Video material from different subject areas for teaching and studies

University of Tampere has access to two video databases, Academic Video Online: Premium and Ideas Roadshow.

Academic Video Online: Premium delivers more than 60 000 videos from 1 500 leading distributors covering all disciplines and subject areas. Essential subject areas includes anthropology, business, counseling, film, health, history, music, and more.

The database includes a variety of video material available with curricular relevance: documentaries, interviews, performances, news programs and newsreels, field recordings, commercials, and raw footage. Academic institutions will find the most frequently used films for classroom instruction, plus newly released films and previously unavailable archival material.

More than 14 000 learning segments make it easy for instructors to find and integrate specific video content into the classroom and help users get to the right content faster. Each segment is fully searchable and includes an abstract, making user selection even easier.

Subject Areas:

More information on the database
Guide for using the database

Please note: If the videos don’t open up with your browser, please try with another browser (Mozilla, IE, Chrome).

Ideas Roadshow offers a multidisciplinary, electronic database of high-quality resources, including pedagogical modules. The extensive collection of resources (650+) presents unique insights into the motivations and research of 100+ leading researchers through a collection of long and short-form video, associated eBooks and teaching modules.

Here is a short introductory video to give you a sense of Ideas Roadshow’s resources and the motivations behind them.

More information:
Information Specialist Aniita Ahlholm-Kannisto, Aniita.Ahlholm-Kannisto@uta.fi

Videomateriaalia opetuksen ja opiskelun tueksi

Tampereen yliopistolla on käytössään kaksi videotietokantaa, Academic Video Online: Premium ja Ideas Roadshow, joista löytyy opetuksen ja opiskelun käyttöön monipuolista videomateriaalia eri tieteenaloilta ja aihealueilta.

Academic Video Online: Premium -kokoelma sisältää yli 60 000 laadukasta videota 1500 tuottajalta akateemisen opetuksen ja oppimisen tueksi. Videopalvelu sisältää dokumentteja, haastatteluja, esityksiä (teatteri, tanssi), uutisohjelmia ja uutiskatsauksia, etnografisen kenttätyön tallenteita, luentoja, mainoksia, leikkaamatonta filmimateriaalia. Videopalvelu kattaa kaikki tieteenalat ja aihealueet.

Palvelussa on monipuoliset selaus- ja hakumahdollisuudet.  Videosisältö on jaettu osiin, mikä helpottaa niiden sisällyttämistä opetussisältöön. Videot voi liittää myös Moodleen.

Huom. Jos videot eivät toimi selaimessasi, kokeile toisella selaimella (Mozilla, IE, Chrome)

Videokokoelman aihealueet:

Palvelun tarkempi esittely (eng)
Opas palvelun käyttöön (eng)

Ideas Roadshow on multimediahanke, joka tuottaa ja julkaisee tieteellisiä keskusteluvideoita eri aihealueilta. Keskustelijoina on tieteen ja taiteen keskeisiä tutkijoita, ajattelijoita ja asiantuntijoita. Videoita on tällä hetkellä yli 650.

Keskusteluista on myös saatavana e-kirja ja äänitallenne. Opiskelijoille tarkoitetut tehtävät ja jatkolukemiset sisältyvät palveluun

Videotietokannat löytyvät kirjaston Tietokannat-listalta. Etäkäytössä kirjaudu tietokantoihin peruspalvelutunnuksella.

Lisätietoja:
Tietoasiantuntija Aniita Ahlholm-Kannisto, Aniita.Ahlholm-Kannisto@uta.fi

International Security & Counter Terrorism Reference Center in use until 31.12.2017

International Security & Counter Terrorism Reference Center is a resource for security and threat analysis. It covers regional conflict, terrorism, domestic security and risk management topics. Database provides nearly 3,000 full-text resources (e.g. periodicals, articles, e-books, reports, images, conference papers, news feeds)

Combines scholarly peer-reviewed journals with expert commentary from a variety of organizations, agencies and publishers. It provides timely reviews of recent developments across the international political, military, economic, social and technical spectrum.

Trial at the University of Tampere is valid until 31.12. 2017. In remote access please sign in with your basic user account. You can find trial databases also on Database list.

More information: phankinta@uta.fi

International Security & Counter Terrorism Reference Center -tietokanta käytössä 31.12.2017 saakka

Ebscon koekäytössä oleva kokotekstitietokanta International Security & Counter Terrorism Reference Center sisältää erilaisia aineistoja (esim. kausijulkaisuja, e-kirjoja, artikkeleita, raportteja, uutisia, kuvia, konferenssijulkaisuja) alueellisista konflikteista, terrorismista, sisäisestä turvallisuudesta ja riskienhallinnasta.

Aineisto on käytettävissä 31.12.2017 saakka. Etäkäytössä kirjaudu palveluun peruspalvelutunnuksellasi. Koekäytöt löytyvät  tietokantalistalta.

Lisätietoja: phankinta@uta.fi

On Trial: Data Citation Index and Financial Times Historical Archive

You will find Data Citation Index at Web of Science Core Collection -menu. It provides a single point of access to quality research data from repositories across disciplines and around the world.

More information about the database

Data Citation Index is on trial until 2.5.2017. In remote access sign in with your basic user account.

Financial Times Historical Archive, 1888-2010 is the digital archive of the newspaper. On trial until 30.4.2017 only on the University network.

Koekäytössä Data Citation Index ja Financial Times Historical Archive

Data Citation Index löytyy Web of Science -tietokannan etusivulta Core Collection -vetovalikosta. Palvelun kautta pääsee tieteenalakohtaisten tutkimusaineistoarkistojen tutkimusdatakuvailuun.

Lisätietoja aineistosta

Palvelun koekäyttö on voimassa 2.5.2017 saakka. Etäkäytössä kirjautuminen peruspalvelutunnuksella.

Financial Times Historical Archive, 1888-2010 on lehden digitaalinen arkisto.  Koekäytössä 30.4.2017 saakka. Koekäyttö toimii vain yliopistoverkossa.

Blogissa: Tutkija, julkaise artikkelisi alennetulla APC-maksulla

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on linjannut, että Suomi on avoimessa tieteessä ja tutkimuksessa yksi johtavista maista vuoteen 2017 mennessä. Avoimella tieteellä tarkoitetaan avointen toimintamallien käyttämistä tieteellisessä tutkimuksessa. Avoimeen tieteeseen kuuluu tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus, tutkimusaineistojen avoimuus ja pysyvä säilytys sekä tutkimusprosessin avoimuus. Avoin tiede lisää tieteen ja tutkimuksen luotettavuutta ja vaikuttavuutta.

FinElib-konsortio (Kansallinen elektroninen kirjasto) pyrkii sopimusneuvotteluissa lehtikustantajien kanssa edistämään avointa julkaisemista. FinElib on neuvotellut kustantajien kanssa APC (= Article Processing Charge) -maksujen alennuksista tai hyvittämisestä, kun tutkija julkaisee artikkelinsa hybridilehdessä. Sopimukset on tähän mennessä saatu aikaan seuraavien kustantajien kanssa: Taylor & Francis, Sage, ACM Digital Library. Sopimusneuvotteluita jatketaan mm. Elsevierin, Wileyn ja SpringerNaturen kanssa.

Tutkimustulosten avoin julkaiseminen – miten 

Tutkimustulokset on mahdollista julkaista avoimina rinnakkaistallentamalla (Green OA), julkaisemalla laadukkaassa Open Access –lehdessä (Gold OA) tai ostamalla artikkeli vapaaksi hybridilehdestä (Gold OA).

Open Access –lehdessä kaikki lehden artikkelit ovat välittömästi julkaisemisen jälkeen vapaasti kaikkien saatavilla. Osassa Open Access –lehtiä avoin julkaiseminen katetaan kirjoittajamaksuilla.

Hybridilehti sisältää avoimia artikkeleita sekä maksumuurin takana olevia artikkeleita, joita voivat lukea vain tilausmaksun maksaneet.  Kustantajat tarjoavat mahdollisuuden julkaista artikkeli avoimena vakiintuneissa, tilausmaksullisissa lehdissä.   Artikkelin kirjoittaja ostaa oman artikkelinsa avoimeksi maksamalla kirjoittajamaksun eli APC-maksun.

Julkaiseminen hybridilehdissä

Tampereen yliopiston tutkijoilla on mahdollisuus julkaista artikkelinsa avoimena Taylor & Francisin (sis. Routledge) lehdissä alennetulla kirjoittajamaksulla (APC) vuodesta 2017 alkaen.  Alennettu kirjoittajamaksu on 860 euroa kun normaalihintainen kirjoittajamaksu on 2150 euroa.

Sagen lehdissä julkaistessaan tutkijat saavat 87,5 % alennuksen APC-maksuista hybridilehdissä vastaavana kirjoittajana. Alennettu APC-maksu on 200 GBP.

ACM Digital Library hyvittää APC-maksut Tampereen yliopistolle, kun tutkija julkaisee ACM:n lehdissä

Open Access -logo

 

Julkaiseminen Open Access -lehdissä

Tampereen yliopiston kirjasto maksaa supporter member –jäsenmaksua, joka oikeuttaa 15 % alennukseen kirjoittajamaksuista (APC), kun julkaisee artikkelin avoimena BioMed Centralissa tai SpringerOpen –palvelun lehdissä. Springerillä on myös hybridikokoelma Springer Choice, jota alennus ei koske.

Rinnakkaistallentaminen

Rinnakkaistallentamisella tarkoitetaan tieteellisessä aikakauslehdessä julkaistun tutkimusartikkelin tallentamista joko organisaation (TamPub) tai tieteenalakohtaiseen julkaisuarkistoon avoimesti kaikkien saataville. Rinnakkaistallentaminen ei vaikuta julkaisukanavan valintaan. Tutkija voi julkaista haluamassaan korkealaatuisessa oman alan lehdessä eikä sen tarvitse olla kultaisen linjan lehti (Open Access tai hybridilehti). Kirjoittajalle rinnakkaistallentaminen on ilmaista. Se myös lisää tutkijan, tutkimusorganisaation ja tutkimusartikkelin näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Rinnakkaistallennettu artikkeli saa pysyvän osoitteen, jota voi jakaa esim. yhteisöllisissä palveluissa.

OKM on alkanut viime vuonna kerätä tietoa artikkelien rinnakkaistallentamisesta julkaisutiedonkeruun yhteydessä. Vuodesta 2017 tieto rinnakkaistallennuksesta on pakollinen. OKM:n ohjeistuksen mukaan artikkeli tulee rinnakkaistallentaa organisaation tai tieteenalakohtaiseen julkaisuarkistoon.

Ohjeet APC-maksun alennuksen käyttämisestä

Tarkemmat ohjeet alennetun APC-maksun käyttöönottamisesta löytyvät kirjaston oppaista.

Alennetulla APC-maksulla tapahtuvaan Open Access -julkaisemiseen liittyvät kysymykset voi osoittaa:
Aniita.Ahlholm-Kannisto@uta.fi, Sari.I.Leppanen@uta.fi

Teksti: Tietoasiantuntijat Aniita Ahlholm-Kannisto ja Sari Leppänen

New databases and changes in databases for 2017

Tampere University Library has acquired several new databases for year 2017. In some databases user interface or vendor has changed. You will find Information about new acquisitions and changes in databases here.

New Databases:

Altmetric Explorer

Explorer for Institutions is an intuitive platform that enables you to monitor the online activity surrounding academic research.

You can register for University of Tampere Altmetric EFI training session on Thursday Jan 26, 2017 12:00 AM  at: https://attendee.gotowebinar.com/register/6524176923728765185

ProQuest Social Sciences Premium Collection

Collection provides access to databases covering the international literature in the social sciences, including politics, sociology, social services, anthropology, criminology, information studies, linguistics and education.  Social Sciences Premium Collection includes the following databases:

Criminal Justice Database

ERIC

Education Database

Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA) 

Library and information Science Abstracts (LISA)

Worldwide Political Science Abstracts (WPSA)

PAIS Index

Political Science Database

Sociology Database

Sociological Abstracts

Social Services Abstracts

Applied Social Science Index & Abstracts (ASSIA)

International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)        

Social Science Database

National Criminal Justice Reference Service Abstracts (NCJRS Abstracts)

Library Science Database 

Linguistics Database

Policy File Index  

PILOTS 

Web of Science:

Includes now also Journal and Highly Cited Data, which covers Journal Citation Reports and Essential Science Indicators -resources.

At the end of last year we acquired also following new databases:

Academic Video Online See description of the database

Illustrated London News  See description of the database

Statista:

One of the world’s largest statistics, market data and research platforms with access to more than 1,5 million data on 80,000 topics. The platform professionally gathers and compiles content from more than 18,000 sources sources worldwide (300-500 new data are uploaded daily. You can download statistics and insert them into presentation

Platform has been changed in these databases:

MLA:  has changed to ProQuest platform

PsycArticles: has changed to Ovid platform

PsycInfohas changed to Ovid platform

Platform has been upgraded in these databases:

Sage Journals Online

Collection has 200 new journals, all together about 850 journals.

Emerald

MathScinet Read about new upgrades: http://www.ams.org/publications/math-reviews/about-mathscinet

You will find the databases in Databases and in Andor library collection

More information: phankinta@uta.fi