Cash payment not possible in Arvo library from 1 June

In Arvo library on Kauppi campus cash payment is not possible from 1 June 2017. The amount of cash payment has been dimishing last years and processing even small amounts cash takes resources from other library work. You can still pay library fees in Arvo library with a card or use online payment.

You can pay online using any Finnish Internet bank and with Visa, Visa Electron, MasterCard and American Express credit cards. The smallest payable amount is 3 euros. You have to pay the whole amount of your library fees all at once.

This is how you pay online:

 • Log in to your account on Tamcat and go to Fines
 • If the amount of fees is at least 3 €, you can proceed to paying by clicking the Pay Online icon.
 • Choose Internet bank or credit card and follow the instructions.
 • Return to Tamcat’s Fines The paid fees will disappear from your account immediately.
 • If the online paying doesn’t work out, contact the Library (kirjasto@uta.fi, Linna tel. 040 190 9696, Arvo tel. 040 190 4236).
 • Please note: You cannot pay the fees online if there is a replacement fee for a lost/unreturned book among your charges. If you have that book, please return it and contact the Library’s customer service.

Online payment service is produced by Paytrail Oyj in cooperation with Finnish banks and credit institutions.

More information:
Manager Leena Horsma-aho, Leena.Horsma-aho@uta.fi

Arvo-kirjastossa luovutaan käteismaksamisesta 1.6. alkaen

Arvo-kirjastossa Kaupin kampuksella luovutaan käteisen rahan vastaanottamisesta 1.6.2017 alkaen. Käteisen käyttö on vähentynyt Arvossa viime vuosina selvästi, ja pientenkin käteissummien käsittely vie resursseja muulta kirjastotyöltä. Tarvittavat maksut voi edelleen maksaa kirjastossa kortilla tai käyttää verkkomaksua.

Verkkomaksaminen on mahdollista kaikilla suomalaisilla verkkopankeilla sekä Visa-, Visa Electron-, MasterCard- ja American Express -korteilla. Pienin maksusumma on 3 euroa. Summaa ei voi maksaa osasuorituksina vaan se on maksettava kokonaisuudessaan.

Näin maksat verkossa:

 • Kirjaudu Tamcatiin omiin tietoihisi ja mene Maksut-välilehdelle.
 • Jos maksuja on vähintään 3 euroa, pääset maksamaan painamalla painiketta Siirry maksamaan.
 • Valitse verkkopankki tai luottokortti ja seuraa ohjeita.
 • Palaa Maksut-välilehdelle. Maksut poistuvat tiedoistasi välittömästi.
 • Jos maksaminen ei onnistu, ota yhteyttä kirjastoon (kirjasto@uta.fi, Linna p. 040 190 9696, Arvo p. 040 190 4236).
 • Maksuja ei voi maksaa verkossa, jos maksutiedoissasi on kadonneen/palauttamattoman aineiston korvaukseen liittyvä maksu. Jos kirja on tallessa, palauta se ja ota yhteyttä kirjaston asiakaspalveluun.

Verkkomaksupalvelun toteuttaa Paytrail Oyj yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa.

Lisätietoja:
Palvelupäällikkö Leena Horsma-aho, Leena.Horsma-aho@uta.fi

Information for the Library’s non-university customers: printing & copying and guest computers

Printing and copying

Library’s customers who don’t have the University of Tampere basic user account, can print and copy by using a copy card. Ricoh copy & print cards are on sale at the Library’s Customer Service and at Ricoh on-campus service points. Prices of copy cards can be found on the Library’s Service fees list.

Copy cards can also be recharged at the Ricoh service points. Please contact the customer service person to set up a time for buying more credit on your card.

Ricoh service points:

 • Main campus: Main building A025 (service hours on weekdays 12.00-12.30)
  Sanna Kuukasjärvi, tel. 040 456 6325, kuukasjarvi@ricoh.fi
 • Kauppi campus: TAMK B1-44 (Kuntokatu 3)
  Arttu Nikkilä, tel. 040 456 6324, nikkila@ricoh.fi

Juvenes copy cards that will go out of use can be used until 31 May 2017.

Guest computers

Linna library’s guest computers have been moved from the 3rd floor to the back of the 1st floor.

 • Guest computers are intended for customers without the University of Tampere basic user account.
 • Computers are intended only for studying and information seeking.
 • Make a reservation to the folder, max 1 hour/person/day.
 • Printing with a copy card that you can buy at Customer Service and at Ricoh service point (see above).

More information:
Manager Leena Horsma-aho, Leena.Horsma-aho@uta.fi

Tietoa yliopiston ulkopuolisille asiakkaille: Tulostus ja kopiointi sekä vierailijatietokoneet kirjastossa

Tulostus ja kopiointi

Kirjaston asiakkaat, joilla ei ole Tampereen yliopiston peruspalvelutunnusta, voivat tulostaa ja kopioida kortilla. Ricoh Oy:n kopio- ja tulostuskortteja on myynnissä kirjaston asiakaspalvelussa ja Ricohin palvelupisteissä. Kopiokorttien hinnat löytyvät kirjaston palveluhinnastosta.

Ricohin palvelupisteissä kortteja voi myös ladata. Sovi palveluhenkilön kanssa etukäteen lisäsaldon ostamisesta.

Ricoh-palvelupisteet:

 • Keskustakampus: Päätalo A025 (palveluaika arkisin klo 12.00-12.30)
  Sanna Kuukasjärvi, p. 040 456 6325, kuukasjarvi@ricoh.fi
 • Kaupin kampus: TAMK B1-44 (Kuntokatu 3)
  Arttu Nikkilä, p. 040 456 6324, nikkila@ricoh.fi

Käytöstä poistuvia Juveneksen kopiokortteja voi käyttää 31.5.2017 saakka.

Vierailijatietokoneet

Linna-kirjaston vierailijatietokoneet on siirretty kolmannesta kerroksesta ensimmäisen kerroksen takaosaan.

 • Vierailijatietokoneita voivat käyttää kirjaston asiakkaat, joilla ei ole Tampereen yliopiston peruspalvelutunnusta.
 • Koneet on tarkoitettu ainoastaan opiskelua ja tiedonhakua varten.
 • Vierailijatietokoneille varataan aika niiden vieressä olevaan kansioon. Yksi asiakas voi käyttää konetta korkeintaan tunnin päivässä.
 • Tulostaminen koneilta Ricohin kopio- ja tulostuskortilla, joita voi ostaa kirjaston asiakaspalvelusta ja Ricohin palvelupisteistä (ks. ed).

Lisätietoja:
Palvelupäällikkö Leena Horsma-aho, Leena.Horsma-aho@uta.fi

New opening hours at Arvo library from 18 April

Due to customer feedback Arvo library on Kauppi campus will be opened already at 8:00 from 18 April. The customer service opens at 9:00 as before.

Opening hours at Arvo library from 18 April

Mon-Thu 8:00 – 17:00
Customer Service 9:00 – 17:00
Fri 8:00 – 16:00
Customer Service 9:00 – 16:00

Library’s opening hours on web

Colours guide the use of Library’s working premises

May I speak or not? Library’s working premises are in huge demand, but talking and use of devices has brought us feedback especially after we opened the classrooms for the customers outside the courses. Now you can see colourful signs demonstrating whether you can discuss freely and use devices or not on the premises.

On the green premises you can tap on the laptop and talk. Group work rooms are green premises, so is Pohjantähti multipurpose space on Linna library’s 1st floor. Although the green sign allows mobile phone usage, in Linna library it is best to make the phone calls in the phone booths on the 2nd and 3rd floor.

On the yellow premises you can use laptop and speak in a low voice if necessary. Linna’s classroom Elina (3022)  and small multipurpose room Pentinkulma are yellow spaces, so it Arvo library’s classroom Mauri. In Pentinkulma you can do group work, so even in Elina, if you cannot find any other space, but remember to take the other students around into consideration.

The red sign means silent working space. In Linna’s Akseli and Alma classrooms you can concentrate on your own work at the computer.

The most silent premises in the Library are the Silent Reading Rooms in Linna and in Arvo library’s Learning Center. In Linna’s reading room there is even a separate reading space where the use of devices is not allowed.

Give us feedback: do the color signs guide the use of library spaces? You can also give feedback on library premises and other services in our User Survey until 9 April.

Working premises in the Library
Floor maps: Linna library and Arvo library

More information:
Leena Horsma-aho, Manager of Student Information Services
leena.horsma-aho@uta.fi

Värit opastavat kirjaston työskentelytilojen käytössä

Saako puhua vai ei? Kirjaston työskentelytiloille on kysyntää, mutta laitteiden ja äänen käyttö niissä on tuonut palautetta erityisesti sen jälkeen, kun opetusluokat avattiin asiakaskäyttöön opetusten ulkopuolella. Nyt työskentelytiloista löytyy värillisiä opasteita, jotka kertovat, voiko tilassa keskustella vapaasti ja mitä laitteita voi käyttää.

Vihreässä tilassa voit keskustella ja naputella läppäriä. Ryhmätyöhuoneet ovat tällaisia alueita, samoin Linnan ykköskerroksen monitoimitila Pohjantähti. Vaikka vihreä opaste salliikin kännykän käytön, Linna-kirjastossa puhelut kannattaa puhua toisen ja kolmannen kerroksen puhelinkopeissa.

Keltaisessa tilassa voit käyttää läppäriä ja tarvittaessa puhua hiljaisella äänellä. Linnan opetusluokka Elina (3022) ja pieni monitoimitila Pentinkulma ovat tällaisia tiloja, samoin Arvon opetusluokka Mauri. Pentinkulmassa voi tehdä ryhmätöitä, samoin Elina-luokassa, jos et löydä muuta tilaa, kunhan otat huomioon muut tilassa opiskelevat.

Punainen opaste tarkoittaa hiljaista työskentelytilaa. Linnan Akseli– ja Alma-luokissa voit keskittyä omaan työhösi tietokoneen ääressä.

Hiljaisimpia tiloja kirjastossa ovat hiljaiset lukusalit Linnassa ja Arvo-kirjaston Oppimiskeskuksessa. Linnan lukusalissa on lisäksi erillinen lukutila, jossa laitteiden käyttö ei ole sallittua.

Anna palautetta, toimivatko väriopasteet kirjaston tilojen käytön tukena. Palautetta tiloista ja muista palveluista voit antaa myös käyttäjäkyselyssä 9.4. saakka.

Työskentelytilat kirjastossa
Kirjastojen pohjakartat: Linna ja Arvo

Lisätietoja:
Palvelupäällikkö Leena Horsma-aho
leena.horsma-aho@uta.fi

Library closed Thursday 16 March

All University Library offices are closed on Thursday, 16 March because of Library staff training.

 • When the Library is closed, you can return your loans to the book-return bin beside the front door of Linna (Kalevantie side) and Arvo (Teiskontie side).
 • Linna’s Silent Reading Room and Arvo’s Learning Center with its two group work rooms are available 24/7 for the University students with the key card. (Please note, in Arvo on weekdays between 9 pm and 5:30 am and on weekends you need also a PIN code you can ask from IT Helpdesk in Arvo.)

Library’s opening hours and contacts

Kirjasto suljettu torstaina 16.3.

Yliopiston kirjaston toimipaikat ovat poikkeuksellisesti kiinni torstaina 16.3. henkilökunnan koulutuspäivän vuoksi.

 • Kun kirjasto on suljettu, voit palauttaa lainattua aineistoa palautusluukkuun Linnan Kalevantien puoleisen ulko-oven ja Arvon Teiskontien puoleisen ulko-oven vieressä.
 • Linnan Hiljainen lukusali ja Arvon oppimiskeskus ryhmätyöhuoneineen ovat yliopiston opiskelijoiden käytössä 24/7 kulkukortilla. (Huom. Arvossa tarvitset lisäksi arkisin klo 21.00-5.30 ja viikonloppuisin PIN-koodin, jonka saat Arvon IT Helpdeskistä.)

Kirjaston aukioloajat ja yhteystiedot