Linna and Arvo libraries’ premises in self-service use 15 August

On Wednesday, 15 August, the premises of Linna and Arvo libraries are available for the customers during the opening hours but the Customer Service is closed. You can borrow books and return your loans using the self-service machines and pay library fees online. Linna is open 8.00–16.00 and Arvo 8.00–17.00.

The reason for this exceptional self-service day is the staff training day of all Tampere3 libraries (UTA, TUT and TAMK).

You can find answers online among Frequently Asked Questions. The question box on Library front page offers ready questions when you start writing. You can also choose a topic from the word cloud.

More information:
Leena Horsma-aho, Manager, Student Information Services, Leena.Horsma-aho@uta.fi
kirjasto@uta.fi

Library’s opening hours and contacts

Linna- ja Arvo-kirjaston tilat itsepalvelukäytössä 15.8.

Keskiviikkona 15. elokuuta Linna- ja Arvo-kirjaston tilat ovat asiakkaiden käytössä, mutta asiakaspalvelu on suljettu. Lainaus ja palautus toimivat itsepalveluautomaateilla, ja kirjastomaksuja voi tarvittaessa maksaa verkossa. Linna on avoinna klo 8–16 ja Arvo 8–17.

Poikkeuksellisen itsepalvelupäivän syynä on Tampere3-kirjastojen (TaY, TTY, TAMK) henkilökunnan yhteinen koulutuspäivä.

Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin löytyy myös verkosta UKK-palvelusta. Kirjaston etusivulla kysymysboksi tarjoaa valmiita kysymyksiä, kun alat kirjoittaa, tai voit valita aiheen sanapilvestä.

Lisätietoja:
Palvelupäällikkö Leena Horsma-aho, Leena.Horsma-aho@uta.fi
kirjasto@uta.fi

Kirjaston aukioloajat ja yhteystiedot

Maintenance break on computers in Arvo’s Learning Center 18 January

There will be a maintenance break on the computers in Arvo library’s Learning Center on Thursday, 18 January after 19.00, during the maintenance window of the University’s IT Services. The network connection of the computers is closed and logging in is not possible. The break lasts approximately for half an hour and the reason for it is maintenance of the Library’s server.

There may also be shorter breaks in web services and remote access during the maintenance window between 17.00 and 22.00.

The University IT Services maintains its servers once a month, usually on Thursday between 17.00 and 22.00. The future dates of maintenance breaks can be seen on the Maintenance breaks web page on the University intranet.

Huoltokatko Arvon oppimiskeskuksen tietokoneilla 18.1.

Arvo-kirjaston oppimiskeskuksen tietokoneilla on käyttökatko torstaina 18.1., yliopiston tietohallinnon huoltoiltana klo 19 jälkeen. Koneiden verkkoyhteys katkeaa, eikä niille pysty kirjautumaan. Katkon arvioitu kesto on noin puoli tuntia, ja sen syynä on kirjaston palvelimen huolto.

Huoltoillan aikana klo 17-22 voi verkkopalveluissa ja etäkäytössä esiintyä myös lyhyempiä katkoja.

Tietohallinto huoltaa yliopiston palvelimia kerran kuussa, yleensä torstaisin klo 17-22. Tiedot tulevista huoltoilloista löytyvät yliopiston intranetistä Huoltotunnit ja käyttökatkot -sivulta.

Arvo library will be closing at 12.00 on 14 November

On Tuesday, 14 November Arvo library on Kauppi campus will be closing already at 12.00. The reason for this exceptional closing time is staff training for all Tampere3 libraries. Linna library on Main campus is open 8.00-19.00 as usual.

When the Library is closed, you can return your loans to the book-return bin beside the front door of Arvo (Teiskontie side). Arvo Learning Center is available 24/7 as usual for the University students with the key card. Please note, in Arvo on weekdays between 21.00 and 5.30 and on weekends you need also a PIN code you can ask for from IT Helpdesk in Arvo building.

You can find answers online among Frequently Asked Questions. The question box on Library front page offers ready questions when you start writing. You can also choose a topic from the word cloud.

Library’s opening hours and contacts

Arvo-kirjasto suljetaan 14.11. klo 12

Tiistaina 14.11. Arvo-kirjasto Kaupin kampuksella suljetaan jo klo 12. Poikkeuksellisen sulkemisajan syynä on Tampere3-kirjastojen henkilökunnan yhteinen koulutusiltapäivä. Linna-kirjasto keskustakampuksella on avoinna normaalisti klo 8-19.

Kun kirjasto on suljettu, voit palauttaa lainattua aineistoa palautusluukkuun Arvon Teiskontien puoleisen ulko-oven vieressä. Arvon oppimiskeskus on yliopiston opiskelijoiden käytössä normaaliin tapaan 24/7 kulkukortilla. Huom. Arvossa tarvitset lisäksi arkisin klo 21.00-5.30 ja viikonloppuisin PIN-koodin, jonka saat Arvo-rakennuksen IT Helpdeskistä.

Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin löydät verkosta UKK-palvelusta. Kirjaston etusivulla kysymysboksi tarjoaa valmiita kysymyksiä, kun alat kirjoittaa, tai voit valita aiheen sanapilvestä.

Kirjaston aukioloajat ja yhteystiedot

Tietokannat tutuiksi lokakuun tietoiskuissa

Käytätkö tutkimustyössäsi tai opiskelussasi esimerkiksi Web of Science- ja Scopus-viittaustietokantoja, PubMediä, MEDLINEa tai PsycINFOa? Saat tietokannoista vieläkin enemmän irti, kun käyt kuulemassa kirjaston tietoiskuja.

Kolmen vartin tietoiskut järjestetään Kaupin kampuksella, Arvo-kirjaston Mauri-opetusluokassa. Ilmoittaudu yhteen tai useampaan tietoiskuun.

Tietokannat tutuiksi Kaupin kampuksella:

 • Web of Science (WoS) ja Scopus – viittaustietokantojen käyttötapoja
  4.10. klo 15.00-15.45
  Arvo-kirjasto, opetusluokka Mauri, 1. krs
 • Enemmän irti PubMedistä
  16.10.
  klo 15.00-15.45 Arvo-kirjasto, opetusluokka Mauri, 1. krs
 • Ovid-tietokannat (MEDLINE, PsycINFO, Joanna Briggs)
  25.10.
  klo 15.00-15.45 Arvo-kirjasto, opetusluokka Mauri, 1. krs
 • EBSCOn terveystieteiden tietokannat (CINAHL, MEDLINE)
  1.11.
  klo 15.00-15.45 Arvo-kirjasto, opetusluokka Mauri, 1. krs

Lisätietoja:
Tietoasiantuntija Raija Aaltonen, Raija.Aaltonen@uta.fi

Kirjaston koulutukset

On Blog: Meet Linna & Arvo

Well done, congratulations new student! Welcome to the University of Tampere and its Library! The Library is available to you on both campuses, Linna library in Linna building on Main campus and Arvo library in Arvo building on Kauppi campus. See the opening hours on Library’s website.

Linna- ja Arvo-kirjastot

You can easily get a library card. Go to Linna or Arvo to activate your student card and bring your ID with you. If you don’t yet have a student card, you can borrow books using a temporary library card. Electronic student card can’t be used as a library card.

Your textbooks are in the Library. You can find most of them in Linna, Arvo has the textbooks for medicine, health sciences and biomedical technology. The number of printed books in limited but you can borrow the so called short loan copies for overnight or weekend reading. Additionally, many of the text books are available as e-books that you can also read offline. See instructions on E-book Guide.

Andor-hakupalveluYou’ll find information about the textbooks and other materials in the Andor search service and its tools on our home page. In addition to Library’s collections Andor has millions of references from international databases. Textbooks are easiest to find in Tamcat that is also a part of Andor. E-journals and databases can be found quickly on their own lists. All materials can be found via Andor but shortcuts make searching faster.

Monitoimitila Pohjantähti Linnassa

Library has many kinds of study spaces. When you are reading or working alone using your laptop you can choose from a comfortable armchair, sofa, or a desk suitable for either standing or sitting by in different areas of the Library.

Tietokoneita Linnan oppimiskeskuksessa

Computers can be found in Library’s Learning Centers and classrooms. Computers have various software and you can print using your print quota. You can also copy and scan on the multifunction printers. University’s wireless networks are available also in the Library.

Opetusluokka Alma Linnassa

The Library organizes the Basics of Information Literacy and other courses in the classrooms but you can use them with your key card when they are free. You can see the teaching hours on the display beside the door. Please see the colour signs in the classrooms and other spaces which tell you if the space is meant for quiet working or discussions.

Ryhmatyohuone Rokka Linnassa

You will need group work spaces often. The Library has both bookable and freely available group work rooms. You can do the booking via your Office365 calendar. Freely available group work rooms can fit one or more groups at the same time. Also, Linna’s multipurpose working spaces Pohjantähti and Pentinkulma are suitable for group work as long as you take those studying near you into consideration. The new open study space Idea is in the main lobby of Linna building. There you are also welcome whether alone or with a group. Events are also organized there occasionally.

Most quiet working areas are the Silent Reading Rooms that are available for you 24/7 with your key card (in Arvo also Learning Center and two group work rooms are 24/7 premises). In Linna’s Reading Room you can use your own laptop or tablet, and for readers there is a separate area where devices are not allowed.

Opiskelijoita Arvo-kirjastossa

In the Library there are many kinds of spaces and many kinds of students. Studying goes well for all of us if we only take each other into consideration and together cherish working in peace.

Library is available for you both on the spot and virtually:

Ask also in the Library. We will search for the answer.

Text: Outi Viitasalo, Information Specialist 
Photos: Erja Kymäläinen and Outi Viitasalo

Blogissa: Linnan ja Arvon tekin ansaitsette

Hieno saavutus, onnea, uusi opiskelija! Tervetuloa meille Tampereen yliopistoon ja sen kirjastoon! Kirjasto on käytössäsi yliopiston molemmilla kampuksilla, Linna-kirjasto Linnassa keskustakampuksella ja Arvo-kirjasto Arvossa Kaupin kampuksella. Katso aukioloajat kirjaston verkkosivuilta.

Linna- ja Arvo-kirjastot

Kirjastokortin saat helposti. Käy aktivoimassa opiskelijakorttisi Linnassa tai Arvossa, ja ota mukaan henkilöllisyystodistus. Jos et ole vielä saanut opiskelijakorttiasi, voit lainata väliaikaisella kirjastokortilla. Sähköinen opiskelijakortti ei käy kirjastokortiksi.

Kurssikirjasi ovat kirjastossa. Linnasta löytyy niistä suurin osa, Arvosta lääketieteen, terveystieteiden ja biolääketieteellisen teknologian kurssikirjat. Painettuja kirjoja ei ole rajattomasti, mutta vuorokaudeksi tai viikonlopuksi saa  myös ns. lyhytlainakappaleita. Lisäksi suuri osa kurssikirjoista löytyy e-kirjoina, joita voit lukea ilman nettiyhteyttäkin. Katso ohjeet E-kirjaoppaasta.

Andor-logoTiedot kurssikirjoista ja muista aineistoista löydät Andor-hakupalvelusta ja sen työkalut etusivumme Andor-laatikosta. Andorissa on kirjaston kokoelmien lisäksi miljoonia viitteitä ulkomaisista tietokannoista. Kurssikirjat haet kätevimmin Tamcatista, joka on Andorin osa. E-lehdet ja tietokannat näet nopeasti omilta listoiltaan. Kaikki aineistot löytyvät Andorista, mutta oikopolut nopeuttavat hakua

Monitoimitila Pohjantähti Linnassa

Kirjastossa on monenlaisia opiskelutiloja. Kun luet tai työskentelet yksin läppärilläsi, voit valita mukavan nojatuolin, sohvan tai pätevän pöydän, istuma- tai seisomakorkeudella, eri puolilta kirjastoa.

Tietokoneita Linnan oppimiskeskuksessa

Tietokoneita löytyy kirjaston oppimiskeskuksista ja opetusluokista. Koneissa on erilaisia ohjelmia, ja voit tulostaa tulostuskiintiöstäsi. Monitoimilaitteilla voit myös kopioida ja skannata. Yliopiston langattomat verkot toimivat kirjastossakin.

Opetusluokka Alma Linnassa

Opetusluokissa järjestetään tiedonhankintataitojen opetuksesi ja muita kursseja, mutta voit käyttää niitä kulkukortillasi, kun luokissa on vapaata. Opetusajat näkyvät näytöllä ovenpielessä. Katso luokassa ja muissakin tiloissa sen väriopaste, joka kertoo, onko tila hiljainen vai voiko siellä keskustella.

Ryhmatyohuone Rokka Linnassa

Ryhmätyöhön tulet tarvitsemaan tilaa useinkin. Kirjastossa on sekä varattavia että vapaasti käytettäviä ryhmätyötiloja. Varauksen teet Office365-kalenterissasi. Avoimissa ryhmätyöhuoneissa työskentelee joustavasti yksi tai useampi ryhmä kerrallaan. Myös Linnan monitoimitilat Pohjantähti ja Pentinkulma sopivat ryhmätyöhön, kun otat huomioon muut lähellä opiskelevat. Uusin avoin opiskelutila on Idea Linnan pääaulassa. Sinnekin olet tervetullut niin yksin kuin ryhmissä. Ideassa järjestetään ajoittain myös tapahtumia.

Hiljaisinta työtilaa ovat Hiljaiset lukusalit, joita voit käyttää kulkukortillasi 24/7 (Arvossa myös oppimiskeskusta ja kahta ryhmätyöhuonetta). Linnan lukusalissa voit käyttää omaa läppäriä tai tablettia, ja lukijoille on myös erillinen tila, jossa laitteita ei käytetä.

Opiskelijoita Arvo-kirjastossa

Kirjastossa on monenlaisia tiloja ja monenlaisia opiskelijoita. Kaikkien työ sujuu, kun otamme toinen toisemme huomioon ja puolustamme yhdessä työrauhaa.

Kirjasto on käytössäsi niin paikan päällä kuin virtuaalisesti:

Kysy myös kirjastossa. Me etsimme vastauksen.

Teksti: Tietoasiantuntija Outi Viitasalo
Kuvat: Erja Kymäläinen ja Outi Viitasalo

Semester opening hours in the Library from 28 August

Linna library serves according to semester opening hours from Monday, 28 August. Arvo library shifted to autumn opening hours two weeks ago. The opening hours of the Library will remain the same as last semester and Linna library will be open again also on Saturdays.

Linna library

Mon-Fri 8.00 – 19.00
Customer service 9.00 – 19.00
Sat 10.00 – 15.00

Customer service 10.00 – 15.00

Silent Reading Room (2nd floor) available 24/7 for the University of Tampere students with the key card.

Arvo library

Mon – Thu 8.00 – 17.00
Customer service 9.00 – 17.00
Fri 8.00 – 16.00
Customer service 9.00 – 16.00

Arvo Learning Center (1st floor) available 24/7 for the University of Tampere students with the key card. On weekdays between 21.00 and 5.30 and on weekends also a PIN code is needed. Ask it from IT Helpdesk in Arvo building.

Newspaper Reading Room in Main building

Mon-Fri 8.00 – 19.00
Customer service tel. 050 563 0935 Mon 12.00 – 15.00, Wed & Fri 9.00 – 12.00

On the eve of public holidays the library offices will be closing at 4 pm

Opening hours on website
Library offices and contact information