusi opiskelutila Linnassa on Idea

Avoin opiskelutila Idea LinnassaOpiskelijat saivat keväällä lisää työskentelytilaa Linna-rakennukseen, kun entinen tiedekirjakaupan tila aulassa kalustettiin yhteiseksi ryhmätyötilaksi. Opiskelijoille järjestettiin nimikilpailu, ja sen ehdotusten joukosta tilan nimeksi valittiin Idea.

Idea on avoin tila, jossa voi työskennellä yksin tai ryhmässä, useampikin ryhmä yhtä aikaa. Idea täydentää Linna-kirjaston työskentelytilojen tarjontaa. Tila on avoinna kirjaston aukioloaikojen mukaan.

Jatkossa Ideassa on tarkoitus järjestää myös tapahtumia ja esittelyjä. Kirjasto koordinoi tilan toimintaa.

Lisätietoja:
Tietoasiantuntija Outi Viitasalo, outi.viitasalo@uta.fi

Opiskelutilat kirjastossa

Semester opening hours in the Library from 28 August

Linna library serves according to semester opening hours from Monday, 28 August. Arvo library shifted to autumn opening hours two weeks ago. The opening hours of the Library will remain the same as last semester and Linna library will be open again also on Saturdays.

Linna library

Mon-Fri 8.00 – 19.00
Customer service 9.00 – 19.00
Sat 10.00 – 15.00

Customer service 10.00 – 15.00

Silent Reading Room (2nd floor) available 24/7 for the University of Tampere students with the key card.

Arvo library

Mon – Thu 8.00 – 17.00
Customer service 9.00 – 17.00
Fri 8.00 – 16.00
Customer service 9.00 – 16.00

Arvo Learning Center (1st floor) available 24/7 for the University of Tampere students with the key card. On weekdays between 21.00 and 5.30 and on weekends also a PIN code is needed. Ask it from IT Helpdesk in Arvo building.

Newspaper Reading Room in Main building

Mon-Fri 8.00 – 19.00
Customer service tel. 050 563 0935 Mon 12.00 – 15.00, Wed & Fri 9.00 – 12.00

On the eve of public holidays the library offices will be closing at 4 pm

Opening hours on website
Library offices and contact information

Kirjastossa syksyn aukioloajat 28.8. alkaen

Linna-kirjasto palvelee lukuvuoden aukioloaikojen mukaan maanantaista 28.8 alkaen. Arvossa syksyn aikatauluun siirryttiin kaksi viikkoa sitten. Aukioloajat ovat samat kuin viime lukuvuonna, ja Linna-kirjasto on jälleen avoinna myös lauantaisin.

Linna-kirjasto

Ma–pe 8–19
Asiakaspalvelu 9–19
La klo 10–15
Asiakaspalvelu 10–15

Hiljainen lukusali (2. krs) Tampereen yliopiston opiskelijoiden käytössä 24/7 kulkukortilla.

Arvo-kirjasto

Ma–to 8–17
Asiakaspalvelu 9–17
Pe 8–16
Asiakaspalvelu 9–16

Arvon oppimiskeskus (1. krs) Tampereen yliopiston opiskelijoiden käytössä 24/7 kulkukortilla. Arkisin klo 21.00-5.30 ulko-oveen tarvitaan PIN-koodi, jonka saa Arvon IT Helpdekistä.

Sanomalehtilukusali Päätalolla

Ma–pe 8–19
Asiakaspalvelu p. 050 563 0935 ma 12-15, ke & pe 9–12

Arkipyhien aattona kirjasto suljetaan klo 16

Aukioloajat verkossa
Kirjaston toimipaikat ja yhteystiedot