Be prepared for breaks in e-resources at the turn of the year

The new Tampere University Library has acquired multidisciplinary e-resources for the use of the whole Tampere higher education community from January 2019. However, be prepared for possible problems with using e-resources at the beginning of the year before all the database vendors get the access ready for the customers of the new university library.

The transition phase is likely to cause breaks in e-resources already at the turn of the year. Also the changes in Tampere Universities’ systems and IT services will cause breaks. That’s why we recommend that you save links to those e-resources that are most important for you or save them in pdf format.

If you encounter problems with the use of e-resources, please contact the Library. The e-mail addresses

The Library apologizes for the possible problems with using e-resources.

More information:
Kaisa Rissanen, Project Manager, kaisa.rissanen@tamk.fi

Varaudu e-aineistojen käyttökatkoihin vuodenvaihteessa

Uusi Tampereen yliopiston kirjasto on hankkinut monialaiset e-aineistot koko korkeakouluyhteisön käyttöön tammikuusta 2019 alkaen. Varaudu kuitenkin siihen, että e-aineistojen toimivuudessa voi olla ongelmia alkuvuodesta, ennen kuin kaikki aineistojen tuottajat ehtivät avata yhteydet uuden yliopistokirjaston asiakkaille.

Siirtymävaihe aiheuttaa todennäköisesti katkoja e-aineistojen käytössä jo vuodenvaihteessa. Käyttökatkoja aiheuttavat myös korkeakouluyhteisön sähköisten järjestelmien muutokset. Siksi suosittelemme, että otat talteen linkit e-aineistoihin, joita ensisijaisesti tarvitset, tai tallennat ne itsellesi pdf-muodossa.

Jos e-aineistojen käytössä on ongelmia, ota yhteyttä kirjastoon. Sähköpostiosoitteet

Kirjasto pahoittelee mahdollisia ongelmia e-aineistojen käytössä.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Kaisa Rissanen, kaisa.rissanen@tamk.fi

In English

Registration of publications at the turn of the year 2018-2019

Researcher at Tampere University, follow the changes of publication data collection practices at the turn of the year.

Data collection will continue as usual in January 2019

In January 2019 we will continue to collect the previous year’s publication data and other academic outputs and activities. You can log in to SoleCRIS and TUTCRIS with your old credentials until otherwise stated (at least until the end of January 2019).

Integrations from source systems will be stopped on Friday 21.12.2018 so that publications can be registered for the existing faculties and laboratories. All publications of 2018 must be registered by the end of January 2019.

Register new publications in March 2019 at the earliest

Publications and other academic outputs and activities will be registered as before, even though two CRIS systems will be used side by side. SoleCRIS will be used by staff previously employed by the University of Tampere and TUTCRIS will be used by staff previously employed by the Tampere University of Technology.

New system integrations will be reinitiated in early March 2019. We request that new 2019 publications will not be registered until March 2019 because there may be problems when linking the publications to the new faculties.

Self-archiving

Self-archiving will continue as before. The library sends self-archiving requests when checking publications if the article can be self-archived. Any publication can be suggested for self-archiving by sending a request to the library. The library self-archives all open access, CC-licensed publications to TamPub automatically.

New research information system in 2020

A new shared CRIS will be introduced in 2020. The tendering process for the new system is about to begin.

More information:
Sirpa Hangasmäki, sirpa.hangasmaki@uta.fi
Tanja Heikkilä, tanja.heikkila@uta.fi

Julkaisutiedonkeruu vuodenvaihteessa 2018-2019

Tutkimustyön tekijä Tampereen yliopistossa, seuraa julkaisutiedonkeruun käytäntöjen muutoksia vuodenvaiheessa.

Tammikuussa 2019 tiedonkeruu jatkuu ennallaan

Keräämme vielä tammikuun 2019 edellisen vuoden julkaisujen ja muiden tieteellisten toimintojen tietoja. Tutkimustietojärjestelmiin (SoleCRIS ja TUTCRIS) kirjaudutaan vanhoilla tunnuksilla ainakin vielä tammikuun ajan. Pysäytämme tutkimustietojärjestelmiin ajettavat henkilö- ja organisaatiotiedot perjantaina 21.12.2018, jotta saamme tiedot tallennetuiksi nykyisille tiedekunnille ja yksiköille.

Saat tallentaa vuoden 2019 tietoja aikaisintaan maaliskuussa

Julkaisu- ja muiden tieteellisten tietojen rekisteröinti jatkuu kuten ennenkin, vaikka käytössä on kaksi eri järjestelmää. Aiemmin Tampereen yliopistossa työskennelleet kirjaavat julkaisunsa SoleCRISiin ja Tampereen teknillisessä yliopistossa työskennelleet TUTCRISiin.

Uudet henkilö- ja organisaatiotiedot otetaan käyttöön tutkimustietojärjestelmissä maaliskuussa 2019. Toivomme, että vuoden 2019 julkaisu- ja muita tieteellisten toimintojen tietoja tallennetaan SoleCRISiin vasta tämän jälkeen, koska muutoin julkaisujen linkityksissä saattaa tulla ongelmia. Uusien julkaisutietojen tarkistaminen kirjastossa alkaa heti, kun kaikki on kunnossa.

Rinnakkaistallentaminen

Rinnakkaistallentamisen käytännöt pysyvät ennallaan. Kirjasto lähettää rinnakkaistallennuspyynnön SoleCRIS-tarkastusten yhteydessä, mikäli artikkeli voidaan rinnakkaistallentaa. Mitä tahansa julkaisua voi edelleen ehdottaa rinnakkaistallennettavaksi lähettämällä pyynnön kirjastoon. Kirjasto rinnakkaistallentaa TamPubiin kaikki avoimesti saatavilla olevat, CC-lisenssillä julkaistut artikkelit kuten tähänkin asti. ​

 Uusi tutkimustietojärjestelmä 2020

Tampereen yliopistossa otetaan käyttöön uusi yhteinen tutkimustietojärjestelmä vuoden 2020 aikana. Uuden järjestelmän kilpailutus on juuri käynnistymässä.

Lisätietoja:
Sirpa Hangasmäki, sirpa.hangasmaki@uta.fi
Tanja Heikkilä, tanja.heikkila@uta.fi

Christmas and New Year season opening hours at Linna and Arvo library

Tampere University Library will shift to Christmas and New Year season opening hours on Saturday 15 December when Linna library is closed. Linna and Arvo library will be closed between 22 December and 1 January 2019.

The new Tampere University Library will start its operations at the beginning of 2019. The Library serves in the current library premises of the University of Tampere, Tampere University of Technology and Tampere University of Applied Sciences. The new Library will shift to the normal opening hours of the semester on Monday, 7 January.

When the Library is closed you can return your loans to the book-return bins beside the front doors of Linna and Arvo buildings. The Silent Reading Room in Linna library and the Learning Center at Arvo library are available 24/7 for University of Tampere students with the key card.

Linna library

 • 15 Dec Saturday, closed
 • 17 – 21 Dec Open 8:00 – 16:00, Customer Service 10:00 – 16:00
 • 22 Dec – 1 Jan 2019 Closed
 • 2 – 4 Jan 2019 Open 8:00 – 16:00, Customer Service 9:00 – 16:00
 • 5 Jan Saturday, closed
  • Silent Reading Room(2nd floor) available 24/7 for University of Tampere students with the key card
  • Newspaper Reading room in Main building
   • Open on weekdays 8:00 – 17:00
   • 21 Dec – 6 Jan 2019 no service

Arvo library

 • 17 – 21 Dec Open 8:00 – 15:00, Customer Service 10:00 – 15:00
 • 22 Dec – 1 Jan 2019 Closed
 • 2 – 4 Jan 2019 Open 8:00 – 15:00, Customer Service 9:00 – 15:00
  • Arvo Learning Center available 24/7 for University of Tampere students with the key card. On weekdays between 21:005:30 and on weekends you’ll need also a PIN code you can get from IT Helpdesk in Arvo building.

Opening hours on Library website

Joulun ja vuodenvaihteen aukioloajat Linna- ja Arvo-kirjastossa

Yliopiston kirjasto siirtyy joulun aukioloaikoihin lauantaina 15. joulukuuta, jolloin Linna-kirjasto on suljettu. Linna- ja Arvo-kirjasto ovat kiinni 22.12. –1.1.2019.

Uusi Tampereen yliopiston kirjasto aloittaa toimintansa vuoden 2019 alussa. Kirjasto palvelee nykyisten Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun kirjaston toimipaikoissa. Lukukauden normaaleihin aukioloaikoihin uusi kirjasto siirtyy maanantaina 7. tammikuuta.

Kun kirjasto on suljettu, lainat voi palauttaa palautusluukkuihin Linnan ja Arvon ulko-ovilla. Linnan Hiljainen lukusali ja Arvon oppimiskeskus ovat Tampereen yliopiston opiskelijoiden käytössä 24/7 kulkukortilla.

Linna-kirjasto

 • 15.12. lauantai, suljettu
 • 17. – 21.12. Avoinna 8–16, asiakaspalvelu 10–16
 • 22.12. – 1.1.2019 Suljettu
 • 2. – 4.1.2019 Avoinna 8–16, asiakaspalvelu 9–16
 • 5.1.2019 lauantai, suljettu
  • Hiljainen lukusali (2. krs) Tampereen yliopiston opiskelijoiden käytettävissä 24/7 kulkukortilla
  • Sanomalehtilukusali Päätalolla
   • Avoinna arkipäivisin 8–17
   • 21.12. – 6.1.2019 ei palvelua

Arvo-kirjasto

 • 17. – 21.12. Avoinna 8–15, asiakaspalvelu 10–15
 • 22.12. – 1.1.2019 Suljettu
 • 2. – 4.1.2019 Avoinna 8–15, asiakaspalvelu 9–15
  • Arvon oppimiskeskus Tampereen yliopiston opiskelijoiden käytettävissä 24/7 kulkukortilla. Lisäksi arkisin klo 21.00 – 5.30 ja viikonloppuisin tarvitaan PIN-koodi, jonka saa Arvon IT Helpdeskistä.

Kirjaston aukioloajat verkossa

Independence Day opening hours at the Library

On Wednesday, 5 December, University Library offices will be closing at 16.00. On Finland’s Independence Day, 6 December, the Library is closed.

When the Library is closed, you can return your loans to the book-return bin beside the front door of Linna (Kalevantie side) and Arvo (Teiskontie side). Linna Silent Reading Room and Arvo Learning Center are available 24/7 as usual for the University students with the key card. Please note, in Arvo on weekdays between 21.00 and 5.30 and on weekends you need also a PIN code you can ask from IT Helpdesk in Arvo.

You can find answers online among Frequently Asked Questions. The question box on Library front page offers ready questions when you start writing. You can also choose a topic from the word cloud.

Library’s opening hours and contacts

Itsenäisyyspäivän aukioloajat kirjastossa

Itsenäisyyspäivän aattona, keskiviikkona 5.12., kirjaston toimipaikat sulkeutuvat klo 16. Itsenäisyyspäivänä 6.12. kirjasto on suljettu.

Kun kirjasto on suljettu, voit palauttaa lainattua aineistoa palautusluukkuun Linnan Kalevantien puoleisen ulko-oven ja Arvon Teiskontien puoleisen ulko-oven vieressä. Linnan Hiljainen lukusali ja Arvon oppimiskeskus ovat yliopiston opiskelijoiden käytössä normaaliin tapaan 24/7 kulkukortilla. Arvossa tarvitset lisäksi arkisin klo 21.00-5.30 ja viikonloppuisin PIN-koodin, jonka saat Arvon IT Helpdeskistä.

Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin löydät verkosta UKK-palvelusta. Kirjaston etusivulla kysymysboksi tarjoaa valmiita kysymyksiä, kun alat kirjoittaa, tai voit valita aiheen sanapilvestä.

Kirjaston aukioloajat ja yhteystiedot

Info sessions about changes in publishing practices

Come and ask what is changing in publication data collection, self-archiving and publishing a dissertation in 2019 at the new Tampere University. The Library offers three brief information sessions on three campuses. We’ll be happy to answer questions also in English.

 • Thu 22.11. at 10-11, UTA Linna 3022
 • Tue 27.11. at 13-14, TUT PB132
 • Wed 28.11. 13-14, UTA Arvo B109

More information:
Tanja Heikkilä, Information Specialist, Tanja.Heikkila@uta.fi

Julkaisemisen muuttuvat käytännöt -infotilaisuudet marraskuussa

Tule kuulemaan ja kysymään, mikä muuttuu ja miten toimitaan ensi vuonna julkaisutiedonkeruussa, rinnakkaistallennuksessa ja väitösjulkaisemisessa uudessa Tampereen yliopistossa. Kirjasto järjestää samansisältöiset infotilaisuudet joka kampuksella. Vastaamme kysymyksiin myös englanniksi.

 • to 22.11. klo 10-11 TAY Linna 3022
 • ti 27.11. klo 13-14 TTY:n Päätalo PB132
 • ke 28.11. klo 13-14 TAY Arvo B109

Lisätietoja:
Tietoasiantuntija Tanja Heikkilä, Tanja.Heikkila@uta.fi