Cash payment not possible in Arvo library from 1 June

In Arvo library on Kauppi campus cash payment is not possible from 1 June 2017. The amount of cash payment has been dimishing last years and processing even small amounts cash takes resources from other library work. You can still pay library fees in Arvo library with a card or use online payment.

You can pay online using any Finnish Internet bank and with Visa, Visa Electron, MasterCard and American Express credit cards. The smallest payable amount is 3 euros. You have to pay the whole amount of your library fees all at once.

This is how you pay online:

 • Log in to your account on Tamcat and go to Fines
 • If the amount of fees is at least 3 €, you can proceed to paying by clicking the Pay Online icon.
 • Choose Internet bank or credit card and follow the instructions.
 • Return to Tamcat’s Fines The paid fees will disappear from your account immediately.
 • If the online paying doesn’t work out, contact the Library (kirjasto@uta.fi, Linna tel. 040 190 9696, Arvo tel. 040 190 4236).
 • Please note: You cannot pay the fees online if there is a replacement fee for a lost/unreturned book among your charges. If you have that book, please return it and contact the Library’s customer service.

Online payment service is produced by Paytrail Oyj in cooperation with Finnish banks and credit institutions.

More information:
Manager Leena Horsma-aho, Leena.Horsma-aho@uta.fi

Arvo-kirjastossa luovutaan käteismaksamisesta 1.6. alkaen

Arvo-kirjastossa Kaupin kampuksella luovutaan käteisen rahan vastaanottamisesta 1.6.2017 alkaen. Käteisen käyttö on vähentynyt Arvossa viime vuosina selvästi, ja pientenkin käteissummien käsittely vie resursseja muulta kirjastotyöltä. Tarvittavat maksut voi edelleen maksaa kirjastossa kortilla tai käyttää verkkomaksua.

Verkkomaksaminen on mahdollista kaikilla suomalaisilla verkkopankeilla sekä Visa-, Visa Electron-, MasterCard- ja American Express -korteilla. Pienin maksusumma on 3 euroa. Summaa ei voi maksaa osasuorituksina vaan se on maksettava kokonaisuudessaan.

Näin maksat verkossa:

 • Kirjaudu Tamcatiin omiin tietoihisi ja mene Maksut-välilehdelle.
 • Jos maksuja on vähintään 3 euroa, pääset maksamaan painamalla painiketta Siirry maksamaan.
 • Valitse verkkopankki tai luottokortti ja seuraa ohjeita.
 • Palaa Maksut-välilehdelle. Maksut poistuvat tiedoistasi välittömästi.
 • Jos maksaminen ei onnistu, ota yhteyttä kirjastoon (kirjasto@uta.fi, Linna p. 040 190 9696, Arvo p. 040 190 4236).
 • Maksuja ei voi maksaa verkossa, jos maksutiedoissasi on kadonneen/palauttamattoman aineiston korvaukseen liittyvä maksu. Jos kirja on tallessa, palauta se ja ota yhteyttä kirjaston asiakaspalveluun.

Verkkomaksupalvelun toteuttaa Paytrail Oyj yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa.

Lisätietoja:
Palvelupäällikkö Leena Horsma-aho, Leena.Horsma-aho@uta.fi

Ascension Day 24-25 May opening hours at the Library

 • On Wednesday 24 May, Ascension Eve, all library offices will be closing at 4 pm
 • On Thursday 25 May, Ascension Day, the Library is closed
 • On Friday 26 May we’ll serve normally

When the Library is closed, you can return your loans to the book-return bins beside the front doors of Linna and Arvo. Linna’s Silent Reading Room and Arvo’s Learning Center are available 24/7 for University of Tampere students with the key card.

On Monday 29 May the Library will shift to summertime opening hours.

Helatorstain aukioloajat kirjastossa

 • Keskiviikkona 24.5., helatorstain aattona, kirjaston toimipaikat sulkeutuvat klo 16
 • Helatorstaina 25.5. kirjasto on suljettu
 • Perjantaina 26.5. palvelemme normaalisti

Kun kirjasto on suljettu, voit palauttaa lainattua aineistoa palautusluukkuihin Linnan ja Arvon ulko-ovien vieressä. Linnan Hiljainen lukusali keskustakampuksella ja Arvon oppimiskeskus Kaupin kampuksella ovat opiskelijoiden käytössä kulkukortilla normaaliin tapaan 24/7.

Maanantaina 29.5. kirjasto siirtyy kesän aukioloaikoihin.

Summertime opening hours at the Library from 29 May

Tampere University Library will shift to summertime opening hours on Monday, 29 May. All library offices are closed on Saturdays and on Midsummer Eve, 23 June. Arvo library will be closed between 17 and 28 July.

Linna library will return to normal opening hours 28 August and Arvo library 14 August.

Linna library

29 May – 25 August

Mon 8.00 – 18.00
Customer service 10.00 – 18.00
Tue – Fri 8.00 – 16.00

Customer service 10.00 – 16.00

Silent Reading Room (2nd floor) available 24/7 for the University of Tampere students with the key card.

Newspaper Reading Room in Main building

29 May – 25 August Mon-Fri 8.00 – 17.00, customer service Mon 12.00 – 15.00, Wed and Fri 9.00 – 12.00
23 June – 6 August no service

Arvo library

29 May – 14 July

Mon – Fri 8.00 – 15.00
     Customer service 9.00 – 15.00

17 July – 28 July

CLOSED

31 July – 11 August

Mon – Fri 8.00 – 15.00
     Customer service 9.00 – 15.00

Arvo Learning Center available 24/7 for the University of Tampere Kauppi Campus students with the key card. On weekdays between 21.00 and 5.30 and on weekends you’ll need also a PIN code, available at IT Helpdesk in Arvo building.

Summertime opening hours
Library offices and contact information

Kesän aukioloajat kirjastossa 29.5. alkaen

Tampereen yliopiston kirjasto siirtyy kesäaikatauluun maanantaina 29. toukokuuta. Kirjaston toimipaikat ovat kiinni lauantaisin ja juhannusaattona 23.6. Arvo-kirjasto on suljettu 17.-28.7.

Arvo-kirjasto palaa normaaliin aukioloaikaan 14.8. ja Linna-kirjasto 28.8.

Linna-kirjasto

29.5.-25.8.

Ma klo 8-18
Asiakaspalvelu klo 10-18
Ti-pe klo 8-16
Asiakaspalvelu klo 10-16

Hiljainen lukusali (2. krs) Tampereen yliopiston opiskelijoiden käytössä 24/7 kulkukortilla.

Sanomalehtilukusali Päätalolla

29.5.-25.8. ma-pe klo 8-17. Asiakaspalvelu ma klo 12-15, ke ja pe klo 9-12
23.6.-6.8. ei palvelua

Arvo-kirjasto

29.5.-14.7.

Ma-pe klo 8-15
     Asiakaspalvelu klo 9-15

17.7.-28.7.

SULJETTU

31.7.-11.8.

Ma-pe klo 8-15
     Asiakaspalvelu klo 9-15

Arvon oppimiskeskus Tampereen yliopiston opiskelijoiden käytössä 24/7 kulkukortilla. Arkisin klo 21.00-5.30 ja viikonloppuisin ulko-oveen tarvitaan PIN-koodi, jonka saa Arvon IT Helpdeskistä.

Kesän aukioloajat
Kirjaston toimipaikat ja yhteystiedot

Information for the Library’s non-university customers: printing & copying and guest computers

Printing and copying

Library’s customers who don’t have the University of Tampere basic user account, can print and copy by using a copy card. Ricoh copy & print cards are on sale at the Library’s Customer Service and at Ricoh on-campus service points. Prices of copy cards can be found on the Library’s Service fees list.

Copy cards can also be recharged at the Ricoh service points. Please contact the customer service person to set up a time for buying more credit on your card.

Ricoh service points:

 • Main campus: Main building A025 (service hours on weekdays 12.00-12.30)
  Sanna Kuukasjärvi, tel. 040 456 6325, kuukasjarvi@ricoh.fi
 • Kauppi campus: TAMK B1-44 (Kuntokatu 3)
  Arttu Nikkilä, tel. 040 456 6324, nikkila@ricoh.fi

Juvenes copy cards that will go out of use can be used until 31 May 2017.

Guest computers

Linna library’s guest computers have been moved from the 3rd floor to the back of the 1st floor.

 • Guest computers are intended for customers without the University of Tampere basic user account.
 • Computers are intended only for studying and information seeking.
 • Make a reservation to the folder, max 1 hour/person/day.
 • Printing with a copy card that you can buy at Customer Service and at Ricoh service point (see above).

More information:
Manager Leena Horsma-aho, Leena.Horsma-aho@uta.fi

Tietoa yliopiston ulkopuolisille asiakkaille: Tulostus ja kopiointi sekä vierailijatietokoneet kirjastossa

Tulostus ja kopiointi

Kirjaston asiakkaat, joilla ei ole Tampereen yliopiston peruspalvelutunnusta, voivat tulostaa ja kopioida kortilla. Ricoh Oy:n kopio- ja tulostuskortteja on myynnissä kirjaston asiakaspalvelussa ja Ricohin palvelupisteissä. Kopiokorttien hinnat löytyvät kirjaston palveluhinnastosta.

Ricohin palvelupisteissä kortteja voi myös ladata. Sovi palveluhenkilön kanssa etukäteen lisäsaldon ostamisesta.

Ricoh-palvelupisteet:

 • Keskustakampus: Päätalo A025 (palveluaika arkisin klo 12.00-12.30)
  Sanna Kuukasjärvi, p. 040 456 6325, kuukasjarvi@ricoh.fi
 • Kaupin kampus: TAMK B1-44 (Kuntokatu 3)
  Arttu Nikkilä, p. 040 456 6324, nikkila@ricoh.fi

Käytöstä poistuvia Juveneksen kopiokortteja voi käyttää 31.5.2017 saakka.

Vierailijatietokoneet

Linna-kirjaston vierailijatietokoneet on siirretty kolmannesta kerroksesta ensimmäisen kerroksen takaosaan.

 • Vierailijatietokoneita voivat käyttää kirjaston asiakkaat, joilla ei ole Tampereen yliopiston peruspalvelutunnusta.
 • Koneet on tarkoitettu ainoastaan opiskelua ja tiedonhakua varten.
 • Vierailijatietokoneille varataan aika niiden vieressä olevaan kansioon. Yksi asiakas voi käyttää konetta korkeintaan tunnin päivässä.
 • Tulostaminen koneilta Ricohin kopio- ja tulostuskortilla, joita voi ostaa kirjaston asiakaspalvelusta ja Ricohin palvelupisteistä (ks. ed).

Lisätietoja:
Palvelupäällikkö Leena Horsma-aho, Leena.Horsma-aho@uta.fi

Blogissa: FAIR – reilusti datasta Tallinnassa

Tallinnassa järjestetty kansainvälinen tutkimusdataseminaari muistutti avoimen tutkimusdatan tärkeydestä ja siitä, että avoimuuden saavuttaminen vaatii monen toimijan yhteistyötä. Avauspuheenvuorossaan Tallinnan yliopiston vararehtori Renno Veinthal korosti, että kansainvälisen tiedeyhteisön on käytävä keskustelua esim. datan avaamisen kustannuksista ja hyvistä käytännöistä. Aihe on tärkeä myös Baltiassa, sillä Tallinnan teknillisellä yliopistolla järjestetty tapahtuma oli loppuunmyyty.

Dataseminaari Tallinnassa

Tutkimuksella tietoa avoimen datan käytännöistä

Seminaarin pääpuhuja, professori Carol Tenopir esitteli tuloksia sekä Euroopan tiedekirjastoille että tutkijoille suunnatuista kyselytutkimuksista. Tenopir alleviivasi kirjastojen roolia; ne ovat ottaneet vastuuta datapalveluista ja suunnittelevat myös kehittävänsä niitä. Tällä hetkellä kirjastojen tarjoamat palvelut ovat enimmäkseen neuvontaan liittyviä. Teknisiä palveluita on huomattavasti vähemmän.

Carol Tenopirin viesti kiteytyi: ”Nobody can make open data happen alone”. Tutkijoille suunnattu kysely toi näkyväksi, että valtaosa tutkijoista on halukas jakamaan tutkimusdataansa mutta alle puolet katsoi datansa olevan helposti saatavilla.

Baltialaisten arkistojen arkea

Liettualaisten ja virolaisten data-arkistojen edustajat esittelivät palveluitaan ja kertoivat työnsä haasteista. Päänvaivaa aiheuttavat esimerkiksi teknologisen infrastruktuurin rakentaminen, rahoituksen niukkuus ja organisaatiotason tuen puuttuminen. Haasteita on myös tutkijoiden kannustamisessa avoimuuteen. Esimerkiksi Tartossa parin vuoden aikana data-arkistoon on tallennettu alle 20 datasettiä.

Datan kanssa työskentelevät ihmiset tekevät kuitenkin kovasti töitä, jotta avoimesti jaettu data löytäisi uusia käyttäjiä. Liettualainen Vaidas Morkevicius sanoittikin datan käyttäjien roolia: ”Data is useless without knowledgeable users”.

Käy tutustumassa baltialaisiin data-arkistoihin:

Kansallista tietoa datakäytännöistä

Tallinnan yliopiston Arko Olesk kertoi tuoreesta kansallisesta kyselystä, jossa kartoitettiin virolaisten tutkijoiden asenteita ja käytäntöjä avoimessa julkaisemisessa ja tutkimusdatan hallinnassa. Kyselyssä selvisi, että tutkimusdataa säilytetään pääosin tutkijoiden omilla laitteilla, mikä voi lisätä riskiä datan häviämiseen.

Toistaiseksi data-arkistoilla on varsin pieni rooli datan tallennuspaikkana. Virolaiset tutkijat tunnistavat aineiston avaamisen hyödyt ja ovatkin useimmiten valmiita jakamaan dataa sitä erikseen pyydettäessä. Keskeisimmät avoimuuden esteet ovat kilpailu, tietosuoja ja aineiston avaamiseen vaadittava työmäärä.

Meiltä löytyy tukea

Eteläisissä naapureissamme pohditaan pääosin samoja datanhallintaan ja avoimeen tieteeseen liittyviä asioita kuin Suomessa. Tutkijat tunnistavat avoimuuden hyödyt, mutta teknologiassa, käytännöissä ja palveluissa on vielä kehitettävää.

Kirjastossa pyrimme osaltamme auttamaan näiden esteiden ylittämisessä. Meiltä voi kysyä mitä vain avoimeen tieteeseen ja datanhallintaan liittyvää. Tarjoamme opastusta esimerkiksi aineistonhallintasuunnitelmien laadinnassa ja DMPTuuli-työkalun käytössä.

Yliopiston kirjasto toteutti maaliskuussa myös avoin tiede -kyselyn, johon saatiin 146 vastausta. Kiitos vastaajille! Raportoimme tuloksista tuonnempana – olkaa siis kuulolla ja lukekaa blogia.

Ota yhteyttä: oa@uta.fi

Teksti ja kuva: Saila Huuskonen ja Tomi Toikko

Mitä väliä on historialla? on TUPin Vuoden kirja

Tampere University Pressin (TUP) Vuoden 2016 kirja on Tiina Miettisen ja Raisa Maria Toivon toimittama teos Mitä väliä on historialla?. Kirjan tekijöille ojennettiin kunniakirja julkistamistilaisuudessa 5.5. Tampereen yliopistolla.

Palkitun kirjan toimittajat Raisa Maria Toivo (vas.) ja Tiina Miettinen seurassaan kaksi kirjoittajista, Hilja Solala (Toivio) ja Ulla Koskinen

Vuoden kirjan valitsi Tampere University Pressin toimituskunta, johon kuuluvat professori Mikko Keskinen Jyväskylän yliopistosta, yliopistonlehtori Terttu Kortelainen Oulun yliopistosta, professori Vuokko Niiranen Itä-Suomen yliopistosta, professori emerita Ullamaija Kivikuru, professori emeritus Matti Alestalo ja professori Veli-Matti Värri Tampereen yliopistosta.

Raati perustelee valintaansa seuraavasti: ”Mitä väliä on historialla? on elegantisti toimitettu historiatieteellinen artikkelikokoelma. Artikkelit kattavat monia elämänalueita, mutta aiheiden kirjoa yhdistävänä perusideana on esittää odottamattomia yhteyksiä eri historian alojen kesken ja avata yllättäviä näkymiä nykyaikaan. Hyvin kirjoitettu ja kaunokirjallisiakin ansioita sisältävä teos onnistuu tarkoituksessaan erinomaisesti. Artikkelit on kirjoitettu tieteellisyydestä tinkimättä, mutta niiden merkitys välittyy myös valistuneelle, historiatieteen ulkopuoliselle lukijalle.”

Tampere University Press julkaisi vuonna 2016 kaikkiaan 125 kirjaa, joista väitöskirjoja oli 119. Väitöskirjat eivät osallistuneet kilpailuun.

Vuoden kirjaksi on aiempina vuosina valittu:

 • 2015 – Eero Ropo, Eero Sormunen, Jannica Heinström (toim.): Identiteetistä informaatiolukutaitoon: tavoitteena itsenäinen ja yhteisöllinen oppija
 • 2014 – Eero Murto: Virkamiesvaltaa? Ministerien ja virkamiesten väliset valtasuhteet Suomessa viime vuosikymmenten aikana
 • 2013 – Reeta Pöyhtäri, Paula Haara, Pentti Raittila: Vihapuhe sananvapautta kaventamassa

Lisätietoja:

Palvelupäällikkö Kati Mäki
Tampereen yliopiston kirjasto
kati.maki@uta.fi
p. 040 190 4267

Tampere University Press