Problems with receiving Library’s e-mail messages

There have been problems with receiving the Library’s notices to Hotmail.com, msn.com, live.com and luukku.com e-mail addresses lately. Some of the messages have returned to the Library, but it is possible that the e-mail filters the notices of available reserved items, overdue items and approaching due dates to the junk mail folder. Then the customer doesn’t notice that the Library has sent an e-mail.

If you use other e-mail than the University e-mail, this is how you can try to fix the problem:

 • Check the junk mail folder of your email to see if there are any messages from the Library and move them to the inbox.
 • Mark the Library’s address and messages reliable.
 • Add the Library’s address tayk.lainaus@uta.fi to your contact list
 • or alternatively, use another e-mail address and give it to the Library as your contact address.

Accoding to the Library’s circulation rules the customers themselves have to take care of renewal and returning of their loans in time. Even if the Library’s notices have not arrived at all the customer still has to pay the possible overdue charges. More about the circulation instructions on our website.

More information:
Online Services Specialist Timo Vuorisalmi, timo.vuorisalmi@uta.fi

Ongelmia kirjaston viestien saapumisessa sähköpostiin

Kirjaston ilmoitusten saapumisessa hotmail.com-, msn.com-, live.com- ja luukku.comsähköpostisoitteisiin on ollut ongelmia viime aikoina. Osa viesteistä on palautunut kirjastoon, mutta sähköposti voi myös suodattaa ilmoitukset varauksista, palautuksista ja lähestyvistä eräpäivistä vastaanottajan roskapostikansioon. Tällöin asiakas ei huomaa saaneensa postia kirjastosta.

Jos käytät muuta kuin yliopiston tarjoamaa sähköpostia, voit yrittää korjata ongelman näin:

 • Tarkista sähköpostisi roskapostikansiosta mahdolliset kirjaston viestit ja siirrä ne saapuneen postin kansioon.
 • Merkitse kirjaston osoite ja viestit luotettaviksi.
 • Lisää kirjaston sähköpostiosoite tayk.lainaus@uta.fi osoitekirjaasi.
 • tai vaihtoehtoisesti ota käyttöösi toinen sähköpostiosoite, jonka ilmoitat kirjastoon yhteystiedoksesi.

Kirjaston lainaussääntöjen mukaan asiakkaan on itse huolehdittava lainojensa uusimisesta tai palauttamisesta ajallaan. Vaikka ilmoitukset jäisivät tulematta, asiakkaan on silti maksettava mahdolliset myöhästymismaksut. Katso tarkemmat lainausohjeet verkosta.

Lisätietoja:
Verkkopalveluasiantuntija Timo Vuorisalmi, timo.vuorisalmi@uta.fi

Data Management Plan Workshop for researchers 12 and 13 September

Academy of Finland requires every applicant to provide a data management plan (DMP) as a part of the application for the September 2017 call. University Library offers a workshop where you can get tips and advice about how to create a compact DMP.

The same workshop is available both on the Main campus and on Kauppi kampus:

 • Tue 12 September 14.15-15.45 Arvo library, Kauppi campus, classroom Mauri (B109, 1st floor)
 • Wed 13 September 14.15-15.45 Linna library, Main campus, classroom Elina (3022, 3rd floor)

Each session will have a short introduction to data management and to Academy of Finland guidelines. DMPTuuli data management planning tool will be utilized in the workshops.

In these sessions, you can ask for assistance from the specialists of the library and of Finnish Social Science Data Archive. If you want to get more detailed comments about your DMP, please send it beforehand to oa@uta.fi.

Note that the language (English/Finnish) of the sessions will be determined based on the participants’ wishes.

Enrolment link

More information: oa@uta.fi

Tampere University Library’s services for researchers
Finnish Social Science Data Archive

Aineistonhallintasuunnitelma-työpaja tutkijoille 12. ja 13.9.

Suomen Akatemian syyskuun 2017 haussa vaaditaan hakemuksen osaksi aineistonhallintasuunnitelmaa. Yliopiston kirjasto järjestää syyskuussa työpajan, jossa saat vinkkejä ja ohjeistusta napakan aineistonhallintasuunnitelman laadintaan.

Sama koulutus on tarjolla sekä keskustakampuksella että Kaupin kampuksella:

 • Ti 12.9. klo14.15-15.45 Arvo-kirjasto, Kaupin kampus, opetusluokka Mauri (B109, 1. krs)
 • Ke 13.9. klo 14.15-15.45 Linna-kirjasto, keskustakampus, opetusluokka Elina (3022, 3. krs)

Työpajan alussa kuullaan lyhyt johdanto aineistonhallintaan ja Suomen Akatemian ohjeisiin. Tilaisuuksissa käytetään aineistonhallintasuunnitelmien laadintaan tarkoitettua DMPTuuli-työkalua.

Työpajoissa voit kysyä apua kirjaston ja Tietoarkiston asiantuntijoilta. Jos haluat yksityiskohtaisia kommentteja aineistonhallintasuunnitelmaasi, lähetä se etukäteen sähköpostitse: oa@uta.fi.

Huom! Tilaisuuden kieli (suomi/englanti) valitaan osallistujien toiveiden mukaan.

ilmoittaudu työpajaan

Lisätietoa: oa@uta.fi

Tampereen yliopiston kirjaston palvelut tutkijoille
Tietoarkisto

TUP avoin kirja yhteisöistä koulutuksen voimavarana

Kansikuva Kehittämisen palat, yhteisöjen salatKehittämisen palat, yhteisöjen salat – Näkökulmia koulutukseen ja kasvatukseen on uusi kokoomateos, jonka läpileikkaavana teemana on yhteisöjen merkitys kasvatuksen ja koulutuksen kehittämisessä. Avoimesti verkossa luettava kirja juhlistaa professori Marita Mäkisen merkkipäivää, ja sen ovat toimittaneet Vesa Korhonen, Johanna Annala ja Pirjo Kulju.

Teos koostuu kolmesta osasta, Opetussuunnitelma yhteisön työnä, Opiskelija yhteisön jäsenenä ja Lukeminen, kirjoittaminen ja monilukutaito koulutuksen yhteisöissä. Teoksessa tarkastellaan kasvatuksen ja koulutuksen käytäntöjä eri kouluasteiden opetuksen ja oppijoiden näkökulmista. Samalla teos antaa äänen pedagogisten yhteisöjen toimijoille.

Teos on kirjoitettu korkea- ja perusasteen koulutuksen piirissä toimiville tutkijoille, opettajille ja opiskelijoille sekä pedagogisten yhteisöjen tutkimuspohjaisesta kehittämisestä kiinnostuneille. Se sopii luettavaksi myös muille kasvatuksen ja koulutuksen alasta kiinnostuneille.

Kirjan toimittajissa ja kirjoittajissa on professori Marita Mäkisen kollegoita. Monien kirjoittajien kanssa Mäkinen on tehnyt sekä tutkimus- ja kirjoittamisyhteistyötä että kehittänyt koulutusta ja kasvatusta tutkimusperustaisesti.

Tampere University Pressin kustantama teos on luettavissa TUP OA Books -kokoelmassa Tampereen yliopiston avoimessa TamPub-julkaisuarkistossa. Se tullaan julkaisemaan myös kansainvälisessä OAPEN library -portaalissa.

Vesa Korhonen, Johanna Annala & Pirjo Kulju (toim.) 2017. Kehittämisen palat, yhteisöjen salat – Näkökulmia koulutukseen ja kasvatukseen. Tampere: Tampere University Press.
Lisätietoja:
Vesa Korhonen, vesa.a.korhonen@uta.fi, p. 040 190 1465
Johanna Annala, johanna.annala@uta.fi, p. 040 190 4090
Pirjo Kulju, pirjo.kulju@uta.fi, p. 040 834 1652

Lisätietoja Tampere University Pressin avoimesta julkaisemisesta:
Kati Mäki, 040 190 4267, kati.maki@uta.fi
Tampere University Press

Arvo library shifted to autumn semester opening hours

New medical students are starting their work and Arvo library on Kauppi campus has shifted to autumn semester opening hours. Arvo library is open from Monday to Thursday between 8.00 and 17.00 (customer service from 9.00 to 17.00) and on Fridays from 8.00 to 16.00 (customer service from 9.00 to 16.00).

Linna library on the Main campus will shift to autumn season opening hours after two weeks, 28 August.

You will find the library’s opening hours on our front page and on Opening hours and contacts web page.

Arvo-kirjasto siirtyi talvikauden aukioloaikoihin

Uusien lääketieteen opiskelijoiden työ alkaa, ja samalla Arvo-kirjasto Kaupin kampuksella on siirtynyt talvikauden aukioloaikoihin. Kirjasto Arvossa on avoinna maanantaista torstaihin klo 8-17 (asiakaspalvelu klo 9-17) ja perjantaisin klo 8-16 (asiakaspalvelu klo 9-16).

Linna-kirjasto keskustakampuksella siirtyy talvikauden aukioloaikoihin kahden viikon kuluttua, 28.8. alkaen.

Kirjaston aukioloajat löydät etusivultamme sekä Aukioloajat ja yhteystiedot –verkkosivulta.

ProQuestin tietokannat ja e-lehdet toimivat jälleen

ProQuest sai vian korjattua ja nyt kaiken pitäisi toimia jälleen normaalisti.Jos kuitenkin tietokantoihin tai lehtiin pääsyssä on edelleen ongelmia, kokeile tyhjentää selaimen muisti. Ja jos ongelma jatkuu tai  tietokantojen tai lehtien kanssa tulee muuta kysyttävää kirjasto palvelee kesälläkin. Laita viestiä tai juttele kanssamme chatissä, jossa virkailija paikalla ainakin klo 10-15.

Hyvää kesää!

toivottelee Heli
heli.vanamo@uta.fi