Open Access Cafe welcomes you 24 and 25 October

Open publishing is the theme at the end of October during the international Open Access Week. In accordance with the theme University Library will open a pop up café on

 • Wednesday 24 October at 11.00-13.00 in the ground floor lobby of Linna building and on
 • Thursday 25 October at 11.00-13.00 in the first floor lobby of Arvo building, in front of the Library.

Come over for coffee, meet the Library’s specialists and ask about

 • open publishing:
  • self-archiving
  • quality of Open Access publications
  • Tampere University Press
  • publishing permissions
  • article processing charges and book processing charges
  • publication data collection
 • publishing a dissertation
 • research data management and opening data

Welcome!

More information:
Sari Leppänen, Information Specialist, Sari.I.Leppanen@uta.fi
or oa@uta.fi

Library’s Open Access Guide

Open Access Cafe avautuu teemaviikolla 24. ja 25.10.

Avoin julkaiseminen on teemana lokakuun lopulla, jolloin vietetään kansainvälistä Open Access -viikkoa. Yliopiston kirjasto avaa teeman merkeissä pop up -kahvilan

 • keskiviikkona 24.10. klo 11-13 Linnan pohjakerroksen aulaan ja
 • torstaina 25.10. klo 11-13 Arvon 1. kerroksen aulassa kirjaston edustalla.

Tule kahville tapaamaan kirjaston asiantuntijoita ja kysymään

 • avoimesta julkaisemisesta:
  • rinnakkaistallennus
  • OA-lehtien laadunarviointi
  • Tampere University Press
  • julkaisuluvat
  • kirjoittajamaksut
  • julkaisutiedon keruu
 • väitöskirjan julkaisemisesta
 • tutkimusdatan hallinnasta ja avaamisesta

Tervetuloa!

Lisätietoja:
Tietoasiantuntija Sari Leppänen, Sari.I.Leppanen@uta.fi
tai oa@uta.fi

Kirjaston Open Access -opas

Linna library and Silent Reading Room closed 20 October

Linna library will be closed exceptionally on Saturday, 20 October. In Linna building there will be maintenance work of electrical equipment and power cut so the building will be closed the whole day.

Also the Silent Reading Room will be closed on Saturday. It is available again on Sunday, 21 October from 6.00.

On the Main campus there are other premises accessible 24/7 in the front part of the Pinni A building. Also the classrooms 1, 7 and 8 in TietoPinni are accessible 24/7.

We apologize for the inconvenience caused by the temporary closing.

More information:
Leena Horsma-aho, Manager, Leena.Horsma-aho@uta.fi

Linna-kirjasto ja Hiljainen lukusali suljettu 20.10.

Linna-kirjasto on poikkeuksellisesti suljettu lauantaina 20. lokakuuta. Linna-rakennuksessa tehdään sähkölaitteiden huoltotöitä ja sähköt ovat poikki, joten rakennus on suljettu koko lauantaipäivän.

Myös Hiljainen lukusali toisessa kerroksessa on lauantain suljettu. Se on käytettävissä jälleen sunnuntaina 21.10. klo 6.00 alkaen.

Keskustakampuksella muita kulkukortilla käytettäviä 24/7-tiloja löytyy Pinni A:n porttiosasta. Myös TietoPinnin luokat 1, 7 ja 8 ovat käytössä ympäri vuorokauden.

Pahoittelemme kiinniolon aiheuttamaa haittaa.

Lisätietoja:
Palvelupäällikkö Leena Horsma-aho, Leena.Horsma-aho@uta.fi

Avoin julkaiseminen Springer Naturen lehdissä

FinElib-konsortion tuore sopimus Springer Naturen kanssa sisältää Open Access -elementin, joka mahdollistaa artikkelin julkaisemisen heti avoimena ilman kirjoittajamaksua (APC) Springerin hybridilehdissä. Kirjoittajan ei tarvitse maksaa APC-maksua vaan se sisältyy konsortiosopimuksen hintaan.

Alennukseen ovat oikeutettuja Tampereen yliopiston affiliaatiolla julkaisevat vastaavat kirjoittajat (corresponding author). Sopimus on voimassa 1.10.2018-31.12.2020.

Ohjeet artikkelin julkaisemiseen avoimena Springerin hybridinimekkeissä löytyvät Open Access -oppaan kohdasta Alennukset kirjoittajamaksusta.

Tampereen yliopiston ja Tampereen yliopistollisen sairaalan affiliaatiolla julkaisevat vastaavat (corresponding) kirjoittajat saavat alennusta kirjoittajamaksuihin julkaistessaan artikkelinsa avoimena BioMed Centralissa tai SpringerOpen-palvelun lehdissä. Tampereen yliopiston kirjasto maksaa supporter member -jäsenmaksua, joka oikeuttaa 15 % alennukseen kirjoittajamaksuista (APC).

Lisätietoja:
Aniita Ahlholm-Kannisto, aniita.ahlholm-kannisto@uta.fi, ja Sari Leppänen, sari.i.leppanen@uta.fi

Open Access publishing in Springer Nature journals

The corresponding authors of University of Tampere are entitled to publish their articles without APC fee in Springer’s  hybrid titles during 1.10.2018–31.12.2020. The APC charges are covered by the FinElib agreement.

For publishing an article open access in Springer’s hybrid journals, see instructions in Guides – Open Access English – Discounted APC fees.

Tampere University Library pays a supporter member subscription fee to BioMed Central. The corresponding authors of the University of Tampere and Tampere University Hospital are entitled to publish their articles in BioMed Central and SpringerOpen journals with a 15 % discount on publishing fee (APC).

The discount applies to full Open Access journals in BioMed Central and SpringerOpen.

More information:
Aniita Ahlholm-Kannisto, aniita.ahlholm-kannisto@uta.fi, and Sari Leppänen, sari.i.leppanen@uta.fi

Use the name of the new university in 2019 publications

Researcher of Tampere University, please note that the new Tampere University affects also the affiliations in the publications. It is important for the visibility of the university and researchers that the University’s name is displayed correctly already in the manuscript of a publication, from where it will be indexed to international and national reference databases.

What to do in the following scenarios:

 • In publications that will be published this year, use your current affiliation
 • In publications that will be published in 2019, use either Tampere University or Tampereen yliopisto.
 • If you know for certain that your publication will be published in 2019, you should already put Tampere University or Tampereen yliopisto as your affiliation in the manuscript.

For example:
Teija Tutkija, Tampere University, Faculty of Information Technology and Communication Sciences, Tampere, Finland
Teija Tutkija, Tampereen yliopisto, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta, Tampere

You can also include the name of your Faculty as soon as you know in which you will work. The names of the Faculties in Finnish, English and Swedish are available on the Tampere3 wiki (for UTA, TUT and TAMK members only. Please use your university authentication or Haka Login (UTA, TUT).

For more information, please contact:
Tanja Heikkilä, Tanja.heikkila@uta.fi  (UTA)
Sirpa Hangasmäki, sirpa.hangasmaki@uta.fi (UTA)
Yrjö Lappalainen, yrjo.lappalainen@tut.fi (TUT)

Merkitse uuden yliopiston nimi vuoden 2019 julkaisuihin

Tampereen yliopiston tutkija, huomaa, että uuden Tampereen yliopiston tulo vaikuttaa myös julkaisuihin tuleviin affiliaatioihin. Yliopiston ja tutkijan oman näkyvyyden kannalta on tärkeää, että yliopiston nimi näkyy oikein jo julkaisun käsikirjoituksessa, josta se periytyy erilaisiin kansainvälisiin ja kansallisiin viitetietokantoihin.

Toimintatavat eri tilanteissa:

 • Loppuvuonna ilmestyviin julkaisuihin yliopiston nimi merkitään nykyisellä tavalla.
 • Vuonna 2019 ilmestyvissä julkaisuissa käytetään nimeä Tampereen yliopisto tai Tampere University.
 • Jos tiedät, että julkaisusi siirtyy varmasti julkaistavaksi vuonna 2019, merkitse käsikirjoitukseen jo nyt yliopiston nimeksi Tampereen yliopisto tai Tampere University.

Esimerkiksi:
Teija Tutkija, Tampereen yliopisto, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta, Tampere
Teija Tutkija, Tampere University, Faculty of Information Technology and Communication Sciences, Tampere, Finland

Voit lisätä tiedekunnan nimen yliopiston nimen perään heti, kun tiedät, mikä on tiedekuntasi. Tiedekuntien suomen-, englannin- ja ruotsinkieliset nimet löytyvät Tampere3-wikistä (vain Tampere3-yhteisön jäsenille, kirjautuminen oman korkeakoulun tunnuksilla, TaY ja TTY Haka-kirjautumisen kautta).

Lisätiedot:
Tanja Heikkilä, tanja.heikkila@uta.fi (TaY)
Sirpa Hangasmäki, sirpa.hangasmaki@uta.fi (TaY)
Yrjö Lappalainen, yrjo.lappalainen@tut.fi (TTY)

Your Account menu in Tamcat changes 9 October

In Tamcat the menu on Your Account section will move to another place on Tuesday 9 October. Currently the horizontal menu is at the top of the page. From Tuesday the vertical menu will be found on the left side of the page,

There are also direct links to the various functions of your account from the Tamcat My Account menu.