Renovation in Linna’s Silent Reading Room begins 25 June

The renovation in Linna library’s Silent Reading Room will begin on Monday, 25 June. During the renovation its premises will be out of customer use. The renovation is planned to be finished by the beginning of September.

The other working premises in Linna are available according to the summertime opening hours and the Learning Center in Arvo library is available 24/7 for the University students with the key card. In Arvo on weekdays between 21.00 and 5.30 and on weekends also a PIN code is needed. Ask it from Arvo building’s IT Helpdesk (E106).

On the Main campus the classrooms 1, 7 and 8 in TietoPinni are accessible 24/7. In addition, floors 3 and 4 in the front part of the Pinni A building are accessible 24/7 with the student card during the summertime renovations.

Silent Reading Room is a popular study space. Now e.g. its electricity systems and surfaces will be renovated. The larger studying area will get new furnishings and a carpet to improve the functionality and comfort of its premises.

The Library apologizes for the inconvenience caused by the renovation.

Study spaces in the Library
Summertime opening hours

More information:
Suvipäivi Pöytälaakso-Koistinen, Manager, Suvipaivi.Poytalaakso-Koistinen@uta.fi, and kirjasto@uta.fi

Linnan Hiljaisen lukusalin remontti alkaa 25.6.

Remontti Linnan Hiljaisessa lukusalissa alkaa maanantaina 25.6., ja sen aikana tila ei ole asiakkaiden käytössä. Remontin on tarkoitus valmistua syyskuun alkuun mennessä.

Linnan muut tilat ovat käytössä kesäaukioloaikojen mukaan, ja Arvo-kirjaston oppimiskeskuksen tilat Kaupin kampuksella ovat yliopiston opiskelijoiden käytettävissä kulkukortilla 24/7. Arvon ulko-oveen tarvitaan arkisin klo 21.00-5.30 ja viikonloppuisin PIN-koodi, jonka saa Arvo-rakennuksen IT Helpdeskistä (E106).

Keskustakampuksella TietoPinnin luokat 1, 7 ja 8 ovat 24/7-tiloja. Lisäksi kesän remonttien ajaksi on avattu Pinni A:n porttiosan kolmas ja neljäs kerros 24/7-käyttöön kulkukortilla.

Hiljainen lukusali on ollut alusta lähtien suosittu opiskelutila. Remontissa uusitaan mm. salin sähköt ja pintoja. Lukusalin toimivuutta ja viihtyisyyttä kehitetään isomman työskentelyalueen uudella kalustuksella ja kokolattiamatolla.

Kirjasto pahoittelee remontin aiheuttamaa haittaa.

Opiskelutilat kirjastossa
Kesän aukioloajat

Lisätietoja:
Hallintopäällikkö Suvipäivi Pöytälaakso-Koistinen,  Suvipaivi.Poytalaakso-Koistinen@uta.fi, ja kirjasto@uta.fi

In English

Linna and Arvo libraries’ premises in self-service use 15 August

On Wednesday, 15 August, the premises of Linna and Arvo libraries are available for the customers during the opening hours but the Customer Service is closed. You can borrow books and return your loans using the self-service machines and pay library fees online. Linna is open 8.00–16.00 and Arvo 8.00–17.00.

The reason for this exceptional self-service day is the staff training day of all Tampere3 libraries (UTA, TUT and TAMK).

You can find answers online among Frequently Asked Questions. The question box on Library front page offers ready questions when you start writing. You can also choose a topic from the word cloud.

More information:
Leena Horsma-aho, Manager, Student Information Services, Leena.Horsma-aho@uta.fi
kirjasto@uta.fi

Library’s opening hours and contacts

Linna- ja Arvo-kirjaston tilat itsepalvelukäytössä 15.8.

Keskiviikkona 15. elokuuta Linna- ja Arvo-kirjaston tilat ovat asiakkaiden käytössä, mutta asiakaspalvelu on suljettu. Lainaus ja palautus toimivat itsepalveluautomaateilla, ja kirjastomaksuja voi tarvittaessa maksaa verkossa. Linna on avoinna klo 8–16 ja Arvo 8–17.

Poikkeuksellisen itsepalvelupäivän syynä on Tampere3-kirjastojen (TaY, TTY, TAMK) henkilökunnan yhteinen koulutuspäivä.

Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin löytyy myös verkosta UKK-palvelusta. Kirjaston etusivulla kysymysboksi tarjoaa valmiita kysymyksiä, kun alat kirjoittaa, tai voit valita aiheen sanapilvestä.

Lisätietoja:
Palvelupäällikkö Leena Horsma-aho, Leena.Horsma-aho@uta.fi
kirjasto@uta.fi

Kirjaston aukioloajat ja yhteystiedot

Library closed on Midsummer 22-24 June

All University Library offices are closed from Midsummer Eve, Friday 22 June, to Sunday, 24 June. After Midsummer we’ll continue the service according to the same summertime opening hours. Only the customer service in Library’s newspaper collection will be closed until 7 August.

Also during the Midsummer days you can return your loans to the book-return bins beside the front doors of Linna and Arvo. You can find answers online among Frequently Asked Questions. The question box on Library front page offers ready questions when you start writing or you can choose a topic from the word cloud. If necessary, you can pay your library fees online on Tamcat database.

Linna’s Silent Reading Room and Arvo’s Learning Center are available 24/7 for the University of Tampere students with the key card. – Please note, that renovation in Linna’s Silent Reading Room begins after Midsummer and its premises will be closed until the beginning of September. More detailed information will be available on library news on our front page.

Summertime opening hours

Kirjasto suljettu juhannuksen ajan

Kirjaston toimipaikat ovat kiinni juhannusaatosta sunnuntaihin, 22.-24. kesäkuuta. Juhannuksen jälkeen kesäaukioloajat pysyvät ennallaan. Vain sanomalehtikokoelman palvelu jää kesätauolle 6.8. saakka.

Myös juhannuksena voit palauttaa lainattua aineistoa palautusluukkuihin Linnan ja Arvon ulko-ovien vieressä. Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin löydät verkosta UKK-palvelusta. Kysymysboksi kirjaston etusivulla tarjoaa valmiita kysymyksiä, kun alat kirjoittaa, tai voit valita aiheen sanapilvestä. Kirjastomaksuja voit tarvittaessa maksaa verkossa, Tamcatin Maksut-välilehdellä.

Linnan Hiljainen lukusali keskustakampuksella ja Arvon oppimiskeskus Kaupin kampuksella ovat yliopiston opiskelijoiden käytössä kulkukortilla normaaliin tapaan 24/7. – Huomaa, että Linnan Hiljaisessa lukusalissa alkaa remontti juhannuksen jälkeen. Tarkempaa tietoa saat seuraamalla kirjaston uutisia etusivulla.

Kesän aukioloajat

Linna’s Silent Reading Room closed from Midsummer until September

Linna library’s Silent Reading Room will be renovated and its premises will be out of customer use. The renovation begins after Midsummer and is planned to be finished by the beginning of September. After the renovation the reading room will also get new furnishings.

We apologize for the inconvenience caused by the renovation. The other working premises in Linna are available normally according to the summertime opening hours. The Learning Center in Arvo library is available 24/7 for the University students with the key card.

Study spaces in the Library
Summertime opening hours

More information: Leena Horsma-aho, Manager, Leena.Horsma-aho@uta.fi

Linnan Hiljainen lukusali suljettu juhannuksesta elokuun loppuun

Linnan Hiljaisessa lukusalissa tehdään remontti, jonka aikana tila ei ole asiakkaiden käytössä. Remontti alkaa juhannuksen jälkeen, ja sen pitäisi valmistua syyskuun alkuun mennessä. Remontin yhteydessä lukusali saa myös uuden kalustuksen.

Pahoittelemme remontin aiheuttamaa haittaa. Linnan muut tilat ovat käytössä normaalisti kesäaukiolojen mukaan. Arvon oppimiskeskus on yliopiston opiskelijoiden käytössä kulkukortilla 24/7.

Opiskelutilat kirjastossa
Kesän aukioloajat

Lisätietoja: Palvelupäällikkö Leena Horsma-aho, Leena.Horsma-aho@uta.fi

In English

On Blog: Customers Influence the Development of Tampere3 Library

Tampere3 logoThe first customer survey for Tampere3 libraries was organized in March. We received a total of 1080 responses (UTA 813, TAMK 181, TUT 86). The largest group of responders by far were the students, who generally are the most active in giving feedback. To all respondents warm thanks for the important feedback!

The aim of the survey was to collect information about the functionality of libraries’ current services. We also wanted to give the customers an opportunity to share ideas about the new service package of the coming joint Tampere3 library. The survey results and the ideas for development received through the open answers will be used in the development projects of the new library.

We have carefully read though the feedback and picked the most important development ideas for the projects’ agenda. The most feedback was received about libraries’ premises, e-resources and online services.

Continual development of premises

Premises of TAMK, TUT and UTA libraries

Libraries received thanks about their 24/7 spaces and chat service. The face-to-face customer service was also considered very important.

Libraries’ premises received acknowledgement, but also more spaces and longer opening hours were hoped for in the feedback. After the summer holidays the Tampere3 library’s customer service project will survey the development areas and see which of them can be realized in the new library. The functionality of the opening hours will also be considered.

Usability of e-resources is important

The respondents were relatively satisfied with the information resources offered by the library, but they considered it a shortcoming that not all Tampere3 libraries’ material can be used by everyone. More guidance on the use of e-resources was also requested.

During the autumn we’ll negotiate the new e-resource collection for the new library. Our goal is to get access to the resources for as large part of our community as possible. Improving the usability of e-resources is also a priority as we are developing the services.

New information system is being planned

Functionality of the library’s online services received the most critical feedback. Especially the different user interfaces and logging in to the systems confuse the university respondents.

These problems will not be completely resolved when the new library starts its operations at the beginning of next year. We are currently acquiring a new information system which is planned to be available in the end of 2019. Unfortunately, until then we have to continue to operate with two separate search services. However, we aim to guide and advise on their use throughout the transitional period.

Since many things will be changing in the new library, we will actively inform our customers about the changes. That’s why we warmly recommend that you follow your library’s information channels like news on the website and messages in your email. Further questions and suggestions are always welcome!

NPS score of the Tampere3 libraries' User Survey

We received a lot of praise for the libraries’ functional services. The excellent NPS score (61) also shows this.

Text: Minna Niemi-Grundström, Project Director of Tampere3 library
Translation: Saija Tapio and Outi Viitasalo

Photos: Marjatta Ojala (TAMK), Arto Jalonen (TUT), Jonne Renvall (UTA)

TAMK Library, Tampere University of Applied Sciences
TUT Library, Tampere University of Technology
Tampere University Library, University of Tampere

In English

Blogissa: Asiakkaat vaikuttavat Tampere3-kirjaston kehittämiseen

Tampere3-logoTampere3-kirjastojen ensimmäinen yhteinen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin maaliskuussa. Saimme kyselyyn yhteensä 1080 vastausta (TaY 813, TAMK 181, TTY 86). Ylivoimaisesti suurin vastaajaryhmä olivat opiskelijat, jotka yleensäkin ovat aktiivisimpia palautteen antajia. Kaikille vastaajille lämmin kiitos tärkeästä palautteesta!

Kyselyn tavoitteena oli kerätä tietoa kirjastojen nykyisten palvelujen toimivuudesta ja antaa käyttäjille mahdollisuus ideoida tulevan yhteisen kirjaston palvelukokonaisuutta. Tuloksia ja avovastausten kehittämisehdotuksia hyödynnetään uuden kirjaston kehittämisprojekteissa.

Olemme käyneet palautteen läpi huolella ja nostaneet tärkeimmät kehittämisideat projektien työlistalle. Eniten palautetta saivat kirjastojen tilat, e-aineistot ja verkkopalvelut.

Tiloja kehitetään jatkuvasti

TAMKin, TTY:n ja TaY:n kirjastotiloja

Kirjastojen tilat saivat kiitosta, mutta palautteissa toivottiin myös lisää tiloja ja pidempiä aukioloaikoja. Kirjaston asiakaspalveluprojekti kartoittaa kesälomien jälkeen tilojen kehittämiskohteet ja selvittää, mitä niistä voidaan toteuttaa uudessa kirjastossa. Myös aukioloaikojen toimivuutta selvitetään jatkossa.

E-aineistojen käytettävyys on tärkeää

Kirjaston tarjoamiin tietoaineistoihin oltiin suhteellisen tyytyväisiä, mutta asiakkaat pitivät puutteena sitä, että kaikkien Tampere3-kirjastojen e-aineistot eivät ole kaikkien käytössä. E-aineistojen käyttöön toivottiin myös lisää ohjeistusta.

Syksyn aikana neuvottelemme uuden kirjaston e-aineistokokonaisuudesta ja pyrimme saamaan aineistot mahdollisimman laajasti yhteisön käyttöön. Myös e-aineistojen käytettävyyden parantaminen on etusijalla palveluja kehitettäessä.

Uutta tietojärjestelmää suunnitellaan

Eniten kriittistä palautetta saatiin kirjaston verkkopalveluiden toimivuudesta. Yliopistojen osalta erityisesti eri asiakaskäyttöliittymät ja kirjautuminen järjestelmiin herättävät hämmennystä.

Nämä ongelmat eivät ratkea kokonaan vielä uuden kirjaston aloittaessakaan vuoden vaihteessa. Olemme parhaillaan hankkimassa uutta tietojärjestelmää, joka on tarkoitus saada käyttöön loppuvuodesta 2019. Siihen saakka joudumme valitettavasti operoimaan edelleen kahdella erillisellä hakupalvelulla. Pyrimme kuitenkin opastamaan ja ohjeistamaan niiden käytössä koko siirtymävaiheen ajan.

Koska moni asia muuttuu uudessa kirjastossa, tiedotamme muuttuvista asioista aktiivisesti jo syksyn aikana. Kannattaa siis seurata kirjastojen tiedotuskanavia kuten verkkosivujen uutisia ja oman sähköpostin viestejä. Kysymykset ja ehdotukset ovat edelleen tervetulleita!

Käyttäjäkyselyn NPS-luku 2018

Saimme paljon kiitosta kirjastojen palveluiden toimivuudesta. Tästä kertoo myös erinomainen NPS-luku 61.

Teksti: Minna Niemi-Grundström, Tampere3-kirjaston projektijohtaja
Kuvat: Marjatta Ojala (TAMK), Arto Jalonen (TTY), Jonne Renvall (TaY)

Tampereen ammattikorkeakoulun kirjasto
Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto
Tampereen yliopiston kirjasto