Vuoden 2010 kirjastohenkilö: Marko Rinne

Vuoden 2010 kirjastohenkilöksi valittiin Humanikassa kirjastosihteerinä työskentelevä Marko Rinne. Valintaperusteissa korostettiin muiden muassa Markon joustavuutta ja avuliaisuutta:

”Marko on joustava ja avulias työtoveri, joka auttaa mielellään kollegoitaan mitä moninaisimmissa asioissa. Myös asiakkaat lähestyvät mielellään Markoa. Marko ei valita kiireestä tai stressistä tai siitä että joutuu tekemään jotakin yllättävää tai sellaista, mikä ei varsinaisesti kuulu hänen toimenkuvaansa. Mahdollisissa kiistatilanteissa hän pyrkii sovittelemaan, rauhoittelemaan ja näkemään asioiden positiivisen puolen.”

Markolla on kokemusta useammista ammateista ennen kirjastoalalle siirtymistä. Kirjastoalalta kokemusta on hieman yli kymmenen vuotta. Humanikassa Marko on työskennellyt nyt reilut viisi vuotta.

Kun Markolta kysyy suosion salaisuutta, kyse ei hänen mielestään ole sen syvällisemmästä kuin siitä, että sen mukaan autetaan kun apua tarvitaan ja pystytään antamaan.

”Oman työni sujuvuuteen vaikuttaa myös kollegoiden tehtävien sujuminen. Tärkeää on siis myös ymmärtää miten eri työtehtävät liittyvät toisiinsa.”

Sosiaalisen median edelläkävijä

Yhtenä valintaperusteluna oli, että Marko on kiinnostunut uusien teknisten sovellusten käyttöönotosta ja kiinnostunut etsimään uusia, työtä helpottavia ja kaikille soveltuvia ratkaisuja. Hän on myös kehittänyt aktiivisesti omaa työtään uusilla teknisillä ratkaisuilla.

”Kiinnostus tietotekniikkaa ja työvälineitä kohtaan on ollut avuksi oman työni kehittämiselle ja näin ollen olen yrittänyt jakaa tarvittaessa vinkkejä ja parannusehdotuksia myös muille.”

Asiantuntemuksensa vuoksi Marko on myös jäsenenä kirjaston sosiaalisen median tiimissä.

”Sosiaalisen median tiimin tarkoituksena on seuloa ja tuoda esiin sovelluksia, käytäntöjä ja mahdollisuuksia, joita voidaan käyttää työtehtävien ja toimintojen helpottamiseen ja tehostamiseen. Me olemme itsekin opettelemassa sosiaalisen median käyttöä. Meiltä voi kysyä neuvoa ja meille voi antaa neuvoja. Tarkoitus on, että saadaan tällä saralla hiljaista tietoa kaikkien käyttöön.”

”Riippuu ihan ihmisistä itsestään millä volyymillä he haluavat hyödyntää sosiaalista mediaa. Perusajatuksena kuitenkin on, että meidän jokaisen on osattava jollain tasolla käyttää sitä, esimerkiksi käytettäessä wiki-intraa. Aineistoa siirretään ja tuotetaan koko ajan enenevissä määrin verkkoon. Meillä pitää olla resursseja ja taitoa pysyä kehityksessä mukana. Kannattaa kokeilla eri sosiaalisia medioita. Jos jostain ei pidä, niin sen jälkeen tietää paremmin, mitä haluaa tai voi käyttää.”

Marko on itse yrittänyt aktiivisesti parantaa omia viestintäkäytäntöjään sosiaalisen median sovellusten avulla. Lisäksi hänen kiinnostuksen kohteena ovat välineet, jotka mahdollistavat työskentelyn verkossa, esimerkiksi usean henkilön samanaikaisen työskentelyn.

”Esimerkkinä voisin mainita Google-ympäristön, josta löytyy lukuisia työvälineitä tämänkaltaiseen työskentelyyn. Pikaviestintäohjelmista meillä on Spark, jonka käytöstä pidän ja jota voi käyttää viestinnän lisäksi esim. ryhmäpäätösten tekoon. Tiedostojen säilyttäminen Dropboxissa mahdollistaa sen, että pääsen niihin käsiksi mistä vain, missä on nettiyhteys.”

STKS:n kirjastosihteerityöryhmään seuraaja haussa

Marko on ollut mukana STKS:n kirjastosihteerityöryhmässä kolme vuotta. Ryhmä on ollut Markon mielestä erittäin aktiivinen ja kokoukset mielenkiintoisia. Onpa työryhmä käynyt matkoillakin (työryhmän matkaraportti Kööpenhaminasta löytyy uusimmasta Signumista (5/2010)). Nyt parhaillaan Marko metsästää itselleen seuraajaa Tampereen yliopiston kirjastosta ja suosittelee lämpimästi toimintaa tässä ryhmässä.

Kulttuuria, kuntoilua ja vaipanvaihtoa

Markon vapaa-aika kuluu pääasiassa kirjallisuuden, kulttuurin ja kuntoilun parissa. Tosin nyt tuoreena isänä Marko on huomannut, että pieni vauva vaatii isältäkin melkoisesti huomiota. Vapaa-ajan ongelmia Markolla ei siis ole vähään aikaan edessä.

Kirjoitus perustuu Marko Rinteen haastatteluun 21.12.2010.

Teksti: Stefan Oino
Kuva: Marko Rinteen albumi

    Vastaa

    Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *