TUP avoin kirja: Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat

Kansikuva: Muuttuvat suomalaiset äänimaisematMuuttuvat suomalaiset äänimaisemat (TUP 2017) on artikkelikokoelma äänimaisemista. Se koostuu ympäristön ääniä analysoivista tieteellisistä artikkeleista ja äänen kokemisesta kertovista teksteistä.  Aikaan, paikkaan, arkeen ja juhlaan liittyvä äänimaisema muovaa nykypäiväämme ja rakentaa menneisyyttämme. Äänet ovat miellyttäviä ja kauniita, vuorokautta ja vuodenkiertoa rytmittäviä, häiritseviä, tylsiä, historiallisia, muistoisia, tätä päivää rakentavia ja sekä kaikkea näiden väliltä.

Kirja on tarkoitettu kaikille ympäristön äänistä kiinnostuneille ja äänten keskellä eläville sekä erityisesti niille, joilla on halu kuunnella ympäristöään uudella tavalla.

Kirjan ovat toimittaneet Heikki Uimonen, Meri Kytö ja Kaisa Ruohonen. Sen kirjoittajat edustavat äänimaisematutkimusta ja musiikintutkimusta, ja he ovat toimineet tieteellisinä kirjoittajina ja tutkijoina Suomessa ja ulkomailla. Muuttuvien äänimaisemien tematiikkaa käsittelevät artikkelit nojaavat eri tieteentraditioihin ja menetelmiin: mediatutkimukseen, antropologiseen kenttätallennukseen ja aistinvaraiseen havainnointiin, tekstianalyysiin ja lähilukuun, folkloristiikkaan ja arkeoakustiikkaan.

Kirja on osa Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat -hanketta ja sen yhteydessä järjestettyä kirjoituskilpailua. Nyt julkaistavat tekstit osoittavat, kuinka ääniä on mahdollista kuunnella analyyttisesti ja esteettisesti sekä asettaa ne osaksi alueellista, paikallista, valtakunnallista tai ylirajaista kulttuurihistoriallista tarkastelua. Kirjoituksista käy ilmi, mitä ääni kuuntelijalleen merkitsee, miten hän äänimaisemaansa vaikuttaa ja millä tavoin kokemastaan kertoo.

Tampere University Pressin kustantama kirja on avoimesti luettavissa TUP OA Books -kokoelmassa Tampereen yliopiston TamPub-julkaisuarkistossa. Se tullaan julkaisemaan myös kansainvälisessä OApen library -portaalissa.

Kirjan perustana olevaa tutkimustyötä on rahoittanut Suomen Kulttuurirahasto. Hankkeen koordinoi ja toteutti Suomen Akustisen Ekologian Seura. Tutkimus on jatkoa kymmenen vuoden takaiselle Sata suomalaista äänimaisemaa -hankkeelle.

Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0382-2

Lisätietoja:
Heikki Uimonen, p. 050 345 1900, heikki.uimonen@uniarts.fi
Meri Kytö, meri.kyto@uta.fi

Lisätietoja Tampere University Pressin avoimesta julkaisemisesta:
Kati Mäki, Tampere University Press, kati.maki@uta.fi , p. 040 190 4267
Tampere University Press

Please note: Break in library system today 17 February from 20:00

There will be a break in library system because of maintenance work today on Friday 17 February from 20:00 onward. During the break it is not possible to log in to My Account, renew loans, make reservations, pay library fees or see the location information of printed resources.

The break should be over by 21:00 if the maintenance work proceeds as planned. We apologize for the inconvenience.

Library website

Huom! Käyttökatko kirjastojärjestelmässä tänään 17.2. klo 20 alkaen

Kirjastojärjestelmässä on käyttökatko huoltotöiden vuoksi tänään perjantaina 17.2. klo 20 alkaen. Katkon aikana ei pääse kirjautumaan omiin tietoihin, uusimaan lainoja, tekemään varauksia, maksamaan maksuja eikä näkemään painetun aineiston saatavuustietoja.

Katkon pitäisi olla ohitse noin tunnissa, mikäli huoltotoimenpiteet sujuvat suunnitellusti. Pahoittelemme käyttökatkon aiheuttamaa haittaa.

Kirjaston verkkosivut

 

Break in Library service’s remote access 23 February from 16:00

There will be a break in remote access to Library’s Andor search service and information resources on Thursday 23 February from 16:00 onward. The break lasts until 22:00 at the maximum. During the break it is possible to access the Library’s e-books, e-journals, articles and databases only on the University’s computers.

The reason for the break is change of the remote access server. We apologize for the inconvenience.

On the same day between 17:00 and 22:00 the University IT Services maintains its servers. This will also cause breaks in the University’s web services. See more information on the University intranet. The future dates of the monthly maintenance breaks can be seen on the Maintenance breaks web page on the University intranet.

More information:
Online Services Specialists Heli Vanamo
heli.vanamo@staff.uta.fi

Library’s remote access instructions

Katko kirjaston verkkopalvelujen etäkäytössä 23.2. klo 16 alkaen

Kirjaston Andor-hakupalvelun ja tietoaineistojen etäkäytössä on käyttökatko torstaina 23.2. klo 16 alkaen. Katko kestää enintään klo 22:een. Sen aikana kirjaston hankkimia e-kirjoja, e-lehtiä ja artikkeleita sekä tietokantoja voi käyttää ainoastaan yliopiston tietokoneilta.

Katkon syynä on palvelimen vaihto. Pahoittelemme etäkäyttökatkon aiheuttamaa haittaa.

Samana päivänä klo 17-22 on yliopiston tietohallinnon huoltoilta, joka myös aiheuttaa katkoja verkkopalveluissa. Lue lisää yliopiston intrasta. Tiedot tulevista huoltoilloista löytyvät intran Huoltotunnit ja käyttökatkot -sivulta.

Lisätietoja:
Verkkopalveluasiantuntija Heli Vanamo
heli.vanamo@staff.uta.fi

Kirjaston etäkäyttöohje

In English…

Blogissa: Johtaako tutkimuksen arviointia data vai arvostelukyky?

Bibliometriset menetelmät ovat tulleet jäädäkseen tutkimuksen arviointiin ja osittain myös yksittäisten tutkijoiden arviointiin. Viittausmääriä, h-indeksejä ja lehtien JUFO-lukuja käytetään mittareina esimerkiksi rekrytoinneissa Suomessakin. Oikein käytettynä määrällinen arviointi lisää arvioinnin objektiivisuutta ja puolueettomuutta.

Bibliometriikan hyvistä käytänteistä muistuttaa ns. Leidenin manifesti. Vuonna 2015 muutamat johtavat bibliometriikan tutkijat ilmaisivat huolensa siitä, että bibliometriikkaa käytetään ilman tarkkaa harkintaa ja ottamatta huomioon esimerkiksi tieteenalojen eroavaisuuksia viittauskäytännöissä. Professori Diana Hicks ja kumppanit kirjoittivat Leidenin manifestin, joka sisältää kymmenen periaatetta bibliometriikan käyttämiseen.

Leidenin tutkimusmetriikkamanifesti on nyt käännetty myös suomeksi ja ruotsiksi, ja se löytyy Suomen Yliopistokirjastojen Neuvoston (SYN) kotisivulta.

Leidenin manifestin teesit lyhyesti:

  1. Määrällisen arvioinnin pitäisi tukea laadullista asiantuntija-arviointia.
  2. Tarkastele suoritusta suhteessa instituution, ryhmän tai tutkijan omaan tutkimusmissioon.
  3. Ota huomioon, että paikallisesti merkittävä tutkimus voi olla huippututkimusta.
  4. Huolehdi, että aineiston kerääminen ja analyysiprosessit ovat avoimia, läpinäkyviä ja yksinkertaisia.
  5. Anna arvioitaville mahdollisuus tarkistaa data ja analyysit.
  6. Ota huomioon tieteenalojen erot julkaisemisessa ja viittauskäytännöissä.
  7. Perusta yksittäisten tutkijoiden arviointi heidän portfolionsa laadulliseen tarkasteluun.
  8. Vältä väärin kohdistettua konkretiaa ja epäluotettavaa tarkkuutta.
  9. Myönnä järjestelmään kuuluvat arvioinnin ja mittarien seuraukset.
  10. Tutki ja päivitä mittareita säännöllisesti.

Leidenin manifesti pyrkii torjumaan liiallista hypetystä bibliometriikan ympärillä. Hyvä tutkimus on hyvää tutkimusta, vaikka viittausluvut eivät olisikaan huippulukuja. Bibliometriikkaa ei myöskään pidä tehdä vasemmalla kädellä vaan se kannattaa jättää ammattilaisten tehtäväksi.

Leidenin manifesti suomeksi
Alkuperäinen manifesti: Leiden manifesto for research metrics
Kirjaston bibliometriset palvelut

Teksti: Tietoasiantuntijat Raija Aaltonen ja Eija Poteri

Tutustu PsycINFO- ja PsycARTICLES-tietokantoihin 14.2.

Nyt on tilaisuus tutustua PsycINFO- ja PsycARTICLES-tietokantoihin, jotka ovat siirtyneet uudelle alustalle Ovid-palveluun. Osallistu lyhyeen esittelyyn tiistaina 14.2. klo 14.00-15.00 Linna-kirjaston opetusluokassa Elina (3. krs). Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Kouluttajana on kustantajan edustaja Tarja Huttunen.

PsycINFO on kansainvälinen psykologian ja sen lähialojen viitetietokanta. PsycARTICLES sisältää yli 100 lehden kokotekstiartikkelit, jotka kattavat yleisen psykologian ja erikoisalueiden perusteiden lisäksi sovellettua, kliinistä ja teoreettista psykologian tutkimusta.

Lisätietoja:
Tietoasiantuntija Maarit Laskujärvi
Maarit.Laskujarvi@uta.fi

Kirjaston tietokantalista

New online course updates researcher’s information management skills

Researcher, are you interested in open science? Or do you want to know how research is measured? What about best tips for information seeking? Managing Research Information is a new online course where you can update your information management skills for the benefit of your own research.

The course covers researcher’s information seeking, utilizing metrics in evaluating scientific visibility and impact, reference and research data management and priciples of open science and publishing. The teaching language is English. All modules of the course can be completed remotely between 6 March and 23 April.

The course is aimed at doctoral students and researchers. It is organized by Tampere University Library and Tampere University of Applied Sciences Library and its content has been planned together also with Tampere University of Technology Library.

More information and enrolment to Managing Research Information (2 ECTS) online course until 20 February.

For more information contact Information Specialist Tomi Toikko, tomi.toikko@staff.uta.fi.

Uusi verkkokoulutus päivittää tutkijan tiedonhallintataidot

Tutkija, oletko kiinnostunut avoimesta tieteestä? Haluatko tietää, kuinka tutkimusta mitataan? Vai kaipaatko opastusta tiedonhaussa? Managing Research Information on uusi koulutuskokonaisuus, jossa voit päivittää tiedonhallintataitosi omaa tutkimustyötäsi varten.

Koulutuksessa käsitellään tutkijan tiedonhakua, tutkimuksen näkyvyyden ja vaikuttavuuden mittaustapoja, tutkimusdatan ja viitteiden hallintaa sekä avoimen tieteen ja julkaisemisen periaatteita. Englanninkielinen verkkokoulutus suoritetaan etäopintoina ajalla 6.3. – 23.4.2017.

Koulutus on suunnattu tohtoriopiskelijoille ja tutkijoille. Sen järjestävät Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun kirjastot, ja sisältöä on ollut suunnittelemassa myös Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen Managing Research Information -verkkokurssille (2 op) 20.2. mennessä.

Kysy lisää tietoasiantuntija Tomi Toikolta, tomi.toikko@staff.uta.fi.

Ebook Library and Ebrary are Ebook Central now

The upgrading to new Ebook Central has been completed. Now you can find both Ebook Library and Ebrary books in the same new platform. New e-books will be purchased to Ebook Central as well.

Ebook Central is designed using the strengths of Ebook Library and Ebrary platforms. The e-book reader is familiar from Ebrary. Good improvement is that you do not have to create a personal account to the new service like in Ebrary. You can read books online or you can download books, create notes etc. by signing in with your basic user account of Tampere University.

Personal Ebook Library bookshelves have been automatically copied to the new platform. It is also possible to copy Ebrary bookshelf to Ebook Central. See the bookshelf migration guide.

You can find individual Ebook Central books in Andor. Ebook Central service can be found in the list of databases. Our E-book guide offers detailed instructions.

More information: Information specialist Soile Kolehmainen
soile.kolehmainen@uta.fi